Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
91 30. 11. 2023Návrh na voľbu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a športIný typ
90 30. 11. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
89 30. 11. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
84 30. 11. 2023Vládny návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
83 30. 11. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonovIný typ
82 30. 11. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
81 30. 11. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovIný typ
80 30. 11. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanieNávrh zákona
79 30. 11. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanieIný typ
78 30. 11. 2023Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
77 30. 11. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákonyIný typ
76 22. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Matúšovi ŠUTAJ EŠTOKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republikyIný typ
75 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisovNávrh zákona
74 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zavedeniu štátnej bonifikácie hypotekárnych úverovNávrh zákona
73 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisovNávrh zákona
72 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
71 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
70 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k členstvu Slovenskej republiky v Severoatlantickej alianciiIný typ
69 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa pripája k záverom zo zasadnutia Európskej rady z dní 26. a 27. októbra 2023, ktoré za Slovenskú republiku podporil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo veci odsúdenia útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a odsúdenia Hamasu za brutálne a nerozlišujúce teroristické útoky v IzraeliIný typ
68 20. 11. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k porušovaniu základných práv a slobôd z dôvodu rasy, farby pleti a príslušnosti k národnosti či etnickej skupine garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvamiIný typ

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Nie je možné vyhľadávať termínmi Eurovocu. Chyba: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.