Materiály doručené NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam obsahuje materiály, ktoré ešte neboli zaradené na schôdze NR SR; materiály zaradené na schôdze NR SR sa nachádzajú v časti Program schôdzí.

ČPTDátum doručeniaNázov parlamentnej tlačeTyp tlače
268 16. 4. 2024 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dopravnej nehode podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka Iný typ
267 16. 4. 2024 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k priamemu ohrozeniu čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a Plánu obnovy a odolnosti Iný typ
266 16. 4. 2024 Návrh poslanca Narodnej rady Slovenskej republiky Rastislava KRÁTKEHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 11. aprila 2024 o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty zakladných práv Európskej Únie Iný typ
265 12. 4. 2024 Návrh na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Iný typ
206 27. 3. 2024 Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2023 Správa
128 12. 1. 2024 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/160/22/K/SVF zo dňa 28. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Jánovi Vidovi, členovi dozornej rady Stredoslovenská energetika Holding, a. s. Žilina Iný typ
127 12. 1. 2024 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/117/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi MUDr. Daliborovi Gergeľovi, PhD., členovi dozornej rady SPP Infrastructure, a. s. Bratislava Iný typ
126 12. 1. 2024 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/108/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Petrovi Dratvovi, členovi Rady Slovenského pozemkového fondu Iný typ
93 18. 12. 2023 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2024 Iný typ
112 15. 12. 2023 Správa o finančnej stabilite - november 2023 Správa
88 4. 12. 2023 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu Iný typ
46 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 10. januára 2024 o preloženie tohto návrhu zákona na program druhej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 11. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcej 11. júna 2024.) Návrh zákona
45 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 10. januára 2024 o preloženie tohto návrhu zákona na program druhej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 11. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcej 11. júna 2024.) Návrh zákona
42 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 10. januára 2024 o preloženie tohto návrhu zákona na program druhej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 11. apríla 2024 o preloženie rokovania o tomto návrhu zákona na program schôdze Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcej 11. júna 2024.) Návrh zákona
21 6. 11. 2023 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 Iný typ
20 19. 10. 2023 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtový výhľad na roky 2025 a 2026 Iný typ

Deň v parlamente

<- ->