Tlačivá oznámení Vytlačiť stránku / Print page

!!!   Pozor, neprehliadnite! FAQ – Najčastejšie kladené otázky (34 KB)

 

Tlačivo A, B

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

Stiahnuť:

V prípade, že sa Vám tlačivo nezobrazí správne, uložte ho do svojho počítača nasledovne: kliknite pravým tlačidlom myši na text „Tlačivo A, B“ a pomocou Uložiť cieľ ako… uložte súbor do svojho počítača. Potom si otvorte tlačivo vo svojom počítači.

Žiadame Vás nezasielať elektronicky vyplnené tlačivá prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Z technických dôvodov takto doručovaný dokument nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti.

Tlačivo C

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Stiahnuť:

V prípade, že sa Vám tlačivo nezobrazí správne, uložte ho do svojho počítača nasledovne: kliknite pravým tlačidlom myši na text „Tlačivo C“ a pomocou Uložiť cieľ ako… uložte súbor do svojho počítača. Potom si otvorte tlačivo vo svojom počítači.

Žiadame Vás nezasielať elektronicky vyplnené tlačivá prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Z technických dôvodov takto doručovaný dokument nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti.

Deň v parlamente

<- ->