Faktúry 2018 Vytlačiť stránku / Print page

  • Filtrovať podľa:
 
Číslo faktúry Skrátený popis Partner Cena faktúry v € s DPH Dátum úhrady
P1184289 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
1151,07 €
31. 12. 2018
P1184386 pranie a žehlenie prádla 12/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
40,08 €
31. 12. 2018
P1184407 kancelárske potreby LAMITEC, spol. s r.o.
1534,68 €
31. 12. 2018
P1184409 čistiace práce, oprava stožiaru Alux, s.r.o.
646,20 €
31. 12. 2018
P1184410 dopravné značenie v Hradnej garáži SAROUTE s.r.o.
547,20 €
31. 12. 2018
A2183214 10/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
31. 12. 2018
A2183215 11/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
31. 12. 2018
P1184447 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
73,74 €
31. 12. 2018
P1184448 potraviny ROVAJ s.r.o.
122,40 €
31. 12. 2018
P1184451 EK a STK -BAXB342 JP Control, s.r.o.
45,00 €
31. 12. 2018
P1184452 výmena akumulátora - BL382CH Automobilové opravovne MV…
187,75 €
31. 12. 2018
K3180389 12/18 refundácia posl. kanc. Puci Róbert
242,99 €
31. 12. 2018
K3180390 4.Q/18 refundácia posl.kanc. Choma Igor
1692,00 €
31. 12. 2018
K3180391 12/18 refundácia posl.kanc. Blanár Juraj
230,00 €
31. 12. 2018
P1184404 programátorské práce - Rozšírenie SSD EMEL BRATISLAVA, s r. o.
21520,80 €
31. 12. 2018
P1184406 rozšírenie SSD o rozpočtové prehľady EMEL BRATISLAVA, s r. o.
8191,20 €
31. 12. 2018
P1184416 kontrola chladiacich zariadení KLIMA TREND s r.o.
2016,00 €
31. 12. 2018
P1184436 kopírovací papier LAMITEC, spol. s r.o.
5088,00 €
31. 12. 2018
P1184437 drogistický tovar LAMITEC, spol. s r.o.
4410,80 €
31. 12. 2018
P1184438 posypový materiál Ing. Iveta Janíková
1357,50 €
31. 12. 2018
P1184444 servis pullerov DSW Services s.r.o.
1939,57 €
31. 12. 2018
P1184445 drogistický tovar LAMITEC, spol. s r.o.
4009,25 €
31. 12. 2018
P1184446 tonery DD21 s.r.o.
3883,00 €
31. 12. 2018
P1184449 rozšírenie a obmena zariadení WiFi + licencie ANECT a.s.
7626,43 €
31. 12. 2018
P1184454 vykonanie pravidelných kontrol a revízií zabezpeč. systémov - T. Javorina FITTICH PREAL s r.o.
1154,40 €
31. 12. 2018
P1184456 oprava výťahu KONE s. r.o.
2574,65 €
31. 12. 2018
P1184350 migrácia analógových klapiek SOITRON, s.r.o.
17784,00 €
31. 12. 2018
P1184399 mobilé telefóny Slovak Telekom, a.s.
2,99 €
31. 12. 2018
P1184405 projekčné, programátorské a ostatné práce EMEL BRATISLAVA, s r. o.
6304,80 €
31. 12. 2018
P1184440 sťahovanie a doprava SVD group s.r.o.
2760,00 €
31. 12. 2018
P1184443 príslušenstvo k PC Alza.sk s. r. o.
4999,48 €
31. 12. 2018
P1184450 prehliadka a údržba požiarnych dverí Korigo, s.r.o.
5054,40 €
31. 12. 2018
P1184453 mandátny certifikát Disig, a.s.
70,80 €
31. 12. 2018
P1184244 potraviny ROVAJ s.r.o.
306,00 €
28. 12. 2018
P1184245 potraviny MixFood s.r.o.
24,60 €
28. 12. 2018
P1184246 potraviny MixFood s.r.o.
14,04 €
28. 12. 2018
P1184247 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
76,49 €
28. 12. 2018
P1184286 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
16,13 €
28. 12. 2018
P1184287 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
47,74 €
28. 12. 2018
P1184288 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
4,18 €
28. 12. 2018
P1184290 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
115,20 €
28. 12. 2018
P1184291 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
82,80 €
28. 12. 2018
P1184299 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
148,79 €
28. 12. 2018
P1184312 potraviny DANELA, s.r.o.
123,90 €
28. 12. 2018
P1184313 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
75,39 €
28. 12. 2018
P1184314 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
75,96 €
28. 12. 2018
P1184315 potraviny DDLS s.r.o.
71,24 €
28. 12. 2018
A2183206 11/18 p. Antal- služba asistenta Gocník Milan
1300,00 €
28. 12. 2018
P1184343 potraviny DDLS s.r.o.
24,36 €
28. 12. 2018
A2183207 11/18 p. Suchánek - služba asistenta Fiabáne Michal
500,00 €
28. 12. 2018
A2183208 11/18 p.Martinák-služba asistenta Pirščová Nikoleta
1531,00 €
28. 12. 2018
A2183209 11/18 p.Bagačka - služba asistenta Nosáľ Jozef NCRC
800,00 €
28. 12. 2018
A2183210 11/18 p.Muňko - služba asistenta Peter Višváder
1500,00 €
28. 12. 2018
A2183211 11/18 p. Beluský- služba asistenta Martin Šuvada
1070,00 €
28. 12. 2018
P1184387 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
97,80 €
28. 12. 2018
P1184388 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
4,90 €
28. 12. 2018
A2183212 11/18 p. Kondrót - služba asistenta Eduard Hulík - ETERNITY
100,00 €
28. 12. 2018
A2183213 11/18 p. Fico - služba asistenta Končalová Ľubica - KAPPA …
2018,00 €
28. 12. 2018
P1184417 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
90,18 €
28. 12. 2018
P1184418 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
43,08 €
28. 12. 2018
P1184419 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
49,20 €
28. 12. 2018
P1184420 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
83,66 €
28. 12. 2018
P1184421 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
208,22 €
28. 12. 2018
P1184422 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
5,76 €
28. 12. 2018
P1184423 potraviny MixFood s.r.o.
30,85 €
28. 12. 2018
P1184130 odber tlače r. 2019 (záloha) Mediaprint-Kapa Pressegro…
3295,43 €
28. 12. 2018
P1184319 vernostná licencia ESET Endpoint Anitivirus r.2019 ESET, spol. s r.o.
6169,80 €
28. 12. 2018
P1184332 NKP BH - vykonávanie pamiatkového výskumu 12/18 Archeologický ústav SAV
4693,30 €
28. 12. 2018
P1184339 prezentácia nálezov Slovenské národné múzeum
171000,00 €
28. 12. 2018
P1184344 NKP BH zml. 154/18 reštaurátorské práce 12/18 akad. soch. Vladimír Višv…
28128,18 €
28. 12. 2018
P1184391 Čistenie žľabov - budova na ZT Alux, s.r.o.
432,00 €
28. 12. 2018
P1184394 montáž a demontáž osvetlenia vianoč. stormčeka Alux, s.r.o.
432,00 €
28. 12. 2018
K3180384 4.Q/18 refundácia posl.kan. Marián Kéry
1650,00 €
28. 12. 2018
K3180385 4.Q/18 refundácia posl.kanc. Martinák Ľuboš
1638,00 €
28. 12. 2018
P1184400 maliarske práce Tibor Szabó
3606,00 €
28. 12. 2018
P1184401 oprava analógového maticového systému pre CCTV SecuriLas, s.r.o.
39791,06 €
28. 12. 2018
P1184402 oprava CCTV SecuriLas, s.r.o.
19963,72 €
28. 12. 2018
P1184408 maliarske práce Tibor Szabó
7494,00 €
28. 12. 2018
P1184412 spravodajský servis TA SR - 11/18 Tlačová agentúra Slovensk…
1800,00 €
28. 12. 2018
P1184413 cateringové služby 6.12.18 KKIMO Invest, s. r. o.
1966,40 €
28. 12. 2018
K3180386 4.Q/18 refundácia posl.kanc. Stanislav Kubánek
1692,00 €
28. 12. 2018
P1184414 Havarijné poistenie 1.1. -31.12. 2019 Kooperatíva poisťovňa
20261,65 €
28. 12. 2018
P1184415 PZP 1.1. -31.12. 2019 Kooperatíva poisťovňa
4353,85 €
28. 12. 2018
P1184434 právne služby 12/18 Malata, Pružinský, Hegedü…
51720,00 €
28. 12. 2018
K3180387 12/18 refundácia posl. kan. Bublavý Dušan
752,00 €
28. 12. 2018
K3180388 4.Q/18 refundácia posl.kanc. Hambálek Augustín
1526,49 €
28. 12. 2018
P1184441 rozbor pitnej vody 26.10.2018 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍC…
1637,00 €
28. 12. 2018
P1184403 Systém mamažmentu a kontr. vstupu PZ NATO SecuriLas, s.r.o.
28195,80 €
28. 12. 2018
P1183865 rozbor pitnej vody - storno ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍC…
150,00 €
27. 12. 2018
P1183865S rozbor pitnej vody - storno ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍC…
-150,00 €
27. 12. 2018
P1184225 potraviny DDLS s.r.o.
29,97 €
27. 12. 2018
P1184226 potraviny DDLS s.r.o.
85,52 €
27. 12. 2018
P1184227 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
96,02 €
27. 12. 2018
P1184228 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
39,52 €
27. 12. 2018
P1184302 nastavenie výplatného stroja - % zľava 11/18 Slovenská pošta, a.s.
-6,52 €
27. 12. 2018
P1184318 odvoz biologického odpadu - 10/2018 POP palivo s.r.o.
70,03 €
27. 12. 2018
P1184337 radiálne ventilátory - výmena AKAVA GROUP s.r.o.
17932,80 €
27. 12. 2018
P1184351 zverejnenie výzvy na voľbu členov Rady RTVS PEREX, a.s.
379,44 €
27. 12. 2018
P1184352 stojany na vlajky WARGAS s.r.o.
9456,00 €
27. 12. 2018
P1184355 posypový materiál Ing. Iveta Janíková
1357,50 €
27. 12. 2018
P1184356 oprava el. výsuvného stĺpika + doplnenie semafóru TRITON, spol.s r.o.
2856,00 €
27. 12. 2018
P1184357 oprava klimatizačnej jednotky Menerga s.r.o.
1679,76 €
27. 12. 2018
P1184376 "Tlačivá oznámení VF - zmeny k 25.5.18" ForesServices, s. r. o.
51840,00 €
27. 12. 2018
P1184377 poskytovanie datasetov NR SR ForesServices, s. r. o.
15840,00 €
27. 12. 2018
P1184378 Konverzia formátov dokumentov ForesServices, s. r. o.
33840,00 €
27. 12. 2018
P1184379 aktualizácia systémov AOTS a TV Portálu Lomtec.com a.s.
17556,00 €
27. 12. 2018
P1184380 software + testovanie a konzultácie BENESTRA, s. r. o.
2640,00 €
27. 12. 2018
P1184381 PC a notebooky Softline Services, a.s.
63740,00 €
27. 12. 2018
P1184385 pranie a žehlenie prádla 12/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
143,50 €
27. 12. 2018
P1184389 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
28,69 €
27. 12. 2018
P1184392 propagačný materiál DOUBLE P, s.r.o.
1476,00 €
27. 12. 2018
P1184395 oprava fasády Hradnej vinárne TRUCK TATRY s.r.o.
10278,13 €
27. 12. 2018
P1184396 sklenárske práce - výmena skla na stolíku RATEP, s.r.o.
116,00 €
27. 12. 2018
P1184425 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
115,36 €
27. 12. 2018
P1184426 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
87,25 €
27. 12. 2018
P1184427 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
131,70 €
27. 12. 2018
P1184428 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
306,31 €
27. 12. 2018
P1184429 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
263,89 €
27. 12. 2018
P1184430 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
1124,92 €
27. 12. 2018
P1184431 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
55,71 €
27. 12. 2018
P1184432 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
612,65 €
27. 12. 2018
P1184433 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
85,63 €
27. 12. 2018
P1184439 príspevok na stravu zo SF 12/18 Kancelária Národnej rady …
823,24 €
27. 12. 2018
P1184372 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
59,00 €
27. 12. 2018
P1184361 obedy - 12/18 - odsúdeným Kancelária Národnej rady …
45,60 €
27. 12. 2018
A2183188 11/18 p. Pavelka - služba asistenta Balko Daniel
900,00 €
21. 12. 2018
A2183167 11/18 p.Baška - služba asistenta Renée Kolandrová - STRATE…
800,00 €
21. 12. 2018
A2183168 11/18 p.Faič - služba asistenta Ján Grman
277,00 €
21. 12. 2018
A2183169 11/18 p.Petrák - služba asistenta Gabriela Sánková
1642,00 €
21. 12. 2018
A2183170 11/18 p. Madej - služba asistenta Kollárik Peter
1513,00 €
21. 12. 2018
A2183171 11/18 p.Antošová - služba asistenta MZA Consulting s.r.o. - Ž…
2077,00 €
21. 12. 2018
A2183172 11/18 p. Krupa služba asistenta Mikovčák Ján
676,00 €
21. 12. 2018
A2183173 11/18 p. Choma - služba asistenta Holeša František
1513,00 €
21. 12. 2018
A2183174 11/18 p. Valocký - služba asistenta Hana Slávičková
1100,00 €
21. 12. 2018
A2183175 11/18 p. Verešová - služba asistenta Šípošová Janka
577,00 €
21. 12. 2018
A2183176 11/18 p.Kolesár - služba asistenta Fejko Štefan
86,66 €
21. 12. 2018
A2183177 11/18 p.Ďurovčík-služba asistenta Sokologorský Jozef
1632,44 €
21. 12. 2018
A2183178 11/18 p. Vážny - služba asistenta Králiková Alžbeta
1513,00 €
21. 12. 2018
A2183179 11/18 p.Valocký - služba asistenta Galambosová Lucia
600,00 €
21. 12. 2018
A2183180 11/18 p.Adamčík - služba asistenta Šarlušková Viera
578,52 €
21. 12. 2018
A2183181 11/18 p. Adamčík - služba asistenta Janoščáková Alica
1498,48 €
21. 12. 2018
A2183182 11/18 p.Galek - služba asistenta DEMKORP Partners, s.r.o./…
1477,00 €
21. 12. 2018
A2183183 10/18 p. Hrnčiar - služba asistenta BIZIP-Ivan Plevík
200,00 €
21. 12. 2018
A2183184 11/18 p. Hrnčiar - služba asistenta BIZIP-Ivan Plevík
200,00 €
21. 12. 2018
A2183185 11/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Šipoš Michal
500,00 €
21. 12. 2018
A2183186 11/18 p. Andreánsky - služba asistenta Cicoň Anton
485,00 €
21. 12. 2018
A2183187 11/18 p. Čaplovič - služba asistenta Haško Michal
1513,00 €
21. 12. 2018
A2183189 11/18 p.Kéry - služba asistenta DURAN Office, s.r.o./Mgr.…
527,00 €
21. 12. 2018
A2183190 10/18 p.Bugár - služba asistenta Méry Eva
1500,00 €
21. 12. 2018
A2183191 11/18 p.Bugár - služba asistenta Méry Eva
1500,00 €
21. 12. 2018
A2183192 11/18 p.Kotleba Marian - služba asistenta Audio vision, s.r.o./JUDr…
570,00 €
21. 12. 2018
A2183193 11/18 p. Marosz - služba asistenta Vyšinský Michal
700,00 €
21. 12. 2018
A2183194 11/18 p. Želiezka služba asistenta Gašparík Róbert
600,00 €
21. 12. 2018
A2183195 11/18 p.Verešová - služba asistenta Peter Kremský - PETERIKA
1000,00 €
21. 12. 2018
A2183196 10/18 p.Vašečka - služba asistenta KreoNet, s.r.o./M. Malina
2078,00 €
21. 12. 2018
A2183197 11/18 p.Vašečka - služba asistenta KreoNet, s.r.o./M. Malina
2078,00 €
21. 12. 2018
A2183198 11/18 p. Heger - služba asistenta R+V REAL, s.r.o. / p. Šča…
500,00 €
21. 12. 2018
A2183199 11/18 p. Fecko - služba asistenta Vandrák Marek
500,00 €
21. 12. 2018
A2183200 11/18 p. Lukáč služba asistenta PSP Consulting s.r.o./Pet…
500,00 €
21. 12. 2018
A2183201 11/18 p. Sopko - služba asistenta Dušenka Igor
506,00 €
21. 12. 2018
A2183202 11/18 p. Verešová - služba asistenta Sabo Štefan
500,00 €
21. 12. 2018
A2183203 11/18 p.Žitňanská - služba asistenta Talian Vladimír
600,00 €
21. 12. 2018
A2183204 11/18 p. Bašistová - služba asistenta Jakub Hudák
1077,00 €
21. 12. 2018
A2183205 11/18 p. Kondrót - služba asistenta Antonín Korauš, PhD., MBA
977,00 €
21. 12. 2018
P1184123 potraviny ATC-JR, s.r.o.
148,69 €
21. 12. 2018
P1184124 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
9,89 €
21. 12. 2018
P1184125 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
87,90 €
21. 12. 2018
P1184131 potraviny DANELA, s.r.o.
226,14 €
21. 12. 2018
P1184132 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
95,01 €
21. 12. 2018
K3180372 12/18 refundácia posl.kanc. Goga Pavol
180,00 €
21. 12. 2018
K3180373 11/18 refundácia posl.kanc. Kondrót Maroš
564,00 €
21. 12. 2018
P1184169 programátorské práce - úprava SRS modulu Dochádzka EMEL BRATISLAVA, s r. o.
2688,00 €
21. 12. 2018
P1184176 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
96,47 €
21. 12. 2018
P1184177 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
59,08 €
21. 12. 2018
P1184178 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
14,39 €
21. 12. 2018
P1184187 stravné lístky 5.000 ks DOXX-Stravné lístky, spol…
18781,50 €
21. 12. 2018
P1184188 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
79,38 €
21. 12. 2018
P1184189 potraviny MixFood s.r.o.
33,00 €
21. 12. 2018
P1184190 potraviny MixFood s.r.o.
27,40 €
21. 12. 2018
P1184192 občerstvenie 11/18 - PK ĽS-NS Kancelária Národnej rady …
60,00 €
21. 12. 2018
K3180374 11/18 refundácia posl.kan. Ďurovčík Emil
445,38 €
21. 12. 2018
P1184282 tlmočnícke služby 5.12.18 Traducta s.r.o.
750,00 €
21. 12. 2018
P1184283 aktualizácie programu ASPI 4.Q/18 Wolters Kluwer s. r. o.
2976,37 €
21. 12. 2018
P1184284 aktualizácie programu ASPI 4.Q/18 Wolters Kluwer s. r. o.
1563,48 €
21. 12. 2018
P1184285 aktualizácie programu ASPI r. 2018 Wolters Kluwer s. r. o.
188,00 €
21. 12. 2018
P1184301 konfiguračné práce, konzulácie 11/18 BSP Consulting, spol. s r…
3600,00 €
21. 12. 2018
K3180375 11/18 refundácia posl.kanc. Krajkovič Mikuláš
475,64 €
21. 12. 2018
K3180376 11/18 refundácia posl.kanc. Ján Podmanický, PhD.
654,00 €
21. 12. 2018
K3180377 4.Q/18 refundácia posl. kan. Čaplovič Dušan, doc.DrSc.
1692,00 €
21. 12. 2018
K3180378 12/18 refundácia posl.kanc. Matejička Vladimír
435,00 €
21. 12. 2018
P1184317 občerstvenie - zhodnotenie činnosti K NR SR (SF) ROXY CATERING s.r.o.
1998,60 €
21. 12. 2018
K3180379 11,12/18 refundácia posl.kanc. Burian Jozef
530,00 €
21. 12. 2018
K3180380 12/18 refundácia posl. kanc. Puci Róbert
94,24 €
21. 12. 2018
P1184334 obklady a dlažba Star design, s.r.o.
2535,00 €
21. 12. 2018
P1184335 odvoz a likvidácia odpadu 11/18 LEONTECH s.r.o.
135,96 €
21. 12. 2018
P1184341 kontrola EZS/TPS SecuriLas, s.r.o.
2052,18 €
21. 12. 2018
P1184342 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
1,00 €
21. 12. 2018
K3180381 12/18 refundácia posl.kanc. Kondrót Maroš
564,00 €
21. 12. 2018
K3180382 4.Q/18 refundácia posl. kan. Blaha Ľuboš, PhD.
1692,00 €
21. 12. 2018
K3180383 11/18 refundácia posl.kanc. Fecko Martin
306,80 €
21. 12. 2018
P1184346 odvoz veľkorozmerného odpadu EBA, s.r.o.
209,78 €
21. 12. 2018
P1184348 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
107,62 €
21. 12. 2018
P1184349 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
49,25 €
21. 12. 2018
P1184354 maliarske práce Tibor Szabó
201,60 €
21. 12. 2018
P1184358 nadštandardná distribúcia 11/18 Západoslovenská distribu…
1242,18 €
21. 12. 2018
P1184366 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
34,50 €
21. 12. 2018
P1184370 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
31,55 €
21. 12. 2018
P1184374 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
958,56 €
21. 12. 2018
P1184375 servis tlačiarní Softline Services, a.s.
127,13 €
21. 12. 2018
P1184393 železiarsky a vodoinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
1060,90 €
21. 12. 2018
P1184397 OP zdvíhacích zariadení OTIS Výťahy, s.r.o.
2473,20 €
21. 12. 2018
P1184398 opakované úradné skúšky zdvíhacích zariadení OTIS Výťahy, s.r.o.
11203,20 €
21. 12. 2018
P1184223 multifunkčné zariadenia A.S.E.P., spol.s r.o.
18799,97 €
21. 12. 2018
P1184331 NKP BH - vykonávanie pamiatkového výskumu 11/18 Archeologický ústav SAV
7100,75 €
21. 12. 2018
P1184345 NKP BH zml. 154/18 reštaurátorské práce 12/18 akad. soch. Vladimír Višv…
17996,83 €
21. 12. 2018
P1184353 NPK BH zml. 304/2017 stavba G - stavebné práce 12/18 EURO-BUILDING, a.s.
9830,90 €
21. 12. 2018
P1184012 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-68,78 €
20. 12. 2018
A2183124 11/18 p.Mihál - služba asistenta Vavrinčík Martin
677,00 €
20. 12. 2018
A2183125 11/18 p.Glváč - služba asistenta Bestro Robert
400,00 €
20. 12. 2018
A2183126 11/18 p.Federič - služba asistenta Bohátová Štefánia
2078,00 €
20. 12. 2018
A2183127 11/18 p.Goga Pavol - služba asistenta Rybánsky Jaroslav
600,00 €
20. 12. 2018
A2183128 10/18 p. Kotleba Martin - služba asistenta Chudík Michal
2075,00 €
20. 12. 2018
A2183129 11/18 p. Kotleba Martin - služba asistenta Chudík Michal
2075,00 €
20. 12. 2018
A2183130 11/18 p. Pavelka - služba asistenta Debnár Ivan
1177,00 €
20. 12. 2018
A2183131 11/18 p. Galis - služba asistenta Bobíková Miroslava
267,00 €
20. 12. 2018
A2183132 11/18 p. Pamula - služba asistenta Mlynár Milan
2076,00 €
20. 12. 2018
A2183133 11/18 p. Baláž Radovan - služba asistenta Matej Majer
2000,00 €
20. 12. 2018
A2183134 11/18 p. Bastrnák - služba asistenta Csóka Lajos
2077,00 €
20. 12. 2018
A2183135 11/18 p. Kéry - služba asistenta Čmiko Jozef DALI
1000,00 €
20. 12. 2018
A2183136 11/18 p.Kubánek - služba asistenta Matuš Žac
750,00 €
20. 12. 2018
A2183137 10/18 p.Nehézová - služba asistenta Mišún Marián
743,00 €
20. 12. 2018
A2183138 11/18 p.Nehézová - služba asistenta Mišún Marián
743,00 €
20. 12. 2018
A2183139 10/18 p. Drobný - služba asistenta Behan Bohumil ml.
1077,00 €
20. 12. 2018
A2183140 11/18 p. Drobný - služba asistenta Behan Bohumil ml.
1077,00 €
20. 12. 2018
A2183141 11/18 p. Krajniak - služba asistenta Šutý Ladislav
2076,00 €
20. 12. 2018
A2183142 11/18 p.Blaha - služba asistenta Juraj Gustafík
1513,00 €
20. 12. 2018
A2183143 11/18 p. Glváč - služba asistenta Peter Hanulík - PEHA
1675,00 €
20. 12. 2018
A2183144 11/18 p.Hrnčiar - služba asistenta KEEP IT SIMPLE, s.r.o./In…
1878,00 €
20. 12. 2018
A2183145 11/18 p. Tittel služba asistenta Krištofík Ondrej
1038,50 €
20. 12. 2018
A2183146 11/18 p. Tittel - služba asistenta Podhorcová Katarína - tec…
1038,50 €
20. 12. 2018
A2183147 11/18 p.Hambálek - služba asistenta Kováč Patrik
300,00 €
20. 12. 2018
A2183148 11/18 p. Glenda - služba asistenta Zdenko Svoboda
876,00 €
20. 12. 2018
A2183149 11/18 p. Vavrek - služba asistenta Horváth Vladimír
2077,00 €
20. 12. 2018
A2183150 11/18 p. Milanová - služba asistenta Haydenová Hana
900,00 €
20. 12. 2018
A2183151 11/18 p.Ježík - služba asistenta Trebulová Lucia
400,00 €
20. 12. 2018
P1184162 PHM - Diners Club - 11/18 Diners Club CS, s.r.o.
5844,41 €
20. 12. 2018
P1184195 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
31,25 €
20. 12. 2018
P1184203 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
82,50 €
20. 12. 2018
P1184210 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
217,95 €
20. 12. 2018
A2183152 11/18 p. Číž - služba asistenta Ridošová Michaela
850,00 €
20. 12. 2018
A2183153 11/18 p.Chudík - služba asistenta Majerčák Dušan
756,50 €
20. 12. 2018
A2183154 11/18 p.Chudík - služba asistenta Bodnár Jakub
756,50 €
20. 12. 2018
A2183155 11/18 p.Schlosár - služba asistent Network engineering s.r.o…
750,00 €
20. 12. 2018
A2183156 11/18 p.Mazurek - služba asistent G-Grafik, spol. s r.o./Št…
613,00 €
20. 12. 2018
A2183157 11/18 p. Mazurek služba asistenta Kladný Jozef
613,00 €
20. 12. 2018
A2183158 11/18 p.Mazurek - služba asistenta Stanislav Susa
851,00 €
20. 12. 2018
A2183159 11/18 p.Glenda - služba asistenta Hanusová Jana
650,00 €
20. 12. 2018
A2183160 11/18 p. Kaščáková - služba asistenta Kvasnica Ondrej, PhD.
2077,00 €
20. 12. 2018
A2183161 11/18 p. Nehézová - služba asistenta COPYLINE, s.r.o./Katarína…
327,00 €
20. 12. 2018
A2183162 11/18 p. Macháčková - služba asistenta Ľahká Veronika
500,00 €
20. 12. 2018
A2183163 11/18 p. Macháčková - služba asistenta Vlčko Alojz
500,00 €
20. 12. 2018
A2183164 11/18 p.Burian - služba asistenta regionIT s.r.o./ Bc. Pete…
900,00 €
20. 12. 2018
A2183165 11/18 p. Laurenčík - služba asistent ADVOKÁTI Müller § Dikoš, …
1357,00 €
20. 12. 2018
A2183166 11/18 p.Laurenčík - služba asistenta Holienčin Anton
601,00 €
20. 12. 2018
P1184272 servis VZT a chladiacich zariadení - HP KLIMA TREND s r.o.
3600,00 €
20. 12. 2018
P1184333 kontroly EPS 12/18 SecuriLas, s.r.o.
8078,47 €
20. 12. 2018
P1184340 ZPC 137/18, letenky 9.12. a 11.12.18 Viedeň/Moskava/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
409,60 €
20. 12. 2018
P1184359 poplatky za terminály - garáže 11/18 Všeobecná úverová banka, …
58,15 €
20. 12. 2018
P1184360 občerstvenie 12/18 - PK OĽaNO Kancelária Národnej rady …
148,00 €
20. 12. 2018
P1184382 kopírovací papier - PK OĽaNO LAMITEC, spol. s r.o.
147,60 €
20. 12. 2018
P1184383 kancelárske potreby - PK OĽaNO LAMITEC, spol. s r.o.
457,93 €
20. 12. 2018
P1184278 NKP BH zml. 154/18 reštaurátorské práce 11/18 akad. soch. Vladimír Višv…
41606,16 €
20. 12. 2018
P1184279 NKP BH zml. 154/18 reštaurátorské práce 11/18 akad. soch. Vladimír Višv…
11880,13 €
20. 12. 2018
Z180021 členský príspevok do ASGP MPÚ na rok 2018 INTER-PARLIAMENTARY UNION
0,00 €
20. 12. 2018
Z180022 členský príspevok MPÚ na rok 2019 INTER-PARLIAMENTARY UNION
28839,29 €
20. 12. 2018
Z180023 členský príspevok do PZ NATO na rok 2019 NATO Parliamentary Assemb…
18859,00 €
20. 12. 2018
P1184362 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
31,25 €
20. 12. 2018
P1184363 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
39,75 €
20. 12. 2018
P1184364 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
120,00 €
20. 12. 2018
P1184365 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
9,75 €
20. 12. 2018
P1184367 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
38,85 €
20. 12. 2018
P1184368 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
41,85 €
20. 12. 2018
P1184369 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
41,25 €
20. 12. 2018
P1184371 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
64,10 €
20. 12. 2018
P1184373 občerstvenie - 12/18 Kancelária Národnej rady …
124,20 €
20. 12. 2018
P1184295 osobné vozidlo s úpravou na chlad.účely AUTO - KLIMA s.r.o.
