Oddelenie Parlamentný archív Vytlačiť stránku / Print page

Parlamentný inštitút – oddelenie Parlamentný archív – Poslanie

Parlamentný archív zabezpečuje archiváciu všetkých materiálov a písomností, ktoré boli doručené národnej rade, jej výborom, osobitným a kontrolným orgánom a komisiám, predsedovi a podpredsedom národnej rady, písomnosti doručené a vybavované v pôsobnosti kancelárie od roku 1993, ako aj projektovú dokumentáciu všetkých stavieb, ktorých investorom je kancelária od roku 1947. Spracované materiály v papierovej a v digitálnej podobe (pokiaľ je vyhotovená aj táto forma) sprístupňuje Parlamentný archív orgánom národnej rady, poslancom, zamestnancom kancelárie a so súhlasom vedúceho kancelárie aj iným orgánom, inštitúciám a verejnosti.

Parlamentný archív sa skladá z troch referátov:

-       referát Registratúrneho strediska;

-       referát Projektovej dokumentácie;

-       referát Archívu.

Parlamentný archív sleduje vývoj a aplikáciu elektronickej evidencie a elektronických dokumentov a aplikuje odporučenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zákonné normy na podmienky národnej rady a kancelárie, pričom v tejto oblasti aktívne spolupracuje s Odborom informačných technológií kancelárie.

Od roku 1998 je Parlamentný archív zaradený do skupiny špecializovaných verejných archívov, od roku 2011 je členom Medzinárodnej rady archívov ICA (International Council on Archives).

Deň v parlamente

<- ->