Parlamentný inštitút Vytlačiť stránku / Print page

Parlamentný inštutút Postavenie a pôsobnosť

Parlamentný inštitút je jedným z odborov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“). Hlavnou úlohou kancelárie podľa § 143 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR je odborne, organizačne a technicky zabezpečovať činnosť Národnej rady SR. Postavenie Parlamentného inštitútu definuje § 144 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní analytické a vzdelávacie úlohy a vykonáva parlamentný výskum. Súčasťou Parlamentného inštitútu je Parlamentný archív a Parlamentná knižnica, ktoré majú postavenie oddelení s podriadenosťou riaditeľovi Parlamentného inštitútu.

Hlavné činnosti Parlamentného inštitútu sú predovšetkým:

1.     vnútroparlamentný výskum a analýzy vybraných činností NR SR;

2.     spracovanie informácií o prerokúvaných zákonoch a ďalších témach prerokúvaných v NR SR podľa plánu práce odboru;

3.     spracovanie informácií na požiadanie poslancov NR SR;

4.     komparatívne analýzy vybraných tém, o ktorých rokuje parlament;

5.     vzdelávacie aktivity pre poslancov NR SR, asistentov poslancov NR SR, stážistov a odbornú verejnosť;

6.     úlohy v rámci medziparlamentnej spolupráce cestou osobitných projektov;

7.     spracovávanie požiadaviek národných parlamentov a informácií cestou siete ECPRD;

8.     stážové programy pre študentov vysokých škôl.

Ďalšie informácie

Deň v parlamente

<- ->