Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
1189 23. 10. 2018Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republikyIný typ
1188 23. 10. 2018Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republikyIný typ
1121 23. 10. 2018Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 34. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 26. septembra 2018 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 34. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 26. septembra 2018 Iný typ
1182 16. 10. 2018Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (nová voľba)Iný typ
1124 16. 10. 2018Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fonduIný typ
1186 15. 10. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
1185 15. 10. 2018Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021Iný typ
1184 15. 10. 2018Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2019Iný typ
1128 12. 10. 2018Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021Iný typ
1090 12. 10. 2018Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021)Návrh zákona
1181 28. 9. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
1180 28. 9. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1179 28. 9. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1178 28. 9. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1177 28. 9. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ, Milana LAURENČÍKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1176 28. 9. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1175 28. 9. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
1174 28. 9. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
1173 28. 9. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1172 28. 9. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.