Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
39 13.12.2018
12:53:40
5 1251 Zákon zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1251) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 5
39 13.12.2018
12:52:37
4 1251 Zákon zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1251) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 1, 2, 3 a 4 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 4
39 13.12.2018
12:50:04
3 1252 Zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 3
39 13.12.2018
10:05:31
2 Hlasovanie o programe 39. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 2
39 13.12.2018
10:04:25
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
38 10.12.2018
18:20:00
229 1250 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 1250).
38 10.12.2018
18:15:00
228 1196 Návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 1196).
38 10.12.2018
18:12:00
227 1182 Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (nová voľba) (tlač 1182).
38 10.12.2018
18:10:00
226 1124 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 1124).
38 10.12.2018
18:08:00
225 1249 Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (tlač 1249).
38 10.12.2018
18:05:00
224 1248 Návrh na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska (tlač 1248).
38 7.12.2018
11:23:03
247 1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 247
38 7.12.2018
11:21:44
246 1198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 246
38 7.12.2018
11:20:32
245 1241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 245
38 7.12.2018
11:18:58
244 1241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Petrík. Hlasovanie č. 244
38 7.12.2018
11:18:07
243 1241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 243
38 7.12.2018
11:16:50
242 1158 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 242
38 7.12.2018
11:15:59
241 1158 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 241
38 7.12.2018
11:15:22
240 1158 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Antal. Hlasovanie č. 240
38 7.12.2018
11:14:42
239 1158 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 239

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.