Medziparlamentná spolupráca Vytlačiť stránku / Print page

Proces globalizácie svetovej politiky vyúsťuje aj na parlamentnej úrovni do stále sa rozširujúcej spolupráce medzinárodných organizácií. Pracovné stretnutia predstaviteľov národných parlamentov na multilaterálnej úrovni sa uskutočňujú predovšetkým na pôde parlamentných zhromaždení týchto inštitúcií. Parlamentná multilaterálna dimenzia medzinárodnej spolupráce umožňuje zástupcom národných parlamentov priamu výmenu informácií a názorov a vytvára predpoklady na dosahovanie kompromisných rozhodnutí pri strete národných a nadnárodných záujmov v medzinárodnej politike.

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa Národná rada SR aktívne zapája do činnosti medzinárodných organizácií a ich parlamentných orgánov. V súčasnosti je Národná rada SR riadnym členom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Medziparlamentnej únie, Parlamentného zhromaždenia NATO, Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, Zhromaždenia Západoeurópskej únie a Stredoeurópskej iniciatívy a pozorovateľom v Parlamentnom zhromaždení Čiernomorskej hospodárskej spolupráce; v Európskom parlamente má Slovenská republika riadne zastúpenie poslancami zvolenými v osobitných voľbách.

Vo všetkých uvedených organizáciách s výnimkou Európskeho parlamentu, pôsobia stále delegácie Národnej rady SR v rámci medziparlamentnej spolupráce, t. j. poslanci sú zapojení do činnosti jednotlivých parlamentných výborov a podieľajú sa na riešení rôznych aktuálnych problémov, v mnohých prípadoch aj ako spravodajcovia. Funkcie tajomníkov delegácií NR SR vykonávajú odborní zamestnanci Kancelárie NR SR.

 

Zasadnutia medzinárodných parlamentných organizácií v roku 2010

Mesiac Dátum Organizácia Miesto
Január 25. – 29. 1. 2010 Zasadnutie PZ RE Štrasburg
Február 18. – 19. 2. 2010 Zimné zasadnutie PZ OBSE Viedeň
Marec 27. 3. – 1. 4. 2010 Zhromaždenie MPÚ Bangkok
Apríl 26. – 30. 4. 2010 Zasadnutie PZ RE Štrasburg
Máj 28. 5. – 1. 6. 2010 Parlamentné zhromaždenie NATO Riga

 

Deň v parlamente

<- ->