Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELlGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1583.) (tlač 1475) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 239  
Číslo tlače: 1475 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1695) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 1695 
Uviedol:   
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stanovisku Slovenskej republiky k hlasovacím právam Slovenskej republiky v inštitúciách a orgánoch Európskej únie (tlač 1729).
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 245  
Číslo tlače: 1729 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o schválení posunutia termínu na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026.
(tlač 1724).
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 244  
Číslo tlače: 1724 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marián Viskupič (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Filipa KUFFU a Štefana KUFFU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k odmietnutiu hanlivých výrokov vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu a výzve Európskej komisie na jeho odvolanie (tlač 1722).
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 243  
Číslo tlače: 1722 
Uviedol:   
Spravodajca:  Peter Osuský (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Kotlebu, Rastislava Schlosára a Martina Beluského na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k poslaneckému prieskumu pripravenosti civilnej ochrany
(tlač 1706).
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 241  
Číslo tlače: 1706 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra FAIČA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnym otázkam rozvoja verejného zdravotníctva (tlač 1571).
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 240  
Číslo tlače: 1571 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra KMECA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k usmrteniu slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi vo februári 2018 (tlač 1433).
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 238  
Číslo tlače: 1433 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA, Anny ANDREJUVOVEJ, Evy HUDECOVEJ a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (tlač 1486) - druhé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 237  
Číslo tlače: 1486 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405) - druhé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 236  
Číslo tlače: 1405 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1239) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 232  
Číslo tlače: 1239 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1243) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 231  
Číslo tlače: 1243 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1513) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 230  
Číslo tlače: 1513 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoršich predpisov (tlač 1490) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 229  
Číslo tlače: 1490 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1444) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 228  
Číslo tlače: 1444 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Martina ČEPČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1437) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 227  
Číslo tlače: 1437 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1406) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 226  
Číslo tlače: 1406 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELlGU, Miroslava KOLLÁRA, Milana VETRÁKA a Michala ŠIPOŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1416) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 225  
Číslo tlače: 1416 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU a Romany TABÁK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1680) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 224  
Číslo tlače: 1680 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA a Moniky KAVECKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1661) - prvé čítanie.
Dátum 25. 5. 2023 
Číslo schôdze 90 
Bod programu: 223  
Číslo tlače: 1661 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.