Vybudovanie digitálneho konferenčného systému Vytlačiť stránku / Print page

Verejné pripomienkovanie projektu „Vybudovanie Digitálneho Konferenčného Systému(DKS)“

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, ako budúci objednávateľ projektu 998 (evidovanom na portály METAIS) v súlade s §7 bod (4) Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu „Vybudovanie Digitálneho Konferenčného Systému(DKS)“.

Digitálny Konferenčný Systém (DKS) (isvs_10610) bude slúžiť primárne podľa požiadaviek zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR na zabezpečenie rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom dodania informačného systému:

  • Zabezpečenie moderného digitálneho konferenčného systému pre potreby plynulého rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Eliminácia rizika ohrozenia priebehu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu zlyhania IKT vybavenia.

Pripomienky k manažérskych výstupom projektu v inicializačnej fáze pred samotným spustením verejného obstarávania je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pripomienkovanie.itprojektov@nrsr.sk do 27.11.2021, do 16,00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

  0. Opis predmetu obstarávania DKS (229 KB)
  1. Obsahove požiadavky na DKS (5,28 MB)
  2. Katalóg Požiadaviek (403 KB)
  3. Návrh komunikácie modulov ISVS SSLP s ISVS DKS (1,06 MB)
  pripomienkový formulár - verejné pripomienkovanie (13 KB)

Zverejnené 13.4.2022

Deň v parlamente

<- ->