Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
861 16. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána MORU a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon)Návrh zákona
860 16. 2. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Úrade komisára pre deti Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republikyIný typ
859 15. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Jany KIŠŠOVEJ, Milana LAURENČÍKA a Jozefa RAJTÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
854 8. 2. 2018Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
844 7. 2. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
856 6. 2. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dlhodobému plánu a aktuálnemu stavu modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republikyIný typ
855 1. 2. 2018Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za roky 2016 a 2017Správa
853 31. 1. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
852 31. 1. 2018Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyIný typ
847 31. 1. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, zmeny v zložení stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únieIný typ
843 30. 1. 2018Návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky - nová voľbaIný typ
842 30. 1. 2018Návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej radyIný typ
841 30. 1. 2018Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiuIný typ
839 30. 1. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
846 29. 1. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmeny v zložení stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
845 29. 1. 2018Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
840 29. 1. 2018Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2018Informácia
797 25. 1. 2018Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 20. decembra 2017 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 20. decembra 2017 Iný typ
838 12. 1. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO a Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
837 12. 1. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO, Zuzany ZIMENOVEJ a Viery DUBAČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.