Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 1170
Dátum doručenia: 15.10.2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (14 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (10 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (22 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (13 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (17 KB)
Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (17 KB)
Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (69 KB)
Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2015 (52 KB)
Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (57 KB)
Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015 (251 KB)
Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (148 KB)
Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (17 KB)
Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (119 KB)
Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (11 KB)
Úvodná strana návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu rozpočtu (8 KB)
Návrh rozpočtu (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu (688 KB)
Úvodná strana príloh k rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k rozpočtu (9 KB)
Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Príloha) Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (201 KB)
Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (66 KB)
Príloha č. 3 - Obal - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Úvodná strana) Príloha č. 3 - Obal - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (8 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (244 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (34 KB)
Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (Príloha) Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (21 KB)
Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (36 KB)
Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (Príloha) Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (398 KB)
Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (Iný typ dokumentu) Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (2,22 MB)
Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (13 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (77 KB)
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2016 a 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2016 a 2017 (74 KB)
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016 (61 KB)
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017 (61 KB)
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2015 (65 KB)
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2015 (66 KB)
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 (61 KB)
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (61 KB)
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2015 (59 KB)
Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2015 (56 KB)
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa programov (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa programov (199 KB)
Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa kapitol (158 KB)
Tabuľka č. 10 - Medzirezortné programy v roku 2015, 2016, 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Medzirezortné programy v roku 2015, 2016, 2017 (189 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (105 KB)
Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016 (98 KB)
Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017 (90 KB)
Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (125 KB)
Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (13 KB)
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (139 KB)
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (16 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (139 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (16 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (178 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (26 KB)
Tabuľka č. 17 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (140 KB)
Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2015 - 2017  (Iný typ dokumentu) Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2015 - 2017 (54 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre európske záležitosti, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21.11.2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24.11.2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1274 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1274 (18 KB)

Rokovanie výborov

24.11.2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20.11.2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20.11.2014, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
18.11.2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
18.11.2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
30.10.2014, Výbor NR SR pre európske záležitosti
20.11.2014, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
20.11.2014, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
18.11.2014, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
24.11.2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
19.11.2014, Výbor NR SR pre sociálne veci
18.11.2014, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
20.11.2014, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 4.12.2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1442 zo dňa 4. 12. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17.12.2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23.12.2014), čiastka 112, číslo 385/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.