Oznámenia verejných funkcionárov Vytlačiť stránku / Print page

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 7 je Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií povinný zverejniť na internetovej stránke NR SR písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tohto výboru (čl. 7 ods. 5 ústavného zákona) a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 7 ústavného zákona. Ďalšie podrobnosti o agende Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií nájdete na adrese Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (vnf@nrsr.sk).

Metodické usmernenie k vypĺňaniu formulára „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“, ktorý je prílohou ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - FAQ (schválené uznesením Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií č. 1704 zo dňa 15.12.2022)

Oznámenia verejných funkcionárov

Deň v parlamente

<- ->