Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Zákon zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1251) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 13. 12. 2018 
Číslo schôdze 39 
Bod programu: 2  
Číslo tlače: 1251 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Buček (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR zákon schválila.
Prítomní 136
Za 80
Proti 41
Zdržali sa 15
Nehlasovali 0
Zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 13. 12. 2018 
Číslo schôdze 39 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 1252 
Uviedol:   
Spravodajca:  Irén Sárközy (viac) 
Rečníci:  Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Zsolt Simon (poslanec NR SR) (viac), Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac), Andrej Danko (predseda NR SR) (viac) 
NR SR zákon schválila.
Prítomní 135
Za 78
Proti 43
Zdržali sa 14
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 38  
Číslo tlače: 1158 
Uviedol:   
Spravodajca:  Igor Choma (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 137
Za 108
Proti 0
Zdržali sa 28
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 36  
Číslo tlače: 1099 
Uviedol:   
Spravodajca:  Martin Nemky (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 89
Proti 35
Zdržali sa 11
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1230) - prvé čítanie.
Dátum 7. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 78  
Číslo tlače: 1230 
Uviedol:   
Spravodajca:  Adriana Pčolinská (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 135
Za 35
Proti 16
Zdržali sa 83
Nehlasovali 1
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery DUBAČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1224) - prvé čítanie.
Dátum 7. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 75  
Číslo tlače: 1224 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Lukáč (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 135
Za 27
Proti 18
Zdržali sa 90
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktoým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234) - prvé čítanie.
Dátum 7. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 1234 
Uviedol:   
Spravodajca:  Martin Nemky (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh ústavného zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 103
Proti 0
Zdržali sa 27
Nehlasovali 3
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - prvé čítanie.
Dátum 7. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 26  
Číslo tlače: 1198 
Uviedol: 
  • Ján Richter (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Alena Bašistová (viac) 
Rečník:  Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 136
Za 83
Proti 1
Zdržali sa 50
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 7. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 85  
Číslo tlače: 1241 
Uviedol: 
  • Ján Richter (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Podmanický (viac) 
Rečníci:  Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac), Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac), Alena Bašistová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 136
Za 76
Proti 32
Zdržali sa 26
Nehlasovali 2
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1228) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 76  
Číslo tlače: 1228 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - druhé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 38  
Číslo tlače: 1158 
Uviedol: 
  • Peter Antal (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Choma (viac) 
Rečník:  Peter Antal (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 22. októbra 2018 o zaradenie ich návrhu zákona do návrhu programu nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom od 27. novembra 2018.) (tlač 1099) - druhé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 36  
Číslo tlače: 1099 
Uviedol: 
  • Radovan Baláž (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Nemky (viac) 
Rečníci:  Radovan Baláž (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1230) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 78  
Číslo tlače: 1230 
Uviedol: 
  • Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Adriana Pčolinská (viac) 
Rečníci:  Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac), Viera Dubačová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery DUBAČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1224) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 75  
Číslo tlače: 1224 
Uviedol: 
  • Viera Dubačová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Lukáč (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1207) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 74  
Číslo tlače: 1207 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ, Jozefa MIHÁLA a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1229) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 1229 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1150) - druhé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 41  
Číslo tlače: 1150 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO a Petra ŠUCU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231) - prvé čítanie.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 50  
Číslo tlače: 1231 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (nová voľba) (tlač 1182).
Národná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila Mateja Medveckého za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 82  
Číslo tlače: 1182 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila Mateja Medveckého za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 1124).
Národná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu Ujovú za členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Dátum 6. 12. 2018 
Číslo schôdze 38 
Bod programu: 81  
Číslo tlače: 1124 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR v tajnom hlasovaní zvolila Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu Ujovú za členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.