ECPRD Vytlačiť stránku / Print page

ECPRD

ECPRD (The European Center for Parliamentary Research and Documentation – Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu) je organizácia fungujúca pod záštitou Európskeho parlamentu a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Funguje v podobe medzinárodnej siete výskumných a dokumentačných oddelení parlamentov, ktorá spája odborníkov pripravujúcich informácie a analýzy pre potreby zákonodarných orgánov.

Cieľom ECPRD je podpora výmeny informácií, myšlienok a skúseností v oblastiach všeobecného záujmu, ktoré spadajú pod jeho kompetenciu, posilňovanie úzkej spolupráce medzi službami členov vo všetkých oblastiach parlamentných informácií, výskumu a dokumentácie, zber, výmena a publikovanie štúdií parlamentných služieb.

Celkovo sa práce ECPRD zúčastňuje 70 parlamentných zhromaždení.

Národná rada Slovenskej republiky je členom ECPRD od roku 1995, v súčasnosti je zástupca Kancelárie NR SR i voleným členom Výkonného výboru ECPRD.

Viac na stránke ECPRD http://www.ecprd.org/.

Deň v parlamente

<- ->