Výročné správy politických strán za rok 2006 Vytlačiť stránku / Print page

Informácia o predložení
výročných správ politických strán a politických hnutí
za rok 2006

 

 • Úvodná strana    [DOC]
 • Informácia   [DOC]
 • Návrh uznesenia   [DOC]
 • Príloha č. 1 - Celkový zoznam registrovaných politických strán a politických hnutí v Slovenskej republike v roku 2006   [DOC]
 • Príloha č. 2 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré predložili Národnej rade SR výročnú správu za rok 2006   [DOC]
 • Príloha č. 3 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré nepredložili Národnejrade SR výročnú správu za rok 2006   [DOC]
 • Príloha č. 4 - Zoznam registrovaných politických strán a politických hnutí v Slovenskej republike v roku 2006 (od 1. októbra 2005 podľa § 34 ods. 3 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach)   [DOC]
 • Príloha č. 5 - Zoznam politických strán a politických hnutí v Slovenskej republike v roku 2006 v likvidácii (k 1. októbru 2005 podľa § 34 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach)   [DOC]
 • Príloha č. 6 - Prehľad rozhodnutí o uložení pokuty Ministerstvom financii SR vo veci porušenia (nepredloženie výročnej finančnej správy za rok 2005) § 18 ods. 1 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach   [DOC]
 • Príloha č. 7 - Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a daroch politických strán a politických hnutí v roku 2006 podľa §20 až 30 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach   [XLS]
 • Príloha č. 8 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré nepredložili Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu za rok 2002   [DOC],   2003   [DOC],   2004   [DOC],   2004 (adresát neznámy)   [DOC],   2005   [DOC]
 • Príloha č. 9 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré nepredložili kompletnú ročnú účtovnú závierku za rok 2006 overenú audítorom   [DOC]
 • Príloha č. 10 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré nepredložili kompletnú informáciu – potvrdenie príslušného Daňového úradu SR, že strana nemá daňové nedoplatky po lehote splatnosti   [DOC]

 

Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré
predložili
Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu za rok 2007

 

 • Agrárna strana vidieka   (ASV)   [PDF]
 • Aliancia nového občana   (ANO)   [PDF]
 • Demokratická strana   (DS)   [PDF]
 • Demokratická únia Slovenska   (DU)   [PDF]
 • Hnutie za demokraciu   (HZD)   [PDF]
 • Jednotné Slovensko   (JS)   [PDF]
 • Komunistická strana Slovenska   (KSS)   [PDF]
 • Kresťanská ľudová strana   (KĽS)   [PDF]
 • Kresťanskodemokratické hnutie   (KDH)   [PDF]
 • Liberálna strana   (LS)   [PDF]
 • Ľavicový blok   (ĽB)   [PDF]
 • Ľudová strana   (ĽS)   [PDF]
 • Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko   (ĽS-HZDS)   [PDF]
 • Ľudová únia   (ĽÚ)   [PDF]
 • Misia 21 - Hnutie kresťanskej solidarity   (Misia 21)   [PDF]
 • NÁDEJ   (NÁDEJ)   [PDF]
 • Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených   (NOSNP)   [PDF]
 • Nezávislé fórum   (NF)   [PDF]
 • Občianska konzervatívna strana   (OKS)   [PDF]
 • Občianski liberáli   (OL)   [PDF]
 • Prosperita Slovenska   (PS)   [PDF]
 • Rómska iniciatíva Slovenska   (RIS)   [PDF]
 • Slobodné fórum   (SF)   [PDF]
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS   (SDKÚ)   [PDF]
 • Slovenská ľudová strana   (SĽS)   [PDF]
 • Slovenská národná jednota   (SNJ)   [PDF]
 • Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť   (SNK-SV)   [PDF]
 • Slovenská národná strana   (SNS)   [PDF]
 • SMER - sociálna demokracia   (SMER)   [PDF]
 • Strana demokratickej ľavice   (SDĽ)   [PDF]
 • Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja   (SMK)   [PDF]
 • Strana občianskej solidarity   (S.O.S.)   [PDF]
 • Strana práce   (SP)   [PDF]
 • Strana priateľov vína   (SPV-G3000)   [PDF]
 • Strana regiónov Slovenska   (SRS)   [PDF]
 • Strana zelených   (SZ)   [PDF]
 • Strana zelených Slovenska   (SZS)   [PDF]
 • Úsvit   (ÚSVIT)   [PDF]
 • Združenie robotníkov Slovenska   (ZRS)   [PDF]
 • Zelení - Strana národnej prosperity   (Z-SNP)   [PDF]
 • Zjednotená Slovenská národná strana   (ZSNS)   [PDF]
 • Živnostenská strana   (ŽS)   [PDF]

Deň v parlamente

<- ->