Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1289) - prvé čítanie.
Dátum 8. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 1289 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Hus (viac) 
Rečníci:  Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Jozef Pročko (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1294) - prvé čítanie.
Dátum 8. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 1294 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Karol Galek (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody (tlač 1276) - prvé čítanie.
Dátum 8. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 36  
Číslo tlače: 1276 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Karol Galek (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1255) - druhé čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 52  
Číslo tlače: 1255 
Uviedol: 
  • Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Szőllős (viac) 
Rečníci:  Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac), Peter Kremský (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Predkladatelia požiadali listom zo 6. októbra 2022 o presunutie rokovania o ich návrhu do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 29. novembra 2022.) (tlač 1112) - druhé čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 48  
Číslo tlače: 1112 
Uviedol: 
  • Marek Krajčí (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Monika Kavecká (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (tlač 1326).
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 104  
Číslo tlače: 1326 
Uviedol:   
Spravodajca:  Michal Šipoš (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Filipa KUFFU, Štefana KUFFU a Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1309) - prvé čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 85  
Číslo tlače: 1309 
Uviedol:   
Spravodajca:  Miroslav Suja (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 136
Za 42
Proti 21
Zdržali sa 69
Nehlasovali 4
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1320) - prvé čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 81  
Číslo tlače: 1320 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (tlač 1151) - druhé čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 1151 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina NEMKYHO a Borisa SUSKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1141) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 1141 
Uviedol: 
  • Martin Nemky (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Richter (viac) 
Rečníci:  Martin Nemky (poslanec NR SR) (viac), Juraj Šeliga (poslanec NR SR) (viac), Ján Oravec (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Peter Kremský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 137
Za 110
Proti 1
Zdržali sa 24
Nehlasovali 2
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Petra PČOLINSKÉHO a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov (tlač 1232) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 57  
Číslo tlače: 1232 
Uviedol: 
  • Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:  Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac), Ján Blcháč (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 132
Proti 0
Zdržali sa 1
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1301) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 110  
Číslo tlače: 1301 
Uviedol: 
  • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Anna Mierna (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 138
Za 86
Proti 30
Zdržali sa 22
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163) - druhé čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 95  
Číslo tlače: 1163 
Uviedol: 
  • Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Dominik Drdul (viac) 
Rečníci:  Boris Susko (poslanec NR SR) (viac), Mária Kolíková (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac), Ján Benčík (poslanec NR SR) (viac), Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac) 
Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2021 (tlač 1088).
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 102  
Číslo tlače: 1088 
Uviedol:   
Spravodajca:  Dominik Drdul (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 139
Za 76
Proti 36
Zdržali sa 24
Nehlasovali 3
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 1231 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Hlinka (viac) 
Rečníci:   
NR SR návrh zákona neschválila.
Prítomní 140
Za 70
Proti 6
Zdržali sa 64
Nehlasovali 0
Správa špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2021 (tlač 1089).
Dátum 7. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 103  
Číslo tlače: 1089 
Uviedol: 
Spravodajca:  Juraj Šeliga (viac) 
Rečníci:  Juraj Šeliga (poslanec NR SR) (viac), Daniel Lipšic (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 139
Za 71
Proti 46
Zdržali sa 22
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Igora KAŠPERA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
(tlač 1132) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 6. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 55  
Číslo tlače: 1132 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 130
Za 99
Proti 25
Zdržali sa 6
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1263) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 15  
Číslo tlače: 1263 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marek Šefčík (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 71
Proti 9
Zdržali sa 52
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1318) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 90  
Číslo tlače: 1318 
Uviedol:   
Spravodajca:  Erik Tomáš (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 35
Proti 11
Zdržali sa 85
Nehlasovali 2
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1312) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 89  
Číslo tlače: 1312 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marek Šefčík (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 96
Proti 2
Zdržali sa 37
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.