Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
78 2.12.2022
12:44:19
90 1316 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Márie KOLÍKOVEJ, Jána BENČÍKA, Mariána VISKUPIČA a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1316) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 90
78 2.12.2022
12:43:17
89 1316 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Márie KOLÍKOVEJ, Jána BENČÍKA, Mariána VISKUPIČA a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1316) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 89
78 2.12.2022
12:42:01
88 1310 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1310) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 88
78 2.12.2022
12:40:23
87 1303 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1303) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 87
78 2.12.2022
12:38:48
86 1317 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra VONSA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1317) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 86
78 2.12.2022
12:37:33
85 1317 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra VONSA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1317) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 85
78 2.12.2022
12:36:02
84 1195 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022 (tlač 1195). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 84
78 2.12.2022
12:34:53
83 1194 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2022 (tlač 1194). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 83
78 2.12.2022
12:33:54
82 1237 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za 1.polrok 2022 (tlač 1237). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 82
78 2.12.2022
12:32:49
81 1014 Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022 (tlač 1014). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 81
78 2.12.2022
12:31:42
80 940 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021 (Minister požiadal listom z 16.9.2022 o preloženie termínu prerokovania na schôdzu NRSR so začiatkom 18.10.2022) (tlač 940). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 80
78 2.12.2022
12:30:27
79 1052 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1052) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 79
78 2.12.2022
12:28:15
78 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 78
78 2.12.2022
12:27:33
77 Prezentácia. Hlasovanie č. 77
78 2.12.2022
12:20:32
76 1209 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 a 2. Hlasovanie č. 76
78 2.12.2022
12:18:55
75 1296 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 75
78 2.12.2022
12:17:33
74 1296 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 74
78 2.12.2022
12:15:56
73 1214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 73
78 2.12.2022
12:14:55
72 1214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 72
78 2.12.2022
12:14:08
71 1214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. E. Hudecová. Hlasovanie č. 71

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.