Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
1058 13. 8. 2018Informácia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2017Informácia
1057 31. 7. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA a Milana LAURENČÍKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1050 30. 7. 2018Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018Informácia
1056 20. 7. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1048 6. 7. 2018Zákon z 20. júna 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republikyIný typ
1047 6. 7. 2018Zákon z 19. júna 2018, ktorým se mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republikyIný typ
1046 6. 7. 2018Zákon z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republikyIný typ
979 19. 6. 2018Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 31. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 23. mája 2018 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 31. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 23. mája 2018 Iný typ
1044 18. 6. 2018Správa za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019Správa
1045 13. 6. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Stanislava DROBNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 1099.)Návrh zákona
1043 11. 6. 2018Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny CSÉFALVAYOVEJ na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnostiIný typ
1041 8. 6. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
992 4. 6. 2018Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017Iný typ
990 31. 5. 2018Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2017Iný typ
989 31. 5. 2018Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2017Správa
999 25. 5. 2018Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstvaIný typ
994 25. 5. 2018Vládny návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúreNávrh zákona
983 25. 5. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
981 25. 5. 2018Správa špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2017Správa
980 25. 5. 2018Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2017 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republikeSpráva

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.