Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 954) - opakovaná voľba.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 87  
Číslo tlače: 954 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1002).
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 85  
Číslo tlače: 1002 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Pročko (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu komisára pre deti (tlač 1003) – nová voľba II.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 84  
Číslo tlače: 1003 
Uviedol:   
Spravodajca:  Vladimíra Marcinková (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 958).
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 83  
Číslo tlače: 958 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marián Viskupič (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KOLLÁRA na odvolanie poslanca Mariána KÉRYHO z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 999).
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 999 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 897) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 897 
Uviedol: 
  • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečníci:  Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac), György Gyimesi (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 130
Za 84
Proti 9
Zdržali sa 37
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 840) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 840 
Uviedol: 
  • Samuel Vlčan (minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) (viac)
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečníci:  Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac), Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Jarmila Halgašová (poslankyňa NR SR) (viac), Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Patrick Linhart (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 131
Za 85
Proti 9
Zdržali sa 37
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša LEHOTSKÉHO, Michala LUCIAKA, Lukáša KYSELICU, Vladimíry MARCINKOVEJ a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 857) - druhé čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 857 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (Uvádzateľka návrhu zákona požiadala listom z 8. februára 2022 o jeho presunutie na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 15. marca 2022.) (tlač 762) - druhé čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 762 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Potocký (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Milana LAURENČÍKA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 781) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 90  
Číslo tlače: 781 
Uviedol: 
  • Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Andrej Stančík (viac) 
Rečník:  Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 129
Za 86
Proti 5
Zdržali sa 37
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1026) - prvé čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 98  
Číslo tlače: 1026 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) (tlač 898) - druhé čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 898 
Uviedol: 
  • Natália Milanová (ministerka kultúry SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Potocký (viac) 
Rečníci:  Dušan Jarjabek (poslanec NR SR) (viac), Jozef Pročko (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ požadal listom zo 16. septembra 2021 o zaradenia jeho návrhu zákona do 2. čítania na najbližšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. októbra 2021.) (tlač 619) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 25.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 619 
Uviedol: 
  • Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ľuboš Krajčír (viac) 
Rečník:  Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 130
Za 126
Proti 0
Zdržali sa 3
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 24.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 101  
Číslo tlače: 1028 
Uviedol: 
  • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  György Gyimesi (viac) 
Rečníci:  György Gyimesi (poslanec NR SR) (viac), Robert Fico (poslanec NR SR) (viac), Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Erik Tomáš (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac), Jozef Kanuščák (poslanec NR SR) (viac), Richard Nemec (poslanec NR SR) (viac), Filip Kuffa (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 131
Za 83
Proti 23
Zdržali sa 25
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 1022) - druhé s tretie čítanie.
Dátum 24.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 100  
Číslo tlače: 1022 
Uviedol: 
  • Milan Krajniak (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Katarína Hatráková (viac) 
Rečník:  Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 119
Za 105
Proti 7
Zdržali sa 6
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 1022) - prvé čítanie.
Dátum 24.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 99  
Číslo tlače: 1022 
Uviedol:   
Spravodajca:  Mária Šofranko (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 118
Proti 7
Zdržali sa 6
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) - prvé čítanie.
Dátum 24.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 97  
Číslo tlače: 1028 
Uviedol:   
Spravodajca:  György Gyimesi (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 82
Proti 18
Zdržali sa 33
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (Uvádzateľka návrhu zákona požiadala listom z 8. februára 2022 o jeho presunutie na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 15. marca 2022.) (tlač 762) - druhé čítanie.
Dátum 24.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 762 
Uviedol: 
  • Natália Milanová (ministerka kultúry SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Potocký (viac) 
Rečníci:  Marek Šefčík (poslanec NR SR) (viac), Dušan Jarjabek (poslanec NR SR) (viac), Monika Kozelová (poslankyňa NR SR) (viac), Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac), Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac), Kristián Čekovský (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1026) - prvé čítanie.
Dátum 20.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 98  
Číslo tlače: 1026 
Uviedol: 
  • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečník:  Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 1022) - prvé čítanie.
Dátum 20.5.2022 
Číslo schôdze 65 
Bod programu: 99  
Číslo tlače: 1022 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Mária Šofranko (viac) 
Rečníci:   

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.