Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
30 26.3.2018
22:14:45
15 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
30 26.3.2018
22:13:36
14 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod F. Hlasovanie č. 14
30 26.3.2018
22:13:01
13 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod E. Hlasovanie č. 13
30 26.3.2018
22:12:23
12 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod D. Hlasovanie č. 12
30 26.3.2018
22:11:46
11 913 Programové vyhlásenie vlády SR (tlač 913). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý, na doplnenie uznesenia - bod C. Hlasovanie č. 11
30 26.3.2018
14:24:58
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19.00 hod. až do ukončenia 30. schôdze NR SR, vrátane hlasovania. Hlasovanie č. 10
30 26.3.2018
14:24:02
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Galka. Hlasovanie č. 9
30 23.3.2018
10:05:00
8 916 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 916).
30 23.3.2018
09:55:00
7 916 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 916).
30 23.3.2018
09:20:55
6 915 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu v zložení stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 915). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
30 23.3.2018
09:17:13
5 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 5
30 23.3.2018
09:09:58
4 Hlasovanie o programe 30. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 4
30 23.3.2018
09:09:20
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 3
30 23.3.2018
09:06:19
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
30 23.3.2018
09:05:40
1 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 1
28 14.3.2018
18:04:21
118 Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba o tlači 903 a 906 konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 118
28 14.3.2018
17:59:14
117 891 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 117
28 14.3.2018
17:57:59
116 891 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 116
28 14.3.2018
17:56:51
115 857 Návrh štatútu Rady pre štátnu službu (tlač 857). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 115
28 14.3.2018
17:55:48
114 851 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 851). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 114

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.