23485,00 €
20. 12. 2018
P1184457 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-14,26 €
20. 12. 2018
P1184059 potraviny MixFood s.r.o.
44,52 €
19. 12. 2018
P1184060 potraviny MixFood s.r.o.
185,74 €
19. 12. 2018
P1184061 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
60,50 €
19. 12. 2018
P1184062 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
14,92 €
19. 12. 2018
P1184063 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
149,67 €
19. 12. 2018
P1184064 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
43,08 €
19. 12. 2018
P1184065 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
7,80 €
19. 12. 2018
P1184066 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
28,14 €
19. 12. 2018
P1184067 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
29,04 €
19. 12. 2018
P1184093 potraviny DDLS s.r.o.
22,47 €
19. 12. 2018
P1184094 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
52,80 €
19. 12. 2018
P1184095 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
40,55 €
19. 12. 2018
P1184117 potraviny GGT a.s.
609,25 €
19. 12. 2018
P1184118 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
117,06 €
19. 12. 2018
P1184119 potraviny DDLS s.r.o.
26,08 €
19. 12. 2018
P1184120 potraviny DDLS s.r.o.
35,06 €
19. 12. 2018
P1184121 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
214,68 €
19. 12. 2018
P1184122 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
36,12 €
19. 12. 2018
P1184143 mandátny certifikát Disig, a.s.
160,80 €
19. 12. 2018
P1184144 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
1,00 €
19. 12. 2018
P1184174 protokolárne dary NEW BRAND s.r.o.
16956,00 €
19. 12. 2018
P1184235 potraviny VPS - Vinohradníctvo Pave…
1339,28 €
19. 12. 2018
P1184237 SSD disk nanoTECH s.r.o.
309,00 €
19. 12. 2018
P1184248 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
113,57 €
19. 12. 2018
P1184249 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
33,47 €
19. 12. 2018
P1184252 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
230,11 €
19. 12. 2018
P1184257 potraviny Deák, spol. s r. o.
244,21 €
19. 12. 2018
P1184258 potraviny Deák, spol. s r. o.
180,97 €
19. 12. 2018
P1184259 potraviny Deák, spol. s r. o.
147,64 €
19. 12. 2018
P1184260 potraviny Deák, spol. s r. o.
35,09 €
19. 12. 2018
P1184261 potraviny Deák, spol. s r. o.
238,15 €
19. 12. 2018
P1184262 potraviny Deák, spol. s r. o.
50,53 €
19. 12. 2018
P1184263 potraviny Deák, spol. s r. o.
312,05 €
19. 12. 2018
P1184264 potraviny GASTROM s.r.o.
56,34 €
19. 12. 2018
P1184265 potraviny GASTROM s.r.o.
295,79 €
19. 12. 2018
P1184266 potraviny GASTROM s.r.o.
87,50 €
19. 12. 2018
P1184267 potraviny GASTROM s.r.o.
53,08 €
19. 12. 2018
P1184268 potraviny GASTROM s.r.o.
48,91 €
19. 12. 2018
P1184269 potraviny GASTROM s.r.o.
302,21 €
19. 12. 2018
P1184270 potraviny GASTROM s.r.o.
264,03 €
19. 12. 2018
P1184277 kontroly EPS FITTICH ALARM s.r.o.
1041,60 €
19. 12. 2018
P1184294 potraviny Slobodová Mária …
525,48 €
19. 12. 2018
P1184296 EK a STK -BAXA186 JP Control, s.r.o.
45,00 €
19. 12. 2018
P1184303 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
2868,05 €
19. 12. 2018
P1184304 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
541,07 €
19. 12. 2018
P1184305 spotrebný materiál + servis Juraj Žákovský - INTEC
618,58 €
19. 12. 2018
P1184307 výkaz - výmer oprava vonkajších bazénov Richard Salanci - RS POOL
720,00 €
19. 12. 2018
P1184309 dodanie a montáž čerpadla na kotle Lindák Rastislav- NILTEX
1089,00 €
19. 12. 2018
P1184310 dodanie a montáž čerpadla do techn.bazéna Lindák Rastislav- NILTEX
2306,00 €
19. 12. 2018
P1184316 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
154,95 €
19. 12. 2018
P1184320 potraviny Slobodová Mária …
81,00 €
19. 12. 2018
P1184324 potraviny GASTROM s.r.o.
145,30 €
19. 12. 2018
P1184325 potraviny GASTROM s.r.o.
324,89 €
19. 12. 2018
P1184326 potraviny GASTROM s.r.o.
344,89 €
19. 12. 2018
P1184327 potraviny GASTROM s.r.o.
167,87 €
19. 12. 2018
P1183995 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
-9,56 €
19. 12. 2018
P1184115 softvér a hardvér pre stravovacie zariadenie Asseco Solutions, a.s.
8529,60 €
19. 12. 2018
P1184186 deratizácia Insekta Pest Control s.r.…
1438,65 €
19. 12. 2018
P1184199 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
46,15 €
19. 12. 2018
P1184250 spotreba/plyn, Častá 11/18 Slovenský plynárenský pri…
8455,59 €
19. 12. 2018
P1184251 mesačný poplatok Blue gastro - 11/18 Asseco Solutions, a.s.
54,00 €
19. 12. 2018
P1184253 mesačný poplatok Horec - 11/18 Asseco Solutions, a.s.
54,00 €
19. 12. 2018
P1184254 kosačka na trávu Juraj Žákovský - INTEC
530,00 €
19. 12. 2018
P1184273 murárske práce A - STUDIO s.r.o.
651,85 €
19. 12. 2018
P1184274 oprava kanalizácie - murárske práce A - STUDIO s.r.o.
3164,87 €
19. 12. 2018
P1184275 silvestrovský ohňostroj TIBI Slovakia
500,00 €
19. 12. 2018
P1184276 servítky, sviečky plasty LAMITEC, spol. s r.o.
2179,50 €
19. 12. 2018
P1184280 protipožiarna zábrana Milan Magula - Mima
3588,00 €
19. 12. 2018
P1184281 tlmočnícke služby 3.12.18 Traducta s.r.o.
450,00 €
19. 12. 2018
P1184292 telefónne poplatky PK SMER - 11/18 Slovak Telekom, a.s.
92,74 €
19. 12. 2018
P1184293 kontroly EZS, EPS - ÚZ Častá Papiernička FITTICH ALARM s.r.o.
512,40 €
19. 12. 2018
P1184298 JPO pre strážnu službu a informačnú služby - obuv Stanislava Kollárová
2249,04 €
19. 12. 2018
P1184306 oprava a diagnostika práčky Stroje a zariadenia pre p…
237,60 €
19. 12. 2018
P1184311 škrabka na zemiaky EUROGASTROP s.r.o.
1000,00 €
19. 12. 2018
P1184321 bazénová voda odber 5.12.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r…
78,00 €
19. 12. 2018
P1184322 spotrebný elektroinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
498,54 €
19. 12. 2018
P1184328 platba za terminály - november 2018 ÚZ Častá Všeobecná úverová banka, …
131,09 €
19. 12. 2018
P1184329 jedlé oleje a tuky, biologický ÚZ Častá EBA, s.r.o.
151,44 €
19. 12. 2018
P1184330 Servis VZT Javorina ENGIE Services a.s.
178,20 €
19. 12. 2018
P1184336 autobatéria Automobilové opravovne MV…
75,20 €
19. 12. 2018
P1184338 servis a oprava pračky GaW Šuplata
437,40 €
19. 12. 2018
P1184236 NKP BH meranie a vyhodnotenie posunov 09/18 - 7.12.2018 LIPG, s.r.o.
763,20 €
19. 12. 2018
A2183091 11/18 p. Krajčí služba asistenta Dávid Pariľák
578,00 €
18. 12. 2018
A2183092 11/18 p.Kolesár - služba asistenta Stanko Július
43,33 €
18. 12. 2018
A2183093 11/18 p.Kresák - služba asistenta Nosianová Barbora
1000,00 €
18. 12. 2018
A2183094 11/18 p. Faič - služba asistenta Jozef Červenka
1600,00 €
18. 12. 2018
A2183095 11/18 p. Krajčí - služba asistenta Pavlová Pavlína
1000,00 €
18. 12. 2018
A2183096 11/18 p. Sloboda - služba asistenta Pepuchová Natália
2075,00 €
18. 12. 2018
A2183097 11/18 p.Nicholsonová - služba asistenta Závodská, s. r. o.
977,00 €
18. 12. 2018
A2183098 11/18 p. Grendel - služba asistenta Lazar Ján
1576,00 €
18. 12. 2018
A2183099 11/18 p.Ježík - služba asistenta Varačková Martina
1130,00 €
18. 12. 2018
A2183100 11/18 p.Milanová -služba asistenta Tomáš Caban
677,00 €
18. 12. 2018
A2183101 11/18 p.Jakab - služba asistenta Orbán Andrea (Jecková)
1138,19 €
18. 12. 2018
A2183102 11/18 p. Andreánsky - služba asistenta Berníková Ľubica
800,00 €
18. 12. 2018
A2183103 11/18 p. Kecskés - služba asistenta Peter Kupka
2077,00 €
18. 12. 2018
A2183104 11/18 p. Burian - služba asistenta Horosová Timea
900,00 €
18. 12. 2018
A2183105 11/18 p.Panáček-služba asistenta BESTIAS s.r.o./Ing. Zuzan…
2077,00 €
18. 12. 2018
A2183106 11/18 p. Krajkovič - služba asistenta MARGON s.r.o./Mgr. Martin…
1100,00 €
18. 12. 2018
A2183107 11/18 p.Kvorka - služba asistenta Šida Juraj
1855,28 €
18. 12. 2018
A2183108 11/18 p. Nemky - služba asistenta Daniš Zoltán
779,84 €
18. 12. 2018
A2183109 11/18 p.Krupa - služba asistenta Brandajský Juraj
1400,00 €
18. 12. 2018
A2183110 11/18 p.Červeňáková - služba asistenta MD SL, s.r.o./Dzadíková
750,00 €
18. 12. 2018
A2183111 11/18 p. Kubánek - služba asistenta Gajdošová Margaréta
750,00 €
18. 12. 2018
A2183112 11/18 p.Mizík - služba asistenta Javorová Veronika
1077,00 €
18. 12. 2018
A2183113 11/18 p.Senko - služba asistenta Repko Štefan
1180,00 €
18. 12. 2018
A2183114 11/18 p. Zelník - služba asistenta Adrián Kuka
2075,00 €
18. 12. 2018
A2183115 11/18 p.Kolesár - služba asistenta Buchta Michal
426,66 €
18. 12. 2018
A2183116 11/18 p.Kolesár - služba asistenta Ján Pastuszek
250,00 €
18. 12. 2018
A2183117 11/18 p.Mihál - služba asistenta Pavlovová Margaréta
1400,00 €
18. 12. 2018
A2183118 11/18 p. Janckulík - služba asistenta Cáder Denis Bc.
1,00 €
18. 12. 2018
A2183119 11/18 p. Janckulík - služba asistenta Máčajová Michaela (Bačins…
2075,00 €
18. 12. 2018
A2183120 11/18 p. Soboňa - služba asistenta Klačanská Gabriela
377,00 €
18. 12. 2018
A2183121 11/18 p. Soboňa - služba asistenta Martoš Andrej
1701,00 €
18. 12. 2018
A2183122 11/18 p.Cigániková - služba asistenta Reziser.sk s.r.o./Igor Pr…
1775,00 €
18. 12. 2018
A2183123 11/18 p.Šebová - služba asistenta Ján Mizerák
1200,00 €
18. 12. 2018
P1184193 občerstvenie PK SNS - 11/18 Kancelária Národnej rady …
253,60 €
18. 12. 2018
P1184194 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
33,00 €
18. 12. 2018
P1184196 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
31,25 €
18. 12. 2018
P1184197 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
39,50 €
18. 12. 2018
P1184198 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
36,25 €
18. 12. 2018
P1184200 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
62,50 €
18. 12. 2018
P1184202 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
96,90 €
18. 12. 2018
P1184204 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
114,25 €
18. 12. 2018
P1184205 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
131,25 €
18. 12. 2018
P1184206 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
156,24 €
18. 12. 2018
P1184207 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
105,50 €
18. 12. 2018
P1184209 občerstvenie - 11/18 Kancelária Národnej rady …
98,75 €
18. 12. 2018
P1184213 obedy - 11/18 - odsúdeným Kancelária Národnej rady …
159,60 €
18. 12. 2018
P1184347 príspevok na stravu zo SF 11/18 Kancelária Národnej rady …
1659,20 €
18. 12. 2018
P1184221S oprava klimatizačnej jednotky - storno Menerga s.r.o.
-1744,56 €
17. 12. 2018
P1184047 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
152,86 €
17. 12. 2018
P1184071 pranie a žehlenie prádla 11/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
39,17 €
17. 12. 2018
A2183045 11/18 p. Šuca - služba asistenta Marek Kruček
896,00 €
17. 12. 2018
A2183046 11/18 p.Bagačka - služba asistenta Račák Matúš
731,00 €
17. 12. 2018
A2183047 11/18 p.Buček-služba asistenta Kridla Štefan
1100,00 €
17. 12. 2018
A2183048 11/18 p. Galko - služba asistenta Šlahor Viliam - Willi-cor…
1577,00 €
17. 12. 2018
A2183049 11/18 p.Maďarič - služba asistenta Jozef Bednár - PR Consult…
2078,00 €
17. 12. 2018
A2183050 11/18 p.Balódi - služba asistenta Kardosová Mária
2077,00 €
17. 12. 2018
A2183051 11/18 p.Paška - služba asistenta Králik Milan
2077,00 €
17. 12. 2018
A2183052 11/18 p.Zimenová - služba asistenta Dráľová Anna
1300,00 €
17. 12. 2018
A2183053 11/18 p.Zimenová - služba asistenta Haršányová Katarína
577,00 €
17. 12. 2018
A2183054 11/18 p. Podmanický - služba asistenta Mozolík Michal
100,00 €
17. 12. 2018
A2183055 11/18 Podmanický - služba asistenta Miroslav Griga
1200,00 €
17. 12. 2018
A2183056 11/18 p.Petrík - služba asistenta Hudáčková Silvia
1509,00 €
17. 12. 2018
A2183057 11/18 p.Žitňanská - služba asistenta Šagátová Júlia
1400,00 €
17. 12. 2018
A2183058 11/18 p. Galis - služba asistenta Andrejčáková Mária
526,00 €
17. 12. 2018
A2183059 11/18 p.Beluský - služba asistenta Bočkayová Lenka
500,00 €
17. 12. 2018
A2183060 11/18 p.Bašistová - služba asistenta KP media, s.r.o./Mgr.Kata…
1000,00 €
17. 12. 2018
A2183061 11/18 p.Vaľová - služba asistenta Kubus developing, s. r. o…
1354,00 €
17. 12. 2018
A2183062 11/18 p. Podmanický - služba asistenta Šadibolová Ľubomíra
123,00 €
17. 12. 2018
A2183063 11/18 p. Nehézová - služba asistenta Dávid Pavlík
1007,00 €
17. 12. 2018
A2183064 11/18 p. Uhrík - služba asistenta Zeman Vladimír
500,00 €
17. 12. 2018
A2183065 11/18 p.Grendel služba asistenta Jakab Július
500,00 €
17. 12. 2018
A2183066 11/18 p.Matovič - služba asistenta Andrejuvová Anna
935,00 €
17. 12. 2018
A2183067 11/18 p. Štarchoň - služba asistenta Martin Čepa
877,00 €
17. 12. 2018
A2183068 11/18 p.Kamenický- služba asistenta Advokátska kancelária Zuz…
2077,00 €
17. 12. 2018
A2183069 11/18 p.Bublavý - služba asistenta Miklánek Ľubomír
1700,00 €
17. 12. 2018
A2183070 11/18 p.Krajkovič - služba asistenta Lukša Michal MBA
300,00 €
17. 12. 2018
A2183071 11/18 p.Mizík - služba asistenta Cibuliak Pavel
500,00 €
17. 12. 2018
A2183072 11/18 p. Andreánsky - služba asistenta Kabzanová Bibiana
500,00 €
17. 12. 2018
A2183073 11/18 p.Holúbek - služba asistenta Kandra Viliam
2070,00 €
17. 12. 2018
A2183074 11/18 p. Janíková - služba asistenta Jana Machatová
1874,00 €
17. 12. 2018
A2183075 11/18 p.Mora - služba asistenta Robert Russel
750,00 €
17. 12. 2018
A2183076 11/18 p.Simon - služba asistenta Zuzana Červenák Kontrová
2077,00 €
17. 12. 2018
A2183077 11/18 p.Milanová - služba asistenta Ján Tyko
500,00 €
17. 12. 2018
A2183078 11/18 p.Sopko - služba asistenta Kaplan Milan
1570,00 €
17. 12. 2018
A2183079 11/18 p.Ivan - služba asistenta Bosák Branislav - BOSKE
327,00 €
17. 12. 2018
A2183080 11/18 p. Ivan - služba asistenta Masár Martin
450,00 €
17. 12. 2018
A2183081 11/18 p.Ivan - služba asistenta Vladimír Hojstrič
1300,00 €
17. 12. 2018
A2183082 11/18 p.Smolíková - služba asistenta Churý František
2077,00 €
17. 12. 2018
A2183083 11/18 p.Blanár- služba asistenta Kubica Peter
1570,00 €
17. 12. 2018
A2183084 11/18 p. Beblavý - služba asistenta Ridzoň Jerguš
1076,00 €
17. 12. 2018
A2183085 11/18 p. Zemanová - služba asistenta Tchirová Soňa
938,50 €
17. 12. 2018
A2183086 11/18 p.Marosz - služba asistenta Mastelová Simona (Račková…
1377,00 €
17. 12. 2018
A2183087 11/18 p. Želiezka - služba asistenta Kolesík Andrej
550,00 €
17. 12. 2018
A2183088 11/18 p.Dubačová-služba asistenta Matejovič Martin
300,00 €
17. 12. 2018
A2183089 11/18 p.Bugár - služba asistenta ISTROCOL Slovakia s.r.o./…
577,00 €
17. 12. 2018
A2183090 11/18 p. Jančula služba asistenta Bučko Michal
2077,00 €
17. 12. 2018
P1184135 telefónne poplatky - 11/18, pevné linky /BA+Častá/ Slovak Telekom, a.s.
2476,16 €
17. 12. 2018
P1184147 mobilný internet - 11/18 Slovak Telekom, a.s.
171,60 €
17. 12. 2018
P1184167 servisné a konfiguračné práce 11/18 BSP Consulting, spol. s r…
1075,48 €
17. 12. 2018
P1184168 aktualizácie programu ASPI r. 2018 Wolters Kluwer s. r. o.
2315,29 €
17. 12. 2018
P1184170 zabezpečenie internetovej konektivity 11/18 O2 Business Services, a.s…
1188,00 €
17. 12. 2018
P1184179 kancelársky papier - PK SaS LAMITEC, spol. s r.o.
777,53 €
17. 12. 2018
P1184191 filtre do vzduchotechniky T.Z.M., s.r.o.
479,98 €
17. 12. 2018
P1184222 pomocné práce odsúdených 11/18 Ústav na výkon väzby a Ús…
864,00 €
17. 12. 2018
P1184256 občerstvenie - zasadnutie PK MOST-HÍD 11.12.2018 NOLIS, s.r.o.
540,00 €
17. 12. 2018
P1184172 monitoring médií, služba TVR Alerts 11/18 NEWTON MEdia, spol. s r.o…
1356,00 €
17. 12. 2018
P1184180 dátové služby 11/18 Slovak Telekom, a.s.
626,40 €
17. 12. 2018
P1184181 prenájom otvorov v kábelovodoch 11/18 Slovak Telekom, a.s.
20,16 €
17. 12. 2018
P1184238 železiarsky a vodoinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
3863,66 €
17. 12. 2018
P1184239 spotreba/plyn, Župné 11/18 Slovenský plynárenský pri…
3871,20 €
17. 12. 2018
P1184240 spotreba/plyn, Zámocká 11/18 Slovenský plynárenský pri…
34798,82 €
17. 12. 2018
P1184241 telefónne poplatky - 11/18 Slovak Telekom, a.s.
2761,41 €
17. 12. 2018
P1184242 telefónne poplatky - 11/18 Slovak Telekom, a.s.
456,42 €
17. 12. 2018
P1184255 zabezpečenie distribúcie videosignálu z rokovaní NR SR 12/18 BENESTRA, s. r. o.
504,00 €
17. 12. 2018
P1184221 oprava klimatizačnej jednotky - storno Menerga s.r.o.
1744,56 €
17. 12. 2018
P1184297 NKP BH - vykonávanie pamiatkového výskumu 11/18 - storno Archeologický ústav SAV
5486,89 €
14. 12. 2018
P1184297S NKP BH - vykonávanie pamiatkového výskumu 11/18 - storno Archeologický ústav SAV
-5486,89 €
14. 12. 2018
P1184201 občerstvenie - 11/18 - storno Kancelária Národnej rady …
240,00 €
14. 12. 2018
P1184201S občerstvenie - 11/18 - storno Kancelária Národnej rady …
-240,00 €
14. 12. 2018
P1184021 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
73,30 €
14. 12. 2018
P1184022 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
40,20 €
14. 12. 2018
P1184023 potraviny MixFood s.r.o.
21,96 €
14. 12. 2018
P1184024 potraviny ATC-JR, s.r.o.
146,89 €
14. 12. 2018
P1184026 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
27,95 €
14. 12. 2018
P1184044 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
43,92 €
14. 12. 2018
P1184045 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
85,26 €
14. 12. 2018
P1184046 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
28,20 €
14. 12. 2018
P1184048 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
199,92 €
14. 12. 2018
P1184049 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
5,78 €
14. 12. 2018
P1184050 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
79,88 €
14. 12. 2018
P1184051 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
13,58 €
14. 12. 2018
A2182991 11/18 p.Sárközy - služba asistenta Bugárová Anna
2078,00 €
14. 12. 2018
A2182992 11/18 p.Kuciaňová - služba asistenta Lukáčová Lenka
800,00 €
14. 12. 2018
A2182993 10/18 p.Pčolinská - služba asistenta N & LD Media s.r.o./Jedin…
30,00 €
14. 12. 2018
A2182994 11/18 p.Pčolinská - služba asistenta N & LD Media s.r.o./Jedin…
30,00 €
14. 12. 2018
A2182995 11/18 p.Fecko - služba asistenta Radomír Kizek
1240,00 €
14. 12. 2018
A2182996 11/18 p.Baránik - služba asistenta Miroslava Ficová - advoká…
1400,00 €
14. 12. 2018
A2182997 11/18 p. Matejička - služba asistenta Göcze Tibor
1590,00 €
14. 12. 2018
A2182998 11/18 p.Baránik - služba asistenta Zuzana Černušková
677,00 €
14. 12. 2018
A2182999 11/18 p. Kuciaňová - služba asistenta Krajčovičová Šoková Jaros…
1277,00 €
14. 12. 2018
A2183000 11/18 p. Štrachoň služba asistenta Fabová Elena
1200,00 €
14. 12. 2018
A2183001 11/18 p.Gröhling služba asistenta Dudík Ľuboš
2077,00 €
14. 12. 2018
A2183002 11/18 p. Goga Pavol - služba asistenta Majtánová Janette JPPM
400,00 €
14. 12. 2018
A2183003 11/18 p. Goga Pavol - služba asistenta Divišová Tatiana
676,00 €
14. 12. 2018
A2183004 11/18 p.Tomáš - služba asistenta Ivana Baginová
1513,00 €
14. 12. 2018
A2183005 11/18 p.Zemanová - služba asistenta Dvořáková Anna (Šovčíková…
1137,50 €
14. 12. 2018
A2183006 11/18 p.Macháčková - služba asistenta Dvořák Oskar
1077,00 €
14. 12. 2018
A2183007 11/18 p.Suchánek - služba asistenta MT Consilio s.r.o./Robert…
1066,96 €
14. 12. 2018
A2183008 11/18 p. Dubačová - služba asistenta Hajdušek Tomáš
1000,00 €
14. 12. 2018
A2183009 11/18 p. Dubačová - služba asistenta INSPIRATIO, s.r.o./ F. Ro…
777,00 €
14. 12. 2018
A2183010 11/18 p.Číž - služba asistenta Artnerová Karin
663,00 €
14. 12. 2018
A2183011 11/18 p. Blahová - služba asistenta Lopatková Martina
50,00 €
14. 12. 2018
A2183012 11/18 p.Blahová - služba asistenta MDMH SLOVAKIA, s.r.o. - K…
2027,00 €
14. 12. 2018
A2183013 11/18 p. Grausová - služba asistenta Lucia Žužová
500,00 €
14. 12. 2018
A2183014 11/18 p.Jurzyca - služba asistenta Kemeňová Miroslava
970,00 €
14. 12. 2018
A2183015 11/18 p.Jurzyca - služba asistenta Kováčik Rastislav
307,00 €
14. 12. 2018
A2183016 11/18 p.Jurzyca - služba asistenta Tunega Matej
800,00 €
14. 12. 2018
A2183017 11/18 p.Grausová - služba asistenta Lukášová Klára
1077,00 €
14. 12. 2018
A2183018 11/18 p. Marček - služba asistenta Hlavatovič Marián - Kinhe…
377,00 €
14. 12. 2018
A2183019 11/18 p.Goga Ľudovít-služba asistenta Hajšel Ľuboš
577,00 €
14. 12. 2018
A2183020 11/18 p.Šebová - služba asistenta Petričko Lucia (Hodulová)
877,00 €
14. 12. 2018
A2183021 11/18 p. Kondrót - služba asistenta Čerňák Jozef - Infini Inv…
400,00 €
14. 12. 2018
A2183022 11/18 p.Grausová - služba asistenta Lacko Martin, PhD.
500,00 €
14. 12. 2018
A2183023 11/18 p. Galek - služba asistenta Giertl Martin
600,00 €
14. 12. 2018
A2183024 11/18 p.Dostál - služba asistenta Dušan Sloboda
1500,00 €
14. 12. 2018
A2183025 11/18 p.Jarjabek - služba asistenta Milan Cagáň MiCa
1513,00 €
14. 12. 2018
A2183026 11/18 p. Lukáč služba asistenta Lukáš Valach - Consulting…
1426,00 €
14. 12. 2018
A2183027 11/18 p.Heger - služba asistenta Krátky Rastislav
1577,00 €
14. 12. 2018
A2183028 11/18 p.Mizík -služba asistenta SURMIS s.r.o./PhDr. Štefa…
500,00 €
14. 12. 2018
A2183029 11/18 p.Osuský - služba asistenta Ivan Kuhn CONSULTING
1500,00 €
14. 12. 2018
A2183030 11/18 p.Osuský - služba asistenta Peter Gonda
577,00 €
14. 12. 2018
A2183031 11/18 p. Dostál - služba asistenta Dana Feketeová - Dana Fek…
577,00 €
14. 12. 2018
A2183032 11/18 p.Cséfalvayová-služba asistenta Homoľa Kamil
2075,00 €
14. 12. 2018
A2183033 11/18 p.Pčolinský - služba asistenta Jurcová Michaela
1198,50 €
14. 12. 2018
A2183034 11/18 p. Pčolinský - služba asistenta Adamecký Alexander
838,50 €
14. 12. 2018
A2183035 11/18 p.Petrík - služba asistenta Gažíková Katarína
568,00 €
14. 12. 2018
A2183036 11/18 p.Marček - služba asistenta Seifet Karin
1700,00 €
14. 12. 2018
A2183037 11/18 p.Hambálek - služba asistenta MEROL Consulting, spol. s…
1263,00 €
14. 12. 2018
A2183038 11/18 p.Kaliňák - služba asistenta Zuzana Pisoňová
2018,00 €
14. 12. 2018
A2183039 11/18 p.Puci- služba asistenta Jana Rajčanová
1500,00 €
14. 12. 2018
A2183040 11/18 p.Buček - služba asistenta Double Acting, s. r. o. /…
550,00 €
14. 12. 2018
A2183041 11/18 p. Červeňáková - služba asistenta Laurnic Milan, PhD.
827,00 €
14. 12. 2018
A2183042 11/18 p. Beblavý - služba asistenta Bujňák Vincent
1000,00 €
14. 12. 2018
A2183043 11/18 p.Galko-služba asistenta Redaj Miroslav
150,00 €
14. 12. 2018
A2183044 11/18 p. Kresák - služba asistenta Štefanka Dávid, advokát
1000,00 €
14. 12. 2018
P1184152 potraviny GASTROM s.r.o.
390,35 €
14. 12. 2018
P1184153 potraviny GASTROM s.r.o.
388,57 €
14. 12. 2018
P1184154 potraviny GASTROM s.r.o.
