Eurovoc Vytlačiť stránku / Print page

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti v 21 oficiálnych jazykoch členských krajín Európskej únie a aj v jazykových mutáciách viacerých asociovaných krajín EÚ.

Eurovoc pokrýva všetky oblasti, ktoré sú dôležité pre aktivity európskych inštitúcií:

 • politika,
 • medzinárodné vzťahy,
 • Európske spoločenstvá,
 • právo,
 • ekonomika,
 • obchod,
 • financie,
 • sociálne otázky,
 • školstvo a komunikácia,
 • veda, obchod a hospodárska súťaž,
 • zamestnanosť a pracovné podmienky,
 • doprava,
 • životné prostredie,
 • poľnohospodárstvo,
 • lesníctvo a rybolov,
 • potraviny,
 • výroba,
 • technológia a výskum,
 • energetika,
 • priemysel,
 • geografia,
 • medzinárodné organizácie.

Tezaurus Eurovoc sa využíva pre dokumentáciu v Úrade pre oficiálne publikácie Európskych spoločenstiev v Luxembourgu, v Európskom parlamente na katalogizovanie databáz EPOQUE a CELEX, v Európskom stredisku pre parlamentný výskum a dokumentáciu na katalogizovanie štúdií Európskeho parlamentu, v niektorých knižniciach a orgánoch Európskeho spoločenstva. Medzi užívateľov Eurovocu na národnej a regionálnej úrovni patria aj parlamenty a vlády v niekoľkých ďalších európskych krajinách.

Na základe pripomienok a doplnkov používateľov jednotlivých krajín je EUROVOC inovovaný pravidelne. Aktuálna je v súčasnosti verzia 4.2.

Po začlenení Slovenskej republiky do Európskej únie správca Eurovocu - Úrad pre oficiálne publikácie EÚ - zaradil slovenskú verziu medzi ostatné jazykové mutácie krajín EÚ spolu s ostatnými jazykovými verziami asociovaných krajín.

Oficiálne jazykové verzie Eurovocu je možné prezerať na http://www.europa.eu.int/celex/eurovoc

.

Deň v parlamente

<- ->