Vybudovanie Informačného systému IS Prepisy Vytlačiť stránku / Print page

Verejné pripomienkovanie – informačný systém IS Prepisy

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje viaceré projekty, ktorých implementácia prispeje významným spôsobom k jej modernizácii vo viacerých sférach realizácie procesov. Jedným z takýchto projektov je aj projekt Vybudovanie informačného systému IS PREPISY (META IS – projekt_2257).

Predmetom projektu je obstaranie IS Prepisy. Z hľadiska zapojenia OVM do projektu, projekt sa týka výlučne Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Projekt sa zameriava na odborných zamestnancov K NR SR zabezpečujúcich prepisy z rokovaní NR SR a jej výborov a korektorov týchto prepisov.

IS Prepisy bude slúžiť primárne podľa požiadaviek Zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR na zabezpečenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so zabezpečovaním činnosti Národnej rady, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby, čím sleduje elektronickú podporu pôsobnosti Národnej rady v oblasti zákonodarstva, kontroly a vnútornej i zahraničnej politiky.

IS prepisy je zložený zo 4 komponentov, ktoré sú uvedené v rámci Aplikačnej architektúry, funkcionality systému sú podrobne uvedené v katalógu požiadaviek.

Implementáciou nástroja sa umožní:

  • Zefektívnenie práce prepisovateľov/-liek a jazykových redaktorov/-iek;
  • Zníženie času potrebného pre spracovanie textov – rýchlejšie publikovanie prepísaných textov na Webovom portáli Národnej rady;
  • Zlepšená podpora pre prepis rozsiahlych schôdzí;
  • Integrácia so systémom SSLP prostredníctvom integračného rozhrania;
  • Integračné rozhranie s využitím webových služieb;
  • Podpora / automatizácia procesov autorizácie textov;
  • Automatické titulkovanie prebiehajúceho rokovania Národnej rady (variantne aj v cudzích jazykoch);
  • Automatický prepis prebiehajúceho rokovania Národnej rady.

Kompletná dokumentácia je na nasledujúcej adrese:
https://metais.vicepremier.gov.sk,
ako aj príloha tohto oznámenia.

Pripomienky k dokumentom je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pripomienkovanie.isprepisy@nrsr.sk do 15. 2. 2024, 16,00 hod.

Projektová dokumentácia:
  IS Prepisy_Dokumentacia (2,03 MB)

Pripomienkovací formulár:
  IS Prepisy_pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie (14 KB)

 

Zverejnené 10. 1. 2024

Deň v parlamente

<- ->