Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskoršlch predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 973) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 89  
Číslo tlače: 973 
Uviedol: 
 • Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky REMIŠOVEJ, Igora MATOVIČA, Gábora GRENDELA a Eduarda HEGERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 972) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 88  
Číslo tlače: 972 
Uviedol: 
 • Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečník:  Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975) - druhé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 975 
Uviedol: 
 • Edita Pfundtner (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Maroš Kondrót (viac) 
Rečníci:  Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana LAURENČÍKA, Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (tlač 1009) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 1009 
Uviedol: 
 • Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Cigániková (viac) 
Rečník:  Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 974) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 90  
Číslo tlače: 974 
Uviedol: 
 • Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alena Bašistová (viac) 
Rečníci:  Igor Matovič (poslanec NR SR) (viac), Alena Bašistová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 958) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 87  
Číslo tlače: 958 
Uviedol: 
 • Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Radoslav Pavelka (viac) 
Rečník:  Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 86  
Číslo tlače: 1032 
Uviedol: 
 • Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Martin Beluský (viac) 
Rečníci:  Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Marek Krajčí (poslanec NR SR) (viac), Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac), Radoslav Pavelka (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - druhé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 966 
Uviedol: 
 • Peter Antal (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Edita Pfundtner (viac) 
Rečník:  Peter Antal (poslanec NR SR) (viac) 
Interpelácie poslancov.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 979).
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: -  
Číslo tlače: 979 
   
   
   
Hodina otázok. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zastupujúc predsedu vlády SR Petra Pellegriniho odpovedal na otázky poslancov Juraja Kolesára a Jána Kvorku. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zastupujúc ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka odpovedal na otázku poslankyne Silvie Shahzad. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková odpovedala na otázku poslanca Juraja Kolesára. Minister obrany SR Peter Gajdoš zastupujúc podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú odpovedal na otázky poslancov Juraja Kolesára a Ondreja Dostála. Ministerka vnútra SR Denisa Saková odpovedala na otázku poslanca Gábora Grendela. Ministerka vnútra SR Denisa Saková zastupujúc podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa na otázku poslanca Vladimíra Sobodu. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavska zastupujúc ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera odpovedala na otázky poslankyne Silvie Shahzad.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: -  
Číslo tlače:  
   
   
   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1031) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 85  
Číslo tlače: 1031 
Uviedol: 
 • Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Natália Milanová (viac) 
Rečníci:  Natália Grausová (poslankyňa NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny BAŠISTOVEJ, Jany VAĽOVEJ a Magdalény KUClAŇOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1028) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 40  
Číslo tlače: 1028 
Uviedol: 
 • Alena Bašistová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Erik Tomáš (viac) 
Rečníci:  Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac), Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1026) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 84  
Číslo tlače: 1026 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 136
Za 47
Proti 14
Zdržali sa 75
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 1025) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 83  
Číslo tlače: 1025 
Uviedol:   
Spravodajca:  Anna Zemanová (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 134
Za 37
Proti 12
Zdržali sa 85
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1004) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 81  
Číslo tlače: 1004 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 60
Proti 12
Zdržali sa 60
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLlAČIKA a Mareka MAĎARIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1014) - prvé čítanie.
Dátum 21. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 54  
Číslo tlače: 1014 
Uviedol: 
 • Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Dušan Tittel (viac) 
Rečníci:  Martin Poliačik (poslanec NR SR) (viac), Karol Farkašovský (poslanec NR SR) (viac), Renáta Kaščáková (poslankyňa NR SR) (viac), Marek Maďarič (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Číž (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Dušan Jarjabek (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 1025) - prvé čítanie.
Dátum 20. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 83  
Číslo tlače: 1025 
Uviedol: 
 • Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Anna Zemanová (viac) 
Rečníci:  Martin Fecko (poslanec NR SR) (viac), Ľuboš Martinák (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1026) - prvé čítanie.
Dátum 20. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 84  
Číslo tlače: 1026 
Uviedol: 
 • Silvia Shahzad (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Nehézová (viac) 
Rečník:  Silvia Shahzad (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1004) - prvé čítanie.
Dátum 20. 6. 2018 
Číslo schôdze 33 
Bod programu: 81  
Číslo tlače: 1004 
Uviedol: 
 • Anna Verešová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Marosz (viac) 
Rečníci:   

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.