49,50 €
14. 12. 2018
P1184155 potraviny GASTROM s.r.o.
218,73 €
14. 12. 2018
P1184156 potraviny GASTROM s.r.o.
173,88 €
14. 12. 2018
P1184157 potraviny GASTROM s.r.o.
65,25 €
14. 12. 2018
P1184158 potraviny GASTROM s.r.o.
68,15 €
14. 12. 2018
P1184159 potraviny GASTROM s.r.o.
89,11 €
14. 12. 2018
P1184160 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
165,67 €
14. 12. 2018
P1184165 spotreba EE, Župné nám. 11/18 MAGNA ENERGIA a.s.
2236,73 €
14. 12. 2018
P1184175 odber tlače 11/18 Mediaprint-Kapa Pressegro…
676,47 €
14. 12. 2018
P1184184 spotreba EE, T.Javorina 11/18 MAGNA ENERGIA a.s.
973,22 €
14. 12. 2018
P1184185 spotreba EE, ÚZ Papiernička 11/18 MAGNA ENERGIA a.s.
8435,59 €
14. 12. 2018
P1184211 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
225,53 €
14. 12. 2018
P1184214 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
1363,20 €
14. 12. 2018
P1184215 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
151,67 €
14. 12. 2018
P1184216 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
407,97 €
14. 12. 2018
P1184217 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
1075,97 €
14. 12. 2018
P1184218 tepovanie kobercov TATIANAdisegno s.r.o.
602,00 €
14. 12. 2018
P1184219 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
26,50 €
14. 12. 2018
P1184220 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
533,05 €
14. 12. 2018
P1184224 kvetinové aranžmány - 11/18 RE + MI s.r.o. Kvetinárs…
1641,00 €
14. 12. 2018
P1184232 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
229,54 €
14. 12. 2018
P1184234 murárske práce A - STUDIO s.r.o.
2988,00 €
14. 12. 2018
P1184052 odber tlače r.2019 PK SMER (záloha) Mediaprint-Kapa Pressegro…
1043,86 €
14. 12. 2018
P1184069 tlmočnícke služby 15.11.18 V4 Traducta s.r.o.
3702,50 €
14. 12. 2018
P1184086 ZAL./plyn, Nám. A.Dubčeka 12/18 Slovenský plynárenský pri…
111,00 €
14. 12. 2018
P1184087 ZAL./plyn, Nám. A.Dubčeka 12/18 Slovenský plynárenský pri…
121,00 €
14. 12. 2018
P1184089 záhradnícke služby 11/18 Zares, spol. s.r.o.
6190,80 €
14. 12. 2018
P1184091 NPK BH zml. 304/2017 stavba G - stavebné práce 11/18 EURO-BUILDING, a.s.
25836,46 €
14. 12. 2018
P1184100 kopírovací papier - PK SMER-SD LAMITEC, spol. s r.o.
59,76 €
14. 12. 2018
P1184101 kancelárske potreby - PK SMER-SD LAMITEC, spol. s r.o.
83,14 €
14. 12. 2018
P1184104 servis elektrických dieselgenenerátorov - ÚZ Častá Papiernička A2B, s.r.o.
1027,20 €
14. 12. 2018
P1184133 kontrola a údržba regulačnej stanice plynu v ÚZ Častá Papiernička Čecho Ľuboš RSP Servis
170,00 €
14. 12. 2018
P1184139 zrážková voda, Zámocká - BH, 11/18 Bratislavská vodárenská s…
1437,70 €
14. 12. 2018
P1184140 zrážková voda , Župné 11/18 Bratislavská vodárenská s…
184,69 €
14. 12. 2018
P1184141 zrážková voda, Mudroňova - 11/18 Bratislavská vodárenská s…
648,07 €
14. 12. 2018
P1184142 detekcia a oprava porúch na zariadenmí MaR FITTICH ALARM s.r.o.
144,00 €
14. 12. 2018
P1184145 ZÁL./vodné Častá/Píla 40, 2.11.-1.12.18 Bratislavská vodárenská s…
32,57 €
14. 12. 2018
P1184146 internet Tatr. Javorina - 12/18 LV SERVIS.SK s.r.o.
23,80 €
14. 12. 2018
P1184148 plnenie fliaš propánom WELD-EXPERT s.r.o.
160,00 €
14. 12. 2018
P1184149 vodné, stočné Mudroňova - 11/18 Bratislavská vodárenská s…
3697,91 €
14. 12. 2018
P1184150 vodné, stočné , Župné 11/18 Bratislavská vodárenská s…
1214,81 €
14. 12. 2018
P1184151 poistenie, prev. náklady Kohútova - 12/18 Správa služieb diplomatic…
1620,00 €
14. 12. 2018
P1184161 drogistický tovar LAMITEC, spol. s r.o.
1445,28 €
14. 12. 2018
P1184163 EK a STK -BAXA185 JP Control, s.r.o.
45,00 €
14. 12. 2018
P1184164 spotreba EE, Nám. A. Dubčeka 11/18 MAGNA ENERGIA a.s.
64525,52 €
14. 12. 2018
P1184171 protokolárne a reprezentačné dary Victory sport s.r.o.
310,13 €
14. 12. 2018
P1184173 cateringové služby 5.12.18 KKIMO Invest, s. r. o.
995,90 €
14. 12. 2018
P1184208 ČOV Častá Papiernička - odber 5.12.2018 Aquaseco s.r.o.
174,74 €
14. 12. 2018
P1184212 rozbor bazénovej vody - odber 5.12.2018 Aquaseco s.r.o.
89,75 €
14. 12. 2018
Z180020 oprava RTG prehliadača batožín PCS spol. s r.o.
2301,72 €
14. 12. 2018
P1184229 prenájom zváracích fliaš 11/18 Messer Tatragas, spol. s …
21,18 €
14. 12. 2018
P1184230 servis vykurovacích zariadeni - ÚZ Častá Papiernička Systeming, s.r.o.
445,00 €
14. 12. 2018
P1184231 oprava VZT a vykurovaniai - ÚZ Častá Papiernička Systeming, s.r.o.
4336,80 €
14. 12. 2018
P1184233 oprava - veľkokuchynský mixér Tretina Martin
149,85 €
14. 12. 2018
P1184243 ZPC 138/18 bus 20.12.18 BA/Viedeň/BA SATUR TRAVEL a.s.
20,00 €
14. 12. 2018
K3180362 11/18 refundácia posl.kanc. Blanár Juraj
230,00 €
14. 12. 2018
K3180366 11/18 refundácia posl.kanc. Bagačka Michal
264,00 €
14. 12. 2018
K3180367 11/18 refundácia posl.kanc. Peter Šuca
381,00 €
14. 12. 2018
K3180368 11/18 refundácia posl.kanc. Galis Dušan
720,00 €
14. 12. 2018
K3180369 11/18 refundácia posl.kanc. Senko Ján
897,00 €
14. 12. 2018
K3180370 11/18 refundácia posl.kanc. Andreánsky Ladislav
263,44 €
14. 12. 2018
K3180371 11/18 refundácia posl.kanc. Jakab Elemér
936,62 €
14. 12. 2018
P1184077 občerstvenie PK SMER-SD NOLIS, s.r.o.
999,60 €
14. 12. 2018
P1183991 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
141,23 €
13. 12. 2018
P1183992 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
96,62 €
13. 12. 2018
P1183993 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
78,58 €
13. 12. 2018
P1183994 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
52,80 €
13. 12. 2018
P1184010 potraviny MixFood s.r.o.
92,99 €
13. 12. 2018
P1184015 kopírovací papier LAMITEC, spol. s r.o.
2544,00 €
13. 12. 2018
P1184016 preprava mikrobusmi - zasadnutie V4 RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
1333,15 €
13. 12. 2018
P1184070 kancelárske potreby LAMITEC, spol. s r.o.
4419,80 €
13. 12. 2018
P1184092 rozbor odpadovej vody, odber 20.11.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r…
145,58 €
13. 12. 2018
P1184097 kultúrny program - Stretnutie predsedov parl. V4 Čarovné ostrohy o.z.
4400,00 €
13. 12. 2018
P1184103 LED televízory ÚZ Častá GIEGO s.r.o.
352,00 €
13. 12. 2018
P1184116 oprava strechy one sk s.r.o.
3164,65 €
13. 12. 2018
P1184137 poradenstvo v gastronómii 11/18 ALDENTE s.r.o.
300,00 €
13. 12. 2018
P1184138 EK a STK -BAX938 JP Control, s.r.o.
45,00 €
13. 12. 2018
P1184166 servis vozidla BAXA185 Automobilové opravovne MV…
565,90 €
13. 12. 2018
P1184182 nájom Kohútová - 12/18 Správa služieb diplomatic…
7650,08 €
13. 12. 2018
P1184183 školenie IS Dochádzka EMEL BRATISLAVA, s r. o.
513,60 €
13. 12. 2018
P1183998 vozidlo UNC - oprava a servis Automobilové opravovne MV…
1770,13 €
12. 12. 2018
P1183999 servis vozidla BL324CH Automobilové opravovne MV…
1059,61 €
12. 12. 2018
P1184008 železiarsky a vodoinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
1075,09 €
12. 12. 2018
P1184009 elektroinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
7737,01 €
12. 12. 2018
P1184039 Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za mesiac november 201… Kancelária Národnej rady …
375,44 €
12. 12. 2018
K3180359 11/18 refundácia posl. kanc. Puci Róbert
337,23 €
12. 12. 2018
K3180360 11-12/18 - refundácia posl.kan. Buček Jozef
680,00 €
12. 12. 2018
K3180361A 10/18 refundácia posl.kanc. Ježík Jozef
390,00 €
12. 12. 2018
K3180363 11/18 refundácia posl. kanc. Laurenčík Milan
120,00 €
12. 12. 2018
K3180364 11/18 refundácia posl.kanc. Číž Miroslav
564,00 €
12. 12. 2018
K3180365 11/18 refundácia posl.kanc. Matejička Vladimír
435,00 €
12. 12. 2018
A2182954 10/18 p. Fico - služba asistenta Končalová Ľubica - KAPPA …
2018,00 €
11. 12. 2018
A2182955 10/18 p. Dubačová - služba asistenta INSPIRATIO, s.r.o./ F. Ro…
777,00 €
11. 12. 2018
A2182956 10/18 p. Štrachoň služba asistenta Fabová Elena
1200,00 €
11. 12. 2018
A2182957 11/18 p.Žarnay - služba asistenta Yvette Angela Mitsev - IM…
1000,00 €
11. 12. 2018
A2182958 11/18 p.Kiššová - služba asistenta Space Corporation s. r. o…
2077,00 €
11. 12. 2018
A2182959 11/18 p.Farkašovský - služba asistenta Baková Gabriela
2077,00 €
11. 12. 2018
A2182960 11/18 p.Klus - služba asistenta Matejov Tomáš
877,00 €
11. 12. 2018
A2182961 11/18 p.Šimkovičová - služba asistenta Demková Petra
2065,00 €
11. 12. 2018
A2182962 11/18 p.Kmec - služba asistenta Barátová Patrícia
2027,00 €
11. 12. 2018
A2182963 11/18 p.Bernaťák - služba asistenta Deďo Peter - a.p.
2076,00 €
11. 12. 2018
A2182964 11/18 p. Kolesár - služba asistenta Uherčíková Nina
777,00 €
11. 12. 2018
A2182965 11/18 p.Klus - služba asistenta Rakonczay Tomáš
1200,00 €
11. 12. 2018
A2182966 11/18 p.Vörös - služba asistenta Solymos Lívia
2077,00 €
11. 12. 2018
A2182967 11/18 p. Remišová - služba asistenta JUDr. Ján Magušin
500,00 €
11. 12. 2018
A2182968 11/18 p. Remišová - služba asistenta Hagovská Lea
1576,00 €
11. 12. 2018
A2182969 11/18 p. Shahzad (Petruchová) - služba asistenta Lucia Greškovitsová, MBA
1177,00 €
11. 12. 2018
A2182970 11/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Nebusová Michaela
1000,00 €
11. 12. 2018
A2182971 11/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Hrabčáková Silvia (Popovi…
577,00 €
11. 12. 2018
A2182972 11/18 p.Hrnko - služba asistenta Pavlovič Maroš
2077,00 €
11. 12. 2018
A2182973 11/18 p.Uhrík - služba asistenta Porubská Monika
1077,00 €
11. 12. 2018
A2182974 11/18 p.Uhrík - služba asistenta Belák Marek
500,00 €
11. 12. 2018
A2182975 11/18 p. Beluský - služba asistenta Györgyík Michal
507,00 €
11. 12. 2018
A2182976 11/18 Mora - služba asistenta Radovan Hrádek - advokát
1327,00 €
11. 12. 2018
A2182977 11/18 p. Kotleba Marian - služba asistenta FORTUNA MONIKA, s.r.o. - …
500,00 €
11. 12. 2018
A2182978 11/18 p.Kotleba Marian- služba asistenta Beckie s.r.o./Laššáková K…
1000,00 €
11. 12. 2018
A2182979 10/18 p.Uhrík - služba asistenta Belák Marek
500,00 €
11. 12. 2018
A2182980 11/18 p.Rajtár - služba asistenta Rybanič Filip
2077,00 €
11. 12. 2018
A2182981 11/18 Goga Ľudovít - služba asistenta Hudecová Eva
1500,00 €
11. 12. 2018
A2182982 11/18 p.Kollár - služba asistenta VENDO s.r.o. / JUDr. M. P…
577,00 €
11. 12. 2018
A2182983 11/18 p.Kollár - služba asistenta Kutláková Vlasta
1500,00 €
11. 12. 2018
A2182984 11/18 p.Krištúfková-služba asistenta Budošová Katarína
2075,00 €
11. 12. 2018
A2182985 11/18 p.Fedor - služba asistenta Maťko Martin
2077,00 €
11. 12. 2018
A2182986 11/18 p. Pčolinská - služba asistenta Hlinka Jozef
2000,00 €
11. 12. 2018
A2182987 11/18 Žarnay - služba asistenta Lašutová Henrieta
1050,00 €
11. 12. 2018
A2182988 11/18 p.Matovič-služba asistenta Vanda Rybanská
1141,00 €
11. 12. 2018
A2182989 11/18 p. Budaj - služba asistenta Smatana Juraj
1,00 €
11. 12. 2018
A2182990 11/18 p. Budaj - služba asistenta Füle Dagmar
2076,00 €
11. 12. 2018
P1184085 rozbor pitnej a bazénovej vody - odber 12.11.2018 Aquaseco s.r.o.
89,76 €
11. 12. 2018
P1184088 kvetinový aranžmán - vianočná ruža Monika Zemancová-Kvetinár…
342,00 €
11. 12. 2018
P1184105 potraviny Deák, spol. s r. o.
309,77 €
11. 12. 2018
P1184106 potraviny Deák, spol. s r. o.
133,04 €
11. 12. 2018
P1184107 potraviny Deák, spol. s r. o.
132,62 €
11. 12. 2018
P1184108 potraviny Deák, spol. s r. o.
141,42 €
11. 12. 2018
P1184109 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
277,78 €
11. 12. 2018
P1184110 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
118,07 €
11. 12. 2018
P1184113 Denná tlač na rok 2019 - SME tyzden Petit Press, a.s.
201,00 €
11. 12. 2018
P1184114 údržba a opravy úkrytu CO Úkryt Stav s.r.o.
500,00 €
11. 12. 2018
P1184127 pranie a žehlenie prádla v ÚZ Papiernička WASCO-družstvo
306,00 €
11. 12. 2018
P1184128 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
48,50 €
11. 12. 2018
P1184129 potraviny H&D Holding s. r. o.
91,00 €
11. 12. 2018
P1184134 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
240,09 €
11. 12. 2018
P1184136 Denná tlač - PRAVDA FP V, Nový čas, Gastro na rok 2019 Slovenská pošta, a.s.
511,78 €
11. 12. 2018
P1183976 softvér a hardvér pre stravovacie zariadenie Asseco Solutions, a.s.
7320,00 €
11. 12. 2018
P1183977 podpora systému Blue Gastro do 31.12.18 Asseco Solutions, a.s.
802,19 €
11. 12. 2018
P1184076 prekladateľské služby Traducta s.r.o.
795,00 €
11. 12. 2018
P1184078 servis informačného systému SSLP 11/18 ForesServices, s. r. o.
13140,00 €
11. 12. 2018
P1184079 ZÁL./plyn, Okál č. 1 Píla - 12/18 Slovenský plynárenský pri…
76,00 €
11. 12. 2018
P1184080 ZAL./plyn, Okál č. 3 Píla - 12/18 Slovenský plynárenský pri…
48,00 €
11. 12. 2018
P1184081 ZAL./plyn, kuchyňa ÚZ Papiernička - 12/18 Slovenský plynárenský pri…
70,00 €
11. 12. 2018
P1184082 ZAL./plyn, Okál č. 2 Píla - 12/18 Slovenský plynárenský pri…
81,00 €
11. 12. 2018
P1184083 ZÁL./plyn, T. Javorina (bungalov 9) - 12/18 Slovenský plynárenský pri…
630,00 €
11. 12. 2018
P1184084 ZÁL./plyn, T. Javorina (bungalov 12) - 12/18 Slovenský plynárenský pri…
512,00 €
11. 12. 2018
P1184090 JPO + OOPP ÚZ Častá DUAL BP - Marian Bagita
3378,36 €
11. 12. 2018
P1184096 Obecné noviny r. 2019 INPROST s.r.o
88,40 €
11. 12. 2018
P1184102 revízia požiarnych klapiek KOLTEN, spol. s r.o.
2931,60 €
11. 12. 2018
P1184111 právne služby 11/18 Malata, Pružinský, Hegedü…
46080,00 €
11. 12. 2018
P1184112 dezinsekcia, dezinfekcia, deratizácia - ÚZ T. Javorina Miroslav Budinský, LESPAR…
174,48 €
11. 12. 2018
P1183979 ubytovanie 7.-9.10.18 (Turecko) JG SPORT AGENCY s.r.o.
1020,00 €
11. 12. 2018
P1184073 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
142,20 €
10. 12. 2018
P1184074 potraviny Slobodová Mária …
225,00 €
10. 12. 2018
P1184075 potraviny Slobodová Mária …
1081,50 €
10. 12. 2018
P1184099 kancelárske potreby - PK MOST-HÍD LAMITEC, spol. s r.o.
774,52 €
10. 12. 2018
P1184126 odber tlače r. 2019 - PK MOST-HÍD (záloha) Mediaprint-Kapa Pressegro…
514,82 €
10. 12. 2018
Z180012 ročný členský príspevok do PZ OBSE-na r.2018/2019 OSCE - Parliamentary Asse…
9673,00 €
10. 12. 2018
P1183934 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-94,34 €
10. 12. 2018
P1183982 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
75,16 €
10. 12. 2018
P1183984 potraviny ATC-JR, s.r.o.
212,46 €
10. 12. 2018
P1183985 potraviny ATC-JR, s.r.o.
266,06 €
10. 12. 2018
P1183986 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
51,12 €
10. 12. 2018
P1183987 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
170,48 €
10. 12. 2018
P1183988 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
22,30 €
10. 12. 2018
P1183989 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
119,90 €
10. 12. 2018
P1183990 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
60,12 €
10. 12. 2018
P1183951 potraviny MixFood s.r.o.
126,26 €
07. 12. 2018
P1183955 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
234,74 €
07. 12. 2018
P1183964 potraviny MixFood s.r.o.
25,92 €
07. 12. 2018
P1183965 medziobdobné prehliadky zdvíhacích zariadení OTIS Výťahy, s.r.o.
1110,00 €
07. 12. 2018
P1183980 oprava MT PCexpres, s.r.o.
29,00 €
07. 12. 2018
P1183996 protokolárne dary SweetPro s.r.o.
3177,60 €
07. 12. 2018
P1183997 telefónne poplatky 11/18 Orange Slovensko, a.s.
42,12 €
07. 12. 2018
P1184017 meranie optických kabeláží pre CCTV, IBS SecuriLas, s.r.o.
714,00 €
07. 12. 2018
P1184018 oprava IBS SecuriLas, s.r.o.
2463,46 €
07. 12. 2018
P1184019 ubytovacie služby 14.11.18 V4 Best Hotel Properties, a.…
1567,00 €
07. 12. 2018
P1184020 dary na protokolárne a reprezentačné účely Petra Toth, s.r.o.
3240,00 €
07. 12. 2018
P1184027 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
128,44 €
07. 12. 2018
P1184028 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
257,69 €
07. 12. 2018
P1184029 kávovar - PK MOST HÍD Andrea schop, s.r.o.
1500,00 €
07. 12. 2018
P1184030 Masérske služby poskytnuté počas rekračných pobytov Peter Nemček
50,00 €
07. 12. 2018
P1184032 potraviny GASTROM s.r.o.
140,33 €
07. 12. 2018
P1184033 potraviny GASTROM s.r.o.
126,79 €
07. 12. 2018
P1184034 potraviny GASTROM s.r.o.
148,10 €
07. 12. 2018
P1184035 potraviny GASTROM s.r.o.
112,07 €
07. 12. 2018
P1184036 potraviny GASTROM s.r.o.
72,65 €
07. 12. 2018
P1184037 potraviny GASTROM s.r.o.
125,15 €
07. 12. 2018
P1184040 servis frankovacíeho stroj EVROFIN Int. spol. s r.o…
144,00 €
07. 12. 2018
P1184041 periodická tlač 2019 (záloha) Slovenská pošta, a.s.
466,68 €
07. 12. 2018
P1184042 kontroly EPS FITTICH ALARM s.r.o.
702,00 €
07. 12. 2018
P1184043 kontrola EPS, ÚZ Častá Papiernička FITTICH ALARM s.r.o.
48,00 €
07. 12. 2018
P1184053 pravidelné mesačné kontroly EPS - T. Javorina FITTICH PREAL s r.o.
93,60 €
07. 12. 2018
P1184054 platba za terminály - september 2018 ÚZ Častá Všeobecná úverová banka, …
136,05 €
07. 12. 2018
P1184056 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
140,15 €
07. 12. 2018
P1184057 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
67,50 €
07. 12. 2018
P1184058 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
222,48 €
07. 12. 2018
P1184068 Vestník MZ SR r. 2019 - záloha V OBZOR s.r.o.
69,00 €
07. 12. 2018
P1184072 pranie a žehlenie prádla 11/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
119,22 €
07. 12. 2018
P1184098 kopírovací papier - PK MOST-HÍD LAMITEC, spol. s r.o.
199,20 €
07. 12. 2018
P1183978 NKP BH autorský dozor Bouda a Masár Architekto…
23549,48 €
07. 12. 2018
P1184038 odber tlače r. 2019 (záloha) - storno Mediaprint-Kapa Pressegro…
3295,43 €
06. 12. 2018
p1184038S odber tlače r. 2019 (záloha) - storno Mediaprint-Kapa Pressegro…
-3295,43 €
06. 12. 2018
P1183897 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
42,64 €
05. 12. 2018
P1183898 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
55,20 €
05. 12. 2018
P1183899 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
93,64 €
05. 12. 2018
P1183900 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
61,86 €
05. 12. 2018
P1183901 potraviny MixFood s.r.o.
35,70 €
05. 12. 2018
P1183902 potraviny MixFood s.r.o.
125,30 €
05. 12. 2018
P1183903 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
49,82 €
05. 12. 2018
P1183904 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
103,26 €
05. 12. 2018
P1183905 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
66,45 €
05. 12. 2018
P1183906 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
164,42 €
05. 12. 2018
P1183908 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
6,31 €
05. 12. 2018
P1183925 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
106,98 €
05. 12. 2018
P1183926 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
95,41 €
05. 12. 2018
P1183927 potraviny DANELA, s.r.o.
50,82 €
05. 12. 2018
P1183928 potraviny MixFood s.r.o.
31,44 €
05. 12. 2018
P1183929 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
104,31 €
05. 12. 2018
P1183930 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
29,78 €
05. 12. 2018
P1183936 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o.
51,48 €
05. 12. 2018
P1183937 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
6,72 €
05. 12. 2018
P1183840 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
-9,56 €
05. 12. 2018
P1183842 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
-222,80 €
05. 12. 2018
P1183919 odvoz a zhodnotenie odpadu z lapolov AKS group s.r.o.
1117,68 €
05. 12. 2018
P1183942 kávovary Rudolf Haláchy VTM GASTRO…
700,00 €
05. 12. 2018
P1183947 odstraňovanie popínavých rastlín z budovy a čistenie žľabov Alux, s.r.o.
898,80 €
05. 12. 2018
P1183948 odvoz veľkorozmerného odpadu EBA, s.r.o.
402,16 €
05. 12. 2018
P1183949 servis fontány ProMinent Slovensko, s.r.…
73,92 €
05. 12. 2018
P1184031 školenie a preskúšanie zamestnancov - práce vo výškach Beztech, s.r.o.
270,00 €
05. 12. 2018
P1184055 stráženie objektov v ÚZ T.Javorina - pripojenie na pult ochrany PZ - decemb… Ministerstvo vnútra SR/Úr…
8,30 €
05. 12. 2018
P1183918 NKP BH - vykonávanie pamiatkového výskumu 10/18 Archeologický ústav SAV
2932,30 €
05. 12. 2018
P1183882 pranie a žehlenie prádla 11/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
49,82 €
04. 12. 2018
P1183894 presťahovanie serverovne IBS SecuriLas, s.r.o.
59868,00 €
04. 12. 2018
P1184025 poplatky za terminály - garáže 10/18 Všeobecná úverová banka, …
75,10 €
04. 12. 2018
P1183895S provízie a poplatky - platobné karty za október 2018 - storno Všeobecná úverová banka, …
-211,15 €
03. 12. 2018
P1183895 provízie a poplatky - platobné karty za október 2018 - storno Všeobecná úverová banka, …
211,15 €
03. 12. 2018
P1182986 potraviny H&D Holding s. r. o.
-53,92 €
03. 12. 2018
P1183841 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
317,00 €
03. 12. 2018
P1183843 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
157,24 €
03. 12. 2018
P1183844 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
75,48 €
03. 12. 2018
P1183876 potraviny DDLS s.r.o.
20,88 €
03. 12. 2018
P1183888 spravodajský servis TA SR - 10/18 Tlačová agentúra Slovensk…
1800,00 €
03. 12. 2018
A2182949 08/18 p.Cigániková - služba asistenta Infolek, s.r.o./Martin Pi…
300,00 €
03. 12. 2018
A2182950 09/18 p.Cigániková - služba asistenta Infolek, s.r.o./Martin Pi…
300,00 €
03. 12. 2018
A2182951 10/18 p.Cigániková - služba asistenta Infolek, s.r.o./Martin Pi…
300,00 €
03. 12. 2018
A2182952 10/18 p. Kondrót - služba asistenta Antonín Korauš, PhD., MBA
977,00 €
03. 12. 2018
P1183981 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
50,00 €
03. 12. 2018
P1183983 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
356,00 €
03. 12. 2018
P1184000 potraviny Deák, spol. s r. o.
712,49 €
03. 12. 2018
P1184001 potraviny Deák, spol. s r. o.
354,19 €
03. 12. 2018
P1184002 vodné Častá/Píla 1, 18.10.-17.11.18 Bratislavská vodárenská s…
422,28 €
03. 12. 2018
P1184003 potraviny Deák, spol. s r. o.
536,22 €
03. 12. 2018
P1184004 potraviny Deák, spol. s r. o.
315,68 €
03. 12. 2018
A2182953 09/18 p.Shahzad (Petruchová)-služba asistenta Cabanová Holdošová Zuzana
500,00 €
03. 12. 2018
P1184005 oprava práčky Stroje a zariadenia pre p…
207,60 €
03. 12. 2018
P1184006 bazénová voda + pitná voda - rozbor-odber 6.11.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r…
183,60 €
03. 12. 2018
P1184007 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
193,02 €
03. 12. 2018
P1184011 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
125,74 €
03. 12. 2018
P1184013 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
14,45 €
03. 12. 2018
P1184014 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
483,58 €
03. 12. 2018
K3180358 10/18 refundácia posl.kanc. Bagačka Michal
264,00 €
03. 12. 2018
Z180019 oprava a nastavenie RTG prehliadača batožín PCS spol. s r.o.
1310,40 €
30. 11. 2018
P1183867 Protokolárne dary modranska s. r. o.
1960,00 €
30. 11. 2018
P1183893 oprava IBS SecuriLas, s.r.o.
9905,10 €
30. 11. 2018
P1183923 kontrola IBS, EZS SecuriLas, s.r.o.
40495,42 €
30. 11. 2018
A2182931 10/18 p.Červeňáková - služba asistenta Vetrák Milan - European L…
500,00 €
30. 11. 2018
A2182933 10/18 p. Nehézová - služba asistenta Dávid Pavlík
1007,00 €
30. 11. 2018
A2182934 07/18 p.Pčolinská - služba asistenta N & LD Media s.r.o./Jedin…
30,00 €
30. 11. 2018
A2182935 08/18 p.Pčolinská - služba asistenta N & LD Media s.r.o./Jedin…
30,00 €
30. 11. 2018
A2182936 09/18 p.Pčolinská - služba asistenta N & LD Media s.r.o./Jedin…
30,00 €
30. 11. 2018
A2182937 10/18 p. Heger - služba asistenta R+V REAL, s.r.o. / p. Šča…
500,00 €
30. 11. 2018
P1183939 ZPC 129/18 bus 15.-16.11.18 BAA/Viedeň/BAA SATUR TRAVEL a.s.
