Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 176
Dátum doručenia: 12. 10. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (13 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (10 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (19 KB)
Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (68 KB)
Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2013 (51 KB)
Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013  (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (57 KB)
Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013 (233 KB)
Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2013 (16 KB)
Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2013 (11 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (13 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (16 KB)
Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (15 KB)
Úvodná strana návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu rozpočtu (8 KB)
Návrh rozpočtu (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu (640 KB)
Prílohy - úvodná strana (Príloha) Prílohy - úvodná strana (10 KB)
Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (Príloha) Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (165 KB)
Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (47 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy - Obal (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy - Obal (15 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (32 KB)
Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (Príloha) Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (17 KB)
Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (139 KB)
Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (aktualizácia 2012) (Príloha) Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (aktualizácia 2012) (112 KB)
Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (12 KB)
Zoznam tabuliek a príloh k tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh k tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (11 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (76 KB)
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2014 a 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2014 a 2015 (74 KB)
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (61 KB)
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 (61 KB)
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2013 (64 KB)
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2013 (66 KB)
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (61 KB)
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 (61 KB)
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2013 (59 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa programov (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa programov (149 KB)
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa kapitol (125 KB)
Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2013, 2014, 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2013, 2014, 2015 (195 KB)
Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie (94 KB)
Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (94 KB)
Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014 (94 KB)
Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (94 KB)
Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2013 a tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2014-2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2013 a tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2014-2015 (13 KB)
Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (16 KB)
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (16 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (26 KB)
Tabuľka č. 16 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (136 KB)
Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2013 - 2015  (Iný typ dokumentu) Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2013 - 2015 (55 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 243 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 243 (17 KB)

Rokovanie výborov

15. 11. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 11. 2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 11. 2012, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
20. 11. 2012, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20. 11. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 11. 2012, Výbor NR SR pre európske záležitosti
21. 11. 2012, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
13. 11. 2012, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
20. 11. 2012, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
22. 11. 2012, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22. 11. 2012, Výbor NR SR pre sociálne veci
20. 11. 2012, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
19. 11. 2012, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 13. 12. 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

05. 12. 2012 Duchoň, Daniel Detail návrhu 6 0176 Daniel Duchoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0176 Daniel Duchoň II (264 KB)
07. 12. 2012 Mičovský, Ján Detail návrhu 6 0176 Ján Mičovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0176 Ján Mičovský II (63 KB)
11. 12. 2012 Duchoň, Daniel Detail návrhu 6 0176 Daniel Duchoň2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0176 Daniel Duchoň2 II (92 KB)
11. 12. 2012 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0176 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0176 Jana Žitňanská II (47 KB)
12. 12. 2012 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 0176 Viliam Novotný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0176 Viliam Novotný II (114 KB)
12. 12. 2012 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 0176 Ľudovít Kaník II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0176 Ľudovít Kaník II (66 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 367 zo dňa 13. 12. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 12. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 12. 2012), čiastka 106, číslo 438/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.