C-1

 

VYPLŇTE LEN VEĽKÝMI PÍSMENAMI.

C-6

Začiarknite v jednom z políčok.

Začiarknite v jednom z políčok.

Začiarknite v jednom z políčok.

C-7

Začiarknite v jednom z políčok.

Začiarknite v jednom z políčok.