10,00 €
30. 11. 2018
P1183944 publikácie ARTFORUM spol. s r.o.
551,88 €
30. 11. 2018
P1183946 ZPC 129/18 letenka 15.-16.11.18 Viedeň/Altenrhein/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
537,71 €
30. 11. 2018
A2182938 10/18 p. Verešová - služba asistenta Sabo Štefan
500,00 €
30. 11. 2018
A2182939 10/18 p.Grendel služba asistenta Jakab Július
500,00 €
30. 11. 2018
A2182940 10/18 p. Štarchoň - služba asistenta Martin Čepa
877,00 €
30. 11. 2018
A2182941 10/18 p. Drobný - služba asistenta Blato s.r.o./Peter Bahno
1000,00 €
30. 11. 2018
A2182942 10/18 p.Schlosár - služba asistent Network engineering s.r.o…
750,00 €
30. 11. 2018
A2182943 10/18 p. Verešová - služba asistenta Šípošová Janka
577,00 €
30. 11. 2018
P1183952 cateringové služby 15.11.18 V4 ROXY CATERING s.r.o.
4093,50 €
30. 11. 2018
P1183953 cateringové služby 15.11.18 V4 KKIMO Invest, s. r. o.
7020,10 €
30. 11. 2018
A2182944 10/18 p.Glváč - služba asistenta Bestro Robert
400,00 €
30. 11. 2018
A2182945 04/18 p. Glváč - služba asistenta Peter Hanulík - PEHA
1675,00 €
30. 11. 2018
A2182946 09/18 p. Glváč - služba asistenta Peter Hanulík - PEHA
1675,00 €
30. 11. 2018
A2182947 10/18 p. Glváč - služba asistenta Peter Hanulík - PEHA
1675,00 €
30. 11. 2018
A2182948 10/18 p.Žitňanská - služba asistenta Talian Vladimír
600,00 €
30. 11. 2018
P1183966 ZPC 131/18 letenka 19.-22.11.18 Viedeň/Tel Aviv/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
512,38 €
30. 11. 2018
P1183967 ZPC 132/18 lístok na vlak 20.-22.11.18 BA/Budapešť/BA SATUR TRAVEL a.s.
43,00 €
30. 11. 2018
P1183968 ZPC 126/18 letenka 19.-20.11.18 Viedeň/Brusel/Viedeň + autobus BA/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
759,74 €
30. 11. 2018
P1183969 ZPC 136/18 letenka 6.-11.12.18 Viedeň/Tel Aviv/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
364,39 €
30. 11. 2018
P1183975 multifunkčná laserová tlačiareň - PK SaS DD21 s.r.o.
699,00 €
30. 11. 2018
K3180356 09/18 refundácia posl.kanc. Fecko Martin
330,20 €
30. 11. 2018
K3180357 11/18 refundácia posl.kanc. Kvorka Ján
221,72 €
30. 11. 2018
P1183819 nastavenie výplatného stroja - % zľava 10/18 Slovenská pošta, a.s.
-8,74 €
29. 11. 2018
P1183845 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
123,99 €
29. 11. 2018
P1183846 potraviny ATC-JR, s.r.o.
75,52 €
29. 11. 2018
P1183847 potraviny MixFood s.r.o.
3,96 €
29. 11. 2018
P1183848 potraviny MixFood s.r.o.
107,65 €
29. 11. 2018
P1183857 potraviny ATC-JR, s.r.o.
186,75 €
29. 11. 2018
P1183858 potraviny ATC-JR, s.r.o.
111,31 €
29. 11. 2018
P1183859 telefónne poplatky PK SMER - 10/18 Slovak Telekom, a.s.
99,79 €
29. 11. 2018
P1183875 Datavideo Syntex Bratislava s.r.o.
750,00 €
29. 11. 2018
P1183881 Hospodárske noviny r. 2019 (záloha) PK SMER MAFRA Slovakia, a.s.
219,00 €
29. 11. 2018
P1183891 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
1,00 €
29. 11. 2018
P1183892 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
1,00 €
29. 11. 2018
P1183916 kontroly EPS 11/18 SecuriLas, s.r.o.
1477,67 €
29. 11. 2018
P1183917 servis EPS SecuriLas, s.r.o.
504,62 €
29. 11. 2018
P1183920 dezinfekcia, dezinsekcia, čistenie podhladu Insekta Pest Control s.r.…
498,00 €
29. 11. 2018
P1183921 jesenná deratizácia 2018 Insekta Pest Control s.r.…
744,00 €
29. 11. 2018
P1183938 služby VIP terminálu 15.11.2018 V4 Letisko M.R.Štefánika - A…
211,20 €
29. 11. 2018
P1183940 technické zabezpečenie podujatia stretnutie predsedov Parlamentov krajín V4… RTS.sk s.r.o.
4816,00 €
29. 11. 2018
P1183943 servis kávovaru Cora-Cafe spol. s r.o.
34,20 €
29. 11. 2018
P1183945 gastro inventár Štefan Biznár - BIKRO
2829,96 €
29. 11. 2018
P1183950 zabezpečenie distribúcie videosignálu z rokovaní NR SR 11/18 BENESTRA, s. r. o.
504,00 €
29. 11. 2018
P1183954 potraviny Musetti Slovakia s.r.o.
548,58 €
29. 11. 2018
P1183956 potraviny GASTROM s.r.o.
108,97 €
29. 11. 2018
P1183957 potraviny GASTROM s.r.o.
22,18 €
29. 11. 2018
P1183958 potraviny GASTROM s.r.o.
23,70 €
29. 11. 2018
P1183959 potraviny GASTROM s.r.o.
231,22 €
29. 11. 2018
P1183960 potraviny GASTROM s.r.o.
285,47 €
29. 11. 2018
P1183961 potraviny GASTROM s.r.o.
158,41 €
29. 11. 2018
P1183962 potraviny GASTROM s.r.o.
52,12 €
29. 11. 2018
P1183963 potraviny GASTROM s.r.o.
52,80 €
29. 11. 2018
P1183970 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
1314,73 €
29. 11. 2018
P1183971 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
458,11 €
29. 11. 2018
P1183972 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
88,64 €
29. 11. 2018
P1183973 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
94,26 €
29. 11. 2018
P1183974 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
257,21 €
29. 11. 2018
P1183924 protokolárne dary -storno SweetPro s.r.o.
3183,60 €
29. 11. 2018
P1183924S protokolárne dary - storno SweetPro s.r.o.
-3183,60 €
29. 11. 2018
A2182932 10/18 Žarnay - služba asistenta - storno (duplicita) Lašutová Henrieta
1050,00 €
29. 11. 2018
A2182932S 10/18 Žarnay - služba asistenta -storno (duplicita) Lašutová Henrieta
-1050,00 €
29. 11. 2018
P1183753 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
1,00 €
28. 11. 2018
P1183849 spotreba/plyn, Častá 10/18 Slovenský plynárenský pri…
5972,45 €
28. 11. 2018
P1183863 spotreba/plyn, Župné 10/18 Slovenský plynárenský pri…
2653,18 €
28. 11. 2018
P1183864 spotreba/plyn, Zámocká 10/18 Slovenský plynárenský pri…
24438,30 €
28. 11. 2018
P1183884 servis elektrických dieselgenenerátorov A2B, s.r.o.
1989,84 €
28. 11. 2018
P1183886 publikácie Panta Rhei, s.r.o.
640,65 €
28. 11. 2018
P1183887 časopis Slovenský CHOV r.2019 - predplatné Slovenský CHOV, s.r.o.
29,90 €
28. 11. 2018
P1183896 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
263,13 €
28. 11. 2018
P1183907 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
56,60 €
28. 11. 2018
P1183909 potraviny Deák, spol. s r. o.
35,82 €
28. 11. 2018
P1183910 potraviny Deák, spol. s r. o.
49,68 €
28. 11. 2018
P1183911 potraviny Deák, spol. s r. o.
134,16 €
28. 11. 2018
P1183912 potraviny Deák, spol. s r. o.
161,26 €
28. 11. 2018
P1183913 potraviny Deák, spol. s r. o.
49,94 €
28. 11. 2018
P1183914 potraviny Deák, spol. s r. o.
330,02 €
28. 11. 2018
P1183915 rýchla zdravotná služba - 14.11.2018 zasad.krajín V4 Slovenský Červený kríž, ú…
300,00 €
28. 11. 2018
P1183931 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
133,69 €
28. 11. 2018
P1183932 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
269,66 €
28. 11. 2018
P1183935 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
161,15 €
28. 11. 2018
P1183856 NKP BH zml. 258/2017 stavba K - stavebné práce 10/18 ViOn, a.s.
166962,44 €
28. 11. 2018
P1183805 potraviny GGT a.s.
762,28 €
27. 11. 2018
P1183806 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
49,25 €
27. 11. 2018
P1183807 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
85,26 €
27. 11. 2018
P1183808 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
17,98 €
27. 11. 2018
P1183809 potraviny MixFood s.r.o.
173,65 €
27. 11. 2018
P1183810 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
93,93 €
27. 11. 2018
P1183824 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
31,31 €
27. 11. 2018
P1183833 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
8,40 €
27. 11. 2018
P1183862 UPC Kohútová 11/18, byt 10/4/41 Správa služieb diplomatic…
39,20 €
27. 11. 2018
P1183709 mobilný internet - 10/18 Slovak Telekom, a.s.
182,60 €
27. 11. 2018
P1183710 telefónne poplatky - 10/18 Slovak Telekom, a.s.
460,77 €
27. 11. 2018
P1183711 telefónne poplatky - 10/18 Slovak Telekom, a.s.
3572,07 €
27. 11. 2018
P1183743 telefónne poplatky - 10/18, pevné linky /BA+Častá/ Slovak Telekom, a.s.
3314,86 €
27. 11. 2018
P1183760 spotreba EE, Župné nám. 10/18 MAGNA ENERGIA a.s.
1971,86 €
27. 11. 2018
P1183761 spotreba EE, Nám. A. Dubčeka 10/18 MAGNA ENERGIA a.s.
63062,51 €
27. 11. 2018
P1183766 dátové služby 10/18 Slovak Telekom, a.s.
626,40 €
27. 11. 2018
P1183767 prenájom otvorov v kábelovodoch 10/18 Slovak Telekom, a.s.
20,16 €
27. 11. 2018
P1183773 spotreba EE, ÚZ Papiernička 10/18 MAGNA ENERGIA a.s.
8521,52 €
27. 11. 2018
P1183774 spotreba EE, T.Javorina 10/18 MAGNA ENERGIA a.s.
808,07 €
27. 11. 2018
Z180018 členský príspevok - Twelve Plus Group r.2018 Twelve Plus Group / Inter…
536,00 €
27. 11. 2018
P1183834 ručný ponorný mixer Gastromarket Tatry, s.r.o…
439,97 €
27. 11. 2018
P1183837 servis zariadení na úpravu vody ÚK EUROWATER s.r.o.
666,52 €
27. 11. 2018
P1183839 nadštandardná distribúcia 10/18 Západoslovenská distribu…
1242,18 €
27. 11. 2018
P1183873 Fúkač chrbtový Slavka Ivanová - Štýl
490,00 €
27. 11. 2018
P1183874 nákup tonerov JURIGA spol. s r. o.
1999,99 €
27. 11. 2018
P1183883 pranie a žehlenie prádla 11/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
88,97 €
27. 11. 2018
P1183885 revízia pullerov DSW Services s.r.o.
384,00 €
27. 11. 2018
P1183889 oprava a preizolovanie balkónového zábradlia ÚZ Častá Milan Vandák
1200,00 €
27. 11. 2018
P1183890 právne služby 10/18 Malata, Pružinský, Hegedü…
43200,00 €
27. 11. 2018
P1183922 pranie a žehlenie prádla v ÚZ Papiernička WASCO-družstvo
995,40 €
27. 11. 2018
P1183878 zabezpečenie inž. činnosti pre vydanie súhlasu stav.úprav a udrž.prác K.T.PLUS s.r.o.
2160,00 €
27. 11. 2018
P1183717 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-9,29 €
26. 11. 2018
P1183854 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
173,59 €
26. 11. 2018
P1183855 potraviny VPS - Vinohradníctvo Pave…
822,44 €
26. 11. 2018
P1183860 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
155,09 €
26. 11. 2018
P1183861 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
193,24 €
26. 11. 2018
P1183866 potraviny GASTROM s.r.o.
89,49 €
26. 11. 2018
P1183868 potraviny GASTROM s.r.o.
149,15 €
26. 11. 2018
P1183869 potraviny GASTROM s.r.o.
134,10 €
26. 11. 2018
P1183870 potraviny GASTROM s.r.o.
179,22 €
26. 11. 2018
P1183871 potraviny GASTROM s.r.o.
134,48 €
26. 11. 2018
P1183872 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
108,78 €
26. 11. 2018
P1183877 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
343,68 €
26. 11. 2018
P1183879 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
188,83 €
26. 11. 2018
P1183880 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
131,68 €
26. 11. 2018
P1183686 občerstvenie 10/18 - PK OĽaNO Kancelária Národnej rady …
119,25 €
26. 11. 2018
K3180346 10/18 refundácia posl.kanc. Krajkovič Mikuláš
475,64 €
26. 11. 2018
K3180347 10/18 refundácia posl.kanc. Blanár Juraj
230,00 €
26. 11. 2018
K3180348 10/18 refundácia posl.kan. Ďurovčík Emil
445,38 €
26. 11. 2018
K3180349 11/18 refundácia posl. kan. Bublavý Dušan
376,00 €
26. 11. 2018
K3180350 10/18 refundácia posl.kanc. Ján Podmanický, PhD.
654,00 €
26. 11. 2018
K3180351 8,9/18 refundácia posl.kanc. Jarjabek Dušan
1128,00 €
26. 11. 2018
K3180352 09/18 refundácia posl. kan. Želiezka Ľubomír
375,97 €
26. 11. 2018
K3180353 4.Q/18 refundácia posl.kanc. Petrák Ľubomír, CSc.
1304,79 €
26. 11. 2018
K3180354 3. Q/18 refundácia posl. kan. Baláž Vladimír, PhD.
1692,00 €
26. 11. 2018
K3180355 3.Q/18 - refundácia posl.kan. Glenda Tibor
1650,00 €
26. 11. 2018
A2182895 10/18 p.Blaha - služba asistenta Juraj Gustafík
1513,00 €
23. 11. 2018
A2182896 10/18 p. Macháčková - služba asistenta Ľahká Veronika
500,00 €
23. 11. 2018
A2182897 10/18 p. Macháčková - služba asistenta Vlčko Alojz
500,00 €
23. 11. 2018
A2182898 10/18 p. Valocký - služba asistenta Hana Slávičková
1100,00 €
23. 11. 2018
A2182903 10/18 p.Ďurovčík-služba asistenta Sokologorský Jozef
1632,44 €
23. 11. 2018
A2182904 10/18 p. Vážny - služba asistenta Králiková Alžbeta
1513,00 €
23. 11. 2018
A2182905 10/18 p.Martinák-služba asistenta Pirščová Nikoleta
1531,00 €
23. 11. 2018
A2182906 10/18 p.Klus - služba asistenta Matejov Tomáš
877,00 €
23. 11. 2018
A2182907 10/18 p. Glenda - služba asistenta Zdenko Svoboda
876,00 €
23. 11. 2018
A2182908 10/18 p.Nicholsonová - služba asistenta Závodská, s. r. o.
977,00 €
23. 11. 2018
A2182909 10/18 p. Želiezka služba asistenta Gašparík Róbert
600,00 €
23. 11. 2018
A2182910 10/18 p. Bašistová - služba asistenta Jakub Hudák
1077,00 €
23. 11. 2018
A2182911 10/18 p.Bašistová - služba asistenta KP media, s.r.o./Mgr.Kata…
1000,00 €
23. 11. 2018
A2182912 10/18 p. Adamčík - služba asistenta Janoščáková Alica
1498,48 €
23. 11. 2018
A2182913 10/18 p.Adamčík - služba asistenta Šarlušková Viera
578,52 €
23. 11. 2018
A2182914 10/18 p.Fedor - služba asistenta Maťko Martin
2077,00 €
23. 11. 2018
A2182915 10/18 p.Hrnčiar - služba asistenta KEEP IT SIMPLE, s.r.o./In…
1878,00 €
23. 11. 2018
A2182916 09/18 p.Mizík -služba asistenta SURMIS s.r.o./PhDr. Štefa…
500,00 €
23. 11. 2018
A2182917 10/18 p. Kecskés - služba asistenta Peter Kupka
2077,00 €
23. 11. 2018
A2182919 10/18 p.Dostál - služba asistenta Dušan Sloboda
1500,00 €
23. 11. 2018
P1183836 servisné vozíky ROAX s.r.o.
439,00 €
23. 11. 2018
P1183838 pomocné práce odsúdených 10/18 Ústav na výkon väzby a Ús…
950,40 €
23. 11. 2018
P1183850 servis EZS - T. Javorina FITTICH ALARM s.r.o.
144,00 €
23. 11. 2018
P1183851 vrecká do vysávača PhDr. Gabriela Spišáková …
101,98 €
23. 11. 2018
A2182920 10/18 p.Glenda - služba asistenta Hanusová Jana
650,00 €
23. 11. 2018
A2182921 10/18 p. Beluský- služba asistenta Martin Šuvada
1070,00 €
23. 11. 2018
A2182922 09/18 p.Želiezka - služba asistenta Hajšová Mária, PhD.
550,00 €
23. 11. 2018
A2182923 10/18 p.Želiezka - služba asistenta Hajšová Mária, PhD.
550,00 €
23. 11. 2018
A2182924 10/18 p. Tittel služba asistenta Krištofík Ondrej
1038,50 €
23. 11. 2018
A2182925 10/18 p. Tittel - služba asistenta Podhorcová Katarína - tec…
1038,50 €
23. 11. 2018
A2182926 10/18 p.Krajkovič - služba asistenta Lukša Michal MBA
300,00 €
23. 11. 2018
A2182927 09/18 p. Baláž Vladimír - služba asistenta Avenir En Santé s.r.o. /M…
1513,00 €
23. 11. 2018
A2182928 10/18 p. Baláž Vladimír - služba asistenta Avenir En Santé s.r.o. /M…
1513,00 €
23. 11. 2018
A2182929 10/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Šipoš Michal
500,00 €
23. 11. 2018
A2182930 10/18 p. Laurenčík - služba asistent ADVOKÁTI Müller § Dikoš, …
1357,00 €
23. 11. 2018
P1183941 pneumatiky - storno MIKONA s.r.o.
51,71 €
23. 11. 2018
P1183941S pneumatiky - storno MIKONA s.r.o.
-51,71 €
23. 11. 2018
P1183933 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-55,37 €
22. 11. 2018
P1183726 potraviny MixFood s.r.o.
16,92 €
22. 11. 2018
P1183727 potraviny MixFood s.r.o.
107,23 €
22. 11. 2018
P1183728 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
92,90 €
22. 11. 2018
P1183729 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
22,06 €
22. 11. 2018
P1183730 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
132,55 €
22. 11. 2018
P1183791 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
80,69 €
22. 11. 2018
P1183792 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
96,10 €
22. 11. 2018
P1183793 potraviny Ing. Zoltán Pócs - ZoPo
136,78 €
22. 11. 2018
P1183803 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
69,24 €
22. 11. 2018
P1183804 potraviny ROVAJ s.r.o.
244,80 €
22. 11. 2018
P1183811 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
202,68 €
22. 11. 2018
P1183812 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
218,10 €
22. 11. 2018
P1183813 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
378,32 €
22. 11. 2018
P1183814 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
42,91 €
22. 11. 2018
P1183815 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
63,32 €
22. 11. 2018
P1183816 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
316,51 €
22. 11. 2018
P1183820 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
252,38 €
22. 11. 2018
P1183821 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
146,17 €
22. 11. 2018
P1183822 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
164,46 €
22. 11. 2018
P1183823 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
215,58 €
22. 11. 2018
P1183825 potraviny DANELA, s.r.o.
86,88 €
22. 11. 2018
P1183827 potraviny Deák, spol. s r. o.
463,57 €
22. 11. 2018
P1183828 potraviny Deák, spol. s r. o.
116,86 €
22. 11. 2018
P1183829 potraviny Deák, spol. s r. o.
113,70 €
22. 11. 2018
P1183830 potraviny Deák, spol. s r. o.
238,91 €
22. 11. 2018
P1183831 potraviny H&D Holding s. r. o.
315,98 €
22. 11. 2018
P1183659 kvetinové aranžmány - 10/18 RE + MI s.r.o. Kvetinárs…
715,00 €
22. 11. 2018
P1183691 cateringové služby 23.10.18 KKIMO Invest, s. r. o.
2878,20 €
22. 11. 2018
K3180344 10/18 refundácia posl.kanc. Matejička Vladimír
435,00 €
22. 11. 2018
P1183778 tašky na reprezentačné účely SIGNET PLUS spol. s r.o.
2036,52 €
22. 11. 2018
P1183779 služby VIP terminálu 28.10.18 Letisko M.R.Štefánika - A…
117,60 €
22. 11. 2018
K3180345 10/18 refundácia posl.kanc. Andreánsky Ladislav
263,44 €
22. 11. 2018
P1183796 odvoz a likvidácia odpadu 10/18 LEONTECH s.r.o.
433,34 €
22. 11. 2018
P1183800 publikácie Erudite, s.r.o.
835,21 €
22. 11. 2018
P1183801 železiarsky a vodoinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
873,60 €
22. 11. 2018
P1183818 tlmočnícke služby 23.10.18 prijatie honor.konz. Traducta s.r.o.
150,00 €
22. 11. 2018
P1183826 odvoz a likvidácia odpadu - ÚZ Častá Papiernička EBA, s.r.o.
148,85 €
22. 11. 2018
P1183832 odzeleňovacie práce a odborné poradenstvo Lesy Slovenskej republiky…
1800,00 €
22. 11. 2018
P1183835 školenie zamestnancov na práce vo výškach Beztech, s.r.o.
414,00 €
22. 11. 2018
P1183852 príslušenstvo ku kávovaru - PK SaS OFFICE STAR, s.r.o.
105,19 €
22. 11. 2018
P1183853 tonery - PK SaS CLEAN TONERY, s.r.o.
530,00 €
22. 11. 2018
P1183759 PHM - Diners Club - 10/18 Diners Club CS, s.r.o.
8600,95 €
22. 11. 2018
P1183817 ZPC 120/18 letenky 6.11.18 Zurich/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
753,34 €
22. 11. 2018
A2182859 10/18 p.Petrák - služba asistenta Gabriela Sánková
1642,00 €
21. 11. 2018
A2182860 10/18 p.Kotleba Marian - služba asistenta Audio vision, s.r.o./JUDr…
570,00 €
21. 11. 2018
A2182861 10/18 p. Galis - služba asistenta Bobíková Miroslava
267,00 €
21. 11. 2018
A2182862 10/18 p.Panáček-služba asistenta BESTIAS s.r.o./Ing. Zuzan…
2077,00 €
21. 11. 2018
A2182863 10/18 p.Jakab - služba asistenta Orbán Andrea (Jecková)
1138,19 €
21. 11. 2018
A2182864 10/18 p. Zelník - služba asistenta Adrián Kuka
2075,00 €
21. 11. 2018
A2182865 10/18 p. Faič - služba asistenta Jozef Červenka
1600,00 €
21. 11. 2018
A2182866 10/18 p.Bugár - služba asistenta ISTROCOL Slovakia s.r.o./…
577,00 €
21. 11. 2018
A2182867 10/18 p.Šebová - služba asistenta Ján Mizerák
1200,00 €
21. 11. 2018
A2182868 10/18 p. Matejička - služba asistenta Göcze Tibor
1590,00 €
21. 11. 2018
A2182869 10/18 p.Mihál - služba asistenta Pavlovová Margaréta
1400,00 €
21. 11. 2018
P1183588 služby VIP terminálu 18.-19.10.18 Letisko M.R.Štefánika - A…
58,80 €
21. 11. 2018
P1183693 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
45,00 €
21. 11. 2018
P1183694 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
95,29 €
21. 11. 2018
P1183712 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
5,82 €
21. 11. 2018
P1183713 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
227,88 €
21. 11. 2018
P1183714 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
133,31 €
21. 11. 2018
P1183715 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
211,13 €
21. 11. 2018
P1183716 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
1284,91 €
21. 11. 2018
P1183718 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
43,45 €
21. 11. 2018
P1183719 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
16,81 €
21. 11. 2018
P1183720 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
38,77 €
21. 11. 2018
P1183721 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
180,38 €
21. 11. 2018
P1183722 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
293,50 €
21. 11. 2018
P1183723 potraviny ATC-JR, s.r.o.
118,65 €
21. 11. 2018
P1183724 potraviny ATC-JR, s.r.o.
183,38 €
21. 11. 2018
P1183725 potraviny MixFood s.r.o.
57,90 €
21. 11. 2018
P1183746 monitoring médií 10/18 Slovakia Online s.r.o.
768,00 €
21. 11. 2018
P1183754 potraviny ATC-JR, s.r.o.
122,44 €
21. 11. 2018
A2182870 10/18 p.Mihál - služba asistenta Vavrinčík Martin
655,19 €
21. 11. 2018
A2182871 10/18 p.Burian - služba asistenta regionIT s.r.o./ Bc. Pete…
900,00 €
21. 11. 2018
A2182872 10/18 p. Andreánsky - služba asistenta Cicoň Anton
485,00 €
21. 11. 2018
A2182873 10/18 p. Choma - služba asistenta Holeša František
1513,00 €
21. 11. 2018
A2182874 10/18 p.Antošová - služba asistenta MZA Consulting s.r.o. - Ž…
2077,00 €
21. 11. 2018
A2182875 10/18 p. Marosz - služba asistenta Vyšinský Michal
700,00 €
21. 11. 2018
A2182876 10/18 p.Bagačka - služba asistenta Nosáľ Jozef NCRC
800,00 €
21. 11. 2018
A2182877 10/18 p.Valocký - služba asistenta Galambosová Lucia
600,00 €
21. 11. 2018
A2182878 10/18 p. Burian - služba asistenta Horosová Timea
900,00 €
21. 11. 2018
A2182879 10/18 p.Kéry - služba asistenta DURAN Office, s.r.o./Mgr.…
527,00 €
21. 11. 2018
A2182880 10/18 p.Hambálek - služba asistenta Kováč Patrik
300,00 €
21. 11. 2018
A2182881 10/18 p.Federič - služba asistenta Bohátová Štefánia
2078,00 €
21. 11. 2018
A2182882 10/18 p.Fecko - služba asistenta Radomír Kizek
1240,00 €
21. 11. 2018
A2182883 10/18 p.Galek - služba asistenta DEMKORP Partners, s.r.o./…
1477,00 €
21. 11. 2018
A2182884 10/18 p.Faič - služba asistenta Ján Grman
277,00 €
21. 11. 2018
A2182885 10/18 p. Ivan - služba asistenta Masár Martin
450,00 €
21. 11. 2018
A2182886 10/18 p.Krištúfková-služba asistenta Budošová Katarína
2075,00 €
21. 11. 2018
A2182887 10/18 p. Bastrnák - služba asistenta Csóka Lajos
2077,00 €
21. 11. 2018
A2182888 10/18 p. Čaplovič - služba asistenta Haško Michal
1513,00 €
21. 11. 2018
A2182889 10/18 p. Antal- služba asistenta Gocník Milan
1300,00 €
21. 11. 2018
A2182890 10/18 p. Kubánek - služba asistenta Gajdošová Margaréta
750,00 €
21. 11. 2018
A2182891 10/18 p. Andreánsky - služba asistenta Berníková Ľubica
800,00 €
21. 11. 2018
P1183797 servis vozidla BL726OV + montáž majákov Automobilové opravovne MV…
1229,87 €
21. 11. 2018
A2182892 10/18 p. Krajčí služba asistenta Dávid Pariľák
578,00 €
21. 11. 2018
A2182893 10/18 p. Sopko - služba asistenta Dušenka Igor
506,00 €
21. 11. 2018
A2182894 10/18 p.Krajčí - služba asistenta Wellit development s.r.o.…
500,00 €
21. 11. 2018
A2182899 10/18 p.Verešová - služba asistenta Peter Kremský - PETERIKA
1000,00 €
21. 11. 2018
A2182900 10/18 p.Baška - služba asistenta Renée Kolandrová - STRATE…
593,50 €
21. 11. 2018
A2182901 10/18 p. Suchánek - služba asistenta Fiabáne Michal
500,00 €
21. 11. 2018
A2182902 10/18 p. Krajčí - služba asistenta Pavlová Pavlína
1000,00 €
21. 11. 2018
A2182918 09/18 p.Mihál - služba asistenta Vavrinčík Martin
678,00 €
21. 11. 2018
P1183704 tlmočnícke služby 15.10.18 Traducta s.r.o.
240,00 €
20. 11. 2018
P1183741 NKP BH zml. 154/18 reštaurátorské práce 10/18 akad. soch. Vladimír Višv…
55127,41 €
20. 11. 2018
P1183763 poradenstvo v gastronómii 10/18 ALDENTE s.r.o.
300,00 €
20. 11. 2018
P1183768 dáždniky pre protokolárne účely DOPPLER SK s.r.o.
