Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA, Tibora BERNAŤÁKA a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1085) - druhé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 1085 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO,
Stanislava DROBNÉHO a Natálie GRAUSOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1144) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 80  
Číslo tlače: 1144 
Uviedol: 
 • Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alan Suchánek (viac) 
Rečníci:  Martin Beluský (poslanec NR SR) (viac), Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Drobný (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Stanislava DROBNÉHO a Jána MORU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1143) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 79  
Číslo tlače: 1143 
Uviedol: 
 • Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Lukáč (viac) 
Rečníci:  Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Drobný (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1151) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 1151 
Uviedol: 
 • Adriana Pčolinská (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1180) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 75  
Číslo tlače: 1180 
Uviedol: 
 • Natália Milanová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Simona Petrík (viac) 
Rečník:  Natália Milanová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1179) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 74  
Číslo tlače: 1179 
Uviedol: 
 • Miroslav Sopko (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Adriana Pčolinská (viac) 
Rečníci:  Miroslav Sopko (poslanec NR SR) (viac), Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1175) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 1175 
Uviedol: 
 • Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Eugen Jurzyca (viac) 
Rečník:  Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1169) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 1169 
Uviedol: 
 • Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečníci:  Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac), Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1168) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 1168 
Uviedol: 
 • Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Stanislav Drobný (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1150) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 1150 
Uviedol: 
 • Peter Pčolinský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1164) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 69  
Číslo tlače: 1164 
Uviedol: 
 • Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1165) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 1165 
Uviedol: 
 • Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Eugen Jurzyca (viac) 
Rečníci:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1178) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 66  
Číslo tlače: 1178 
Uviedol: 
 • Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Milan Uhrík (viac) 
Rečník:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ, Milana LAURENČÍKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1177) - prvé čítanie.
Dátum 19. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 1177 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:  Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ, Milana LAURENČÍKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1177) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 65  
Číslo tlače: 1177 
Uviedol: 
 • Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Martin Klus (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1176) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 1176 
Uviedol: 
 • Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Mihál (viac) 
Rečníci:  Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PAVELKU a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov (tlač 1167) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 63  
Číslo tlače: 1167 
Uviedol: 
 • Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Fecko (viac) 
Rečník:  Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1166) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 1166 
Uviedol: 
 • Branislav Gröhling (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Poliačik (viac) 
Rečníci:  Branislav Gröhling (poslanec NR SR) (viac), Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Sopko (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1148) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 57  
Číslo tlače: 1148 
Uviedol: 
 • Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Miroslav Ivan (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) - prvé čítanie.
Dátum 18. 10. 2018 
Číslo schôdze 35 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 1162 
Uviedol: 
 • Radovan Baláž (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Irén Sárközy (viac) 
Rečníci:  Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac), Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac), Radovan Baláž (poslanec NR SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Vladimír Faič (poslanec NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.