Prípravné trhové konzultácie Vytlačiť stránku / Print page

PTK Systém na sledovanie legislatívneho procesu

PTK Middleware

PTK Digitálny konferenčný systém


  20210921 - MIDDLEWARE - Sprievodný list - Oznámenie o ukončení (348 KB)
  20210921 - MIDDLEWARE - Zápisnica o ukončení PTK (376 KB)
  20221205 - MIDDLEWARE - HS zapojené do PTK (541 KB)

  20200820 - DOCHÁDZKA - Oznámenie o začatí PTK (380 KB)
  20200820 - DOCHÁDZKA - Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (467 KB)
  20200820 - DOCHÁDZKA - Príloha č. 2 - Ocenenie (22 KB)
  20200820 - DOCHÁDZKA - Doplnený opis predmetu zákazky (64 KB)
  20200820 - DOCHÁDZKA - Tabuľka na nacenenie k doplnenému opisu (32 KB)
  20200820 - DOCHÁDZKA - Zápisnica o ukončení PTK (377 KB)

  20200714 - REGISTRATÚRA - Oznámenie o začatí PTK (430 KB)
  20200714 - REGISTRATÚRA - Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (1,27 MB)
  20200714 - REGISTRATÚRA - Príloha č. 2 - Okruh otázok (61 KB)
  20200714 - REGISTRATÚRA - Príloha č. 2 - Okruh otázok (420 KB)
  20200717 - REGISTRATÚRA - Výzva na účasť v PTK (405 KB)
  20201106 - REGISTRATÚRA - Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia (1,3 MB)
  20201106 - REGISTRATÚRA - Príloha č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ (89 KB)
  20201106 - REGISTRATÚRA - Vysvetlenie vznesených otázok a doplňujúce informácie (928 KB)
  20210107 - REGISTRATÚRA - Vysvetlenie vznesených otázok a doplňujúce informácie č. 2 (710 KB)
  20210114 - REGISTRATÚRA - Zápisnica z PTK (681 KB)
  20221014 - REGISTRATÚRA - Zápisnica z PTK (709 KB)

  Oznámenie o začatí PTK (378 KB)
  Príloha č. 1 - opis (318 KB)
  Príloha č. 2 - okruh otázok (20 KB)
  Odpoveď na otázku_1 (319 KB)
  Odpoveď na otázku_2 (329 KB)
  Odpoveď na otázku_3 (428 KB)

Deň v parlamente

<- ->