Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
25 1.4.2021
20:31:41
200 488 Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 488). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 200
25 1.4.2021
17:09:23
199 Hlasovanie o návrhu podpredsedu NR SR G. Grendela. Hlasovanie č. 199
25 1.4.2021
14:35:46
198 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 198
25 1.4.2021
14:31:27
197 Hlasovanie o uznašaniaschopnosti NR SR. Hlasovanie č. 197
25 1.4.2021
14:10:34
196 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 196
25 1.4.2021
14:09:08
195 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 195
25 1.4.2021
12:18:05
194 Voľba člena Rady pre VaR do 26. januára 2025 Hlasovanie č. 194
25 1.4.2021
11:32:22
193 396 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 193
25 1.4.2021
11:31:35
192 396 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 192
25 1.4.2021
11:30:51
191 396 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vetrák. Hlasovanie č. 191
25 1.4.2021
11:30:11
190 396 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 2. Hlasovanie č. 190
25 1.4.2021
11:29:27
189 396 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (tlač 396) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 189
25 1.4.2021
11:28:01
188 385 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 188
25 1.4.2021
11:27:13
187 385 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 187
25 1.4.2021
11:26:30
186 385 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Cmorej. Hlasovanie č. 186
25 1.4.2021
11:25:41
185 385 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu z informácie výboru. Hlasovanie č. 185
25 1.4.2021
11:24:53
184 385 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 184
25 1.4.2021
11:23:20
183 484 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 183
25 1.4.2021
11:22:39
182 484 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výboru. Hlasovanie č. 182
25 1.4.2021
11:21:01
181 372 Vládny návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 372) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 181

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.