Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy  
vlastnícky  
podiel v %  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
ukazovateľ  
(v tis. eur)  
skutočnosť  
plán  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
VI  
VH  
VI  
119 369  
-23 947  
167 518  
-10 433  
3 406 448  
2 329  
119 631  
262  
110 234  
-9 397  
147 920  
-9 490  
3 482 400  
22 642  
213 718  
68  
110 486  
252  
111 601  
1 115  
138 736  
-3 209  
3 514 705  
13 428  
213 964  
167  
105 111  
-6 490  
138 736  
0
Železničná spoločnosť Cargo. a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
99,53  
160 854  
-7 105  
3 441 683  
35 235  
211 790  
2 106  
141 944  
-5 976  
3 501 277  
18 877  
213 797  
79  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Slovenská pošta, a.s.  
VH  
VI  
3 520 938  
12 350  
214 312  
234  
VH  
VI  
211 164  
-2 900  
591 923  
-6  
VH  
VI  
592 594  
671  
593 126  
538  
593 636  
510  
593 810  
374  
594 040  
730  
Verejné prístavy, a.s.  
VH  
VI  
3 655  
3 464  
3 474  
10  
3 490  
16  
3 516  
26  
3 553  
37  
Technická obnova a ochrana železníc, a.s.  
Letisko Sliač, a. s.  
VH  
VI  
-1 498  
1 631  
-201  
1 722  
1 722  
181  
1 722  
165  
1 722  
168  
1 722  
168  
VH  
VI  
480  
127  
457 621  
-223 081  
22 513  
151  
701 685  
244 064  
22 719  
204  
702 520  
830  
702 515  
0
702 515  
0
702 515  
0
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.  
Letisko Poprad-Tatry, a.s.  
VH  
VI  
22 848  
117  
22 574  
0
22 574  
0
22 574  
0
97,61  
VH  
VI  
263 167  
-13 413  
51 286  
1 408  
255 748  
-7 206  
50 808  
780  
247 517  
-8 231  
50 929  
820  
239 154  
-8 363  
51 614  
1 423  
18 787  
8
232 049  
-7 105  
51 909  
1 576  
18 832  
45  
225 937  
-6 112  
52 277  
1 786  
18 927  
94  
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, a.s.  
Letisko Košice, a.s.  
49,70  
VH  
VI  
34,00  
VH  
VI  
20 097  
-845  
19 589  
-508  
18 780  
-809  
Letisko Piešťany, a.s.  
22,14  
VH  
VI  
16 410  
28  
16 006  
-272  
16 000  
10  
16 000  
10  
16 000  
10  
16 000  
50  
Metro Bratislava, a.s.  
34,00  
VH  
VI  
62 747  
2 317  
64 130  
2 351  
64 094  
729  
66 388  
4 219  
1 657 000  
1 329  
70 721  
4 334  
1 657 000  
0
71 000  
932  
Letové prevádzkové služby SR, š. p.  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, sui generis  
100,00  
100,00  
VH  
VI  
VH  
1 571 247  
17 635  
1 618 998  
45 194  
1 656 564  
4 515  
1 657 000  
0
Ministerstvo zdravotníctva SR  
VI  
VH  
VI  
3 834  
-504  
3 682  
-153  
3 682  
0
3 682  
0
3 682  
0
3 682  
4
Letecká vojenská nemocnica, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
97 886  
110  
97 684  
-202  
97 728  
44  
97 668  
8
97 676  
8
97 684  
8
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Nemocnica Poprad, a.s.  
VH  
VI  
27 177  
357  
27 523  
346  
27 951  
428  
28 292  
341  
28 641  
349  
28 998  
357  
VH  
VI  
24 950  
1 311  
18 103  
593  
26 211  
1 262  
18 729  
586  
27 522  
1 310  
19 213  
484  
28 776  
1 254  
19 716  
503  
30 001  
1 225  
19 920  
204  
31 221  
1 220  
20 278  
359  
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.  
VH  
VI  
VH  
VI  
28 162  
1 146  
53 775  
26 345  
3 708  
236  
29 360  
1 197  
68 967  
15 586  
3 893  
221  
29 980  
620  
30 288  
308  
30 288  
0
30 488  
200  
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00  
VH  
VI  
78 704  
5 000  
3 928  
35  
85 704  
7 000  
3 968  
40  
92 704  
7 000  
4 008  
40  
102 704  
10 000  
4 048  
40  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
VH  
VI  
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.  
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.  
