Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 488).
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 76  
Číslo tlače: 488 
Uviedol: 
  • Eduard Heger (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Marek Šefčík (viac) 
Rečníci:  Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Patrick Linhart (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Mizík (poslanec NR SR) (viac), Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Milan Potocký (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Marek Krajčí (poslanec NR SR) (viac), Magdaléna Sulanová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 96
Za 78
Proti 15
Zdržali sa 3
Nehlasovali 0
Sľub poslancov.
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 78  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 77  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:  Anna Andrejuvová (viac) 
Rečníci:  Juraj Blanár (poslanec NR SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 81
Za 80
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja BLANÁRA, Roberta FICA, Vladimíra FAIČA a Richarda TAKÁČA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prepracovaniu návrhu Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (tlač 474).
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 474 
Uviedol:   
Spravodajca:  Tomáš Šudík (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia
Prítomní 120
Za 38
Proti 71
Zdržali sa 11
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 50  
Číslo tlače: 396 
Uviedol: 
  • Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Dobeš (viac) 
Rečník:  Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 121
Za 91
Proti 2
Zdržali sa 28
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 385 
Uviedol: 
  • Peter Cmorej (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Anna Zemanová (viac) 
Rečník:  Peter Cmorej (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 121
Za 94
Proti 0
Zdržali sa 27
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484).
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 484 
Uviedol: 
  • Marián Kéry (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Andrej Stančík (viac) 
Rečník:  Marián Kéry (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 120
Za 120
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373) - druhé čítanie.
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 44  
Číslo tlače: 373 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečník:  Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 372) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 43  
Číslo tlače: 372 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Rastislav Jílek (viac) 
Rečníci:  Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac), Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 121
Za 104
Proti 0
Zdržali sa 16
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (tlač 371) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 42  
Číslo tlače: 371 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Dobeš (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 121
Za 117
Proti 0
Zdržali sa 4
Nehlasovali 0
Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 (tlač 409).
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 15  
Číslo tlače: 409 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Vetrák (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 119
Za 107
Proti 8
Zdržali sa 4
Nehlasovali 0
Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa (tlač 462).
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 60  
Číslo tlače: 462 
Uviedol:   
Spravodajca:  Anna Remiášová (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448).
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 59  
Číslo tlače: 448 
Uviedol:   
Spravodajca:  Kristián Čekovský (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
Dátum 1.4.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 399 
Uviedol:   
Spravodajca:  Kristián Čekovský (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394) - druhé čítanie.
Dátum 31.3.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 49  
Číslo tlače: 394 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) - prvé čítanie.
Dátum 31.3.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 441 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 364) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 31.3.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 46  
Číslo tlače: 364 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ľuboš Krajčír (viac) 
Rečníci:  Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR, poverený vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR) (viac), Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 127
Za 86
Proti 0
Zdržali sa 41
Nehlasovali 0
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484).
Dátum 31.3.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 484 
Uviedol: 
  • Marián Kéry (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Andrej Stančík (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 470).
Dátum 31.3.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 470 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečník:  Patrick Linhart (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa (tlač 462).
Dátum 31.3.2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 60  
Číslo tlače: 462 
Uviedol:   
Spravodajca:  Anna Remiášová (viac) 
Rečníci:   

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.