Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
6 8.12.2023
11:38:21
69 Hlasovanie o 2. procedurálnom návrhu predsedu NR SR P. Pellegriniho. Hlasovanie č. 69
6 8.12.2023
11:37:36
68 Hlasovanie o 1. procedurálnom návrhu predsedu NR SR P. Pellegriniho. Hlasovanie č. 68
6 8.12.2023
11:35:12
67 80 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie (tlač 80) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 67
6 8.12.2023
11:34:06
66 80 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie (tlač 80) – druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Hlasovanie č. 66
6 8.12.2023
11:33:19
65 80 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie (tlač 80) – druhé čítanie. Hlasovanie o námietke - posl. J. Jakab. Hlasovanie č. 65
6 8.12.2023
11:31:35
64 95 Vládny návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 95) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 64
6 8.12.2023
11:29:41
63 78 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 78) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 63
6 8.12.2023
11:27:51
62 60 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána SALOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 60) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 62
6 8.12.2023
11:26:40
61 60 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána SALOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 60) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 61
6 8.12.2023
11:25:19
60 24 Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2022 (tlač 24). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 60
6 8.12.2023
11:23:12
59 36 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku (tlač 36) -tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 59
6 8.12.2023
11:21:17
58 35 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (tlač 35) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 58
6 8.12.2023
11:19:47
57 34 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov (tlač 34) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 57
6 8.12.2023
11:18:23
56 33 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (tlač 33) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 56
6 8.12.2023
11:16:42
55 52 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 52) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 55
6 8.12.2023
11:15:34
54 52 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 52) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 54
6 8.12.2023
11:14:25
53 22 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 22) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 53
6 8.12.2023
11:13:08
52 22 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 22) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 52
6 8.12.2023
11:11:53
51 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 51) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 51
6 8.12.2023
11:10:40
50 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 51) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.