Návštevy a prehliadky Vytlačiť stránku / Print page

 

Pre mimoriadne veľký záujem verejnosti sú termíny prehliadok Národnej rady SR do konca júna 2024 obsadené.

 

Viete, že Národnú radu SR môže navštíviť každý občan počas pracovných dní?
Chcete sa pozrieť, kde sa rozhoduje o najdôležitejších otázkach každodenného života?
Máte záujem vidieť zákonodarný zbor v plnom pracovnom režime?

Otvorený parlament

Jednou z priorít Kancelárie NR SR je sprístupniť parlament verejnosti a uľahčiť osobný kontakt občanov s poslancami. Našim cieľom je, aby sa občania prostredníctvom prehliadok a exkurzií mohli oboznámiť s procedúrou a pravidlami parlamentnej práce priamo na mieste.

Čo môžete v parlamente vidieť?

Návštevníci si môžu v sprievode vyškoleného pracovníka pozrieť priestory parlamentu a z balkóna rokovacej sály sledovať plenárne zasadnutie. Pre záujemcov je pripravený aj dokumentárny film o histórii parlamentarizmu na Slovensku a naši pracovníci vám radi odpovedia na všetky otázky súvisiace s činnosťou parlamentu. Pre organizované skupiny návštevníkov, v prípade záujmu, býva súčasťou prehliadky aj stretnutie s poslancom NR SR. S vašimi volenými zástupcami môžete diskutovať napr. o činnosti parlamentu, práci poslancov alebo o aktuálnom dianí na schôdzi.

Exkurzie v NR SR a jej možnosti:

 • Prehliadka priestorov NR SR s odborným výkladom - režim mimo parlamentnej schôdze (cca 1 hod.)
 • Prehliadka priestorov NR SR s odborným výkladom - režim počas parlamentnej schôdze (cca 30 min.)
 • Premietanie dokumentárneho filmu o histórii parlamentarizmu na Slovensku (28 min.)
 • Beseda s vybraným poslancom NR SR v kinosále, alebo v priestoroch výborov (cca 30 min.)
 • Prehliadka a jej prípadné súčasti musia byť vopred dohodnuté a potvrdené.

Kedy a ako nás môžete navštíviť?

Do Národnej rady SR môžete prísť ako organizovaná skupina každý pracovný deň, aj počas zasadnutí pléna na základe vopred dohodnutého termínu a času exkurzie formou vyplnenia žiadosti, e-mailom alebo telefonátom s pracovníkmi komunikačného odboru, ako aj poštou.

Kontaktné osoby:
Mgr. Ľubomír Adamišin
Tel.: 02/5972 2461
e-mail: lubomir.adamisin@nrsr.sk

PhDr. Lujza Kittlerová
Tel.: 02/5972 2469
e-mail: lujza.kittlerova@nrsr.sk

 • e-mail:
  prehliadky@nrsr.sk
 • poštová adresa:
  Odbor komunikácie s médiami a verejnosťour
  Kancelária Národnej rady SR
  Námestie Alexandra Dubčeka
  812 80 Bratislava

Čo potrebujete pre vstup do NR SR?

Pre vstup do NR SR si treba pripraviť zoznam vo formáte A4, ktorý bude obsahovať  názov a adresu organizácie, kontakty, dátum exkurzie a menný zoznam účastníkov s číslom občianskych preukazov. Zoznam stačí priniesť v deň prehliadky.

 • Počet návštevníkov v jednej skupine 25, počas parlamentnej schôdze 15.
 • Exkurzia trvá približne1 hodinu a v prípade diskusie s poslancami cca 90 minút.
 • Termín exkurzie je možné dohodnúť každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h
Upozornenie:
 • Pre veľký záujem verejnosti je potrebné dohodnúť termín exkurzie v čo najväčšom časovom predstihu, najlepšie tri až štyri mesiace vopred.
 • Prehliadka a jej prípadné súčasti musia byť vopred dohodnuté.
 • Termín exkurzie považujte za záväzný až po našom potvrdení!
 • Vedúci exkurzie, resp. pedagogický dozor je zodpovedný za disciplínu a poriadok v skupine.
 • Žiadame návštevníkov, aby podľa možnosti obmedzili množstvo batožiny, s ktorou vstupujú do budovy NR SR.
 • V prípade neohlásených návštevníkov si vyhradzujeme právo odmietnuť ich, prípadne pripojiť k dohodnutej skupine záujemcov. Každý vopred neohlásený návštevník sa musí preukázať dokladom totožnosti.

 

Srdečne Vás do parlamentu pozývame a sme presvedčení, že návšteva NR SR vám pomôže lepšie sa zorientovať v rozmanitosti parlamentnej práce a prinesie vám zaujímavé dojmy a poznatky.

Deň v parlamente

<- ->