Sadzobník úhrad materiálnych nákladov Vytlačiť stránku / Print page

Spôsob úhrady nákladov je upravený vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a nasledovným „Sadzobníkom materiálnych nákladov za sprístupňovanie informácií na základe žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorý je prílohou č. 3 smernice č. 3 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o postupe pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zo dňa 1. marca 2024.“

SADZOBNÍK
úhrad materiálnych nákladov za sprístupňovanie informácií na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

   Merná jednotka    Cena €  
  Vyhotovenie kópie formát A4  1ks0,08
  Vyhotovenie kópie formát A3  1ks0,13
  Obálka formát A5  1ks0,03
  Obálka formát A4  1ks0,07
  Nosič CD-R  1ks0,33
  Nosič DVD-R  1ks0,51
Poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Úhradu materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií možno odpustiť, ak ich výška nepresiahne 6 eur.

 

Deň v parlamente

<- ->