252,00 €
20. 11. 2018
P1183776 sklenárske práce, výroba a dodanie sklenených tabúľ Peter Pisoň - SKLENÁRSTVO
374,00 €
20. 11. 2018
P1183781 uloženie TKO na skládku Mestský podnik Spišská Be…
344,48 €
20. 11. 2018
P1183799 servis kávovaru Cora-Cafe spol. s r.o.
126,00 €
20. 11. 2018
P1183684 občerstvenie PK SMER-SD 10/18 Kancelária Národnej rady …
254,02 €
19. 11. 2018
P1183658 pranie a žehlenie prádla 10/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
39,18 €
19. 11. 2018
P1183744 vykonanie štvrťročnej kontroly EPS - Tatr. Javorina FITTICH PREAL s r.o.
280,80 €
19. 11. 2018
P1183745 zabezpečenie internetovej konektivity 10/18 O2 Business Services, a.s…
1188,00 €
19. 11. 2018
P1183747 ZPC 125/18, letenka 15.-20.11.18 Viedeň/Halifaxl/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
896,64 €
19. 11. 2018
P1183748 tlmočnícke služby 18.-19.10.18 Paríž Traducta s.r.o.
1510,00 €
19. 11. 2018
P1183757 servisné a konfiguračné práce 10/18 BSP Consulting, spol. s r…
1075,48 €
19. 11. 2018
P1183758 oprava vaní Atila Molnár
1080,00 €
19. 11. 2018
P1183764 oprava obkladu fontány a soklov na budove NR SR TOMRA STAV, s.r.o.
3996,90 €
19. 11. 2018
P1183765 rozbor vôd, odber - 12.9..25.9.,22.10.2018 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍC…
3537,50 €
19. 11. 2018
P1183769 inštalácia klientského PC, mailové notifikácie TRITON, spol.s r.o.
456,00 €
19. 11. 2018
P1183770 mesačný poplatok Horec - 10/18 Asseco Solutions, a.s.
54,00 €
19. 11. 2018
P1183771 mesačný poplatok Blue gastro - 10/18 Asseco Solutions, a.s.
54,00 €
19. 11. 2018
P1183772 prenájom zváracích fliaš 10/18 Messer Tatragas, spol. s …
21,85 €
19. 11. 2018
P1183794 Periodická tlač online Aktuality.sk Plus - 10/18-9/19 Ringier Axel Springer SK,…
43,20 €
19. 11. 2018
P1183802 Hospodárske noviny r.2019 (záloha) MAFRA Slovakia, a.s.
1841,80 €
19. 11. 2018
P1183749 analýza bazénovej vody - Tatranská Javorina, odber 26.10.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r…
78,00 €
19. 11. 2018
P1183750 internet Tatr. Javorina - 11/18 LV SERVIS.SK s.r.o.
23,80 €
19. 11. 2018
P1183762 servis VZT a chladiacich zariadení Župné KLIMA TREND s r.o.
2940,00 €
19. 11. 2018
P1183775 VYÚČT.,EE Častá/Píla 40, 1.1.18-21.10.18 (okál č.2) ZSE Energia, a.s.
-84,97 €
19. 11. 2018
K3180332 09/18 refundácia posl.kanc. Žarnay Oto
27,00 €
19. 11. 2018
K3180336 10/18 refundácia posl.kanc. Peter Šuca
381,00 €
19. 11. 2018
K3180337 10-11/18 refundácia posl.kanc. Žarnay Oto
54,00 €
19. 11. 2018
K3180338 10/18 refundácia posl.kanc. Galis Dušan
720,00 €
19. 11. 2018
K3180339 10/18 refundácia posl.kanc. Senko Ján
897,00 €
19. 11. 2018
K3180340 11/18 refundácia posl.kanc. Goga Pavol
180,00 €
19. 11. 2018
K3180341 10/18 refundácia posl.kanc. Číž Miroslav
564,00 €
19. 11. 2018
K3180342 10/18 refundácia posl.kanc. Jakab Elemér
936,62 €
19. 11. 2018
K3180343 3.Q/18 refundácia posl.kan. Baška Jaroslav
1692,00 €
19. 11. 2018
A2182766 10/18 p. Madej - služba asistenta Kollárik Peter
1513,00 €
16. 11. 2018
A2182767 10/18 p. Červeňáková - služba asistenta Laurnic Milan, PhD.
827,00 €
16. 11. 2018
A2182768 10/18 p.Šebová - služba asistenta Petričko Lucia (Hodulová)
877,00 €
16. 11. 2018
A2182769 10/18 p.Galko-služba asistenta Redaj Miroslav
150,00 €
16. 11. 2018
A2182770 10/18 p. Galko - služba asistenta Enforb s.r.o./Ing. Peter …
350,00 €
16. 11. 2018
A2182771 10/18 p. Galko - služba asistenta Šlahor Viliam - Willi-cor…
1577,00 €
16. 11. 2018
A2182772 10/18 p.Suchánek - služba asistenta Sakalová Lucia
1177,00 €
16. 11. 2018
A2182773 10/18 p.Mizík - služba asistenta Cibuliak Pavel
500,00 €
16. 11. 2018
A2182774 10/18 p. Šuca - služba asistenta Marek Kruček
896,00 €
16. 11. 2018
A2182775 10/18 p. Krajkovič - služba asistenta MARGON s.r.o./Mgr. Martin…
1100,00 €
16. 11. 2018
A2182776 10/18 p. Kondrót - služba asistenta Čerňák Jozef - Infini Inv…
400,00 €
16. 11. 2018
A2182777 10/18 p. Podmanický - služba asistenta Šadibolová Ľubomíra
123,00 €
16. 11. 2018
A2182778 10/18 Podmanický - služba asistenta Miroslav Griga
1200,00 €
16. 11. 2018
A2182779 10/18 p. Podmanický - služba asistenta Mozolík Michal
100,00 €
16. 11. 2018
A2182780 10/18 p.Krupa - služba asistenta Brandajský Juraj
1400,00 €
16. 11. 2018
A2182781 10/18 p.Schlosár -služba asistenta Rendek Ivan
1326,00 €
16. 11. 2018
A2182782 10/18 p.Grausová - služba asistenta Lacko Martin, PhD.
500,00 €
16. 11. 2018
A2182783 10/18 p. Nemky - služba asistenta Daniš Zoltán
779,84 €
16. 11. 2018
A2182784 10/18 p.Vaľová - služba asistenta Kubus developing, s. r. o…
1354,00 €
16. 11. 2018
A2182785 10/18 p.Gröhling služba asistenta Dudík Ľuboš
2077,00 €
16. 11. 2018
A2182786 10/18 p.Holúbek - služba asistenta Kandra Viliam
2070,00 €
16. 11. 2018
A2182787 10/18 p. Kuciaňová - služba asistenta Krajčovičová Šoková Jaros…
1277,00 €
16. 11. 2018
A2182788 10/18 p.Žitňanská - služba asistenta Šagátová Júlia
1400,00 €
16. 11. 2018
A2182789 10/18 p.Kamenický- služba asistenta Advokátska kancelária Zuz…
2077,00 €
16. 11. 2018
A2182790 10/18 p. Dubačová - služba asistenta Hajdušek Tomáš
1000,00 €
16. 11. 2018
A2182791 10/18 p.Dubačová-služba asistenta Matejovič Martin
300,00 €
16. 11. 2018
A2182792 10/18 p.Heger - služba asistenta Krátky Rastislav
1577,00 €
16. 11. 2018
A2182793 10/18 p.Kolesár - služba asistenta Buchta Michal
800,00 €
16. 11. 2018
A2182794 10/18 p.Kolesár - služba asistenta Ján Pastuszek
500,00 €
16. 11. 2018
A2182795 10/18 p.Chudík - služba asistenta Bodnár Jakub
756,50 €
16. 11. 2018
A2182796 10/18 p.Chudík - služba asistenta Majerčák Dušan
756,50 €
16. 11. 2018
A2182797 10/18 p. Želiezka - služba asistenta Kolesík Andrej
550,00 €
16. 11. 2018
A2182798 10/18 p.Balódi - služba asistenta Kardosová Mária
2077,00 €
16. 11. 2018
A2182799 10/18 p.Marček - služba asistenta Seifet Karin
1700,00 €
16. 11. 2018
A2182800 10/18 p.Beluský - služba asistenta Bočkayová Lenka
500,00 €
16. 11. 2018
A2182801 10/18 p.Maďarič - služba asistenta Jozef Bednár - PR Consult…
2078,00 €
16. 11. 2018
A2182802 10/18 p.Kiššová - služba asistenta Space Corporation s. r. o…
2077,00 €
16. 11. 2018
A2182803 09/18 p. Laurenčík - služba asistent ADVOKÁTI Müller § Dikoš, …
1357,00 €
16. 11. 2018
A2182804 10/18 p.Laurenčík - služba asistenta Holienčin Anton
601,00 €
16. 11. 2018
A2182805 10/18 p. Sloboda - služba asistenta Pepuchová Natália
2075,00 €
16. 11. 2018
A2182806 10/18 p. Jančula služba asistenta Bučko Michal
2077,00 €
16. 11. 2018
A2182807 10/18 p.Suchánek - služba asistenta MT Consilio s.r.o./Robert…
400,00 €
16. 11. 2018
A2182808 10/18 p. Lukáč služba asistenta Lukáš Valach - Consulting…
1426,00 €
16. 11. 2018
P1183705 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
350,67 €
16. 11. 2018
P1183732 potraviny Deák, spol. s r. o.
220,31 €
16. 11. 2018
P1183733 potraviny Deák, spol. s r. o.
355,33 €
16. 11. 2018
P1183734 potraviny Deák, spol. s r. o.
39,67 €
16. 11. 2018
P1183735 potraviny Deák, spol. s r. o.
49,68 €
16. 11. 2018
P1183736 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
134,30 €
16. 11. 2018
A2182809 10/18 p.Ježík - služba asistenta Varačková Martina
1130,00 €
16. 11. 2018
A2182810 10/18 p.Ježík - služba asistenta Trebulová Lucia
400,00 €
16. 11. 2018
A2182811 10/18 Žarnay - služba asistenta Lašutová Henrieta
1050,00 €
16. 11. 2018
A2182812 10/18 p. Kondrót - služba asistenta Eduard Hulík - ETERNITY
100,00 €
16. 11. 2018
A2182813 10/18 p. Dostál - služba asistenta Dana Feketeová - Dana Fek…
577,00 €
16. 11. 2018
A2182814 10/18 p.Osuský - služba asistenta Ivan Kuhn CONSULTING
1500,00 €
16. 11. 2018
A2182815 10/18 p.Osuský - služba asistenta Peter Gonda
577,00 €
16. 11. 2018
A2182816 10/18 p. Beblavý - služba asistenta Ridzoň Jerguš
1076,00 €
16. 11. 2018
A2182817 10/18 p. Číž - služba asistenta Ridošová Michaela
850,00 €
16. 11. 2018
A2182818 10/18 p. Galis - služba asistenta Andrejčáková Mária
526,00 €
16. 11. 2018
A2182819 10/18 p. Soboňa - služba asistenta Klačanská Gabriela
377,00 €
16. 11. 2018
A2182820 10/18 p. Soboňa - služba asistenta Martoš Andrej
1701,00 €
16. 11. 2018
A2182821 07/18 p. Nehézová - služba asistenta COPYLINE, s.r.o./Katarína…
221,50 €
16. 11. 2018
A2182822 08/18 p. Nehézová - služba asistenta COPYLINE, s.r.o./Katarína…
327,00 €
16. 11. 2018
A2182823 09/18 p. Nehézová - služba asistenta COPYLINE, s.r.o./Katarína…
327,00 €
16. 11. 2018
A2182824 10/18 p. Nehézová - služba asistenta COPYLINE, s.r.o./Katarína…
327,00 €
16. 11. 2018
A2182825 10/18 p. Pamula - služba asistenta Mlynár Milan
2076,00 €
16. 11. 2018
A2182826 10/18 p. Pavelka - služba asistenta Debnár Ivan
1177,00 €
16. 11. 2018
A2182827 10/18 p.Kvorka - služba asistenta Šida Juraj
1855,28 €
16. 11. 2018
A2182828 10/18 p.Bublavý - služba asistenta Miklánek Ľubomír
1700,00 €
16. 11. 2018
A2182829 10/18 p. Baláž Radovan - služba asistenta Matej Majer
2000,00 €
16. 11. 2018
A2182830 10/18 p. Janíková - služba asistenta Jana Machatová
1874,00 €
16. 11. 2018
A2182831 10/18 p.Senko - služba asistenta Repko Štefan
1180,00 €
16. 11. 2018
A2182832 10/18 p. Pavelka - služba asistenta Balko Daniel
900,00 €
16. 11. 2018
A2182833 10/18 p.Mazurek - služba asistent G-Grafik, spol. s r.o./Št…
613,00 €
16. 11. 2018
A2182834 10/18 p. Mazurek služba asistenta Kladný Jozef
613,00 €
16. 11. 2018
A2182835 10/18 p.Mazurek - služba asistenta Stanislav Susa
851,00 €
16. 11. 2018
A2182836 10/18 p. Kaščáková - služba asistenta Kvasnica Ondrej, PhD.
2077,00 €
16. 11. 2018
A2182837 10/18 p.Kubánek - služba asistenta Matuš Žac
750,00 €
16. 11. 2018
A2182838 10/18 p. Krajniak - služba asistenta Šutý Ladislav
2076,00 €
16. 11. 2018
A2182839 10/18 p. Kresák - služba asistenta Štefanka Dávid, advokát
1000,00 €
16. 11. 2018
A2182840 10/18 p.Kresák - služba asistenta Nosianová Barbora
1000,00 €
16. 11. 2018
A2182841 10/18 p. Goga Pavol - služba asistenta Majtánová Janette JPPM
400,00 €
16. 11. 2018
A2182842 10/18 p.Muňko - služba asistenta Peter Višváder
1500,00 €
16. 11. 2018
A2182843 10/18 p.Číž - služba asistenta Artnerová Karin
663,00 €
16. 11. 2018
A2182844 10/18 p.Goga Pavol - služba asistenta Rybánsky Jaroslav
600,00 €
16. 11. 2018
A2182845 10/18 p. Goga Pavol - služba asistenta Divišová Tatiana
676,00 €
16. 11. 2018
A2182846 10/18 p.Buček-služba asistenta Kridla Štefan
1100,00 €
16. 11. 2018
A2182847 10/18 p.Cséfalvayová-služba asistenta Homoľa Kamil
2075,00 €
16. 11. 2018
A2182848 10/18 p.Cigániková - služba asistenta Reziser.sk s.r.o./Igor Pr…
1775,00 €
16. 11. 2018
A2182849 10/18 p.Goga Ľudovít-služba asistenta Hajšel Ľuboš
577,00 €
16. 11. 2018
A2182850 10/18 p. Grendel - služba asistenta Lazar Ján
1576,00 €
16. 11. 2018
A2182851 10/18 p. Lukáč služba asistenta PSP Consulting s.r.o./Pet…
500,00 €
16. 11. 2018
A2182852 10/18 p. Fecko - služba asistenta Vandrák Marek
500,00 €
16. 11. 2018
A2182853 10/18 p.Milanová -služba asistenta Tomáš Caban
1577,00 €
16. 11. 2018
A2182854 10/18 p.Shahzad (Petruchová)-služba asistenta Cabanová Holdošová Zuzana
500,00 €
16. 11. 2018
A2182855 10/18 p.Matovič - služba asistenta Andrejuvová Anna
935,00 €
16. 11. 2018
A2182856 09/18 p. Poliačik - služba asistenta Inako s.r.o./Burgr Martin
2076,00 €
16. 11. 2018
A2182857 10/18 p. Poliačik - služba asistenta Inako s.r.o./Burgr Martin
2076,00 €
16. 11. 2018
A2182858 10/18 p. Andreánsky - služba asistenta Kabzanová Bibiana
500,00 €
16. 11. 2018
P1183782 potraviny GASTROM s.r.o.
72,65 €
16. 11. 2018
P1183783 potraviny GASTROM s.r.o.
168,10 €
16. 11. 2018
P1183784 potraviny GASTROM s.r.o.
22,18 €
16. 11. 2018
P1183785 potraviny GASTROM s.r.o.
56,47 €
16. 11. 2018
P1183786 potraviny GASTROM s.r.o.
62,91 €
16. 11. 2018
P1183787 potraviny GASTROM s.r.o.
19,80 €
16. 11. 2018
P1183788 potraviny GASTROM s.r.o.
27,24 €
16. 11. 2018
P1183789 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
42,02 €
16. 11. 2018
P1183790 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
168,96 €
16. 11. 2018
P1183795 doprava na zájazd - Praha (SF) Cestovná kancelária DAKA,…
2000,00 €
16. 11. 2018
P1183688 záhradnícke služby 10/18 Zares, spol. s.r.o.
6190,80 €
16. 11. 2018
P1183703 zimné pneumatiky BA-X726 EUROGUMA, s.r.o.
324,98 €
16. 11. 2018
P1183706 servis VZT a chladiacich zariadení - ubyt.zar. KLIMA TREND s r.o.
576,00 €
16. 11. 2018
P1183707 servis VZT a chladiacich zariadení - HP KLIMA TREND s r.o.
2880,00 €
16. 11. 2018
P1183708 servis VZT a chladiacich zariadení - budova NRSR KLIMA TREND s r.o.
4536,00 €
16. 11. 2018
P1183742 odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení Radovan Brokeš
78,74 €
16. 11. 2018
P1183752 odber tlače 10/18 Mediaprint-Kapa Pressegro…
730,15 €
16. 11. 2018
Z180017 periodická tlač na rok 2019 SUWECO CZ, s.r.o.
2785,86 €
16. 11. 2018
P1183798 NPK BH zml. 304/2017 stavba G - stavebné práce 10/18 EURO-BUILDING, a.s.
48172,30 €
16. 11. 2018
P1183502 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
-4,78 €
15. 11. 2018
P1183591 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
-19,12 €
15. 11. 2018
P1183592 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-66,92 €
15. 11. 2018
P1183656 servis.prehliadka dieselgenerátorov - ÚZ Tatr.Javorina A2B, s.r.o.
530,40 €
15. 11. 2018
P1183780 poistenie, prev. náklady Kohútova - 11/18 Správa služieb diplomatic…
1620,00 €
15. 11. 2018
P1183614 mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s.
1,99 €
14. 11. 2018
P1183637 telefónne poplatky 10/18 Orange Slovensko, a.s.
42,84 €
14. 11. 2018
P1183648 elektroinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
8158,76 €
14. 11. 2018
A2182693 10/18 p.Smolíková - služba asistenta Churý František
2077,00 €
14. 11. 2018
P1183655 Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za mesiac október 2018 Kancelária Národnej rady …
395,58 €
14. 11. 2018
P1183660 oprava VZT Systeming, s.r.o.
603,00 €
14. 11. 2018
P1183689 ZAL./plyn, Nám. A.Dubčeka 11/18 Slovenský plynárenský pri…
111,00 €
14. 11. 2018
P1183690 ZAL./plyn, Nám. A.Dubčeka 11/18 Slovenský plynárenský pri…
121,00 €
14. 11. 2018
P1183731 príspevok na stravu zo SF 10/18 Kancelária Národnej rady …
1277,57 €
14. 11. 2018
P1183738 zrážková voda, Mudroňova - 10/18 Bratislavská vodárenská s…
670,19 €
14. 11. 2018
P1183739 zrážková voda , Župné 10/18 Bratislavská vodárenská s…
190,22 €
14. 11. 2018
P1183740 zrážková voda, Zámocká - BH, 10/18 Bratislavská vodárenská s…
1486,36 €
14. 11. 2018
P1183751 ZÁL./vodné Častá/Píla 40, 2.10.-1.11.18 Bratislavská vodárenská s…
32,57 €
14. 11. 2018
P1183755 vodné, stočné Mudroňova - 10/18 Bratislavská vodárenská s…
7224,19 €
14. 11. 2018
P1183756 vodné, stočné , Župné 10/18 Bratislavská vodárenská s…
1230,41 €
14. 11. 2018
P1183777 nájom Kohútová - 11/18 Správa služieb diplomatic…
7650,08 €
14. 11. 2018
P1183661 kryt na sifón GIEGO s.r.o.
-69,90 €
14. 11. 2018
P1183665 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
128,20 €
14. 11. 2018
P1183671 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
134,25 €
14. 11. 2018
P1183673 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
96,90 €
14. 11. 2018
P1183737 obedy - 10/18 - odsúdeným Kancelária Národnej rady …
167,20 €
14. 11. 2018
P1183642 oprava EZS SecuriLas, s.r.o.
1193,10 €
13. 11. 2018
P1183643 oprava SKV - garáž Hrad SecuriLas, s.r.o.
86,69 €
13. 11. 2018
P1183636 servis informačného systému SSLP 10/18 ForesServices, s. r. o.
13140,00 €
13. 11. 2018
P1183638 oprava CCTV - výpadky zobraz.kamier SecuriLas, s.r.o.
260,06 €
13. 11. 2018
P1183639 oprava IBS SecuriLas, s.r.o.
1213,63 €
13. 11. 2018
P1183640 oprava EZS - ústredňa v HP SecuriLas, s.r.o.
1210,24 €
13. 11. 2018
P1183641 servis EZS garáž Hrad SecuriLas, s.r.o.
173,38 €
13. 11. 2018
P1183644 oprava CCTV SecuriLas, s.r.o.
86,69 €
13. 11. 2018
P1183645 servis CCTV SecuriLas, s.r.o.
86,69 €
13. 11. 2018
P1183628 potraviny ATC-JR, s.r.o.
79,94 €
12. 11. 2018
P1183629 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
38,14 €
12. 11. 2018
A2182720 10/18 p.Žarnay - služba asistenta Yvette Angela Mitsev - IM…
1000,00 €
12. 11. 2018
A2182721 10/18 p. Beluský - služba asistenta Györgyík Michal
507,00 €
12. 11. 2018
A2182722 10/18 p.Kotleba Marian- služba asistenta Beckie s.r.o./Laššáková K…
1000,00 €
12. 11. 2018
A2182723 10/18 p.Mizík -služba asistenta SURMIS s.r.o./PhDr. Štefa…
500,00 €
12. 11. 2018
A2182724 10/18 p.Mizík - služba asistenta Javorová Veronika
1077,00 €
12. 11. 2018
A2182725 10/18 p.Mora - služba asistenta Robert Russel
750,00 €
12. 11. 2018
A2182726 10/18 p.Hambálek - služba asistenta MEROL Consulting, spol. s…
1263,00 €
12. 11. 2018
A2182727 10/18 Mora - služba asistenta Radovan Hrádek - advokát
1327,00 €
12. 11. 2018
A2182728 10/18 p.Kollár - služba asistenta VENDO s.r.o. / JUDr. M. P…
577,00 €
12. 11. 2018
A2182729 10/18 p.Kollár - služba asistenta Kutláková Vlasta
1500,00 €
12. 11. 2018
A2182730 10/18 Goga Ľudovít - služba asistenta Hudecová Eva
1500,00 €
12. 11. 2018
A2182731 10/18 p. Blahová - služba asistenta Lopatková Martina
50,00 €
12. 11. 2018
A2182732 10/18 p.Blahová - služba asistenta MDMH SLOVAKIA, s.r.o. - K…
2027,00 €
12. 11. 2018
A2182733 10/18 p.Ivan - služba asistenta Vladimír Hojstrič
1300,00 €
12. 11. 2018
A2182734 10/18 p.Ivan - služba asistenta Bosák Branislav - BOSKE
327,00 €
12. 11. 2018
A2182735 10/18 p.Blanár- služba asistenta Kubica Peter
1570,00 €
12. 11. 2018
A2182736 10/18 p.Petrík - služba asistenta Gažíková Katarína
568,00 €
12. 11. 2018
A2182737 10/18 p. Kéry - služba asistenta Čmiko Jozef DALI
1000,00 €
12. 11. 2018
A2182738 10/18 p.Vörös - služba asistenta Solymos Lívia
2077,00 €
12. 11. 2018
A2182739 10/18 p.Kuciaňová - služba asistenta Lukáčová Lenka
800,00 €
12. 11. 2018
A2182740 10/18 p.Baránik - služba asistenta Miroslava Ficová - advoká…
1400,00 €
12. 11. 2018
A2182741 10/18 p.Baránik - služba asistenta Zuzana Černušková
677,00 €
12. 11. 2018
A2182742 10/18 p.Paška - služba asistenta Králik Milan
2077,00 €
12. 11. 2018
A2182743 10/18 p.Sárközy - služba asistenta Bugárová Anna
1187,10 €
12. 11. 2018
A2182744 10/18 p.Tomáš - služba asistenta Ivana Baginová
1513,00 €
12. 11. 2018
A2182745 10/18 p.Jarjabek - služba asistenta Milan Cagáň MiCa
1513,00 €
12. 11. 2018
A2182746 10/18 p. Grausová - služba asistenta Lucia Žužová
500,00 €
12. 11. 2018
A2182747 10/18 p.Grausová - služba asistenta Lukášová Klára
1077,00 €
12. 11. 2018
A2182748 10/18 p.Zemanová - služba asistenta Dvořáková Anna (Šovčíková…
1137,50 €
12. 11. 2018
A2182749 10/18 p.Macháčková - služba asistenta Dvořák Oskar
1077,00 €
12. 11. 2018
A2182750 10/18 p. Beblavý - služba asistenta Bujňák Vincent
1000,00 €
12. 11. 2018
A2182751 10/18 p.Simon - služba asistenta Zuzana Červenák Kontrová
2077,00 €
12. 11. 2018
A2182752 10/18 p.Jurzyca - služba asistenta Tunega Matej
800,00 €
12. 11. 2018
A2182753 10/18 p.Jurzyca - služba asistenta Kemeňová Miroslava
970,00 €
12. 11. 2018
A2182754 10/18 p.Jurzyca - služba asistenta Kováčik Rastislav
307,00 €
12. 11. 2018
A2182755 10/18 p.Bagačka - služba asistenta Račák Matúš
731,00 €
12. 11. 2018
A2182756 10/18 p. Marček - služba asistenta Hlavatovič Marián - Kinhe…
377,00 €
12. 11. 2018
A2182757 10/18 p.Zimenová - služba asistenta Haršányová Katarína
577,00 €
12. 11. 2018
A2182758 10/18 p.Zimenová - služba asistenta Dráľová Anna
1300,00 €
12. 11. 2018
A2182759 10/18 p. Uhrík - služba asistenta Zeman Vladimír
500,00 €
12. 11. 2018
A2182760 10/18 p.Sopko - služba asistenta Kaplan Milan
1570,00 €
12. 11. 2018
A2182761 10/18 p. Zemanová - služba asistenta Tchirová Soňa
938,50 €
12. 11. 2018
A2182762 10/18 p.Matovič-služba asistenta Vanda Rybanská
1141,00 €
12. 11. 2018
A2182763 10/18 p.Bernaťák - služba asistenta Deďo Peter - a.p.
2076,00 €
12. 11. 2018
A2182764 10/18 p. Krupa služba asistenta Mikovčák Ján
676,00 €
12. 11. 2018
A2182765 10/18 p.Červeňáková - služba asistenta MD SL, s.r.o./Dzadíková
750,00 €
12. 11. 2018
P1183582 popl. za zvýšené znečistenie odpadových vôd 9/18 Bratislavská vodárenská s…
88,72 €
12. 11. 2018
P1183583 popl. za zvýšené znečistenie odpadových vôd 9/18 Bratislavská vodárenská s…
80,65 €
12. 11. 2018
P1183618 tlmočnícke služby 12.10.18 Traducta s.r.o.
150,00 €
12. 11. 2018
P1183630 protokolárne dary - čaje Wilfred s.r.o.
806,40 €
12. 11. 2018
P1183632 oprava EPS - Severné hradby FITTICH ALARM s.r.o.
144,00 €
12. 11. 2018
P1183634 oprava EPS - ÚZ Častá Papiernička FITTICH ALARM s.r.o.
288,00 €
12. 11. 2018
P1183635 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
198,13 €
12. 11. 2018
P1183646 servis fontány ProMinent Slovensko, s.r.…
204,48 €
12. 11. 2018
P1183647 maliarske a dokončovacie práce Tibor Szabó
548,40 €
12. 11. 2018
P1183649 preprava autobusmi a mikrobusmi -stretnutie V4 RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
1221,13 €
12. 11. 2018
P1183654 servisná oprava bowlingovej dráhy Ing. Ondrej Brzáč - BESKO
660,00 €
12. 11. 2018
P1183657 pranie a žehlenie prádla 10/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
178,76 €
12. 11. 2018
P1183662 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
60,90 €
12. 11. 2018
P1183666 potraviny Slobodová Mária …
96,00 €
12. 11. 2018
P1183667 potraviny Slobodová Mária …
72,00 €
12. 11. 2018
P1183668 potraviny Slobodová Mária …
117,26 €
12. 11. 2018
P1183669 potraviny Slobodová Mária …
863,96 €
12. 11. 2018
P1183670 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
107,80 €
12. 11. 2018
P1183672 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
118,50 €
12. 11. 2018
P1183677 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
28,00 €
12. 11. 2018
P1183685 občerstvenie PK SNS - 10/18 Kancelária Národnej rady …
260,38 €
12. 11. 2018
P1183687 kvetinový aranžmán - slnečnica Monika Zemancová-Kvetinár…
180,00 €
12. 11. 2018
P1183692 ubytovacie, kongresové a stravovacie služby 11.-13.10.18 Interhouse Košice, a.s.
