Postavenie a právomoci Vytlačiť stránku / Print page

V rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (MPÚ) sa zriaďujú dvojstranné skupiny priateľstva, ktorých cieľom je nadväzovanie osobných kontaktov poslancov NR SR s  členmi parlamentov iných štátov alebo skupín štátov. Tieto interakcie slúžia tiež na prehlbovanie politických, hospodárskych či kultúrnych poznatkov o  týchto štátoch.

Dvojstranné skupiny priateľstva sa vytvárajú so všetkými členskými štátmi MPÚ, pričom interne sa zlučujú do  regionálnych skupín, ktoré však voči zahraničiu vystupujú samostatne.

Každý poslanec NR SR sa môže prihlásiť do ľubovoľného počtu regionálnych skupín priateľstva. Ich členovia sú súčasťou delegácií počas oficiálnych a pracovných návštev v zahraničí. Sú tiež prizývaní na oficiálne rokovania predsedu NR SR s jeho zahraničnými partnermi počas ich návštevy v Slovenskej republike.

 

Deň v parlamente

<- ->