Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
36 6.11.2018
13:06:15
2 Hlasovanie o programe 36. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 2
36 6.11.2018
13:04:45
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
35 24.10.2018
01:09:00
243 1182 Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1182) – nová voľba.
35 24.10.2018
01:05:00
242 1124 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 1124)
35 24.10.2018
00:26:03
241 1182 Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1182) – nová voľba. Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 241
35 24.10.2018
00:24:57
240 1124 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 240
35 24.10.2018
00:24:04
239 1123 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 239
35 24.10.2018
00:22:48
238 1019 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 238
35 24.10.2018
00:22:00
237 1019 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 237
35 24.10.2018
00:21:17
236 1019 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bublavý. Hlasovanie č. 236
35 24.10.2018
00:20:32
235 1019 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 235
35 24.10.2018
00:16:15
234 1019 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu na opakovanie druhého čítania. Hlasovanie č. 234
35 24.10.2018
00:11:17
233 1019 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 233
35 24.10.2018
00:10:10
232 1019 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 232
35 24.10.2018
00:08:57
231 1063 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1063) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 231
35 24.10.2018
00:08:05
230 1063 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1063) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 230
35 24.10.2018
00:07:17
229 1063 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1063) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výboru - body 1 až 8. Hlasovanie č. 229
35 24.10.2018
00:06:03
228 1062 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1062) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 228
35 24.10.2018
00:05:16
227 1062 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1062) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 227
35 24.10.2018
00:04:32
226 1062 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1062) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 226

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.