11150,10 €
12. 11. 2018
P1183695 ZAL./plyn, Okál č. 3 Píla - 11/18 Slovenský plynárenský pri…
48,00 €
12. 11. 2018
P1183696 ZAL./plyn, Okál č. 2 Píla - 11/18 Slovenský plynárenský pri…
81,00 €
12. 11. 2018
P1183697 ZAL./plyn, kuchyňa ÚZ Papiernička - 11/18 Slovenský plynárenský pri…
70,00 €
12. 11. 2018
P1183698 ZÁL./plyn, T. Javorina (bungalov 12) - 11/18 Slovenský plynárenský pri…
512,00 €
12. 11. 2018
P1183699 ZÁL./plyn, T. Javorina (bungalov 9) - 11/18 Slovenský plynárenský pri…
630,00 €
12. 11. 2018
P1183700 ZÁL./plyn, Okál č. 1 Píla - 11/18 Slovenský plynárenský pri…
76,00 €
12. 11. 2018
P1183701 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
36,72 €
12. 11. 2018
P1183702 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
248,55 €
12. 11. 2018
K3180335 09/18 refundácia posl.kanc. Ježík Jozef
541,08 €
12. 11. 2018
P1183663 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
124,18 €
12. 11. 2018
P1183664 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
35,50 €
12. 11. 2018
P1183555 mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s.
1,99 €
09. 11. 2018
P1183580 školenie Systém Center Virtual + príručky - 3 osoby GOPAS SR a.s.
4122,00 €
09. 11. 2018
P1183597 servis klimatizačných jednotiek Novoklim s.r.o.
4408,20 €
09. 11. 2018
P1183611 filtre do vzduchotechniky KS Klima - Service, a.s.
4045,05 €
09. 11. 2018
A2182690 09/18 p.Sárközy - služba asistenta Pápaiová Adriana
1600,00 €
09. 11. 2018
A2182691 09/18 p. Kondrót - služba asistenta Antonín Korauš, PhD., MBA
977,00 €
09. 11. 2018
P1183633 kontroly EPS FITTICH ALARM s.r.o.
237,60 €
09. 11. 2018
P1183650 ZPC 134/18 letenka 26.-29.11.18 Viedeň/Rejkjavik/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
460,36 €
09. 11. 2018
P1183651 ZPC 127/18 letenky 21.-23.11.18 Viedeň/Talllin/Viedeň + autobus. lístky SATUR TRAVEL a.s.
778,89 €
09. 11. 2018
P1183652 ZPC 133/18 letenka 19.-20.11.18 Viedeň/Brusel/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
708,74 €
09. 11. 2018
A2182692 10/18 p.Kaliňák - služba asistenta Zuzana Pisoňová
2018,00 €
09. 11. 2018
A2182694 10/18 p.Kmec - služba asistenta Barátová Patrícia
2027,00 €
09. 11. 2018
A2182695 10/18 p.Hrnko - služba asistenta Pavlovič Maroš
2077,00 €
09. 11. 2018
A2182696 10/18 p. Remišová - služba asistenta JUDr. Ján Magušin
500,00 €
09. 11. 2018
A2182697 10/18 p. Remišová - služba asistenta Hagovská Lea
1576,00 €
09. 11. 2018
A2182698 10/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Hrabčáková Silvia (Popovi…
577,00 €
09. 11. 2018
A2182699 10/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Nebusová Michaela
1000,00 €
09. 11. 2018
A2182700 10/18 p. Shahzad (Petruchová) - služba asistenta Lucia Greškovitsová, MBA
1177,00 €
09. 11. 2018
A2182701 10/18 p.Puci- služba asistenta Jana Rajčanová
1500,00 €
09. 11. 2018
A2182702 10/18 p.Buček - služba asistenta Double Acting, s. r. o. /…
550,00 €
09. 11. 2018
A2182703 10/18 p.Marosz - služba asistenta Mastelová Simona (Račková…
1377,00 €
09. 11. 2018
A2182704 10/18 p.Milanová - služba asistenta Ján Tyko
500,00 €
09. 11. 2018
A2182705 10/18 p.Farkašovský - služba asistenta Baková Gabriela
2077,00 €
09. 11. 2018
A2182706 10/18 p.Uhrík - služba asistenta Porubská Monika
1077,00 €
09. 11. 2018
A2182707 10/18 p.Šimkovičová - služba asistenta Demková Petra
2065,00 €
09. 11. 2018
A2182708 10/18 p.Petrík - služba asistenta Hudáčková Silvia
1509,00 €
09. 11. 2018
A2182709 10/18 p.Klus - služba asistenta Rakonczay Tomáš
1200,00 €
09. 11. 2018
A2182710 10/18 p.Rajtár - služba asistenta Rybanič Filip
2077,00 €
09. 11. 2018
A2182711 10/18 p. Budaj - služba asistenta Smatana Juraj
1,00 €
09. 11. 2018
A2182712 10/18 p. Budaj - služba asistenta Füle Dagmar
2076,00 €
09. 11. 2018
A2182713 10/18 p. Kolesár - služba asistenta Uherčíková Nina
777,00 €
09. 11. 2018
A2182714 10/18 p. Galek - služba asistenta Giertl Martin
600,00 €
09. 11. 2018
A2182715 10/18 p. Janckulík - služba asistenta Máčajová Michaela (Bačins…
2075,00 €
09. 11. 2018
A2182716 10/18 p. Pčolinská - služba asistenta Hlinka Jozef
2000,00 €
09. 11. 2018
A2182717 10/18 p. Janckulík - služba asistenta Cáder Denis Bc.
1,00 €
09. 11. 2018
A2182718 10/18 p. Pčolinský - služba asistenta Adamecký Alexander
838,50 €
09. 11. 2018
A2182719 10/18 p.Pčolinský - služba asistenta Jurcová Michaela
1198,50 €
09. 11. 2018
P1183674 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
107,25 €
09. 11. 2018
P1183675 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
31,50 €
09. 11. 2018
P1183676 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
32,50 €
09. 11. 2018
P1183678 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
43,00 €
09. 11. 2018
P1183679 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
41,25 €
09. 11. 2018
P1183680 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
42,40 €
09. 11. 2018
P1183681 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
44,75 €
09. 11. 2018
P1183682 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
155,10 €
09. 11. 2018
P1183683 občerstvenie - 10/18 Kancelária Národnej rady …
1060,44 €
09. 11. 2018
P1183599 koberce + obšitie Breno s.r.o.
11486,10 €
08. 11. 2018
P1183497 rozbor vôd, odber 25.9.18 - storno ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍC…
990,50 €
08. 11. 2018
P1183497S rozbor vôd, odber 25.9.18 - storno ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍC…
-990,50 €
08. 11. 2018
P1183463 počítačové komponenty Andrej Holka
10298,98 €
08. 11. 2018
P1183590 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
119,84 €
08. 11. 2018
P1183596 stráženie objektov v ÚZ Tatr. Javorina - pripojenie na pult ochrany PZ - no… Ministerstvo vnútra SR/Úr…
8,30 €
08. 11. 2018
P1183598 servis klimatizačných jednotiek Novoklim s.r.o.
2373,96 €
08. 11. 2018
P1183600 maliarske práce Tibor Szabó
2583,05 €
08. 11. 2018
P1183601 maliarske práce Tibor Szabó
764,68 €
08. 11. 2018
P1183602 potraviny MixFood s.r.o.
106,09 €
08. 11. 2018
P1183603 potraviny MixFood s.r.o.
27,00 €
08. 11. 2018
P1183604 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
104,58 €
08. 11. 2018
P1183605 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
9,94 €
08. 11. 2018
P1183606 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
15,89 €
08. 11. 2018
P1183607 potraviny DDLS s.r.o.
80,59 €
08. 11. 2018
P1183612 železiarsky a vodoinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
4663,15 €
08. 11. 2018
P1183613 servis vozidla BL876CF Automobilové opravovne MV…
1084,72 €
08. 11. 2018
P1183616 tlmočnícke služby 7.-9.10.18 Traducta s.r.o.
1350,00 €
08. 11. 2018
P1183622 prenájom VIP salónika 12.-13.10.2018 Letisko Košice-Airport Ko…
456,00 €
08. 11. 2018
P1183653 vodné Častá/Píla 1, 18.9.-17.10.18 Bratislavská vodárenská s…
625,56 €
08. 11. 2018
P1183615 tlmočnícke služby 23.-25.9.2018 Traducta s.r.o.
1908,00 €
08. 11. 2018
P1183619 tlmočnícke služby 12.-13.10.18 Traducta s.r.o.
3181,22 €
08. 11. 2018
P1183620 tlmočnícke služby 17.10.18 Traducta s.r.o.
150,00 €
08. 11. 2018
P1183586 revízie výťahov - Tatr. Javorina OTIS Výťahy, s.r.o.
158,40 €
07. 11. 2018
P1183587 pneumatiky MIKONA s.r.o.
165,00 €
07. 11. 2018
P1183608 oprava vstupného panela Ján Kotarba
630,00 €
07. 11. 2018
P1183609 žiarovky PC SEMA, s.r.o.
183,78 €
07. 11. 2018
P1183617 tlmočnícke služby 11.10.18 Traducta s.r.o.
450,00 €
07. 11. 2018
P1183584 cateringové služby 15.10.18 KKIMO Invest, s. r. o.
983,80 €
07. 11. 2018
P1183581 drogistický tovar - PK SaS LAMITEC, spol. s r.o.
46,00 €
06. 11. 2018
P1183554 železiarsky a vodoinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
1636,31 €
06. 11. 2018
P1183556 kopírovací papier LAMITEC, spol. s r.o.
2544,00 €
06. 11. 2018
P1183557 kancelárske potreby LAMITEC, spol. s r.o.
4516,13 €
06. 11. 2018
P1183573 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
42,65 €
06. 11. 2018
P1183574 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
27,07 €
06. 11. 2018
P1183575 potraviny MixFood s.r.o.
30,00 €
06. 11. 2018
P1183576 potraviny MixFood s.r.o.
105,91 €
06. 11. 2018
P1183577 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
205,20 €
06. 11. 2018
P1183578 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
30,02 €
06. 11. 2018
P1183579 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
165,20 €
06. 11. 2018
P1183593 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
357,85 €
06. 11. 2018
P1183594 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
84,16 €
06. 11. 2018
P1183595 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
82,44 €
06. 11. 2018
P1183610 servis a oprava vozidla BA-XB348 Automobilové opravovne MV…
270,60 €
06. 11. 2018
P1183621 potraviny Musetti Slovakia s.r.o.
254,04 €
06. 11. 2018
P1183623 potraviny GASTROM s.r.o.
7,92 €
06. 11. 2018
P1183624 potraviny GASTROM s.r.o.
78,61 €
06. 11. 2018
P1183625 potraviny GASTROM s.r.o.
72,65 €
06. 11. 2018
P1183626 potraviny GASTROM s.r.o.
63,83 €
06. 11. 2018
P1183627 potraviny GASTROM s.r.o.
56,04 €
06. 11. 2018
P1183631 pracovná obuv JASPOL EXPORT - IMPORT, s…
497,94 €
06. 11. 2018
P1183320 spotreba EE, Župné nám. 09/18 MAGNA ENERGIA a.s.
3001,87 €
02. 11. 2018
P1183324 spotreba EE, T.Javorina 09/18 MAGNA ENERGIA a.s.
708,85 €
02. 11. 2018
P1183325 spotreba EE, ÚZ Papiernička 09/18 MAGNA ENERGIA a.s.
10193,81 €
02. 11. 2018
P1183335 spotreba EE, Nám. A. Dubčeka 09/18 MAGNA ENERGIA a.s.
67539,11 €
02. 11. 2018
P1183352 spotreba/plyn, Župné 09/18 Slovenský plynárenský pri…
864,71 €
02. 11. 2018
P1183353 spotreba/plyn, Zámocká 09/18 Slovenský plynárenský pri…
14244,41 €
02. 11. 2018
P1183533 právne služby 09/18 Malata, Pružinský, Hegedü…
38880,00 €
02. 11. 2018
P1183544 demontáž a montáž modulu (+obj. 757/18/18010) ENGIE Services a.s.
889,80 €
02. 11. 2018
P1183561 ZPC 125/18 letenka 15.-20.11.18 Viedeň/Halifax/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
2820,55 €
02. 11. 2018
P1183562 ZPC 120/18, letenky 5.-7.11.18 Viedeň/Geneva/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
1089,94 €
02. 11. 2018
P1183560 dary na protokolárne a reprezentačné účely Petra Toth, s.r.o.
2700,00 €
02. 11. 2018
P1183585 cateringové služby 17.10.18 KKIMO Invest, s. r. o.
1417,80 €
02. 11. 2018
P1183589 služby VIP terminálu 22.10.18 Letisko M.R.Štefánika - A…
176,40 €
02. 11. 2018
P1183351 spotreba/plyn, Častá 09/18 Slovenský plynárenský pri…
4427,71 €
31. 10. 2018
P1183434 telefónne poplatky PK SMER - 09/18 Slovak Telekom, a.s.
98,52 €
31. 10. 2018
K3180326 10/18 refundácia posl. kanc. Laurenčík Milan
120,00 €
31. 10. 2018
K3180327 10/18 refundácia posl. kanc. Puci Róbert
242,99 €
31. 10. 2018
K3180328 10/18 - refundácia posl.kan. Buček Jozef
340,00 €
31. 10. 2018
K3180329 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Choma Igor
1692,00 €
31. 10. 2018
K3180330 04-09/18 refundácia posl.kanc. Jana Vaľová
3338,53 €
31. 10. 2018
P1183524 vykonanie EK BA-X726 JP Control, s.r.o.
30,00 €
31. 10. 2018
K3180331 10/18 refundácia posl.kanc. Kvorka Ján
221,72 €
31. 10. 2018
P1183547 odvoz a likvidácia odpadu - ÚZ Častá Papiernička EBA, s.r.o.
745,03 €
31. 10. 2018
P1183548 vykonanie STK BA-X 726 JP Control, s.r.o.
45,00 €
31. 10. 2018
A2182683 09/18 p.Nehézová - služba asistenta Mišún Marián
743,00 €
31. 10. 2018
A2182684 09/18 p. Drobný - služba asistenta Behan Bohumil ml.
1077,00 €
31. 10. 2018
P1183558 servis vozidla BL876CF Automobilové opravovne MV…
682,19 €
31. 10. 2018
P1183563 drogistický tovar LAMITEC, spol. s r.o.
1394,87 €
31. 10. 2018
A2182685 09/18 p. Beluský - služba asistenta Györgyík Michal
507,00 €
31. 10. 2018
A2182686 09/18 p. Vážny - služba asistenta Králiková Alžbeta
1513,00 €
31. 10. 2018
A2182687 09/18 p.Kolesár - služba asistenta Buchta Michal
800,00 €
31. 10. 2018
A2182688 09/18 p. Sárközy - služba asistenta Božíková Marcela, PhD
470,00 €
31. 10. 2018
A2182689 09/18 p. Verešová - služba asistenta Sabo Štefan
500,00 €
31. 10. 2018
K3180333 10/18 refundácia posl. kanc. Puci Róbert
94,24 €
31. 10. 2018
K3180334 09,10/18 refundácia posl.kanc. Burian Jozef
530,00 €
31. 10. 2018
P1183559 DOD - prenájom a servis sanitárnej techniky - dobropis TOI TOI & DIXI, s.r.o.
-1260,00 €
31. 10. 2018
P1183380 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
-13,21 €
29. 10. 2018
P1183417 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-100,58 €
29. 10. 2018
P1183498 NKP BH - vykonávanie pamiatkového výskumu 09/18 Archeologický ústav SAV
3258,16 €
29. 10. 2018
P1183526 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
70,84 €
29. 10. 2018
P1183527 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
22,98 €
29. 10. 2018
P1183528 potraviny GGT a.s.
219,67 €
29. 10. 2018
P1183529 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
80,71 €
29. 10. 2018
P1183530 potraviny MixFood s.r.o.
7,68 €
29. 10. 2018
P1183531 potraviny MixFood s.r.o.
37,92 €
29. 10. 2018
P1183532 potraviny DDLS s.r.o.
8,00 €
29. 10. 2018
P1183549 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
54,72 €
29. 10. 2018
P1183550 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
149,99 €
29. 10. 2018
P1183551 potraviny ATC-JR, s.r.o.
106,39 €
29. 10. 2018
P1183552 potraviny ATC-JR, s.r.o.
137,80 €
29. 10. 2018
P1183553 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
146,22 €
29. 10. 2018
P1183444 nadštandardná distribúcia 09/18 Západoslovenská distribu…
1242,18 €
29. 10. 2018
P1183462 vodné, stočné - T.Javorina, 26.7.-9.10.18 Podtatranská vod.spoločno…
826,21 €
29. 10. 2018
P1183475 tonery - PK MOST HÍD JURIGA spol. s r. o.
78,99 €
29. 10. 2018
P1183476 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
80,15 €
29. 10. 2018
P1183477 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
125,34 €
29. 10. 2018
P1183478 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
4,20 €
29. 10. 2018
P1183479 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
27,70 €
29. 10. 2018
P1183480 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
17,40 €
29. 10. 2018
P1183482 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
39,40 €
29. 10. 2018
P1183483 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
113,34 €
29. 10. 2018
P1183484 potraviny DANELA, s.r.o.
114,24 €
29. 10. 2018
P1183485 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o.
137,17 €
29. 10. 2018
P1183486 potraviny ATC-JR, s.r.o.
151,43 €
29. 10. 2018
P1183487 potraviny DDLS s.r.o.
77,45 €
29. 10. 2018
P1183488 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
87,40 €
29. 10. 2018
P1183499 kontrola EZS FITTICH ALARM s.r.o.
139,20 €
29. 10. 2018
P1183523 masáže Zuzana Zlochová
260,00 €
29. 10. 2018
P1183536 Masérske služby poskytnuté počas rekračných pobytov Peter Nemček
410,00 €
29. 10. 2018
P1183537 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
226,48 €
29. 10. 2018
P1183538 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
264,48 €
29. 10. 2018
P1183539 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
233,08 €
29. 10. 2018
P1183540 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
157,20 €
29. 10. 2018
P1183542 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
124,60 €
29. 10. 2018
P1183543 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
144,50 €
29. 10. 2018
P1183545 večera 12.10.18, caterig. servis, prenájom priestorov Hotel Bankov, a.s.
5518,60 €
29. 10. 2018
P1183230 poistenie majetku 1.9.2018 -31.8.2019 PREMIUM Insurance Company…
39479,40 €
29. 10. 2018
P1183372 PHM - Diners Club - 09/18 Diners Club CS, s.r.o.
7452,97 €
29. 10. 2018
P1183373 PHM - Diners Club - 09/18 Diners Club CS, s.r.o.
59,40 €
29. 10. 2018
P1183454 oprava zariadení obrazovej a zvukovej réžie Elektronika a.s.
715,20 €
29. 10. 2018
P1183456 dezinfekcia, dezinsekcia Insekta Pest Control s.r.…
592,55 €
29. 10. 2018
P1183474 poplatok za mimoriadny odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislav…
165,90 €
29. 10. 2018
P1183481 publikácie Eurobooks s.r.o.
944,48 €
29. 10. 2018
P1183489 platba za terminály - september 2018 ÚZ Častá Všeobecná úverová banka, …
202,34 €
29. 10. 2018
P1183490 pranie a žehlenie prádla 10/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
47,88 €
29. 10. 2018
Z180016 tavné lepidlo FORMICA CZ, s.r.o.
221,55 €
29. 10. 2018
P1183491 drogistický tovar LAMITEC, spol. s r.o.
4389,52 €
29. 10. 2018
P1183492 murárske práce - rekonštrukcia hyg.priestorov A - STUDIO s.r.o.
8182,54 €
29. 10. 2018
P1183493 murárske práce - rekonštrukcia hyg.priestorov A - STUDIO s.r.o.
3535,99 €
29. 10. 2018
P1183494 murárske práce - rekonštrukcia hyg.priestorov A - STUDIO s.r.o.
5211,08 €
29. 10. 2018
P1183495 murárske práce - rekonštrukcia hyg.priestorov A - STUDIO s.r.o.
12494,96 €
29. 10. 2018
P1183496 murárske práce - rekonštrukcia hyg.priestorov A - STUDIO s.r.o.
6174,94 €
29. 10. 2018
P1183500 organizačné a technické zabezpečenie osláv 170.výročia vzniku I.SNR, Myjava Mesto Myjava
3899,66 €
29. 10. 2018
P1183501 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
175,68 €
29. 10. 2018
P1183517 drogistický tovar LAMITEC, spol. s r.o.
3780,29 €
29. 10. 2018
P1183518 statické posúdenie a návrh kovovej konštrukcie stožiara Stanislav KYSEL, s.r.o.
5160,00 €
29. 10. 2018
P1183520 ZPC 111/18, letenky 10.-12.10.18 Viedeň/Lisabon/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
1021,00 €
29. 10. 2018
P1183521 ZPC 112/18, letenky 10.10.18 Viedeň/Brusel/Viedeň + autobus. lístky SATUR TRAVEL a.s.
1797,60 €
29. 10. 2018
P1183535 oprava vozidla Fabia Combi BA-X 345 Automobilové opravovne MV…
593,48 €
29. 10. 2018
P1183541 stolárske práce DESIGN INTERIOR s.r.o.
5992,87 €
29. 10. 2018
P1183546 kopírovací papier - PK SaS LAMITEC, spol. s r.o.
305,18 €
29. 10. 2018
P1183564 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
196,63 €
29. 10. 2018
P1183565 potraviny GASTROM s.r.o.
58,53 €
29. 10. 2018
P1183566 potraviny GASTROM s.r.o.
83,57 €
29. 10. 2018
P1183567 potraviny GASTROM s.r.o.
21,47 €
29. 10. 2018
P1183568 potraviny GASTROM s.r.o.
204,75 €
29. 10. 2018
P1183569 potraviny Deák, spol. s r. o.
547,84 €
29. 10. 2018
P1183570 potraviny Deák, spol. s r. o.
357,89 €
29. 10. 2018
P1183571 potraviny Deák, spol. s r. o.
24,84 €
29. 10. 2018
P1183572 potraviny Deák, spol. s r. o.
157,54 €
29. 10. 2018
P1183015 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-55,90 €
29. 10. 2018
P1183130 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-102,34 €
29. 10. 2018
P1183519 kultúrne vystúpenie 12.10.18 OZ FS Šarišan
2400,00 €
29. 10. 2018
P1180943 daň z nehnuteľností na rok 2018 - 3. splátka Hlavné mesto SR Bratislav…
64717,61 €
26. 10. 2018
P1183443 geotechnické posúdenie a návrh základovej konštrukcie vlajkového stožiaru SPAI, s.r.o.
5580,00 €
26. 10. 2018
P1183448 školenie Microsoft SharePoint Server 2016 p.Gschill GOPAS SR a.s.
220,00 €
26. 10. 2018
P1183450 školenie Microsoft SharePoint-Guniš, Roman, Urmín GOPAS SR a.s.
744,48 €
26. 10. 2018
P1183451 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
241,38 €
26. 10. 2018
P1183452 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
92,78 €
26. 10. 2018
P1183453 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
45,96 €
26. 10. 2018
P1183458 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
242,46 €
26. 10. 2018
P1183459 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
44,76 €
26. 10. 2018
P1183460 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
37,94 €
26. 10. 2018
P1183461 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
12,60 €
26. 10. 2018
P1183464 potraviny DDLS s.r.o.
36,22 €
26. 10. 2018
P1183465 potraviny DDLS s.r.o.
25,67 €
26. 10. 2018
P1183466 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
44,52 €
26. 10. 2018
P1183467 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
108,85 €
26. 10. 2018
P1183468 potraviny ROVAJ s.r.o.
244,80 €
26. 10. 2018
P1183469 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
131,38 €
26. 10. 2018
P1183471 potraviny MixFood s.r.o.
219,65 €
26. 10. 2018
P1183472 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
59,28 €
26. 10. 2018
P1183473 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
15,89 €
26. 10. 2018
P1183504 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
142,97 €
26. 10. 2018
P1183505 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
186,57 €
26. 10. 2018
P1183506 potraviny Deák, spol. s r. o.
28,43 €
26. 10. 2018
P1183507 potraviny Deák, spol. s r. o.
187,38 €
26. 10. 2018
P1183508 potraviny GASTROM s.r.o.
376,94 €
26. 10. 2018
P1183509 potraviny GASTROM s.r.o.
67,01 €
26. 10. 2018
P1183510 potraviny GASTROM s.r.o.
66,56 €
26. 10. 2018
P1183511 potraviny GASTROM s.r.o.
586,71 €
26. 10. 2018
P1183512 potraviny GASTROM s.r.o.
112,07 €
26. 10. 2018
P1183513 potraviny GASTROM s.r.o.
52,46 €
26. 10. 2018
P1183514 potraviny GASTROM s.r.o.
108,97 €
26. 10. 2018
P1183515 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
161,65 €
26. 10. 2018
P1183516 potraviny Deák, spol. s r. o.
33,88 €
26. 10. 2018
P1183455 kancelárske potreby - PK MOST-HÍD LAMITEC, spol. s r.o.
21,00 €
26. 10. 2018
P1183470 potraviny MixFood s.r.o.
67,20 €
26. 10. 2018
A2182653 09/18 p. Bašistová - služba asistenta Jakub Hudák
1077,00 €
26. 10. 2018
A2182654 09/18 p. Suchánek - služba asistenta Fiabáne Michal
500,00 €
26. 10. 2018
A2182655 09/18 p.Kotleba Marian- služba asistenta Beckie s.r.o./Laššáková K…
1000,00 €
26. 10. 2018
A2182656 09/18 p.Martinák-služba asistenta Pirščová Nikoleta
1531,00 €
26. 10. 2018
A2182657 09/18 p.Mazurek - služba asistenta Stanislav Susa
851,00 €
26. 10. 2018
A2182658 09/18 p. Mazurek služba asistenta Kladný Jozef
613,00 €
26. 10. 2018
A2182659 09/18 p.Mazurek - služba asistent G-Grafik, spol. s r.o./Št…
613,00 €
26. 10. 2018
A2182660 08/18 p. Verešová - služba asistenta Šípošová Janka
577,00 €
26. 10. 2018
A2182661 09/18 p. Verešová - služba asistenta Šípošová Janka
577,00 €
26. 10. 2018
A2182662 09/18 p.Grendel služba asistenta Jakab Július
500,00 €
26. 10. 2018
A2182663 09/18 p. Nehézová - služba asistenta Dávid Pavlík
1007,00 €
26. 10. 2018
A2182664 09/18 p.Schlosár - služba asistent Network engineering s.r.o…
750,00 €
26. 10. 2018
A2182665 05/18 p. Kmec - služba asistenta Kapusta Pavel
50,00 €
26. 10. 2018
A2182666 06/18 p. Kmec - služba asistenta Kapusta Pavel
50,00 €
26. 10. 2018
A2182667 07/18 p. Kmec - služba asistenta Kapusta Pavel
50,00 €
26. 10. 2018
A2182668 08/18 p. Kmec - služba asistenta Kapusta Pavel
50,00 €
26. 10. 2018
A2182669 09/18 p.Krajčí - služba asistenta Wellit development s.r.o.…
500,00 €
26. 10. 2018
A2182670 09/18 p. Kotleba Martin - služba asistenta Chudík Michal
2075,00 €
26. 10. 2018
A2182671 09/18 p. Sopko - služba asistenta Dušenka Igor
506,00 €
26. 10. 2018
A2182672 09/18 p.Červeňáková - služba asistenta Vetrák Milan - European L…
500,00 €
26. 10. 2018
A2182673 09/18 p.Vaľová - služba asistenta Kubus developing, s. r. o…
1354,00 €
26. 10. 2018
A2182674 09/18 p.Cigániková - služba asistenta Reziser.sk s.r.o./Igor Pr…
1775,00 €
26. 10. 2018
A2182675 05/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
26. 10. 2018
A2182676 06/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
26. 10. 2018
A2182677 07/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
26. 10. 2018
A2182678 08/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
26. 10. 2018
A2182679 09/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
26. 10. 2018
A2182680 09/18 p.Glváč - služba asistenta Bestro Robert
400,00 €
26. 10. 2018
A2182681 04/18 p. Antal - služba asistenta Čuková Soňa
600,00 €
26. 10. 2018
A2182682 09/18 p. Želiezka služba asistenta Gašparík Róbert
600,00 €
26. 10. 2018
P1183534 prenájom kontajneru - storno EBA, s.r.o.
86,40 €
26. 10. 2018
P1183534S prenájom kontajneru - storno EBA, s.r.o.
-86,40 €
26. 10. 2018
P1183427 nastavenie výplatného stroja - % zľava 09/18 Slovenská pošta, a.s.
-7,30 €
25. 10. 2018
P1183522 spravodajský servis TA SR - 09/18 Tlačová agentúra Slovensk…
1800,00 €
25. 10. 2018
P1183312 kvetinové aranžmány - 09/18 RE + MI s.r.o. Kvetinárs…
1055,00 €
24. 10. 2018
P1183414 školenie p.Osif GOPAS SR a.s.
