Prílohy
1.Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95
2.Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
3.Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy
4.Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
5.Implicitné záväzky
6.Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (aktualizácia 2012)