Detaily procesu Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Evidencia

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017

Iný typ, parlamentná tlač 982
Dátum doručenia: 22. 5. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (14 KB)
Návrh účtu (Iný typ dokumentu) Návrh účtu (377 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (37 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (38 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017 (318 KB)
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017 (397 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (33 KB)
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017 (306 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (17 KB)
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele (219 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (107 KB)
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (509 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (36 KB)
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017 (239 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (66 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (512 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (51 KB)
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2017 (631 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (46 KB)
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2017 (626 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (33 KB)
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017 (299 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (92 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (492 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (70 KB)
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2017 (574 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (42 KB)
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017 (373 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (45 KB)
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (369 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (53 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017 (414 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (23 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR (287 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (18 KB)
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR (248 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (36 KB)
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017 (421 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (36 KB)
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016 (318 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (17 KB)
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017 (236 KB)
Tabuľka č. 21 -  Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (15 KB)
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017 (211 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (20 KB)
Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (505 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (40 KB)
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2017 (476 KB)
Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (11 KB)
Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 24, 25, 26 a 27 (202 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (37 KB)
Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (530 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (43 KB)
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017 (393 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (42 KB)
Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017  (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017 (513 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (34 KB)
Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017 (214 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.