592,20 €
24. 10. 2018
A2182631 09/18 p. Pamula - služba asistenta Mlynár Milan
2076,00 €
24. 10. 2018
A2182632 09/18 p. Macháčková - služba asistenta Vlčko Alojz
500,00 €
24. 10. 2018
A2182633 09/18 p. Macháčková - služba asistenta Ľahká Veronika
500,00 €
24. 10. 2018
A2182634 09/18 p. Bastrnák - služba asistenta Csóka Lajos
2077,00 €
24. 10. 2018
A2182635 09/18 p.Ďurovčík-služba asistenta Sokologorský Jozef
1632,44 €
24. 10. 2018
A2182636 09/18 Žarnay - služba asistenta Lašutová Henrieta
1050,00 €
24. 10. 2018
A2182637 09/18 p. Faič - služba asistenta Jozef Červenka
1600,00 €
24. 10. 2018
A2182638 09/18 p. Drobný - služba asistenta Blato s.r.o./Peter Bahno
1000,00 €
24. 10. 2018
A2182639 09/18 p.Šebová - služba asistenta Ján Mizerák
1200,00 €
24. 10. 2018
A2182640 09/18 p. Kondrót - služba asistenta Eduard Hulík - ETERNITY
100,00 €
24. 10. 2018
A2182641 09/18 p. Fecko - služba asistenta Vandrák Marek
500,00 €
24. 10. 2018
A2182642 09/18 p.Matovič - služba asistenta Andrejuvová Anna
935,00 €
24. 10. 2018
A2182643 09/18 p.Hrnčiar - služba asistenta KEEP IT SIMPLE, s.r.o./In…
1878,00 €
24. 10. 2018
A2182644 09/18 p. Hrnčiar - služba asistenta BIZIP-Ivan Plevík
200,00 €
24. 10. 2018
A2182645 09/18 p.Faič - služba asistenta Ján Grman
277,00 €
24. 10. 2018
A2182646 09/18 p.Paška - služba asistenta Králik Milan
2077,00 €
24. 10. 2018
A2182647 09/18 p. Beluský- služba asistenta Martin Šuvada
1070,00 €
24. 10. 2018
A2182648 09/18 p. Vašečka služba asistenta Kováčik Jakub
2077,00 €
24. 10. 2018
A2182649 09/18 p.Bugár - služba asistenta Méry Eva
1500,00 €
24. 10. 2018
A2182650 09/18 p. Fico - služba asistenta Končalová Ľubica - KAPPA …
2018,00 €
24. 10. 2018
A2182651 09/18 p. Heger - služba asistenta R+V REAL, s.r.o. / p. Šča…
500,00 €
24. 10. 2018
A2182652 09/18 p. Uhrík - služba asistenta Zeman Vladimír
500,00 €
24. 10. 2018
P1183323 prenájom otvorov v kábelovodoch 09/18 Slovak Telekom, a.s.
20,16 €
24. 10. 2018
P1183340 telefónne poplatky - 09/18, pevné linky /BA+Častá/ Slovak Telekom, a.s.
3259,09 €
24. 10. 2018
P1183341 mobilný internet - 09/18 Slovak Telekom, a.s.
173,28 €
24. 10. 2018
P1183342 telefónne poplatky - 09/18 Slovak Telekom, a.s.
445,24 €
24. 10. 2018
P1183343 telefónne poplatky - 09/18 Slovak Telekom, a.s.
2685,67 €
24. 10. 2018
P1183345 dátové služby 09/18 Slovak Telekom, a.s.
626,40 €
24. 10. 2018
P1183424 propagačný materiál - tlač na mieru DOUBLE P, s.r.o.
2868,00 €
24. 10. 2018
P1183431 potraviny MixFood s.r.o.
42,83 €
24. 10. 2018
P1183432 potraviny MixFood s.r.o.
18,00 €
24. 10. 2018
P1183433 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
86,97 €
24. 10. 2018
P1183437 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
12,60 €
24. 10. 2018
P1183438 UPC Kohútová 10/18, byt 10/4/41 Správa služieb diplomatic…
39,20 €
24. 10. 2018
P1183439 UPC Kohútová 10-12/18 Správa služieb diplomatic…
1989,00 €
24. 10. 2018
P1183441 odvoz biologického odpadu - 9/2018 POP palivo s.r.o.
35,02 €
24. 10. 2018
P1183442 vozidlo YUKON, oprava Automobilové opravovne MV…
2132,95 €
24. 10. 2018
P1183445 pranie a žehlenie prádla 10/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
115,78 €
24. 10. 2018
P1183447 kopírovací papier Xerox A4 LAMITEC, spol. s r.o.
492,90 €
24. 10. 2018
P1183449 kancelárske potreby LAMITEC, spol. s r.o.
569,86 €
24. 10. 2018
P1183383 NKP BH zml. 258/2017 stavba K - stavebné práce 09/18 ViOn, a.s.
223749,18 €
24. 10. 2018
P1183419 NKP BH zml. 154/18 reštaurátorské práce 09/18 akad. soch. Vladimír Višv…
14312,18 €
24. 10. 2018
P1180811 miestny poplatok za odpady r. 2018 - 4. splátka Hlavné mesto SR Bratislav…
4960,41 €
24. 10. 2018
K3180321 09/18 refundácia posl.kanc. Krajkovič Mikuláš
620,72 €
23. 10. 2018
P1183355 kontrola a čistenie komínov Kominár s. r. o.
477,00 €
23. 10. 2018
P1183376 preprava stážistov RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
417,80 €
23. 10. 2018
A2182603 09/18 p. Kondrót - služba asistenta Čerňák Jozef - Infini Inv…
400,00 €
23. 10. 2018
A2182604 09/18 p. Marosz - služba asistenta Vyšinský Michal
700,00 €
23. 10. 2018
A2182605 09/18 p.Kéry - služba asistenta DURAN Office, s.r.o./Mgr.…
527,00 €
23. 10. 2018
A2182606 09/18 p. Lukáč služba asistenta Lukáš Valach - Consulting…
1426,00 €
23. 10. 2018
A2182607 09/18 p.Zimenová - služba asistenta Haršányová Katarína
577,00 €
23. 10. 2018
A2182608 09/18 p.Goga Ľudovít-služba asistenta Hajšel Ľuboš
577,00 €
23. 10. 2018
A2182609 09/18 p.Uhrík - služba asistenta Belák Marek
500,00 €
23. 10. 2018
A2182610 09/18 p.Cséfalvayová-služba asistenta Homoľa Kamil
2075,00 €
23. 10. 2018
P1183397 prechod AOTS na HTML5 Lomtec.com a.s.
7140,00 €
23. 10. 2018
A2182611 09/18 p.Kubánek - služba asistenta Matuš Žac
750,00 €
23. 10. 2018
A2182612 09/18 p. Valocký - služba asistenta Hana Slávičková
1100,00 €
23. 10. 2018
A2182613 09/18 p. Galis - služba asistenta Andrejčáková Mária
526,00 €
23. 10. 2018
A2182614 09/18 p. Zelník - služba asistenta Adrián Kuka
2075,00 €
23. 10. 2018
A2182615 09/18 p. Kaščáková - služba asistenta Kvasnica Ondrej, PhD.
2077,00 €
23. 10. 2018
A2182616 09/18 p.Buček-služba asistenta Kridla Štefan
1100,00 €
23. 10. 2018
A2182617 09/18 p.Krištúfková-služba asistenta Budošová Katarína
2075,00 €
23. 10. 2018
A2182618 08/18 p.Galek - služba asistenta DEMKORP Partners, s.r.o./…
727,00 €
23. 10. 2018
A2182619 09/18 p.Galek - služba asistenta DEMKORP Partners, s.r.o./…
1005,24 €
23. 10. 2018
A2182620 09/18 p. Galek - služba asistenta Giertl Martin
596,60 €
23. 10. 2018
A2182621 07/18 p.Remišová-služba asistenta Rončák Ivan
1,00 €
23. 10. 2018
A2182622 08/18 p.Remišová-služba asistenta Rončák Ivan
1,00 €
23. 10. 2018
A2182623 09/18 p. Lukáč služba asistenta PSP Consulting s.r.o./Pet…
500,00 €
23. 10. 2018
A2182624 09/18 p.Nicholsonová - služba asistenta Bodnár Kamil
513,00 €
23. 10. 2018
A2182625 09/18 p.Osuský - služba asistenta Ivan Kuhn CONSULTING
1500,00 €
23. 10. 2018
A2182626 09/18 p.Osuský - služba asistenta Peter Gonda
577,00 €
23. 10. 2018
A2182627 09/18 p. Jakab - služba asistenta Szatmáry Peter
1,00 €
23. 10. 2018
A2182628 05/18 p.Remišová-služba asistenta Rončák Ivan
1,00 €
23. 10. 2018
A2182629 06/18 p.Remišová-služba asistenta Rončák Ivan
1,00 €
23. 10. 2018
A2182630 09/18 p.Remišová-služba asistenta Rončák Ivan
1,00 €
23. 10. 2018
P1183457 cateringové služby 12.10.18 KKIMO Invest, s. r. o.
427,30 €
23. 10. 2018
P1183503 poplatky za terminály - garáže 09/18 Všeobecná úverová banka, …
86,55 €
23. 10. 2018
K3180313 09/18 refundácia posl.kanc. Senko Ján
897,00 €
23. 10. 2018
K3180314 08/18 refundácia posl.kanc. Fecko Martin
23,40 €
23. 10. 2018
K3180315 09-10/18 refundácia posl.kanc. Valocký Jozef
500,00 €
23. 10. 2018
K3180316 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Galis Dušan
2412,00 €
23. 10. 2018
K3180317 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Dušan Muňko
1585,99 €
23. 10. 2018
K3180318 09/18 refundácia posl.kanc. Fecko Martin
306,80 €
23. 10. 2018
K3180319 09/18 refundácia posl.kan. Ďurovčík Emil
445,38 €
23. 10. 2018
K3180320 08/18 refundácia posl. kan. Želiezka Ľubomír
375,97 €
23. 10. 2018
K3180322 3.Q/18 refundácia posl. kan. Blaha Ľuboš, PhD.
1692,00 €
23. 10. 2018
K3180323 09/18 refundácia posl.kanc. Ján Podmanický, PhD.
654,00 €
23. 10. 2018
K3180324 10/18 refundácia posl. kan. Bublavý Dušan
376,00 €
23. 10. 2018
K3180325 10/18 refundácia posl.kanc. Kondrót Maroš
564,00 €
23. 10. 2018
P1183356 potraviny GGT a.s.
499,42 €
22. 10. 2018
P1183357 potraviny DANELA, s.r.o.
18,60 €
22. 10. 2018
P1183358 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
79,58 €
22. 10. 2018
P1183359 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
66,49 €
22. 10. 2018
P1183360 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
259,36 €
22. 10. 2018
P1183361 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
85,64 €
22. 10. 2018
P1183362 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
122,21 €
22. 10. 2018
P1183363 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
136,40 €
22. 10. 2018
P1183364 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
542,86 €
22. 10. 2018
P1183365 potraviny (zberná fa) METRO Cash&Carry SR, s.r.…
209,77 €
22. 10. 2018
P1183369 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
137,46 €
22. 10. 2018
P1183370 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
26,85 €
22. 10. 2018
P1183371 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
303,52 €
22. 10. 2018
P1183384 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
13,44 €
22. 10. 2018
P1183385 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
99,12 €
22. 10. 2018
P1183386 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
83,34 €
22. 10. 2018
P1183387 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
24,60 €
22. 10. 2018
P1183388 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
59,28 €
22. 10. 2018
P1183389 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
131,49 €
22. 10. 2018
P1183390 potraviny DDLS s.r.o.
134,04 €
22. 10. 2018
P1183391 potraviny DDLS s.r.o.
165,09 €
22. 10. 2018
P1183392 potraviny ATC-JR, s.r.o.
144,09 €
22. 10. 2018
P1183393 potraviny ATC-JR, s.r.o.
109,50 €
22. 10. 2018
P1183398 potraviny Deák, spol. s r. o.
35,10 €
22. 10. 2018
P1183399 potraviny Deák, spol. s r. o.
24,84 €
22. 10. 2018
P1183400 potraviny Deák, spol. s r. o.
449,86 €
22. 10. 2018
P1183401 potraviny Deák, spol. s r. o.
76,63 €
22. 10. 2018
P1183402 potraviny GASTROM s.r.o.
230,01 €
22. 10. 2018
P1183403 potraviny GASTROM s.r.o.
153,29 €
22. 10. 2018
P1183404 potraviny GASTROM s.r.o.
52,12 €
22. 10. 2018
P1183405 potraviny GASTROM s.r.o.
52,54 €
22. 10. 2018
P1183406 potraviny GASTROM s.r.o.
296,47 €
22. 10. 2018
P1183407 potraviny GASTROM s.r.o.
108,97 €
22. 10. 2018
P1183408 potraviny GASTROM s.r.o.
172,61 €
22. 10. 2018
P1183409 potraviny GASTROM s.r.o.
38,28 €
22. 10. 2018
P1183410 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
86,98 €
22. 10. 2018
P1183411 potraviny ATC-JR, s.r.o.
186,38 €
22. 10. 2018
P1183412 potraviny Karol Tanglmayer - Pekáre…
17,51 €
22. 10. 2018
P1183413 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
93,17 €
22. 10. 2018
P1183416 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
150,13 €
22. 10. 2018
P1183418 stavebné práce 9/18 - NPK BH - objekt G EURO-BUILDING, a.s.
6117,08 €
22. 10. 2018
P1183193 mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s.
3,98 €
22. 10. 2018
P1183198 telefónne poplatky 09/18 Orange Slovensko, a.s.
69,13 €
22. 10. 2018
P1183346 prenájom zváracích fliaš 09/18 Messer Tatragas, spol. s …
21,18 €
22. 10. 2018
P1183395 pomocné práce odsúdených 09/18 Ústav na výkon väzby a Ús…
908,66 €
22. 10. 2018
P1183396 úprava dátového modelu databáz systémov AOTS a TV Portál Lomtec.com a.s.
1680,00 €
22. 10. 2018
P1183415 odber a rozbor bazénovej vody 5.10.2018 Aquaseco s.r.o.
89,75 €
22. 10. 2018
P1183420 čistenie garáže pod Barokovou záhradou MP Clean, s.r.o.
776,39 €
22. 10. 2018
P1183425 časopis TIME - predplatné na r.2019 Slovenská pošta, a.s.
247,50 €
22. 10. 2018
P1183426 kontrola EPS FITTICH ALARM s.r.o.
924,00 €
22. 10. 2018
P1183428 kontrola EPS, ÚZ Častá Papiernička FITTICH ALARM s.r.o.
48,00 €
22. 10. 2018
P1183429 kontrola EZS - ÚZ Častá Papiernička FITTICH ALARM s.r.o.
108,00 €
22. 10. 2018
P1183435 školenie vodičov PhDr. Pavol Jamriška - Au…
720,00 €
22. 10. 2018
P1183436 premeranie komp. kondenzátora - T. Javorina S + K electric, s.r.o.
187,20 €
22. 10. 2018
P1182657 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-72,63 €
19. 10. 2018
P1182672 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-81,46 €
19. 10. 2018
P1182749 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-21,57 €
19. 10. 2018
P1182750 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-64,53 €
19. 10. 2018
P1182879 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-70,97 €
19. 10. 2018
P1183525 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
-37,46 €
19. 10. 2018
P1183334 aktivačný prípravok dom ČOV a septikov HYDROTECH, a.s.
231,19 €
19. 10. 2018
P1183339 internet Tatr. Javorina - 10/18 LV SERVIS.SK s.r.o.
23,80 €
19. 10. 2018
P1183347 chémia do bazéna B.P.A spol. s.r.o.
391,63 €
19. 10. 2018
P1183354 príslušenstvo k PC-klávesnice, myš OFFICE STAR, s.r.o.
295,00 €
19. 10. 2018
P1183377 zabezpečenie distribúcie videosignálu z rokovaní NR SR 10/18 BENESTRA, s. r. o.
504,00 €
19. 10. 2018
P1183378 servis fontány ProMinent Slovensko, s.r.…
201,36 €
19. 10. 2018
P1183379 kontroly EPS 9/18 SecuriLas, s.r.o.
532,30 €
19. 10. 2018
P1183381 mesačný poplatok Blue gastro - 09/18 Asseco Solutions, a.s.
54,00 €
19. 10. 2018
P1183382 mesačný poplatok Horec - 09/18 Asseco Solutions, a.s.
54,00 €
19. 10. 2018
P1183421 čistenie okien a fasády budovy NR SR Alux, s.r.o.
486,00 €
19. 10. 2018
P1183422 čistenie okien a fasád - HP, orezávanie stromov Alux, s.r.o.
2484,00 €
19. 10. 2018
P1183423 záhradnícke služby 09/18 Ing. Martin Mikulaj - CAR…
2719,60 €
19. 10. 2018
P1183430 pracovný obed 28.8.18 KKIMO Invest, s. r. o.
644,40 €
19. 10. 2018
P1183440 aktualizácie programu ASPI r. 2018 Wolters Kluwer s. r. o.
2315,29 €
19. 10. 2018
A2182542 09/18 p. Pavelka - služba asistenta Debnár Ivan
1177,00 €
18. 10. 2018
A2182543 09/18 p. Andreánsky - služba asistenta Cicoň Anton
485,00 €
18. 10. 2018
A2182544 09/18 p. Krupa služba asistenta Mikovčák Ján
676,00 €
18. 10. 2018
A2182545 09/18 p.Burian - služba asistenta regionIT s.r.o./ Bc. Pete…
900,00 €
18. 10. 2018
A2182546 09/18 p.Kotleba Marian - služba asistenta Audio vision, s.r.o./JUDr…
570,00 €
18. 10. 2018
A2182547 09/18 p.Šuca - služba asistenta Renée Kolandrová - STRATE…
800,00 €
18. 10. 2018
A2182548 09/18 p.Senko - služba asistenta Repko Štefan
1180,00 €
18. 10. 2018
A2182549 09/18 p. Želiezka - služba asistenta Kolesík Andrej
550,00 €
18. 10. 2018
A2182550 09/18 p.Ježík - služba asistenta Varačková Martina
1130,00 €
18. 10. 2018
A2182551 09/18 p.Ježík - služba asistenta Trebulová Lucia
400,00 €
18. 10. 2018
A2182552 09/18 p.Beluský - služba asistenta Bočkayová Lenka
500,00 €
18. 10. 2018
A2182553 09/18 p.Dostál - služba asistenta Dušan Sloboda
1500,00 €
18. 10. 2018
A2182554 09/18 p.Kolesár - služba asistenta Ján Pastuszek
500,00 €
18. 10. 2018
A2182555 08/18 p. Nemky - služba asistenta Marcela Čavojová
779,84 €
18. 10. 2018
A2182556 09/18 p. Nemky - služba asistenta Marcela Čavojová
779,84 €
18. 10. 2018
A2182557 09/18 p.Federič - služba asistenta Bohátová Štefánia
2078,00 €
18. 10. 2018
A2182558 09/18 p. Sloboda - služba asistenta Pepuchová Natália
2075,00 €
18. 10. 2018
A2182559 09/18 p.Bublavý - služba asistenta Miklánek Ľubomír
1700,00 €
18. 10. 2018
A2182560 09/18 p. Matejička - služba asistenta Göcze Tibor
1590,00 €
18. 10. 2018
A2182561 09/18 p.Hambálek - služba asistenta Kováč Patrik
300,00 €
18. 10. 2018
A2182563 09/18 p. Antal- služba asistenta Gocník Milan
1300,00 €
18. 10. 2018
A2182564 09/18 p. Baláž Radovan - služba asistenta Matej Majer
2000,00 €
18. 10. 2018
A2182565 09/18 p.Bagačka - služba asistenta Nosáľ Jozef NCRC
800,00 €
18. 10. 2018
A2182566 09/18 p.Panáček-služba asistenta BESTIAS s.r.o./Ing. Zuzan…
2077,00 €
18. 10. 2018
A2182567 09/18 p. Krajkovič - služba asistenta MARGON s.r.o./Mgr. Martin…
1100,00 €
18. 10. 2018
A2182569 09/18 p. Madej - služba asistenta Kollárik Peter
1513,00 €
18. 10. 2018
A2182571 09/18 p. Kéry - služba asistenta Čmiko Jozef DALI
1000,00 €
18. 10. 2018
A2182572 09/18 p.Bernaťák - služba asistenta Deďo Peter - a.p.
2076,00 €
18. 10. 2018
A2182573 09/18 p.Mihál - služba asistenta Pavlovová Margaréta
1400,00 €
18. 10. 2018
A2182575 09/18 p. Janckulík - služba asistenta Máčajová Michaela (Bačins…
2075,00 €
18. 10. 2018
A2182576 09/18 p. Adamčík - služba asistenta Janoščáková Alica
1498,48 €
18. 10. 2018
A2182578 09/18 p.Rajtár - služba asistenta Rybanič Filip
2077,00 €
18. 10. 2018
A2182580 09/18 p.Gröhling služba asistenta Dudík Ľuboš
2077,00 €
18. 10. 2018
A2182581 09/18 p.Fedor - služba asistenta Maťko Martin
2077,00 €
18. 10. 2018
A2182582 09/18 p.Bašistová - služba asistenta KP media, s.r.o./Mgr.Kata…
1000,00 €
18. 10. 2018
A2182583 09/18 p.Marosz - služba asistenta Mastelová Simona (Račková…
1377,00 €
18. 10. 2018
A2182584 09/18 p.Milanová -služba asistenta Tomáš Caban
1577,00 €
18. 10. 2018
A2182585 09/18 p.Kamenický- služba asistenta Advokátska kancelária Zuz…
2077,00 €
18. 10. 2018
A2182587 09/18 p.Zemanová - služba asistenta Dvořáková Anna (Šovčíková…
1137,50 €
18. 10. 2018
A2182588 09/18 p. Číž - služba asistenta Ridošová Michaela
850,00 €
18. 10. 2018
A2182591 09/18 p. Tittel - služba asistenta Podhorcová Katarína - tec…
1038,50 €
18. 10. 2018
A2182592 09/18 p. Tittel služba asistenta Krištofík Ondrej
1038,50 €
18. 10. 2018
A2182593 09/18 p.Nicholsonová - služba asistenta Závodská, s. r. o.
977,00 €
18. 10. 2018
A2182594 09/18 p. Kresák - služba asistenta Štefanka Dávid, advokát
1000,00 €
18. 10. 2018
A2182596 09/18 p. Čaplovič - služba asistenta Haško Michal
1513,00 €
18. 10. 2018
A2182597 09/18 p. Andreánsky - služba asistenta Berníková Ľubica
800,00 €
18. 10. 2018
A2182599 09/18 p. Kecskés - služba asistenta Peter Kupka
2077,00 €
18. 10. 2018
A2182600 09/18 p.Antošová - služba asistenta MZA Consulting s.r.o. - Ž…
2077,00 €
18. 10. 2018
A2182601 09/18 p. Choma - služba asistenta Holeša František
1513,00 €
18. 10. 2018
A2182602 09/18 p.Petrák - služba asistenta Gabriela Sánková
1642,00 €
18. 10. 2018
P1183188 občerstvenie PK MOST - HÍD NOLIS, s.r.o.
480,00 €
18. 10. 2018
P1183311 pneumatiky MIKONA s.r.o.
2084,00 €
18. 10. 2018
P1183313 technická podpora pre serverové systémy HP eGroup Solutions, a.s.
24600,00 €
18. 10. 2018
P1183328 reprogafické služby - PK SaS - 5/2018 Kancelária Národnej rady …
19,66 €
18. 10. 2018
P1183329 potraviny VPS - Vinohradníctvo Pave…
723,17 €
18. 10. 2018
A2182562 09/18 p.Goga Pavol - služba asistenta Rybánsky Jaroslav
600,00 €
18. 10. 2018
A2182568 09/18 p.Krajkovič - sl.asistenta Lukša Michal MBA
300,00 €
18. 10. 2018
A2182570 09/18 p. Dostál - služba asistenta Dana Feketeová - Dana Fek…
577,00 €
18. 10. 2018
A2182574 09/18 p. Janckulík - služba asistenta Cáder Denis Bc.
1,00 €
18. 10. 2018
A2182577 09/18 p.Adamčík - služba asistenta Šarlušková Viera
578,52 €
18. 10. 2018
A2182579 09/18 p.Laurenčík - služba asistenta Holienčin Anton
601,00 €
18. 10. 2018
A2182586 09/18 p.Žitňanská - služba asistenta Talian Vladimír
600,00 €
18. 10. 2018
A2182589 09/18 p.Milanová - služba asistenta Ján Tyko
500,00 €
18. 10. 2018
A2182590 09/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Šipoš Michal
500,00 €
18. 10. 2018
A2182595 09/18 p.Valocký - služba asistenta Galambosová Lucia
600,00 €
18. 10. 2018
A2182598 09/18 p.Glenda - služba asistenta Hanusová Jana
650,00 €
18. 10. 2018
P1183446 pranie a žehlenie prádla 10/18 - storno Práčovne a čistiarne s.r.…
57,82 €
18. 10. 2018
P1183446S pranie a žehlenie prádla 10/18 - storno Práčovne a čistiarne s.r.…
-57,82 €
18. 10. 2018
P1183285 inštalácia a nastavenie videoprojekcie KVANT spol. s.r.o.
4879,61 €
17. 10. 2018
P1183232 cateringové služby 21.8.18 KKIMO Invest, s. r. o.
4500,00 €
17. 10. 2018
P1183327 analýza bazénovej vody - Tatranská Javorina, odber 25.9.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r…
78,00 €
17. 10. 2018
P1183332 domáci telefón 4FP21103 PC SEMA, s.r.o.
30,00 €
17. 10. 2018
P1183333 spotrebný materiál PC SEMA, s.r.o.
151,20 €
17. 10. 2018
P1183338 odvoz a zhodnotenie odpadu AKS group s.r.o.
837,96 €
17. 10. 2018
P1183344 odvoz a likvidácia odpadu 9/18 LEONTECH s.r.o.
290,57 €
17. 10. 2018
P1183366 ZPC 115/18, letenka 17.-20.10.2018 + autobus. lístok SATUR TRAVEL a.s.
421,28 €
17. 10. 2018
P1183367 ZPC 109/18, letenky 7.-12.10.18 Viedeň/Strasburg/Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
549,00 €
17. 10. 2018
P1183368 ZPC 101/18 letenky 23.-25.9.18 Viedeň/Lisabon/Viedeň, 28.9.18 Madrid-Viedeň SATUR TRAVEL a.s.
1679,88 €
17. 10. 2018
P1183289 servisné a konfiguračné práce 09/18 BSP Consulting, spol. s r…
1075,48 €
16. 10. 2018
A2182513 09/18 p.Sopko - služba asistenta Kaplan Milan
1570,00 €
16. 10. 2018
A2182516 09/18 p.Červeňáková - služba asistenta MD SL, s.r.o./Dzadíková
750,00 €
16. 10. 2018
A2182517 09/18 p.Kvorka - služba asistenta Šida Juraj
1855,28 €
16. 10. 2018
A2182518 09/18 p. Burian - služba asistenta Horosová Timea
900,00 €
16. 10. 2018
A2182519 09/18 p. Podmanický - služba asistenta Mozolík Michal
100,00 €
16. 10. 2018
A2182520 09/18 Podmanický - služba asistenta Miroslav Griga
1200,00 €
16. 10. 2018
P1183293 spotrebný materiál PC SEMA, s.r.o.
668,82 €
16. 10. 2018
A2182521 09/18 p. Podmanický - služba asistenta Šadibolová Ľubomíra
123,00 €
16. 10. 2018
A2182522 09/18 p. Galis - služba asistenta Bobíková Miroslava
267,00 €
16. 10. 2018
A2182523 09/18 p. Glenda - služba asistenta Zdenko Svoboda
876,00 €
16. 10. 2018
A2182524 09/18 p.Jakab - služba asistenta Orbán Andrea (Jecková)
1138,19 €
16. 10. 2018
A2182525 09/18 p. Nemky - služba asistenta Daniš Zoltán
779,84 €
16. 10. 2018
A2182526 09/18 p.Baránik - služba asistenta Miroslava Ficová - advoká…
1400,00 €
16. 10. 2018
A2182527 09/18 p. Janíková - služba asistenta Jana Machatová
1874,00 €
16. 10. 2018
A2182528 09/18 p.Baránik - služba asistenta Zuzana Černušková
677,00 €
16. 10. 2018
A2182529 09/18 p. Pavelka - služba asistenta Balko Daniel
900,00 €
16. 10. 2018
A2182530 09/18 p. Kubánek - služba asistenta Gajdošová Margaréta
750,00 €
16. 10. 2018
A2182531 09/18 p.Hambálek - služba asistenta MEROL Consulting, spol. s…
1263,00 €
16. 10. 2018
A2182532 09/18 p.Blaha - služba asistenta Juraj Gustafík
1513,00 €
16. 10. 2018
A2182533 09/18 p.Číž - služba asistenta Artnerová Karin
663,00 €
16. 10. 2018
A2182534 09/18 p.Verešová - služba asistenta Peter Kremský - PETERIKA
1000,00 €
16. 10. 2018
A2182535 09/18 p. Krajčí - služba asistenta Pavlová Pavlína
1000,00 €
16. 10. 2018
A2182536 08/18 p.Krajčí - služba asistenta KreoNet, s.r.o./M. Malina
577,00 €
16. 10. 2018
A2182537 09/18 p.Krajčí - služba asistenta KreoNet, s.r.o./M. Malina
577,00 €
16. 10. 2018
A2182538 09/18 p.Marček - služba asistenta Seifet Karin
1700,00 €
16. 10. 2018
A2182539 09/18 p.Bugár - služba asistenta ISTROCOL Slovakia s.r.o./…
577,00 €
16. 10. 2018
A2182540 09/18 p. Štarchoň - služba asistenta Martin Čepa
877,00 €
16. 10. 2018
A2182541 09/18 p.Grausová - služba asistenta Lacko Martin, PhD.
