Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
42 18.2.2019
21:19:28
3 1317 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martine LUBYOVEJ, poverenej riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (tlač 1317). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery. Hlasovanie č. 3
42 18.2.2019
13:06:13
2 Hlasovanie o návrhu, aby sa tlač 1317 prerokovala dnes aj po 19.00 hod. vrátane hlasovania. Hlasovanie č. 2
42 18.2.2019
13:04:06
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
40 14.2.2019
17:53:34
167 1265 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR Hlasovanie č. 167
40 14.2.2019
11:07:25
166 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Číža, aby sa opakovaná voľba o ústavných sudcoch, tlač 1265 vykonala dnes o 17.00 hod. Hlasovanie č. 166
40 12.2.2019
18:56:16
165 1265 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR Hlasovanie č. 165
40 12.2.2019
17:21:12
164 1265 Návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 1265). Hlasovanie o tom aby sa voľba konala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 164
40 12.2.2019
17:18:57
163 1287 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1287) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 163
40 12.2.2019
17:17:46
162 1277 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1277) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 162
40 12.2.2019
17:16:33
161 1276 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1276) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 161
40 12.2.2019
17:15:15
160 1275 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1275) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 160
40 12.2.2019
17:14:00
159 1274 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Jozefa MIHÁLA a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1274) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 159
40 12.2.2019
17:11:30
158 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 158
40 12.2.2019
17:10:16
157 1273 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Jozefa MIHÁLA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1273) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 157
40 12.2.2019
17:09:07
156 1272 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Jozefa MIHÁLA a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1272) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 156
40 12.2.2019
17:07:49
155 1281 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1281) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 155
40 12.2.2019
17:06:26
154 1292 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1292) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 154
40 12.2.2019
11:11:56
153 1288 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1288) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 153
40 12.2.2019
11:10:38
152 1280 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1280) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 152
40 12.2.2019
11:09:22
151 1279 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1279) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 151

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.