Štátna pokladnica  
Tabuľka: 27  
19.3.2018  
Strana: 1  
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
220 - ADMINISTRATÍVNE  
210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z  
POPLATKY A INÉ POPLATKY A  
VLASTNÍCTVA MAJETKU  
230 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
PLATBY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
Úrad vlády SR  
2203  
135  
2
1 320  
52  
292  
381  
5 365  
0
1 550  
166  
457  
0
0
4
0,0  
200,0  
101,2  
98,1  
126,0  
126,0  
155,2  
0,0  
161,2  
138,0  
171,8  
0,0  
1 359  
1 215  
46 873  
10 998  
11 664  
511  
944 958  
131  
9 239  
614  
13 540  
128  
400  
0
1 568  
1 275  
990  
46 437  
11 016  
14 073  
663  
904 835  
38  
15 071  
967  
15 065  
263  
150  
2 215  
3 742  
93,8  
81,5  
99,1  
100,2  
120,7  
129,7  
95,8  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
148,0  
0,0  
0,0  
0,0  
208,4  
0,0  
0,0  
0,0  
525,3  
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
1 336  
51  
368  
480  
8 329  
0
2 498  
229  
785  
0
1 900  
2 812  
1 082  
479  
0
498  
0
135  
3
788  
0
0
0
0
239  
0
0
0
150  
29,0  
163,1  
157,5  
111,3  
205,5  
37,5  
0,0  
238,6  
97,5  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
0
0
0
0
0
0
27  
369  
14 476  
0,0  
0,0  
75,9  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
303,6  
486  
10 206  
0
1 153  
6 950  
S P O L U  
141,8 1 043 198 1 016 800  
2 289  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 27  
19.3.2018  
Strana: 2  
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
240 - ÚROKY Z TUZEMSKÝCH  
ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN.  
VÝPOMOCÍ, VKLADOV A ÁŽIO  
250 - ÚROKY ZO ZAHRANIĆNÝCH  
ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN.  
VÝPOMOCÍ A VKLADOV  
290 - INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
Úrad vlády SR  
2203  
0
0
1
0
0
0
6
0
0
0
20  
0
0
0
0
0
2
0
1
0
3
0
0
1
1
0
0
0
0
8
0,0  
0,0  
200,0  
0,0  
0,0  
0,0  
50,0  
0,0  
0,0  
0,0  
5,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
188  
53  
169  
0
169  
0
0,0  
0,0  
126,6  
313,2  
903,6  
0,0  
87,2  
0,0  
748,0  
4 019,0  
396,0  
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
238  
166  
1 527  
165  
8 974  
0
1 294  
4 220  
1 402  
0
10 297  
0
173  
105  
354  
0
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
12  
7
206  
18 380  
0,0  
0,0  
271,1  
161,0  
0
27  
76  
11 415  
S P O L U  
29,6  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 27  
19.3.2018  
Strana: 3  
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
300 - GRANTY A TRANSFERY  
PRÍJMY SPOLU  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
Úrad vlády SR  
2203  
1 494  
1 217  
50 282  
11 103  
12 125  
892  
960 865  
131  
10 962  
885  
14 521  
128  
400  
0
2 130  
1 444  
994  
96,7  
81,7  
4 046  
1 218  
2 300  
5 490  
25 987  
12 901  
38 186  
516  
86 326  
5 330  
13 115  
420  
17 381  
2 827  
2 060  
8 295  
40 889  
50 182  
56 731  
1 114  
97 520  
55 707  
33 615  
470  
429,6  
232,1  
89,6  
5 540  
2 435  
52 582  
16 593  
38 112  
13 793  
999 051  
647  
97 288  
6 215  
27 636  
548  
18 825  
3 821  
339,8  
156,9  
100,6  
124,2  
150,4  
373,3  
98,0  
178,1  
119,8  
983,5  
186,9  
133,8  
108,8  
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
50 825  
12 315  
16 448  
1 308  
922 639  
38  
18 998  
5 420  
18 041  
263  
101,1  
110,9  
135,7  
146,6  
96,0  
52 885  
20 610  
57 337  
51 490  
979 370  
1 152  
116 518  
61 127  
51 656  
733  
151,1  
157,3  
389,0  
148,6  
215,9  
113,0  
1 045,2  
256,3  
111,9  
152,2  
0,0  
29,0  
173,3  
612,4  
124,2  
205,5  
40,5  
0,0  
256,8  
99,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
162  
2 249  
5 470  
630  
0
34 918  
231 383  
959  
428  
53 014  
421 192  
1 030  
0
37 048  
1 121  
2 677  
58 484  
151,8  
157,9  
113,8  
S P O L U  
1 067 135 1 056 614  
182,0 1 298 518 1 477 806