VH  
VI  
VH  
5 928  
-324  
6 006  
90  
5 954  
37  
5 900  
65  
5 900  
65  
5 900  
65  
Ministerstvo financií SR  
12 454  
3 967  
11 004  
4 080  
9 642  
3 991  
8 413  
3 895  
VI  
VH  
VI  
8 944  
10 586  
288 403  
-7 621  
20 428  
1 344  
13 712  
7 866  
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
340 457  
1 042  
340 447  
2 213  
392 057  
2 610  
393 948  
2 891  
289 837  
762  
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
Slovenská konsolidačná, a.s.  
VH  
VI  
22 991  
2 845  
24 852  
4 705  
24 852  
4 705  
24 852  
4 705  
20 756  
1 671  
VH  
VI  
533 627  
32 216  
293 478  
1 309  
535 310  
33 391  
292 383  
483  
530 887  
28 435  
292 592  
509  
548 099  
30 647  
292 823  
531  
577 220  
78 632  
292 971  
202  
570 636  
69 226  
291 950  
316  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  
Exportno-importná banka SR  
VH  
VI  
VH  
17 118  
31  
17 194  
76  
17 271  
77  
17 348  
77  
VI  
VH  
18 050  
390  
17 064  
-946  
Mincovňa Kremnica, š.p.  
Ministerstvo hospodárstva SR  
VI  
VH  
VI  
318 709  
3 833  
318 600  
9 029  
320 709  
7 222  
326 981  
7 231  
333 644  
7 303  
340 379  
7 376  
Transpetrol, a.s.  
100,00  
100,00  
51,00  
221 792  
1 596  
219 856  
11 738  
223 043  
-4 881  
210 654  
2 535  
209 730  
12 330  
211 719  
-5 662  
1 762 437  
107 455  
26 356  
-1 100  
635  
211 034  
14 240  
206 021  
-5 713  
1 872 910  
110 474  
25 256  
-1 100  
-78  
216 449  
8 781  
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.  
Slovak Telekom, a.s.  
VH  
VI  
228 075  
-2 781  
1 605 368  
63 147  
30 361  
-2 160  
4 648  
217 382  
-5 554  
1 659 793  
78 678  
27 456  
-1 294  
2 452  
198 876  
-7 145  
1 989 399  
116 489  
24 156  
-1 100  
-783  
VH  
VI  
1 585 279  
49 301  
28 750  
-1 611  
34,00  
VH  
VI  
MH Development s.r.o.  
100,00  
100,00  
100,00  
VH  
VI  
2 070  
MH Invest, s.r.o.  
VH  
VI  
-1 890  
2 633  
-3 147  
-513  
-715  
-713  
-705  
2 422  
2 400  
2 390  
2 380  
2 360  
Rudné Bane, š. p.  
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy  
vlastnícky  
podiel v %  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
ukazovateľ  
(v tis. eur)  
skutočnosť  
plán  
25  
VH  
56  
42  
45  
10  
10  
VI  
VH  
VI  
5 452 661  
365 325  
933 809  
104 008  
886 753  
81 381  
5 345 703  
267 585  
334 839  
97 667  
2 465 595  
311 000  
338 604  
60 900  
2 473 765  
310 000  
331 739  
46 812  
2 531 031  
368 000  
325 963  
60 037  
2 443 610  
280 000  
N/A  
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  
Západoslovenská energetika, a. s.*  
Stredoslovenská energetika, a. s.*  
Východoslovenská energetika, a. s.*  
Slovenské elektrárne, a. s.*  
100,00  
51,00  
51,00  
51,00  
34,00  
VH  
VI  
N/A  
828 759  
23 254  
848 875  
48 960  
848 875  
13 097  
848 875  
60 491  
848 875  
N/A  
VH  
VI  
218 065  
66 794  
200 884  
46 822  
220 600  
69 100  
235 100  
83 500  
214 100  
62 400  
N/A  
VH  
VI  
VH  
N/A  
3 226 602  
448 846  
3 778 650  
356 270  
3 897 200  
126 650  
4 276 061  
358 955  
4 395 566  
123 210  
N/A  
N/A  
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy  
vlastnícky  
podiel v %  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
ukazovateľ  
(v tis. eur)  
skutočnosť  
plán  
Ministerstvo obrany SR  
VI  
VH  
18 376  
-442  
S účinnosťou 1.7.2013 sa spoločnosti Vojenská zotavovňa a hotel  
2 683  
16 448  
16 500  
16 520  
16 540  
HOREZZA, a. s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
0
0
0
0
VI  
VH  
VI  
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s.  
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s.  
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.  
