Žiadosť o vydanie akreditačného preukazu (on-line formulár) Vytlačiť stránku / Print page

Údaje o žiadateľovi
Údaje o redakcii
Pozícia

Inštrukcie

 • Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
  Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
  Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Námestie A. Dubčeka 1
  821 80 Bratislava
 • Žiadateľ svojím podpisom dáva súhlas Kancelárii NR SR so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Kancelárie NR SR v zmysle § 11 ods. 2 a § 14 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vyššie uvedené osobné údaje poskytuje žiadateľ Kancelárii NR SR za účelom evidencie akreditácií. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dáva žiadateľ na dobu platnosti akreditácie. Osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Kancelária NR SR si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu žiadateľom, ktorí pôsobenie v NR SR nevyužívajú na publikačnú činnosť. Kancelária NR má právo požiadať o preukázanie aktívnej publikačnej činnosti.
 • Žiadateľ svojím podpisom vyjadruje súhlas s oboznámením sa s platnými vnútornými usmerneniami pre zástupcov médií v Národnej rade SR a Kancelárii NR SR, ktoré sa zaväzuje dodržiavať počas svojho pôsobenia ako akreditovaného novinára v priestoroch NR SR a Kancelárie NR SR.

Deň v parlamente

<- ->