Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
36 25.7.2021
10:50:25
2 Prezentácia č. 2 Hlasovanie č. 2
36 25.7.2021
10:19:39
1 Prezentácia č. 1 Hlasovanie č. 1
35 25.7.2021
09:17:32
37 564 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU, Jána KROŠLÁKA, Igora KAŠPERA a Viery LEŠČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 564) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 37
35 25.7.2021
09:15:39
36 611 Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 611) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
35 25.7.2021
09:14:20
35 611 Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 611) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
35 25.7.2021
09:13:11
34 619 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
35 25.7.2021
09:11:49
33 619 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
35 25.7.2021
09:10:30
32 623 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
35 25.7.2021
09:08:29
31 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31
35 25.7.2021
09:07:05
30 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 30
35 24.7.2021
20:24:01
29 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Š. Kuffu - prerušiť schôdzu NR SR do príchodu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 29
35 24.7.2021
20:23:15
28 623 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
35 24.7.2021
20:22:03
27 623 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - prvé čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
35 24.7.2021
20:20:53
26 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. R. Fica - prerušiť schôdzu NR SR do príchodu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 26
35 24.7.2021
20:20:01
25 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
35 24.7.2021
20:18:41
24 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
35 24.7.2021
20:17:53
23 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Blcháča, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 23
35 24.7.2021
19:49:15
22 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Š. Kuffa. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 22
35 24.7.2021
19:47:31
21 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. R. Fico. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 21
35 24.7.2021
11:11:46
20 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Šeliga. Hlasovanie č. 20

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.