Zemplínska Šírava, a.s., Vojenská zotavovňa Smrekovica, a.s. a Vojenské  
zdravotnícke zariadenia, a.s. zlúčili a nástupníckou spoločnosťou sa stala  
spoločnosť HOREZZA, a. s.  
21  
756  
VH  
VI  
VH  
-217  
15 692  
-64  
VI  
VH  
VI  
2 655  
-795  
2 076  
-579  
2 266  
190  
2 135  
-132  
2 020  
-115  
1 928  
-93  
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.  
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.  
100,00  
100,00  
14 050  
-1 664  
8 597  
-5 453  
7 500  
-1 097  
6 826  
-675  
6 334  
-491  
5 880  
-455  
VH  
VI  
VH  
VI  
22 040  
380  
17 832  
-4 170  
71 038  
131  
17 088  
-744  
18 087  
142  
18 261  
158  
18 728  
370  
Letecké opravovne Trenčín, a. s.  
100,00  
100,00  
71 051  
88  
70 883  
122  
70 700  
140  
70 600  
130  
70 500  
120  
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.  
VH  
Ministerstvo vnútra SR  
VI  
15 562  
15 612  
15 662  
15 712  
15 762  
15 812  
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.  
100,00  
100,00  
VH  
VI  
VH  
6
88 486  
-3 312  
51  
85 899  
-2 637  
50  
86 358  
-4 041  
50  
71 854  
-14 503  
50  
52 624  
-4 931  
50  
47 561  
-4 863  
Nemocnica svätého Michala, a. s.**  
Ministerstvo zahraničných vecí SR  
VI  
VH  
52 877  
203  
53 043  
359  
52 828  
230  
52 846  
239  
52 879  
255  
52 910  
261  
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
100,00  
100,00  
VI  
2 765  
173  
2 749  
79  
2 800  
80  
2 860  
90  
2 900  
100  
2 930  
110  
Technická inšpekcia, a.s.  
VH  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Biont, a. s.  
VI  
VH  
5 598  
-281  
5 457  
-141  
5 599  
0
5 464  
2
5 464  
0
5 464  
0
95,00  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Poľnonákup Tatry, a.s.  
VI  
VH  
1 279  
-388  
1 092  
1 505  
1 106  
1 700  
1 163  
1 644  
1 224  
1 587  
1 285  
1 526  
100,00  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Vodohospodárska výstavba, š. p.  
VI  
VH  
VI  
456 552  
2 181  
444 228  
2 815  
443 261  
704  
443 556  
645  
443 996  
840  
444 534  
1 038  
100,00  
100,00  
827 937  
-18 228  
838 821  
2 157  
865 615  
-5 185  
874 271  
-5 237  
883 014  
-5 289  
891 844  
-5 342  
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
Lesy Slovenskej republiky, š. p.  
VH  
VI  
VH  
VI  
756 292  
12 693  
27 893  
30  
753 443  
8 392  
26 303  
51  
720 000  
3 100  
27 972  
51  
749 000  
3 100  
26 512  
126  
748 000  
3 100  
26 638  
120  
748 000  
3 100  
26 758  
66  
100,00  
100,00  
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.  
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.  
VH  
VI  
VH  
VI  
2 592  
1
2 588  
1
2 590  
2
2 590  
1
2 593  
2
2 598  
2
100,00  
3 348  
3
3 222  
-124  
62 354  
-7 026  
25 347  
52  
2 427  
-185  
5 460  
39  
3 352  
1
55 380  
-7 126  
27 500  
100  
2 670  
10  
5 442  
20  
3 098  
0
47 967  
-7 120  
25 061  
100  
2 427  
0
5 554  
20  
3 098  
0
40 847  
-7 120  
25 141  
20  
2 427  
0
5 574  
20  
3 098  
0
33 727  
-7 120  
25 201  
60  
2 427  
0
5 594  
20  
Závodisko, š. p.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
69 380  
-6 789  
25 294  
-368  
2 612  
-115  
5 432  
263  
Hydromeliorácie, š. p.  
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.  
Agroinštitút Nitra, š.p.  
VH  
VI  
VH  
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Technický skúšobný ústav Piešťany,š.p.  
VI  
VH  
2 813  
20  
2 889  
87  
2 846  
3
2 983  
4
2 986  
4
2 989  
5
100,00  
VI - vlastné imanie  
VH - výsledok hospodárenia  
* údaje nie sú k dispozícii a budú známe po schválení obchodných plánov orgánmi spoločností  
** spoločná nemocnica MV SR a MO SR