Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
65 19.5.2022
19:08:36
181 1021 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 1021). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 181
65 19.5.2022
19:07:21
180 1025 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1025). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 180
65 19.5.2022
19:06:01
179 1027 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1027). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 179
65 19.5.2022
19:04:16
178 1027 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1027). Hlasovanie o návrhu uznesenia, predložil posl. R. Fico. Hlasovanie č. 178
65 19.5.2022
11:27:05
177 1016 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 177
65 19.5.2022
11:26:38
176 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 176
65 19.5.2022
11:25:53
175 1016 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. A. Pivková. Hlasovanie č. 175
65 19.5.2022
11:25:09
174 1016 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 174
65 19.5.2022
11:23:45
173 992 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 992) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 173
65 19.5.2022
11:20:56
172 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára na zaradenie nových bodov s č. tlače 1021 a 1022, do programu 65. schôdze. Hlasovanie č. 172
65 19.5.2022
11:19:41
171 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára na zaradenie nových bodov s č. tlače 1025 a 1026, do programu 65. schôdze. Hlasovanie č. 171
65 19.5.2022
11:18:16
170 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára na zaradenie nových bodov s č. tlače 1027 a 1028, do programu 65. schôdze. Hlasovanie č. 170
65 19.5.2022
11:17:08
169 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára v mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA a SsS, aby sa o bodoch č. 68, 83 až 87 hlasovalo na záver 65. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 169
65 19.5.2022
11:16:00
168 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 168
65 11.5.2022
11:36:30
167 991 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU a Ondreja ĎURICU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 991) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 167
65 11.5.2022
11:35:22
166 932 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Miriam ŠUTEKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ, Michala ŠIPOŠA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 932) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 166
65 11.5.2022
11:34:27
165 932 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Miriam ŠUTEKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ, Michala ŠIPOŠA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 932) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 165
65 11.5.2022
11:33:26
164 932 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Miriam ŠUTEKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ, Michala ŠIPOŠA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 932) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 164
65 11.5.2022
11:31:20
163 1005 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1005). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 163
65 11.5.2022
11:29:01
162 1016 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 162

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.