Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 74  
Číslo tlače: 591 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:  Ján Budaj (minister životného prostredia SR) (viac), György Gyimesi (poslanec NR SR) (viac), Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Filip Kuffa (poslanec NR SR) (viac), Štefan Kuffa (poslanec NR SR) (viac), Jaroslav Karahuta (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 76
Za 75
Proti 1
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 819) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 103  
Číslo tlače: 819 
Uviedol:   
Spravodajca:  Vladimír Zajačik (viac) 
Rečníci:   
NR SR zákon schválila.
Prítomní 134
Za 87
Proti 45
Zdržali sa 2
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024) (tlač 632). Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 (tlač 751).
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 28  
Číslo tlače: 632, 751 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marián Viskupič (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 146
Za 91
Proti 52
Zdržali sa 3
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 667) - prvé čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 667 
Uviedol:   
Spravodajca:  Karol Kučera (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 144
Za 72
Proti 26
Zdržali sa 44
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 706 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Bittó Cigániková (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 146
Za 76
Proti 68
Zdržali sa 2
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza BARÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 786) - prvé čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 4  
Číslo tlače: 786 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 147
Za 55
Proti 76
Zdržali sa 12
Nehlasovali 4
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 817) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 102  
Číslo tlače: 817 
Uviedol: 
 • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 147
Za 147
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 101  
Číslo tlače: 815 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:  Boris Susko (poslanec NR SR) (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 145
Za 90
Proti 53
Zdržali sa 0
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 813) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 100  
Číslo tlače: 813 
Uviedol: 
 • Ján Budaj (minister životného prostredia SR) (viac)
Spravodajca:  Jaromír Šíbl (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 145
Za 101
Proti 11
Zdržali sa 33
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 817) - prvé čítanie.
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 99  
Číslo tlače: 817 
Uviedol: 
 • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 83
Za 83
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - prvé čítanie.
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 98  
Číslo tlače: 815 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 83
Za 78
Proti 5
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 813) - prvé čítanie.
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 97  
Číslo tlače: 813 
Uviedol: 
 • Ján Budaj (minister životného prostredia SR) (viac)
Spravodajca:  Jaromír Šíbl (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 78
Za 77
Proti 0
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 816).
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 96  
Číslo tlače: 816 
Uviedol: 
 • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 83
Za 78
Proti 4
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 814).
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 95  
Číslo tlače: 814 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 82
Za 77
Proti 5
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 812).
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 94  
Číslo tlače: 812 
Uviedol: 
 • Ján Budaj (minister životného prostredia SR) (viac)
Spravodajca:  Jaromír Šíbl (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 83
Za 78
Proti 5
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 806).
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 93  
Číslo tlače: 806 
Uviedol: 
 • Milan Krajniak (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Vladimír Ledecký (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 79
Za 79
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 705 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marek Krajčí (viac) 
Rečník:  Marek Šefčík (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 91
Za 86
Proti 0
Zdržali sa 5
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024) (tlač 632). Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 (tlač 751).
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 28  
Číslo tlače: 632, 751 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marián Viskupič (viac) 
Rečníci:  Ladislav Kamenický (poslanec NR SR) (viac), Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac), Richard Raši (poslanec NR SR) (viac), Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Vladimír Ledecký (poslanec NR SR) (viac), Erik Tomáš (poslanec NR SR) (viac), Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac), Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (predseda vlády SR) (viac) 
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 658 
Uviedol: 
 • Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Marek Šefčík (viac) 
Rečník:  Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 125
Za 83
Proti 12
Zdržali sa 29
Nehlasovali 1
Návrh na zvolenie podpredsedníčky Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tlač 791).
Dátum 10.12.2021 
Číslo schôdze 51 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 791 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Tomáš Lehotský (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 130
Za 84
Proti 7
Zdržali sa 38
Nehlasovali 1

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.