Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Interpelácie poslancov.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 694).
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: -  
Číslo tlače: 694 
   
   
   
Hodina otázok. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini zastupujúc predsedu vlády SR Roberta Fica odpovedal na otázky poslancov Petra Šucu, Petra Náhlika, Dušana Čaploviča a Igora Chomu. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek zastupujúc ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka odpovedal na otázku poslanca Martina Klusa. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek zastupujúc ministra životného prostredia SR Láslóa Sólymosa odpovedal na otázky poslanca Martina Fecka. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek odpovedal na otázku poslanca Jána Senka. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek zastupujúc podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka odpovedal na otázku poslanca Martina Klusa.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 683) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 49  
Číslo tlače: 683 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 59
Proti 39
Zdržali sa 35
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 707) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 38  
Číslo tlače: 707 
Uviedol:   
Spravodajca:  Štefan Zelník (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 135
Za 83
Proti 0
Zdržali sa 52
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 706) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 706 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Valocký (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 134
Za 85
Proti 0
Zdržali sa 49
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 631) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 36  
Číslo tlače: 631 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Valocký (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 108
Proti 22
Zdržali sa 5
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 625) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 35  
Číslo tlače: 625 
Uviedol:   
Spravodajca:  Juraj Blanár (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 100
Proti 8
Zdržali sa 27
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 617) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 617 
Uviedol:   
Spravodajca:  Igor Janckulík (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 133
Za 131
Proti 0
Zdržali sa 2
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 664) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 29  
Číslo tlače: 664 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Podmanický (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 136
Za 98
Proti 6
Zdržali sa 32
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) - druhé čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 28  
Číslo tlače: 663 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Burian (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 662) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 27  
Číslo tlače: 662 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Vaľová (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 121
Proti 0
Zdržali sa 13
Nehlasovali 1
Návrh na voľbu predsedu Rady pre štátnu službu (tlač 697).
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 697 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila za predsedu Rady pre štátnu službu Pavla Tkáča.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA, a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ vzala listom z 12. septembra 2017 svoj súhlas a podpis pod návrhom zákona späť.) (Navrhovatelia požiadali listom zo 14. septembra 2017 o zaradenie tohto návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.) (tlač 688) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 59  
Číslo tlače: 688 
Uviedol: 
  • Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečník:  Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 129
Za 47
Proti 21
Zdržali sa 61
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána KECSKÉSA, Stanislava DROBNÉHO a Martina BELUSKÉHO na vydanie zákona o Domobrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 717) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 717 
Uviedol: 
  • Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Laurenčík (viac) 
Rečník:  Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 14
Proti 71
Zdržali sa 31
Nehlasovali 10
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 622) - druhé čítanie.
Dátum 18. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 22  
Číslo tlače: 622 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Mojš (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k ďalšiemu postupu vlády Slovenskej republiky a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predražených právnych služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH Manažment, a. s. vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (tlač 735).
Dátum 18. 10. 2017 
Číslo schôdze 22 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 735 
Uviedol: 
  • Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Beluský (viac) 
Rečníci:  Peter Pellegrini (podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu) (viac), Karol Galek (poslanec NR SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Jozef Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Peter Žiga (minister hospodárstva SR) (viac), Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac), Lucia Žitňanská (podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Sopko (poslanec NR SR) (viac), Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Dušan Muňko (poslanec NR SR) (viac), Martin Klus (poslanec NR SR) (viac), Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac), Karol Galek (poslanec NR SR) (viac), Peter Osuský (poslanec NR SR) (viac), Róbert Puci (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 125
Za 125
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 660) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 18. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 40  
Číslo tlače: 660 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Antal (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 139
Za 88
Proti 0
Zdržali sa 51
Nehlasovali 0
Návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 608).
Dátum 18. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 608 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 18. 10. 2017 
Číslo schôdze 21 
Bod programu: 19  
Číslo tlače: 658 
Uviedol: 
  • Martina Lubyová (ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Kvorka (viac) 
Rečníci:  Gábor Gál (poslanec NR SR) (viac), Zsolt Simon (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 143
Za 123
Proti 1
Zdržali sa 19
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.