Oznámenia verejných funkcionárov Vytlačiť stránku / Print page

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/205 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – e) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 7 je Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií povinný zverejniť na internetovej stránke NR SR písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tohto výboru (čl. 7 ods. 5 ústavného zákona) a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 7 až 9 ústavného zákona.

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 7 ústavného zákona. Ďalšie podrobnosti o agende Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií nájdete na adrese Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (vnf@nrsr.sk).

Oznámenia funkcionárov

Deň v parlamente

<- ->