Rozpočet a záverečný účet Kancelárie NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Rozpočet

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly 01 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 v eurách.

 

Ukazovateľ Schválený rozpočet
I.Príjmy kapitoly 1 280 000
II.Výdavky kapitoly celkom (A+B) 39 681 953
  A.Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ 39 681 953
z toho: A.1rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111) 39 681 953
  A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111) 13 304 987
    z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 13 304 987
    Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017 543 osôb
    z toho: aparát ústredného orgánu 543 osôb
  A.4.Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie), (kód zdroja 111) 13 180 226
  B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0
  C. Prostriedky Európskej únie 0
  D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR 39 681 953
    06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 38 186 692
    0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR 1 495 261

 

Záverečný účet

Na stiahnutie: súbor typu PDF Záverečný účet K NR SR za rok 2017 (761 KB)

Deň v parlamente

<- ->