Tabuľka č. 16  
1,25  
Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) - zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017  
Návrh 2015  
Príjem zo ŠFM Príjem zo ŠFM  
Návrh 2016  
Návrh 2017  
Číslo zmluvy  
o realizácii  
projektu  
Kapitola  
Skrátený názov projektu  
Príjem zo  
ŠFM  
(EUR)  
Príjem zo  
ŠFM  
ŠR  
( EUR)  
ŠR  
(CHF)  
Príjem zo ŠFM Príjem zo ŠFM  
(EUR) (CHF)  
ŠR  
( EUR)  
ŠR  
(CHF)  
ŠR  
( EUR)  
ŠR  
(CHF)  
(EUR)  
(CHF)  
(CHF)  
Ministerstvo vnútra Zlepšenie pripravenosti záchranných...  
1552/2011  
7/2012  
1 742 042  
1 390 573  
3 132 615  
2 177 553  
1 738 216  
3 915 769  
0
0
0
0
0
0
295 935  
369 919  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozšírenie informačného systému...  
SR  
0
295 935  
369 919  
Spolu MV SR  
Ministerstvo  
spravodlivosti SR  
MS SR  
Rozvoj a technologická inovácia súdov  
1991/2011  
1551/2011  
1550/2011  
1 884 072  
1 884 072  
2 355 090  
2 355 090  
0
0
0
0
9 845  
9 845  
12 306  
12 306  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo  
životného prostredia  
SR  
Rozvoj ochrany prírody - Štátna ochrana prírody  
743 979  
743 979  
929 974  
929 974  
0
0
0
0
185 994  
185 994  
232 493  
232 493  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MŽP SR  
Ministerstvo  
Monitoring a výskum lesných ekosystémov - Národné lesnícke  
centrum  
pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
MPRV SR  
21 166  
21 166  
26 458  
26 458  
0
0
0
0
15 874  
15 874  
19 843  
19 843  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo  
školstva,vedy,  
výskumu a športu SR  
Odborné vzdelávanie a príprava - Štátny inštitút odborného  
vzdelávania  
5/2012  
905 504  
905 504  
165 162  
530 485  
585 452  
1 131 880  
1 131 880  
206 453  
663 106  
731 815  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 284 393  
1 605 491  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 144  
49 144  
261 290  
0
61 430  
61 430  
326 613  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 284 393  
1 605 491  
MŠVVŠ SR  
Fond technickej asistencie  
725/2008  
9/2012  
186 984  
233 730  
CESTA pre postihnuté deti... - Slovenský Červený kríž  
Vstúpte k nám ... - Košický samosprávny kraj  
0
0
0
0
11/2012  
0
0
Zemplínske Hámre - objavme históriu ... - Obec Zemplínske Hámre  
14/2012  
16/2012  
52/2012  
739 590  
550 053  
253 190  
924 488  
687 566  
316 488  
0
0
0
0
0
0
35 675  
59 044  
0
44 594  
73 805  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"TOKAJ JE LEN JEDEN" - Združenie Tokajská vínna cesta  
Slovenský raj - klaster - Obec Stratená  
Komplexné sociálne služby pre ... - Gréckokatolícka charita Prešov  
Komunita na ceste k prosperite - ETP Slovensko  
Kanalizácia Gemerská Poloma - Obec Gemerská Poloma  
Splašková kanalizácia Dlhé - Obec Dlhé nad Cirochou  
Tušice kanalizácia a ČOV - II. Etapa - Obec Tušice  
Kanalizácia a ČOV VR - Obec Veľké Ripňany  
ČOV a kanalizácia Dvorníky - Obec Dvorníky  
Celoobecná kanalizácia a ČOV - Obec Častá  
18/2012  
207 621  
399 288  
259 526  
499 110  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190 319  
0
237 899  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Úrad vlády SR  
310/2012  
325/2012  
314/2012  
321/2012  
323/2012  
329/2012  
333/2012  
1561/2011  
1/2010  
3 196 478  
1 247 822  
1 044 260  
2 102 408  
2 342 563  
342 593  
3 995 598  
1 559 778  
1 305 325  
2 628 010  
2 928 204  
428 241  
414 394  
959 287  
739 884  
961 808  
1 650 794  
2 006 567  
206 336  
0
517 993  
1 199 109  
924 855  
1 202 260  
2 063 493  
2 508 209  
257 920  
0
0
2 403  
11 743  
11 145  
0
0
3 004  
14 679  
13 931  
0
1 936 193  
0
2 420 241  
0
Blokový grant pre mimovládne organizácie - Nadácia Ekopolis  
Štipendijný fond - SAIA, n.o.  
1 925 208  
0
2 406 510  
0
0
0
15 632 173  
19 540 218  
7 411 092  
9 263 867  
2 222 774  
2 778 468  
ÚV SR  
SPOLU  
22 319 509  
27 899 389  
0
0
9 203 133  
11 503 919  
0
0
2 271 918  
2 839 898  
0
0