Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
710 20. 9. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Petra PČOLINSKÉHO, Zuzany ŠEBOVEJ a Petry KRIŠTÚFKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady 4. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovNávrh zákona
709 20. 9. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLlNSKEJ, Petra PČOLINSKÉHO a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
708 20. 9. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adriany PČOLlNSKEJ, Milana KRAJNIAKA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
644 20. 9. 2017Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2017Správa
643 20. 9. 2017Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2017Správa
693 18. 9. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
618 13. 9. 2017Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 8. augusta 2017 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 8. augusta 2017 Iný typ
635 7. 9. 2017Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológieMedzinárodná zmluva
692 4. 9. 2017Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
639 4. 9. 2017Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmovMedzinárodná zmluva
691 31. 8. 2017Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyIný typ
690 31. 8. 2017Návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanieIný typ
689 30. 8. 2017Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2016Správa
628 24. 8. 2017Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2017Správa
669 23. 8. 2017Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2016Informácia
688 18. 8. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA, a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ vzala listom z 12. septembra 2017 svoj súhlas a podpis pod návrhom zákona späť.) (Navrhovatelia požiadali listom zo 14. septembra 2017 o zaradenie tohto návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)Návrh zákona
687 18. 8. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom zo 14. septembra 2017 o zaradenie tohto návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)Návrh zákona
686 18. 8. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
685 18. 8. 2017Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
684 18. 8. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Jozefa MIHÁLA a Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.