Tabuľka č. 12
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2013
(v  eurách)
Položka Návrh 2013
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 2 035 000
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia 14 381
S p o l u   príjmy 2 049 381
Tabuľka č. 12a
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2014 - 2015
(v eurách)
Položka Návrh 2014 Návrh 2015
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 8 960 000 24 137 000
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia 7 317
S p o l u   príjmy 8 967 317 24 137 000