Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ, Milana LAURENČÍKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1177) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 1177 
Uviedol: 
 • Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Martin Klus (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1176) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 1176 
Uviedol: 
 • Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Mihál (viac) 
Rečníci:  Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PAVELKU a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov (tlač 1167) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 63  
Číslo tlače: 1167 
Uviedol: 
 • Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Fecko (viac) 
Rečník:  Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1166) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 1166 
Uviedol: 
 • Branislav Gröhling (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Poliačik (viac) 
Rečníci:  Branislav Gröhling (poslanec NR SR) (viac), Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Sopko (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1148) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 57  
Číslo tlače: 1148 
Uviedol: 
 • Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Miroslav Ivan (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 1162 
Uviedol: 
 • Radovan Baláž (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Irén Sárközy (viac) 
Rečníci:  Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac), Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac), Radovan Baláž (poslanec NR SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Vladimír Faič (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 55  
Číslo tlače: 1158 
Uviedol: 
 • Tibor Bastrnák (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Choma (viac) 
Rečník:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana VAVREKA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 1157) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 54  
Číslo tlače: 1157 
Uviedol: 
 • Štefan Vavrek (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Pavol Goga (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1147) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 52  
Číslo tlače: 1147 
Uviedol: 
 • Irén Sárközy (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Eduard Adamčík (viac) 
Rečník:  Irén Sárközy (poslankyňa NR SR) (viac) 
Hodina otázok. Podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír zastupujúc predsedu vlády SR Petra Pellegriniho odpovedal na otázky poslancov Martina Klusa a Ľuboša Blahu. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková odpovedala na otázku poslankyne Nátalie Milanovej. Ministerka vnútra SR Denisa Saková odpovedala na otázky poslankyne Veroniky Remišovej a na otázku poslanca Ondreja Dostála. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská odpovedala na otázku poslanca Juraja Blanára a na otázku poslankyne Eleny Červeňákovej. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek odpovedal na otázku poslanca Jána Marosza. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odpovedal na otázku poslanca Martina Klusa. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská zastupujúc ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinu Lubyovú odpovedala na otázku poslankyne Veroniky Remišovej. Podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír odpovedal na otázku poslankyne Zuzany Zimenovej.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2017 (tlač 1118).
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 32  
Číslo tlače: 1118 
Uviedol: 
 • Ivan Šramko (predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie (tlač 1122) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 31  
Číslo tlače: 1122 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1136) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 30  
Číslo tlače: 1136 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:  Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Peter Pčolinský (poslanec NR SR) (viac), Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1135) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 29  
Číslo tlače: 1135 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Federič (viac) 
Rečník:  Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1134) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 28  
Číslo tlače: 1134 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Emil Ďurovčík (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (tlač 1133) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 27  
Číslo tlače: 1133 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Federič (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1132) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 26  
Číslo tlače: 1132 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 25  
Číslo tlače: 1131 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Baláž (viac) 
Rečníci:  Miroslav Beblavý (poslanec NR SR) (viac), Jozef Rajtár (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1130) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 24  
Číslo tlače: 1130 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Eduard Adamčík (viac) 
Rečník:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 23  
Číslo tlače: 1129 
Uviedol: 
 • Peter Kažimír (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Irén Sárközy (viac) 
Rečníci:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.