Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci (tlač 537).
Dátum 14.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 537 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 536).
Dátum 14.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 536 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 517) - prvé čítanie.
Dátum 14.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 517 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:  Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 535) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 535 
Uviedol: 
  • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Miloš Svrček (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 112
Za 101
Proti 0
Zdržali sa 11
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 14.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 76  
Číslo tlače: 533 
Uviedol: 
  • Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Kazda (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 113
Za 104
Proti 0
Zdržali sa 9
Nehlasovali 0
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 517) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 517 
Uviedol: 
  • Petra Hajšelová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečníci:  Petra Hajšelová (poslankyňa NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Martin Čepček (poslanec NR SR) (viac), Katarína Hatráková (poslankyňa NR SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 535) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 74  
Číslo tlače: 535 
Uviedol: 
  • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Miloš Svrček (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 123
Za 116
Proti 0
Zdržali sa 7
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 533 
Uviedol: 
  • Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Kazda (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Martin Čepček (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac), Juraj Blanár (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 125
Za 115
Proti 0
Zdržali sa 10
Nehlasovali 0
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 400 a tlač 481).
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: -  
Číslo tlače: 400, 481 
   
   
   
Hodina otázok.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 506) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 31  
Číslo tlače: 506 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Herák (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 128
Proti 0
Zdržali sa 5
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 445) - druhé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 24  
Číslo tlače: 445 
Uviedol:   
Spravodajca:  Petra Hajšelová (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Juraja KRÚPU a Petry KRIŠTÚFKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 23  
Číslo tlače: 444 
Uviedol:   
Spravodajca:  Juraj Krúpa (viac) 
Rečníci:  Vladimíra Marcinková (poslankyňa NR SR) (viac), Juraj Krúpa (poslanec NR SR) (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 133
Za 132
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (tlač 349) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 22  
Číslo tlače: 349 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 132
Za 82
Proti 8
Zdržali sa 42
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 20  
Číslo tlače: 496 
Uviedol:   
Spravodajca:  Radovan Kazda (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 113
Proti 0
Zdržali sa 20
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 513) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 44  
Číslo tlače: 513 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Richter (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 53
Proti 0
Zdržali sa 77
Nehlasovali 3
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Richarda RAŠIHO, Denisy SAKOVEJ, Matúša ŠUTAJ EŠTOKA a Erika TOMÁŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 512) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 43  
Číslo tlače: 512 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Richter (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 132
Za 56
Proti 4
Zdržali sa 59
Nehlasovali 13
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 441 
Uviedol: 
  • Štefan Holý (podpredseda vlády SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Hus (viac) 
Rečníci:  Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac), Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 88
Proti 0
Zdržali sa 37
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509) - prvé čítanie.
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 509 
Uviedol: 
  • Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Katarína Hatráková (viac) 
Rečník:  Ján Herák (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 131
Za 127
Proti 0
Zdržali sa 2
Nehlasovali 2
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 531).
Dátum 13.5.2021 
Číslo schôdze 28 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 531 
Uviedol: 
  • Ján Budaj (minister životného prostredia SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Kuriak (viac) 
Rečníci:  Richard Sulík (podpredseda vlády a minister hospodárstva SR) (viac), Ján Budaj (minister životného prostredia SR) (viac), Marián Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Ladislav Kamenický (poslanec NR SR) (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.