Postavenie a právomoci Vytlačiť stránku / Print page

Poslanci národnej rady sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do národnej rady.

Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo k zlúčeniu politických strán alebo hnutí rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú podmienky zákona.

Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej 8 poslancov. Poslanecké kluby delegujú podľa zákonom stanoveného kľúča svojich členov do poslaneckého grémia.

Prostriedky na úhradu výdavkov poslaneckých klubov vyčleňuje Kancelária Národnej rady, ich výšku určuje predseda Národnej rady svojím rozhodnutím. Poslanecké kluby môžu tieto prostriedky využívať v súlade s pravidlami hospodárenia.

Deň v parlamente

<- ->