Žiadosť o vydanie akreditačného preukazu (on-line formulár) Vytlačiť stránku / Print page

Údaje o žiadateľovi
Údaje o redakcii
Pozícia

Inštrukcie

 • Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
  Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
  Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Námestie A. Dubčeka 1
  821 80 Bratislava
 • Svojím podpisom ako žiadateľ o novinársku akreditáciu udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účel novinárskej akreditácie. Súhlas, ktorý svojím podpisom udeľujem na obdobie platnosti akreditácie odo dňa jeho poskytnutia, sa vzťahuje na moje osobné údaje uvedené v žiadosti o akreditáciu.
 • Kancelária NR SR si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu žiadateľom, ktorí pôsobenie v NR SR nevyužívajú na publikačnú činnosť. Kancelária NR má právo požiadať o preukázanie aktívnej publikačnej činnosti.
 • Žiadateľ svojím podpisom vyjadruje súhlas s oboznámením sa s platnými vnútornými usmerneniami pre zástupcov médií v Národnej rade SR a Kancelárii NR SR, ktoré sa zaväzuje dodržiavať počas svojho pôsobenia ako akreditovaného novinára v priestoroch NR SR a Kancelárie NR SR.

Deň v parlamente

<- ->