Strana 1 – B

VYPLŇTE LEN VEĽKÝMI PÍSMENAMI.

Začiarknite v políčku pri podávaní oznámenia k 30. aprílu.

V políčkach letopočtu vypíšte predchádzajúci kalendárny rok, nie rok, v ktorom toto oznámenie podávate.

Strana 7 -B

Nevypĺňajte pri podávaní oznámenia k 30. aprílu.

 

AB_Strana_8

Ak nevykonávate, ponechajte prázdne; nevypisujte „NIE“, „NEVYKONÁVAM“ a pod.

Ak nevykonávate, ponechajte prázdne; nevypisujte „NIE“, „NEVYKONÁVAM“ a pod.

AB_Strana_9

Ak nemáte žiadnu inú funkciu, nevypisujte NIE/NEMÁM a pod.

AB_Strana_10

Začiarknite v jednom z políčok. 

Vlastnícky podiel vyjadrite ako BSM, v percentách, zlomkom alebo desatinným číslom.

AB_Strana_11

V poli Druh neuvádzajte žiadne ďalšie podrobnosti, napríklad EČV. 

Vlastnícky podiel vyjadrite ako BSM, v percentách, zlomkom alebo desatinným číslom.

AB_Strana_12

V poli Druh uveďte napríklad len „CENNÉ PAPIERE“, „OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI“ a pod.

Vlastnícky podiel vyjadrite ako BSM, v percentách, zlomkom alebo desatinným číslom.