Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
1435 31. 1. 2023Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vražde v Michalovciach a jej zneužívaniuIný typ
1434 31. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (Navrhovatelia vzali listom z 31. januára 2023 svoje návrh späť.)Iný typ
1433 31. 1. 2023Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra KMECA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k usmrteniu slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi vo februári 2018Iný typ
1432 30. 1. 2023Návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu Iný typ
1430 30. 1. 2023Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2022 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2023Informácia
1429 26. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
1324 24. 1. 2023Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o založení Medzinárodnej nadácie EÚ - LAKMedzinárodná zmluva
1426 23. 1. 2023Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO, Magdalény SULANOVEJ a Petra KRUPU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1419 18. 1. 2023Návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republikyIný typ
1418 13. 1. 2023Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky KOZELOVEJ, Martina FECKA a Jaromíra ŠÍBLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1417 13. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stupňujúcej sa agresii Ruskej federácie na UkrajineIný typ
1416 13. 1. 2023Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELlGU, Miroslava KOLLÁRA, Milana VETRÁKA a Michala ŠIPOŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom z 25. januára 2023 o zaradenie rokovania o jeho návhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcu 14. marca 2023.)Návrh zákona
1415 13. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
1414 13. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
1413 13. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľ Miloš Svrček oznámil listomz 24. januára 2023 späťvzatie svojho podpisu pod týmto návrhom zákona.)Návrh zákona
1412 13. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ M. Svrček vzal listom z 20. januára 2023 svoj podpis pod návrhom tohto zákona späť.)Návrh zákona
1411 13. 1. 2023Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána ČEKOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1410 13. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidielNávrh zákona
1409 13. 1. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednostiNávrh zákona
1408 13. 1. 2023Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.