Výročné správy politických strán za rok 2005 Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré
predložili
Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu za rok 2005

 

 • Agrárna strana vidieka   (AGV)   [PDF]
 • Aliancia nového občana   (ANO)   [PDF]
 • Béčko - Revolučná robotnícka strana   (B-RRS)   [PDF]
 • Demokratická strana   (DS)   [PDF]
 • Demokratická únia Slovenska   (DÚS)   [PDF]
 • Hnutie Vpred   (VPRED)   [PDF]
 • Hnutie za demokraciu   (HZD)   [PDF]
 • Koalícia Čechov a Slovákov   (KČaS)   [PDF]
 • Komunistická strana Slovenska   (KSS)   [PDF]
 • Kresťanská ľudová strana   (KĽS)   [PDF]
 • Kresťanskodemokratické hnutie   (KDH)   [PDF]
 • Ľudová strana   (ĽS)   [PDF]
 • Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko   (ĽS-HZDS)   [PDF]
 • Misia 21 - Nová kresťanská demokracia   (Misia 21)   [PDF]
 • Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených   (NOSNP)   [PDF]
 • Nezávislé fórum   (NF)   [PDF]
 • Občianska konzervatívna strana   (OKS)   [PDF]
 • Občianski liberáli   (OL)   [PDF]
 • Pravá Slovenská národná strana   (P SNS)   [PDF]
 • Prosperita Slovenska   (PS)   [PDF]
 • Rómska iniciatíva Slovenska   (RIS)   [PDF]
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia   (SDKÚ)   [PDF]
 • Slovenská ľudová strana   (SĽS)   [PDF]
 • Slovenská národná jednota   (SNJ)   [PDF]
 • Slovenská národná strana   (SNS)   [PDF]
 • Slobodné fórum   (SF)   [PDF]
 • SMER - sociálna demokracia   (SMER)   [PDF]
 • Strana demokratickej ľavice   (SDĽ)   [PDF]
 • Strana maďarskej koalície   (SMK)   [PDF]
 • Strana národnej prosperity   (SNP)   [PDF]
 • Strana občianskej solidarity   (S.O.S.)   [PDF]
 • Strana práce   (SP)   [PDF]
 • Strana priateľov vína   (SPV-G3000)   [PDF]
 • Strana zelených   (SZ)   [PDF]
 • Strana rómskej koalície v SR   (SRK)   [PDF]
 • Úsvit   (ÚSVIT)   [PDF]
 • Združenie robotníkov Slovenska   (ZRS)   [PDF]
 • Zjednotená Slovenská národná strana   (ZSNS)   [PDF]
Po termíne:
 • Ľavicový blok   (ĽB)   [PDF]

V likvidácii:

 • Aktívne ženy - OS Slovenska   (AŽ-OS)   [PDF]
 • Československí demokrati   (ČSD)   [PDF]
 • Hnutie ľudí s najnižšou životnou úrovňou   (HLNZU)   [PDF]
 • Hnutie sociálnych istôt občanov   (HSIO)   [PDF]
 • Iniciatíva za občiansku spoločnosť   (IOS)   [PDF]
 • Kresťanská socialistická strana Slovenska   (KSOSS)   [PDF]
 • Liberálnodemokratická strana na Slovensku   (LDSnS)   [PDF]
 • Maďarská federalistická strana - Magyar föderalista párt   (MFS-MFP)   [PDF]
 • Maďarská socialistická strana Slovenska - Szlovákiai Magyar Szocialista Párt   (MSSS-SZMSZP)   [PDF]
 • Maďarské demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike   (MDHR)   [PDF]
 • Mestský demokratický klub   (MDK)   [PDF]
 • Národná únia zdravotne postihnutých Slovenska   (NUZPS)   [PDF]
 • Neutrálne hnutie Slovenská liga   (NHSL)   [PDF]
 • Platforma nezávislých kandidátov   (PNK)   [PDF]
 • Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA   (ROMA)   [PDF]
 • Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov   (RSDSS)   [PDF]
 • Regionálne demokratické hnutie - Východ   (RDH-VYCHOD)   [PDF]
 • Republikánska strana   (RS)   [PDF]
 • Robotnícka strana ROSA   (ROSA)   [PDF]
 • Rómska občianska jednota Slovenskej republiky   (ROJ SR)   [PDF]
 • Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike   (RKDH)   [PDF]
 • Slobodná strana Slovenska   (SSS)   [PDF]
 • Slovenská ľudová únia   (SĽÚ)   [PDF]
 • Sociálnodemokratická únia Slovenska   (SDUS)   [PDF]
 • Strana demokratickej jednoty Rómov   (SDJR)   [PDF]
 • Strana integrácie Rómov na Slovensku   (SIR)   [PDF]
 • Strana mladých demokratov   (SMD)   [PDF]
 • Strana moderných Európanov   (S.M.E.)   [PDF]
 • Strana pravdy   (SPR)   [PDF]
 • Strana rodiny Slovenskej republiky   (SRSR)   [PDF]
 • Strana slobodných demokratov na Slovensku   (SSD)   [PDF]
 • Strana sociálnej demokracie Rómov na Slovensku   (SSDR)   [PDF]
 • Trend tretieho tisícročia   (TTT)   [PDF]
Po termíne:
 • Demokratická aliancia Rómov v SR   (DAR)   [PDF]
 • Hnutie tretej cesty   (HTC)   [PDF]
 • Rómsky kongres Slovenskej republiky   (RKSR)   [PDF]
 • Strana práce a istoty   (SPI)   [PDF]
 • Únia Rómskej občianskej iniciatívy v SR   (ÚROI)   [PDF]

Deň v parlamente

<- ->