Rozpočet a záverečný účet Kancelárie NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Rozpočet

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly 01 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2023 v eurách.

 

Ukazovateľ Schválený rozpočet
I.Príjmy kapitoly 1 400 000
II.Výdavky kapitoly celkom (A+B+C) 42 331 177
  A.Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej Únie 42 331 177
z toho: A.1rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) 42 331 177
  A.2prostriedky na spolufinancovanie 0
  A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H) 21 135 034
    z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H) 21 135 034
    Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021 571 osôb
    z toho: aparát ústredného orgánu 571 osôb
  A.4.Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie), (kód zdroja 111) 2 179 784
  B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0
  C. Prostriedky Európskej únie 0
  D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR 42 331 177
    06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 39 834 787
    0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR 2 496 390

 

Záverečný účet

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2022 (842 KB)
Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie.

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2021 (905 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2020 (814 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2019 (763 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2018 (762 KB)

Na stiahnutie: súbor typu PDF Návrh záverečného účtu K NR SR za rok 2017 (761 KB)

Deň v parlamente

<- ->