Vybudovanie ISVS SSLP Vytlačiť stránku / Print page

Verejné pripomienkovanie projektu „Vybudovanie Systému na Sledovanie Legislatívneho Procesu (SSLP)“

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, ako budúci objednávateľ projektu 999 (evidovanom na portály METAIS) v súlade s §7 bod (4) Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu „Vybudovanie Systému na Sledovanie Legislatívneho Procesu (SSLP)“.

Systém pre sledovanie legislatívneho procesu (isvs_10611) ktorý bude slúžiť primárne podľa požiadaviek zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR na zabezpečenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so zabezpečovaním činnosti Národnej rady, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby, čím sleduje elektronickú podporu pôsobnosti Národnej rady v oblasti zákonodarstva, kontroly a vnútornej i zahraničnej politiky.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom dodania informačného systému:

  • Pokryť všetky požadované procesy či už Národnej rady SR, alebo Kancelárie NR SR v súlade so všetkými právnymi požiadavkami tak, aby sa stali maximálne elektronizované, riadené procesmi v súlade s platnou legislatívou, no v maximálnej miere konfigurovateľné tak, aby ich bolo možné upravovať internými zdrojmi organizácie.
  • Všetky procesy musia spĺňať štandardy kladené na elektronizáciu procesov v štátnej správe pri zachovaní vysokej bezpečnosti a autenticity.
  • Významnou požiadavkou na uvedený projekt je zabezpečenie jednotnej aplikácie (rozhrania) na ovládanie jednotlivých agend / modulov informačného systému, kde bude v budúcnosti podľa presne popísaných pravidiel možné dopracúvať nové moduly, resp. ovládať a obmieňať existujúce (v prípade možných zmien) jednotnými postupmi, čo výrazne zjednoduší ovládanie procesov zamestnancami kancelárie.

Pripomienky k manažérskych výstupom projektu v inicializačnej fáze pred samotným spustením verejného obstarávania je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pripomienkovanie.itprojektov@nrsr.sk do 24.11.2021, do 16,00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

  I-01 Projektový zámer – detailný (616 KB)
  I-02 BC_CBA – odôvodnenie projektu – detailné (1,3 MB)
  I-03 Prístup k projektu – detailný (136 KB)
  SSLP_P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_2_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_NRSR_08012021 (17 KB)
  Technické podklady1 (11,63 MB)
  Technické podklady2 (10,46 MB)
  Technické podklady3 (13,73 MB)
  Technické podklady4 (19,64 MB)
  pripomienkový formulár - verejné pripomienkovanie (13 KB)

Zverejnené 22.10.2021

Deň v parlamente

<- ->