500,00 €
16. 10. 2018
P1183258 poplatok za údržbu SRS - 3.Q/18 EMEL BRATISLAVA, s r. o.
23009,77 €
16. 10. 2018
P1183287 záhradnícke služby 9/18 Zares, spol. s.r.o.
3507,60 €
16. 10. 2018
P1183288 zabezpečenie internetovej konektivity 09/18 O2 Business Services, a.s…
1188,00 €
16. 10. 2018
P1183296 servis kávovaru Cora-Cafe spol. s r.o.
75,60 €
16. 10. 2018
P1183302 servis VZT a chladiacich zariadení - HP KLIMA TREND s r.o.
1224,00 €
16. 10. 2018
P1183303 monitoring médií 9/18 Slovakia Online s.r.o.
768,00 €
16. 10. 2018
P1183304 servis VZT a chladiacich zariadení - ZT KLIMA TREND s r.o.
7296,00 €
16. 10. 2018
P1183308 servis VZT a chladiacich zariadení KLIMA TREND s r.o.
1572,00 €
16. 10. 2018
P1183309 servis VZT a chladiacich zariadení KLIMA TREND s r.o.
72,00 €
16. 10. 2018
P1183310 servis VZT a chladiacich zariadení KLIMA TREND s r.o.
180,00 €
16. 10. 2018
P1183318 školenie IS Dochádzka EMEL BRATISLAVA, s r. o.
345,60 €
16. 10. 2018
P1183330 odber tlače 09/18 Mediaprint-Kapa Pressegro…
648,49 €
16. 10. 2018
P1183331 servis kávovaru Cora-Cafe spol. s r.o.
201,60 €
16. 10. 2018
P1183394 vodné, stočné , Mudroňova 09/18 Bratislavská vodárenská s…
9002,93 €
16. 10. 2018
K3180304 09/18 refundácia posl. kan. Bublavý Dušan
376,00 €
16. 10. 2018
K3180305 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Chudík Peter
1692,00 €
16. 10. 2018
K3180306 09/18 refundácia posl.kanc. Jakab Elemér
936,62 €
16. 10. 2018
K3180307 2.Q/18 refundácia posl.kan. Madej Róbert
1692,00 €
16. 10. 2018
K3180308 09/18 refundácia posl.kanc. Číž Miroslav
564,00 €
16. 10. 2018
K3180309 07,09/18 refundácia posl.kanc. Martin Nemky
1034,62 €
16. 10. 2018
K3180310 08/18 refundácia posl.kanc. Goga Pavol
842,50 €
16. 10. 2018
K3180311 3.Q/18 - refundácia posl.kanc. Faič Vladimír
600,00 €
16. 10. 2018
K3180312 09/18 refundácia posl.kanc. Andreánsky Ladislav
263,44 €
16. 10. 2018
P1183241 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
37,50 €
15. 10. 2018
P1183244 potraviny DDLS s.r.o.
31,90 €
15. 10. 2018
P1183245 potraviny DDLS s.r.o.
88,41 €
15. 10. 2018
P1183246 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
56,40 €
15. 10. 2018
P1183247 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
108,00 €
15. 10. 2018
P1183248 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
18,77 €
15. 10. 2018
P1183249 potraviny Jakub Ilavský, s.r.o.
137,29 €
15. 10. 2018
P1183259 potraviny ATC-JR, s.r.o.
110,20 €
15. 10. 2018
P1183260 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
88,79 €
15. 10. 2018
P1183261 potraviny MixFood s.r.o.
33,00 €
15. 10. 2018
P1183262 potraviny MixFood s.r.o.
35,32 €
15. 10. 2018
P1183269 servis informačného systému SSLP 9/18 ForesServices, s. r. o.
13140,00 €
15. 10. 2018
A2182470 09/18 p.Tomáš - služba asistenta Ivana Baginová
1513,00 €
15. 10. 2018
A2182471 09/18 p.Krupa - služba asistenta Brandajský Juraj
1400,00 €
15. 10. 2018
A2182472 09/18 p. Šuca - služba asistenta Marek Kruček
896,00 €
15. 10. 2018
A2182473 09/18 p. Andreánsky - služba asistenta Kabzanová Bibiana
500,00 €
15. 10. 2018
A2182474 09/18 p. Kuciaňová - služba asistenta Krajčovičová Šoková Jaros…
2077,00 €
15. 10. 2018
A2182475 09/18 p.Schlosár -služba asistenta Rendek Ivan
1326,00 €
15. 10. 2018
A2182476 09/18 p.Vörös - služba asistenta Solymos Lívia
2077,00 €
15. 10. 2018
A2182477 09/18 p.Holúbek - služba asistenta Kandra Viliam
2070,00 €
15. 10. 2018
A2182478 09/18 p.Mizík - služba asistenta Cibuliak Pavel
500,00 €
15. 10. 2018
A2182479 09/18 p.Jarjabek - služba asistenta Milan Cagáň MiCa
1513,00 €
15. 10. 2018
A2182480 09/18 p.Klus - služba asistenta Rakonczay Tomáš
1200,00 €
15. 10. 2018
A2182481 09/18 p.Fecko - služba asistenta Radomír Kizek
1240,00 €
15. 10. 2018
A2182482 09/18 p.Mora - služba asistenta Robert Russel
750,00 €
15. 10. 2018
A2182483 09/18 p. Štrachoň služba asistenta Fabová Elena
1200,00 €
15. 10. 2018
A2182484 09/18 p.Žitňanská - služba asistenta Šagátová Júlia
1400,00 €
15. 10. 2018
A2182485 09/18 p.Bagačka - služba asistenta Račák Matúš
731,00 €
15. 10. 2018
A2182486 09/18 p. Goga Pavol - služba asistenta Divišová Tatiana
676,00 €
15. 10. 2018
A2182487 09/18 p. Goga Pavol - služba asistenta Majtánová Janette JPPM
400,00 €
15. 10. 2018
A2182488 09/18 p. Galko - služba asistenta Šlahor Viliam - Willi-cor…
1577,00 €
15. 10. 2018
A2182489 09/18 p.Petrík - služba asistenta Hudáčková Silvia
1509,00 €
15. 10. 2018
A2182490 09/18 p.Zimenová - služba asistenta Dráľová Anna
1300,00 €
15. 10. 2018
A2182491 09/18 p.Zimenová - služba asistenta Belobrad Tomáš
200,00 €
15. 10. 2018
A2182492 09/18 p.Petrík - služba asistenta Gažíková Katarína
568,00 €
15. 10. 2018
A2182493 09/18 p.Macháčková - služba asistenta Dvořák Oskar
1077,00 €
15. 10. 2018
A2182494 09/18 Mora - služba asistenta Radovan Hrádek - advokát
1327,00 €
15. 10. 2018
A2182495 09/18 p.Mizík - služba asistenta Javorová Veronika
1077,00 €
15. 10. 2018
A2182496 09/18 p. Krajniak - služba asistenta Šutý Ladislav
2076,00 €
15. 10. 2018
A2182497 09/18 p.Kaliňák - služba asistenta Zuzana Pisoňová
2018,00 €
15. 10. 2018
A2182498 09/18 p. Shahzad (Petruchová) - služba asistenta Lucia Greškovitsová, MBA
1177,00 €
15. 10. 2018
A2182499 09/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Nebusová Michaela
1000,00 €
15. 10. 2018
A2182500 09/18 p.Gaborčáková - služba asistenta Hrabčáková Silvia (Popovi…
577,00 €
15. 10. 2018
A2182501 08/18 p.Kresák - služba asistenta Nosianová Barbora
1000,00 €
15. 10. 2018
A2182502 09/18 p.Matovič-služba asistenta Vanda Rybanská
1141,00 €
15. 10. 2018
A2182503 09/18 p.Maďarič - služba asistenta Jozef Bednár - PR Consult…
2078,00 €
15. 10. 2018
A2182504 09/18 p. Beblavý - služba asistenta Ridzoň Jerguš
1076,00 €
15. 10. 2018
A2182505 09/18 p.Jurzyca - služba asistenta Kováčik Rastislav
307,00 €
15. 10. 2018
A2182506 09/18 p.Jurzyca - služba asistenta Tunega Matej
800,00 €
15. 10. 2018
A2182507 09/18 p.Jurzyca - služba asistenta Kemeňová Miroslava
970,00 €
15. 10. 2018
A2182508 09/18 p.Farkašovský - služba asistenta Baková Gabriela
2077,00 €
15. 10. 2018
A2182509 09/18 p. Heger služba asistenta Dávid Pariľák
577,00 €
15. 10. 2018
A2182510 09/18 p.Heger - služba asistenta Krátky Rastislav
1000,00 €
15. 10. 2018
A2182511 09/18 p.Chudík - služba asistenta Bodnár Jakub
756,50 €
15. 10. 2018
A2182512 09/18 p.Chudík - služba asistenta Majerčák Dušan
756,50 €
15. 10. 2018
A2182514 09/18 p.Klus - služba asistenta Matejov Tomáš
877,00 €
15. 10. 2018
A2182515 09/18 p. Beblavý - služba asistenta Bujňák Vincent
1000,00 €
15. 10. 2018
P1183298 potraviny DDLS s.r.o.
9,00 €
15. 10. 2018
P1183314 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
25,44 €
15. 10. 2018
P1183315 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
288,34 €
15. 10. 2018
P1183316 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
13,99 €
15. 10. 2018
P1183317 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
334,07 €
15. 10. 2018
P1183374 poistenie, prev. náklady Kohútova - 10/18 Správa služieb diplomatic…
1620,00 €
15. 10. 2018
P1183326 ZÁL./vodné Častá/Píla 40, 2.9.-1.10.18 Bratislavská vodárenská s…
32,57 €
15. 10. 2018
P1183336 vozidlo YUKON, náhradný akumulátor Automobilové opravovne MV…
70,78 €
15. 10. 2018
P1183349 Servis a oprava vozidla BL870CF Automobilové opravovne MV…
928,56 €
15. 10. 2018
P1183350 servis a oprava vozidla BAXB345 Automobilové opravovne MV…
438,76 €
15. 10. 2018
P1183195 rozbor pitnej vody, odber 19.9.18 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r…
102,00 €
12. 10. 2018
P1183223 občerstvenie PK SMER-SD 09/18 Kancelária Národnej rady …
69,69 €
12. 10. 2018
P1183227 sanitárne vybavenie soc. zariadení GIEGO s.r.o.
2740,00 €
12. 10. 2018
P1183254 ZAL./plyn, Nám. A.Dubčeka 10/18 Slovenský plynárenský pri…
111,00 €
12. 10. 2018
P1183255 ZAL./plyn, Nám. A.Dubčeka 10/18 Slovenský plynárenský pri…
121,00 €
12. 10. 2018
P1183272 strava a občerstvenie - školenie stážistov Kancelária NR SR - ÚZ Čas…
719,70 €
12. 10. 2018
P1183294 obedy - 09/18 - odsúdeným Kancelária Národnej rady …
159,60 €
12. 10. 2018
P1183297 maliarske práce Tibor Szabó
235,80 €
12. 10. 2018
P1183299 zasadnutie PK SMER-SD Kancelária Národnej rady …
787,43 €
12. 10. 2018
P1183301 vykonanie pravidelnej kontroly zabezpečovacích systémov EZS - T. Javorina FITTICH PREAL s r.o.
669,60 €
12. 10. 2018
P1183305 zrážková voda, Župné - 09/18 Bratislavská vodárenská s…
184,69 €
12. 10. 2018
P1183306 zrážková voda, Mudroňova - 09/18 Bratislavská vodárenská s…
648,07 €
12. 10. 2018
P1183307 zrážková voda, Zámocká - BH, 09/18 Bratislavská vodárenská s…
1437,70 €
12. 10. 2018
P1183321 vodné, stočné , Župné 9/18 Bratislavská vodárenská s…
1194,74 €
12. 10. 2018
P1183337 servisná prehl.zametacieho stroja Automobilové opravovne MV…
397,49 €
12. 10. 2018
P1183236 Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov za mesiac september 20… Kancelária Národnej rady …
399,36 €
12. 10. 2018
P1183271 občerstvenie zamestnancov - Športové hry (SF) Kancelária NR SR - ÚZ Čas…
85,20 €
12. 10. 2018
P1183319 príspevok na stravu zo SF 09/18 Kancelária Národnej rady …
1164,22 €
12. 10. 2018
P1183322 poradenstvo v gastronómii 9/18 ALDENTE s.r.o.
300,00 €
12. 10. 2018
P1183375 nájom Kohútová - 10/18 Správa služieb diplomatic…
7650,08 €
12. 10. 2018
P1183229 servis klimatizačných jednotiek Novoklim s.r.o.
90,72 €
11. 10. 2018
A2182423 09/18 p.Žarnay - služba asistenta Yvette Angela Mitsev - IM…
1000,00 €
11. 10. 2018
A2182424 09/18 p.Grausová - služba asistenta Lukášová Klára
1077,00 €
11. 10. 2018
A2182425 09/18 p. Grausová - služba asistenta Lucia Žužová
500,00 €
11. 10. 2018
A2182426 09/18 p. Soboňa - služba asistenta Klačanská Gabriela
377,00 €
11. 10. 2018
A2182427 09/18 p. Soboňa - služba asistenta Martoš Andrej
1701,00 €
11. 10. 2018
A2182428 09/18 p.Blahová - služba asistenta MDMH SLOVAKIA, s.r.o. - K…
2027,00 €
11. 10. 2018
A2182429 09/18 p. Blahová - služba asistenta Lopatková Martina
50,00 €
11. 10. 2018
A2182430 09/18 p. Červeňáková - služba asistenta Laurnic Milan, PhD.
827,00 €
11. 10. 2018
A2182431 09/18 p.Šebová - služba asistenta Petričko Lucia (Hodulová)
877,00 €
11. 10. 2018
A2182432 09/18 p. Puci - služba asistenta Barilík Lehotzká Viktória
200,00 €
11. 10. 2018
A2182433 09/18 p.Kiššová - služba asistenta Space Corporation s. r. o…
2077,00 €
11. 10. 2018
A2182434 09/18 p.Galko-služba asistenta Redaj Miroslav
150,00 €
11. 10. 2018
A2182435 09/18 p. Galko - služba asistenta Enforb s.r.o./Ing. Peter …
350,00 €
11. 10. 2018
A2182436 09/18 p.Puci- služba asistenta Jana Rajčanová
1500,00 €
11. 10. 2018
A2182437 09/18 p.Buček - služba asistenta Double Acting, s. r. o. /…
550,00 €
11. 10. 2018
A2182438 09/18 p.Pčolinský - služba asistenta Jurcová Michaela
1198,50 €
11. 10. 2018
A2182439 09/18 p. Pčolinský - služba asistenta Adamecký Alexander
838,50 €
11. 10. 2018
A2182440 09/18 p. Dubačová - služba asistenta INSPIRATIO, s.r.o./ F. Ro…
777,00 €
11. 10. 2018
A2182441 09/18 p. Dubačová - služba asistenta Hajdušek Tomáš
1000,00 €
11. 10. 2018
A2182442 09/18 p.Dubačová-služba asistenta Matejovič Martin
300,00 €
11. 10. 2018
A2182443 09/18 p. Jančula služba asistenta Bučko Michal
2077,00 €
11. 10. 2018
A2182444 09/18 p.Suchánek - služba asistenta Sakalová Lucia
1177,00 €
11. 10. 2018
A2182445 09/18 p. Kotleba Marian - služba asistenta FORTUNA MONIKA, s.r.o. - …
500,00 €
11. 10. 2018
A2182446 09/18 p.Uhrík - služba asistenta Porubská Monika
1077,00 €
11. 10. 2018
A2182447 09/18 p. Marček - služba asistenta Hlavatovič Marián - Kinhe…
377,00 €
11. 10. 2018
A2182448 09/18 p.Šimkovičová - služba asistenta Demková Petra
2065,00 €
11. 10. 2018
A2182449 09/18 p.Balódi - služba asistenta Kardosová Mária
2077,00 €
11. 10. 2018
A2182450 09/18 p.Smolíková - služba asistenta Churý František
2077,00 €
11. 10. 2018
A2182451 09/18 p.Suchánek - služba asistenta MT Consilio s.r.o./Robert…
400,00 €
11. 10. 2018
A2182452 09/18 p.Kollár - služba asistenta VENDO s.r.o. / JUDr. M. P…
577,00 €
11. 10. 2018
A2182453 09/18 p.Kollár - služba asistenta Kutláková Vlasta
1500,00 €
11. 10. 2018
A2182454 09/18 Goga Ľudovít - služba asistenta Hudecová Eva
1500,00 €
11. 10. 2018
A2182455 09/18 p.Ivan - služba asistenta Bosák Branislav - BOSKE
327,00 €
11. 10. 2018
A2182456 09/18 p. Ivan - služba asistenta Masár Martin
450,00 €
11. 10. 2018
A2182457 09/18 p.Ivan - služba asistenta Vladimír Hojstrič
1300,00 €
11. 10. 2018
P1183257 doprava autobusom dňa 19.9.2018 BA-Myjava-BA SATUR TRANSPORT a.s.
276,00 €
11. 10. 2018
A2182458 09/18 p. Grendel - služba asistenta Lazar Ján
1576,00 €
11. 10. 2018
A2182459 09/18 p. Zemanová - služba asistenta Tchirová Soňa
938,50 €
11. 10. 2018
A2182460 09/18 p.Muňko - služba asistenta Peter Višváder
1500,00 €
11. 10. 2018
A2182461 09/18 p.Kmec - služba asistenta Barátová Patrícia
2027,00 €
11. 10. 2018
A2182462 09/18 p. Pčolinská - služba asistenta Hlinka Jozef
2000,00 €
11. 10. 2018
A2182463 09/18 p. Remišová - služba asistenta Hagovská Lea
1576,00 €
11. 10. 2018
A2182464 09/18 p. Remišová - služba asistenta JUDr. Ján Magušin
500,00 €
11. 10. 2018
A2182465 09/18 p.Hrnko - služba asistenta Pavlovič Maroš
2077,00 €
11. 10. 2018
A2182466 09/18 p. Kolesár - služba asistenta Uherčíková Nina
777,00 €
11. 10. 2018
A2182467 09/18 p.Simon - služba asistenta Zuzana Červenák Kontrová
2077,00 €
11. 10. 2018
A2182468 09/18 p. Budaj - služba asistenta Füle Dagmar
2076,00 €
11. 10. 2018
A2182469 09/18 p. Budaj - služba asistenta Smatana Juraj
1,00 €
11. 10. 2018
P1183275 daň z ubytovania - 3.štvrťrok 2018 Obec Častá
6294,00 €
11. 10. 2018
P1182765 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
365,12 €
11. 10. 2018
P1182766 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
321,72 €
11. 10. 2018
P1182767 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
584,28 €
11. 10. 2018
P1183014 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
370,16 €
11. 10. 2018
P1183016 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
374,04 €
11. 10. 2018
P1183017 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
136,66 €
11. 10. 2018
P1183018 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
195,45 €
11. 10. 2018
P1183019 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
1197,97 €
11. 10. 2018
P1183020 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
183,27 €
11. 10. 2018
P1183021 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
41,81 €
11. 10. 2018
P1183022 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
81,22 €
11. 10. 2018
P1183023 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
51,37 €
11. 10. 2018
P1183131 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
692,06 €
11. 10. 2018
P1183132 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
524,40 €
11. 10. 2018
P1183133 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
894,94 €
11. 10. 2018
P1183134 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
337,92 €
11. 10. 2018
P1183135 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
107,56 €
11. 10. 2018
P1183256 záhradnícke služby 09/18 - storno Ing. Martin Mikulaj - CAR…
2719,60 €
11. 10. 2018
P1183348 BAXB 345 - storno Automobilové opravovne MV…
596,00 €
11. 10. 2018
P1183348S BAXB 345 - storno Automobilové opravovne MV…
-596,00 €
11. 10. 2018
P1183256S záhradnícke služby 09/18 - storno Ing. Martin Mikulaj - CAR…
-2719,60 €
11. 10. 2018
A2182417 08/18 p.Burian - služba asistenta regionIT s.r.o./ Bc. Pete…
900,00 €
10. 10. 2018
A2182418 08/18 p.Glváč - služba asistenta Bestro Robert
400,00 €
10. 10. 2018
A2182419 08/18 p. Kotleba Marian - služba asistenta FORTUNA MONIKA, s.r.o. - …
500,00 €
10. 10. 2018
P1183203 občerstvenie - 09/18 Kancelária Národnej rady …
28,00 €
10. 10. 2018
P1183224 občerstvenie PK SNS - 09/18 Kancelária Národnej rady …
167,31 €
10. 10. 2018
A2182420 08/18 p.Sárközy - služba asistenta Pápaiová Adriana
1600,00 €
10. 10. 2018
A2182421 08/18 p. Sárközy - služba asistenta Božíková Marcela, PhD
470,00 €
10. 10. 2018
A2182422 09/18 p.Blanár- služba asistenta Kubica Peter
1570,00 €
10. 10. 2018
K3180266 08/18 refundácia posl.kanc. Ježík Jozef
541,08 €
10. 10. 2018
K3180297 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Blanár Juraj
1061,00 €
10. 10. 2018
K3180298 09/18 refundácia posl.kanc. Kvorka Ján
221,72 €
10. 10. 2018
K3180299 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Hambálek Augustín
1526,49 €
10. 10. 2018
K3180300 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Stanislav Kubánek
1692,00 €
10. 10. 2018
P1183226 servis a oprava motorovej reťazovej píly STIHL MS 280 Juraj Žákovský - INTEC
40,71 €
10. 10. 2018
P1183228 pranie a žehlenie prádla 09/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
132,92 €
10. 10. 2018
P1183231 pracovný obed 28.8.18 KKIMO Invest, s. r. o.
422,70 €
10. 10. 2018
P1183233 pranie a žehlenie prádla 09/18 Práčovne a čistiarne s.r.…
44,12 €
10. 10. 2018
P1183235 servis a oprava práčky ÚZ Častá GaW Šuplata
3318,12 €
10. 10. 2018
P1183237 potraviny MECOM GROUP,s.r.o.
180,92 €
10. 10. 2018
P1183238 potraviny BAGETA - Ing. Gottschall
245,33 €
10. 10. 2018
P1183239 kancelárske potreby LAMITEC, spol. s r.o.
2119,48 €
10. 10. 2018
P1183240 kancelárske potreby LAMITEC, spol. s r.o.
6982,50 €
10. 10. 2018
P1183250 potraviny PEKÁREŇ ČASTÁ - Vadovičo…
176,33 €
10. 10. 2018
P1183251 potraviny Slobodová Mária …
144,00 €
10. 10. 2018
P1183252 potraviny Slobodová Mária …
1116,42 €
10. 10. 2018
P1183253 potraviny METRO Cash&Carry SR, s.r.…
627,94 €
10. 10. 2018
P1183263 ZÁL./plyn, T. Javorina (bungalov 9) - 10/18 Slovenský plynárenský pri…
630,00 €
10. 10. 2018
P1183264 ZÁL./plyn, Okál č. 1 Píla - 10/18 Slovenský plynárenský pri…
76,00 €
10. 10. 2018
P1183265 ZAL./plyn, Okál č. 3 Píla - 10/18 Slovenský plynárenský pri…
48,00 €
10. 10. 2018
P1183266 ZAL./plyn, kuchyňa ÚZ Papiernička - 10/18 Slovenský plynárenský pri…
70,00 €
10. 10. 2018
P1183267 ZAL./plyn, Okál č. 2 Píla - 10/18 Slovenský plynárenský pri…
81,00 €
10. 10. 2018
P1183268 ZÁL./plyn, T. Javorina (bungalov 12) - 10/18 Slovenský plynárenský pri…
512,00 €
10. 10. 2018
K3180301 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Erik Tomáš
1692,00 €
10. 10. 2018
P1183273 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
303,20 €
10. 10. 2018
P1183274 potraviny Budmerické mäsiarstvo s.r…
296,73 €
10. 10. 2018
K3180302 3.Q/18 refundácia posl.kanc. Bagačka Michal
1110,00 €
10. 10. 2018
P1183276 potraviny GASTROM s.r.o.
46,20 €
10. 10. 2018
P1183277 potraviny GASTROM s.r.o.
39,60 €
10. 10. 2018
P1183278 potraviny GASTROM s.r.o.
98,08 €
10. 10. 2018
P1183279 potraviny GASTROM s.r.o.
144,90 €
10. 10. 2018
P1183280 potraviny GASTROM s.r.o.
312,63 €
10. 10. 2018
P1183281 potraviny GASTROM s.r.o.
192,74 €
10. 10. 2018
P1183282 potraviny GASTROM s.r.o.
95,30 €
10. 10. 2018
P1183283 potraviny GASTROM s.r.o.
17,77 €
10. 10. 2018
K3180303 09/18 refundácia posl.kanc. Peter Šuca
381,00 €
10. 10. 2018
P1183284 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
167,08 €
10. 10. 2018
P1183286 potraviny Deák, spol. s r. o.
37,80 €
10. 10. 2018
P1183291 potraviny Deák, spol. s r. o.
129,96 €
10. 10. 2018
P1183292 potraviny Deák, spol. s r. o.
315,02 €
10. 10. 2018
P1183300 tričká s potlačou - športové hry (SF) JEKA studio, s.r.o.
749,52 €
09. 10. 2018
P1183159 odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení Radovan Brokeš
307,34 €
09. 10. 2018
P1183190 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
159,43 €
09. 10. 2018
P1183191 potraviny Róbert Gašparík - mäsovýr…
85,34 €
09. 10. 2018
P1183196 oprava fancoilov v HP KLIMA TREND s r.o.
456,00 €
09. 10. 2018
P1183199 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
69,10 €
09. 10. 2018
P1183200 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
7,27 €
09. 10. 2018
P1183201 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
45,02 €
09. 10. 2018
P1183202 potraviny KON-RAD spol. s r.o.
98,17 €
09. 10. 2018
P1183225 potraviny Arpád Bognár Mäso údeniny
11,76 €
09. 10. 2018
P1183242 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
167,10 €
09. 10. 2018
P1183243 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S
4,20 €
09. 10. 2018
P1183143S letenka 17.-20.10.2018 + autobus. lístok - storno SATUR TRAVEL a.s.
-411,28 €
09. 10. 2018
P1183143 letenka 17.-20.10.2018 + autobus. lístok - storno SATUR TRAVEL a.s.
411,28 €
09. 10. 2018
P1183222 občerstvenie - 09/18 Kancelária Národnej rady …
360,00 €
08. 10. 2018
P1183295 občerstvenie - 09/18 Kancelária Národnej rady …
43,75 €
08. 10. 2018
P1183127 cateringové služby pri príl.osláv 170.výročia založ. I.SNR STAR,spol. s r.o. Hotel …
1756,30 €
08. 10. 2018
P1183154 rýchla zdravotná služba - 1.9.2018 DOD Slovenský Červený kríž, ú…
300,00 €
05. 10. 2018
P1183155 rýchla zdravotná služba - 7.9.2018 Slovenský Červený kríž, ú…
300,00 €
05. 10. 2018
P1183156 časopis Zo súdnej praxe r. 2019 (záloha) Wolters Kluwer s. r. o.
87,00 €
05. 10. 2018
P1183173 laserové multifunkčné zariadenia COPY PRINT GROUP, a.s.
810,00 €
05. 10. 2018
P1183189 jazykový kurz Grohmannová Jazyková škola
101,00 €
05. 10. 2018
P1183192 mikrovlnná rúra ALVEXGASTRO spol. s.r.o.
690,00 €
05. 10. 2018
P1183194 železiarsky a vodoinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o.
1669,88 €
05. 10. 2018
P1183197 oprava mincovníka AP1 - Garáž Hrad TRITON, spol.s r.o.
66,00 €
05. 10. 2018
P1183153 autorský dozor Ing.arch. Martin Svoboda …
650,00 €
05. 10. 2018
P1183211 občerstvenie - 09/18 Kancelária Národnej rady …
59,00 €
05. 10. 2018
P1183157 prenájom nádob na odpad - storno MARIUS PEDERSEN, a.s.
12,00 €
05. 10. 2018
P1183290 tlmočnícke služby 1.9.18 - storno Traducta s.r.o.
900,00 €
05. 10. 2018
P1183157S prenájom nádob na odpad - storno MARIUS PEDERSEN, a.s.
-12,00 €
05. 10. 2018
P1183290S tlmočnícke služby 1.9.18 - storno Traducta s.r.o.
-900,00 €
05. 10. 2018
P1183117 potraviny MixFood s.r.o.
89,86 €
04. 10. 2018
P1183118 potraviny ATC-JR, s.r.o.
73,26 €
04. 10. 2018
P1183119 potraviny ATC-JR, s.r.o.
147,73 €
04. 10. 2018
P1183120 potraviny ATC-JR, s.r.o.
138,04 €
04. 10. 2018
P1183121 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o.
23,88 €
04. 10. 2018
P1183122 potraviny