Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1095) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 1095 
Uviedol: 
 • Martin Čepček (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1158) - prvé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 1158 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Jozefa HABÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1113) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 61  
Číslo tlače: 1113 
Uviedol: 
 • Jozef Habánik (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Dušan Galis (viac) 
Rečníci:  Jozef Habánik (poslanec NR SR) (viac), Dušan Jarjabek (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1052) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 60  
Číslo tlače: 1052 
Uviedol: 
 • Katarína Hatráková (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Dominik Drdul (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1230) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 59  
Číslo tlače: 1230 
Uviedol: 
 • Katarína Hatráková (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Dominik Drdul (viac) 
Rečníci:  Slavěna Vorobelová (poslankyňa NR SR) (viac), Jozef Pročko (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 21  
Číslo tlače: 1209 
Uviedol: 
 • Natália Milanová (ministerka kultúry SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Potocký (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296) - prvé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 35  
Číslo tlače: 1296 
Uviedol: 
 • Milan Krajniak (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Lucia Drábiková (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1213) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 1213 
Uviedol: 
 • Milan Krajniak (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Vladimír Ledecký (viac) 
Rečník:  Vladimír Ledecký (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 1214 
Uviedol: 
 • Milan Krajniak (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR) (viac)
Spravodajca:  Vladimír Ledecký (viac) 
Rečníci:  Vladimír Ledecký (poslanec NR SR) (viac), Erik Tomáš (poslanec NR SR) (viac), Jozef Lukáč (poslanec NR SR) (viac), Eva Hudecová (poslankyňa NR SR) (viac), Jaroslav Karahuta (poslanec NR SR) (viac) 
Hodina otázok.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Gábora GRENDELA a Juraja ŠELlGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (tlač 1258) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 1258 
Uviedol: 
 • Juraj Šeliga (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1328) - prvé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 32  
Číslo tlače: 1328 
Uviedol: 
 • Karel Hirman (minister hospodárstva SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečníci:  Karol Galek (poslanec NR SR) (viac), Peter Kremský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 114
Za 96
Proti 0
Zdržali sa 18
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1293).
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 77 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 1293 
Uviedol:   
Spravodajca:  Igor Hus (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia
Prítomní 143
Za 71
Proti 47
Zdržali sa 23
Nehlasovali 2
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána MIČOVSKÉHO a Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1254) - druhé čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 51  
Číslo tlače: 1254 
Uviedol: 
 • Ján Mičovský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečníci:  Ján Mičovský (poslanec NR SR) (viac), Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu o vstupe Chorvátska do Európskeho mechanizmu pre stabilitu a o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov (tlač 1302).
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 30  
Číslo tlače: 1302 
Uviedol: 
 • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Marián Viskupič (viac) 
Rečníci:   
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1300).
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 28  
Číslo tlače: 1300 
Uviedol: 
 • Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Anna Mierna (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 (Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025) (tlač 1193). Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2023 (tlač 1266) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 27  
Číslo tlače: 1193, 1266 
Uviedol:   
Spravodajca:  György Gyimesi (viac) 
Rečníci:  Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac), Mária Kolíková (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1327).
Dátum 1. 12. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 31  
Číslo tlače: 1327 
Uviedol: 
 • Karel Hirman (minister hospodárstva SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečník:  Karol Galek (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR vyslovila súhlas so skráteným legislatívnym konaním.
Prítomní 91
Za 87
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 4
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 30. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 108  
Číslo tlače: 1330 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Marek Krajčí (viac) 
Rečníci:  Richard Raši (poslanec NR SR) (viac), Marek Krajčí (poslanec NR SR) (viac), Igor Matovič (podpredseda vlády a minister financií SR) (viac), Jana Bittó Cigániková (poslankyňa NR SR) (viac), Miroslav Urban (poslanec NR SR) (viac), Monika Kavecká (poslankyňa NR SR) (viac), Marek Šefčík (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 139
Za 138
Proti 0
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330).
Dátum 30. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 107  
Číslo tlače: 1330 
Uviedol: 
 • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Marek Krajčí (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 137
Za 135
Proti 1
Zdržali sa 1
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.