Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU, Jána KROŠLÁKA, Igora KAŠPERA a Viery LEŠČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 564) - druhé čítanie.
Dátum 25.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 11  
Číslo tlače: 564 
Uviedol: 
 • Radovan Sloboda (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Karol Kučera (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 611) - prvé čítanie.
Dátum 25.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 10  
Číslo tlače: 611 
Uviedol: 
 • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  György Gyimesi (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) - prvé čítanie.
Dátum 25.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 9  
Číslo tlače: 619 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:  Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac), Peter Cmorej (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Tomáš Taraba (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) - prvé čítanie.
Dátum 24.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 9  
Číslo tlače: 619 
Uviedol: 
 • Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečník:  Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - druhé čítanie.
Dátum 24.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 623 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - druhé čítanie.
Dátum 24.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 13  
Číslo tlače: 614 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Bittó Cigániková (viac) 
Rečníci:  Boris Susko (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 517) - prvé čítanie.
Dátum 24.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 12  
Číslo tlače: 517 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - prvé čítanie.
Dátum 24.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 6  
Číslo tlače: 623 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečník:  Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 134
Za 132
Proti 0
Zdržali sa 2
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 8  
Číslo tlače: 554 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Dobeš (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 134
Proti 0
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie.
Dátum 24.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 5  
Číslo tlače: 614 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Bittó Cigániková (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac), Andrej Stančík (poslanec NR SR) (viac), Štefan Kuffa (poslanec NR SR) (viac), Patrick Linhart (poslanec NR SR) (viac), Filip Kuffa (poslanec NR SR) (viac), Ján Blcháč (poslanec NR SR) (viac), Marek Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Mizík (poslanec NR SR) (viac), Magdaléna Sulanová (poslankyňa NR SR) (viac), Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Martin Čepček (poslanec NR SR) (viac), Erik Tomáš (poslanec NR SR) (viac), Marian Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Tomáš Taraba (poslanec NR SR) (viac), Jana Bittó Cigániková (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 136
Za 79
Proti 57
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554) - druhé čítanie.
Dátum 23.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 8  
Číslo tlače: 554 
Uviedol: 
 • Veronika Remišová (podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Dobeš (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie.
Dátum 23.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 5  
Číslo tlače: 614 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Bittó Cigániková (viac) 
Rečníci:  Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Juraj Blanár (poslanec NR SR) (viac), Radovan Sloboda (poslanec NR SR) (viac), Jana Bittó Cigániková (poslankyňa NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 23.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 7  
Číslo tlače: 562 
Uviedol: 
 • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Juraj Šeliga (viac) 
Rečníci:  Boris Susko (poslanec NR SR) (viac), Dominik Drdul (poslanec NR SR) (viac), Robert Fico (poslanec NR SR) (viac), Juraj Šeliga (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 129
Za 77
Proti 51
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615) - prvé čítanie.
Dátum 23.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 4  
Číslo tlače: 615 
Uviedol: 
 • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:  Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 87
Proti 0
Zdržali sa 44
Nehlasovali 1
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 622).
Dátum 23.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 3  
Číslo tlače: 622 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečníci:   
NR SR vyslovila súhlas so skráteným legislatívnym konaním.
Prítomní 111
Za 80
Proti 25
Zdržali sa 6
Nehlasovali 0
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613).
Dátum 23.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 2  
Číslo tlače: 613 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Marek Šefčík (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Marek Kotleba (poslanec NR SR) (viac), Ľuboš Blaha (poslanec NR SR) (viac), Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Mizík (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR vyslovila súhlas so skráteným legislatívnym konaním.
Prítomní 110
Za 61
Proti 48
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Dátum 23.7.2021 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 1  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 111
Za 110
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 517).
Dátum 2.7.2021 
Číslo schôdze 32 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 517 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 593) - prvé čítanie.
Dátum 2.7.2021 
Číslo schôdze 32 
Bod programu: 51  
Číslo tlače: 593 
Uviedol: 
 • Kristián Čekovský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Monika Kozelová (viac) 
Rečník:  Ján Mičovský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 90
Za 89
Proti 0
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496- druhé a tretie čítanie.)
Dátum 2.7.2021 
Číslo schôdze 32 
Bod programu: 83  
Číslo tlače: 496 
Uviedol: 
Spravodajca:  Radovan Kazda (viac) 
Rečníci:  Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Peter Kremský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 90
Za 80
Proti 2
Zdržali sa 7
Nehlasovali 1

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.