Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
12 24.4.2024
17:50:12
121 244 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 244) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 121
12 24.4.2024
17:48:55
120 244 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 244) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 120
12 24.4.2024
17:47:38
119 209 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej Rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom (tlač 209) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 119
12 24.4.2024
17:46:06
118 191 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (tlač 191) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 118
12 24.4.2024
17:44:53
117 220 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 220) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 117
12 24.4.2024
17:43:38
116 220 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 220) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 116
12 24.4.2024
17:42:03
115 140 Vládny návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 140) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 115
12 24.4.2024
17:40:56
114 140 Vládny návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 140) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 114
12 24.4.2024
17:40:11
113 140 Vládny návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 140) - druhé čítanie. Hlasovanie o námetke posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 113
12 24.4.2024
17:39:26
112 140 HlVládny návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 140) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 52. Hlasovanie č. 112
12 24.4.2024
17:38:45
111 140 Vládny návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 140) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 51, 53. Hlasovanie č. 111
12 24.4.2024
17:37:52
110 140 Vládny návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 140) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 110
12 24.4.2024
17:36:29
109 132 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 132) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 109
12 24.4.2024
17:35:12
108 132 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 132) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 108
12 24.4.2024
17:34:28
107 132 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 132) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 22. Hlasovanie č. 107
12 24.4.2024
17:33:14
106 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 131) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 106
12 24.4.2024
17:32:10
105 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 131) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 105
12 24.4.2024
17:31:29
104 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 131) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 104
12 24.4.2024
17:30:03
103 130 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 130) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 103
12 24.4.2024
17:28:54
102 130 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 130) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 102

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.