Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Programové vyhlásenie vlády (tlač 913).
Dátum 26. 3. 2018 
Číslo schôdze 30 
Bod programu: 5  
Číslo tlače: 913 
Uviedol: 
  • Peter Pellegrini (predseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Ladislav Kamenický (viac) 
Rečníci:  Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac), Elena Červeňáková (poslankyňa NR SR) (viac), Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac), Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Beblavý (poslanec NR SR) (viac), Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac), Martin Klus (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Alan Suchánek (poslanec NR SR) (viac), Peter Osuský (poslanec NR SR) (viac), Viera Dubačová (poslankyňa NR SR) (viac), Miroslav Sopko (poslanec NR SR) (viac), Silvia Shahzad (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Karol Galek (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac), Ľubomír Galko (poslanec NR SR) (viac), Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac), Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac), Miroslav Ivan (poslanec NR SR) (viac), Jana Cigániková (poslankyňa NR SR) (viac), Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac), Natália Blahová (poslankyňa NR SR) (viac), Renáta Kaščáková (poslankyňa NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Ján Marosz (poslanec NR SR) (viac), Richard Vašečka (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Marek Krajčí (poslanec NR SR) (viac), Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac), Lucia Ďuriš Nicholsonová (podpredsedníčka NR SR) (viac), Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac), Martin Klus (poslanec NR SR) (viac), Jana Cigániková (poslankyňa NR SR) (viac), Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac), Peter Marček (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 144
Za 81
Proti 61
Zdržali sa 2
Nehlasovali 0
Programové vyhlásenie vlády (tlač 913).
Dátum 23. 3. 2018 
Číslo schôdze 30 
Bod programu: 5  
Číslo tlače: 913 
Uviedol: 
  • Peter Pellegrini (predseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Ladislav Kamenický (viac) 
Rečníci:  Lucia Ďuriš Nicholsonová (podpredsedníčka NR SR) (viac), Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac), Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Jozef Rajtár (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 916).
Dátum 23. 3. 2018 
Číslo schôdze 30 
Bod programu: 4  
Číslo tlače: 916 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila poslanca Juraja Blanára za predsedu Mandátového a imunitného výboru NR SR. Národná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila poslankyňu Katarínu Cséfalvayovú za predsedníčku Zahraničného výboru NR SR.
Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu v zložení stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 915).
Dátum 23. 3. 2018 
Číslo schôdze 30 
Bod programu: 3  
Číslo tlače: 915 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 142
Za 142
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Sľub poslancov.
Dátum 23. 3. 2018 
Číslo schôdze 30 
Bod programu: 2  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Dátum 23. 3. 2018 
Číslo schôdze 30 
Bod programu: 1  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Senko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 139
Za 139
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (tlač 903).
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 3  
Číslo tlače: 903 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila Eduarda Hegera za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.
Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751) - druhé čítanie.
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 21  
Číslo tlače: 751 
Uviedol: 
  • Árpád Érsek (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Mojš (viac) 
Rečníci:  Milan Mojš (poslanec NR SR) (viac), Ján Kecskés (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 117
Za 79
Proti 14
Zdržali sa 20
Nehlasovali 4
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 748) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 20  
Číslo tlače: 748 
Uviedol: 
  • Gabriela Matečná (podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) (viac)
Spravodajca:  Mikuláš Krajkovič (viac) 
Rečník:  Gábor Gál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 120
Za 79
Proti 18
Zdržali sa 17
Nehlasovali 6
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie.
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 28  
Číslo tlače: 891 
Uviedol: 
  • Peter Antal (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Kvorka (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 115
Za 84
Proti 0
Zdržali sa 27
Nehlasovali 4
Návrh štatútu Rady pre štátnu službu (tlač 857).
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 26  
Číslo tlače: 857 
Uviedol:   
Spravodajca:  Alena Bašistová (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 114
Za 85
Proti 0
Zdržali sa 23
Nehlasovali 6
Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 906).
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 48  
Číslo tlače: 906 
Uviedol:   
Spravodajca:  Tibor Bernaťák (viac) 
Rečník:  Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac) 
PoznámkaNárodná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila Danu Wänkeovú za kandidátku na člena disciplinárnych senátov. V tajnom hlasovaní nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, uskutoční sa opakovaná voľba.
Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 851).
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 47  
Číslo tlače: 851 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 112
Za 87
Proti 0
Zdržali sa 23
Nehlasovali 2
Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 850).
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 46  
Číslo tlače: 850 
Uviedol:   
Spravodajca:  Eduard Heger (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 113
Za 74
Proti 0
Zdržali sa 36
Nehlasovali 3
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 849).
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 849 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Šuca (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 113
Za 88
Proti 0
Zdržali sa 23
Nehlasovali 2
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana MAZUREKA, Stanislava DROBNÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 887) - prvé čítanie.
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 887 
Uviedol: 
  • Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Mora (viac) 
Rečníci:  Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 102
Za 23
Proti 30
Zdržali sa 39
Nehlasovali 10
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 864) - prvé čítanie.
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 38  
Číslo tlače: 864 
Uviedol: 
  • Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Eduard Heger (viac) 
Rečníci:  Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Ján Kecskés (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 104
Za 22
Proti 25
Zdržali sa 50
Nehlasovali 7
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU. Milana MAZUREKA, Stanislava DROBNÉHO, Petra KRUPU a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 863) - prvé čítanie.
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 863 
Uviedol: 
  • Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Rastislav Schlosár (viac) 
Rečníci:  Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Drobný (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 102
Za 20
Proti 36
Zdržali sa 39
Nehlasovali 7
Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd (tlač 873).
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 25  
Číslo tlače: 873 
Uviedol: 
  • Mária Patakyová (verejná ochrankyňa práv) (viac)
Spravodajca:  Anna Verešová (viac) 
Rečníci:  Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac), Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 110
Za 106
Proti 0
Zdržali sa 3
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 888) - prvé čítanie.
Dátum 14. 3. 2018 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 30  
Číslo tlače: 888 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.