Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
19.3.2018  
Strana: 1  
Kapitálové výdavky za rok 2017  
(v tis. eur)  
710 - Obstarávanie kapitálových  
aktív  
Kapitola štátneho rozpočtu  
700 - Kapitálové výdavky  
720 - Kapitálové transfery  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
10 246  
1 559  
3 782  
70  
92  
50  
4 366  
561  
3 103  
1 213  
5 641  
6 588  
167  
285  
2 518  
427  
30,3  
77,8  
10 246  
1 559  
3 582  
70  
92  
50  
4 366  
561  
3 103  
1 213  
1 638  
6 588  
167  
285  
2 518  
427  
30,3  
77,8  
45,7  
0
0
200  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
2 001,5  
0,0  
149,2  
9 411,4  
181,5  
570,0  
57,7  
4 003  
9 411,4  
181,5  
570,0  
57,7  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
76,1  
76,1  
0
4 000  
5 830  
238 956  
53 000  
20 821  
29 678  
406 158  
144 825  
70 736  
4 993  
20 278  
146 613  
26 556  
1 295 963  
1 600  
260  
3 998  
7 009  
150 704  
86 188  
24 748  
67 025  
131 208  
91 115  
15 501  
5 978  
29 319  
24 341  
119 775  
744 527  
1 377  
1 439  
981  
100,0  
120,2  
63,1  
162,6  
118,9  
225,8  
32,3  
4 000  
5 830  
238 956  
53 000  
20 821  
29 678  
518  
7 617  
70 736  
4 993  
1 075  
1 449  
16 850  
179 112  
1 600  
260  
3 998  
6 215  
150 704  
67 019  
24 748  
67 025  
1 948  
3 598  
1 915  
5 055  
1 358  
4 499  
4 933  
227 260  
1 377  
1 439  
981  
100,0  
106,6  
63,1  
126,5  
118,9  
225,8  
376,1  
47,2  
0
0
0
0
0
0
0
794  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
31,9  
63,8  
0,0  
19 169  
0
0
405 640  
137 208  
129 260  
87 517  
13 586  
923  
27 961  
19 842  
114 842  
62,9  
21,9  
2,7  
0
0
119,7  
144,6  
16,6  
451,0  
57,4  
101,2  
126,3  
310,5  
29,3  
126,9  
86,1  
553,5  
4 087,5  
100,0  
196,0  
820,0  
423,3  
80,0  
0,0  
19 203  
145 164  
9 706  
1 116 851  
145,6  
13,7  
1 183,2  
46,3  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
517 267  
86,1  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
553,5  
4 087,5  
100,0  
196,0  
820,0  
423,3  
80,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
24  
32  
124  
30  
30  
35  
24  
32  
124  
30  
30  
35  
32  
243  
246  
127  
32  
243  
246  
127  
28  
28  
Národný bezpečnostný úrad  
0
6 486  
6 595  
11 920  
1 871  
70  
0,0  
75,5  
5,0  
346,5  
1 166,7  
0
6 486  
6 595  
191  
1 599  
70  
0,0  
75,5  
0,1  
296,1  
1 166,7  
0
0
0
0,0  
0,0  
229,5  
0,0  
0,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
8 738  
238 467  
540  
8 738  
233 357  
540  
0
5 110  
0
11 729  
272  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
6
6
0
S P O L U  
2 739 019  
1 552 793  
56,7  
899 937  
605 628  
67,3  
1 839 082  
947 165  
51,5  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
19.3.2018  
Strana: 2  
Kapitálové výdavky za rok 2017  
(v tis. eur)  
721 - Transfery v rámci verejnej  
správy  
Kapitola štátneho rozpočtu  
721001 - Príspevkovej organizácii  
721002 - Rozpočtovej organizácii  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
117,6  
262,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
60  
0
3 860  
6 433,3  
0,0  
0
0
2 420  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
17 686  
0,0  
0
257  
474  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
78 280  
32 751  
13 549  
0,0  
66,7  
0,0  
0
0
0
3 183  
10 802  
13 434  
2 611  
0
49 084  
0
7
0
626  
0,0  
0
0
0
18 203  
8 512  
9 706  
950 214  
24 694  
8 573  
28 641  
514 909  
135,7  
100,7  
295,1  
54,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
199,6  
0,0  
14 500  
17 053  
131  
2 196  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
50  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
272  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
5 110  
0
10 202  
272  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0,0  
0
S P O L U  
1 040 889  
734 043  
70,5  
14 550  
49 748  
341,9  
0
3 092  
0,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
19.3.2018  
Strana: 3  
Kapitálové výdavky za rok 2017  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
721003 - Verejnej vysokej škole  
721006 - Obci  
721007 - Vyššiemu územnému celku  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
43,6  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
88,5  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50  
0
1 440  
2 880,0  
0,0  
10  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
16 955  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
1 712  
0
59 434  
0,0  
0
0
47 284  
20 621  
300  
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
1 500  
0
1 328  
0
312  
3
0
209  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314  
1 518  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
0
0,0  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
9 706  
1 500  
14 927  
66 550  
153,8  
4 436,7  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
5 100  
0
0
7 792  
0
0,0  
152,8  
0,0  
0
2 400  
0
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
0,0  
0
S P O L U  
47 284  
22 401  
47,4  
16 656  
168 930  
1 014,2  
1 510  
4 252  
281,6  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
19.3.2018  
Strana: 4  
Kapitálové výdavky za rok 2017  
(v tis. eur)  
723 - Transfery nefinan. subjektom  
721009 - Ostatným subjektom  
verejnej správy  
722 - Transfery jednotlivcom a  
neziskovým právnickým osobám  
a transfery PO nezaradeným vo  
ver.správe v registri organizácií  
vedenom ŠÚ SR  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
165,3  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
97,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
69,8  
0,0  
0,0  
323,3  
0,0  
0,0  
5,9  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
12,6  
56,3  
0,0  
0,0  
0,0  
7,9  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
140  
136  
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 448  
0
35  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 340  
0
59  
405 640  
50 921  
0
0
38 080  
26 574  
50 044  
28 192  
0
40  
0
0
0
37  
0
0
0
297  
0
0
3 703  
6 120  
1 000  
3 233  
0
34  
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
0
0
0
0
0
417  
0
136 652  
10 852  
86 201  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
59 845  
0
40 000  
2 358  
126 637  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
10  
0
0
527  
0
0
1 000  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
0
S P O L U  
63 558  
17 510  
27,5  
79 220  
35 049  
44,2  
718 973  
177 322  
24,7  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
19.3.2018  
Strana: 5  
Kapitálové výdavky za rok 2017  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
725 - Transfery do zahraničia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
751  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
0
S P O L U  
0
751  
0,0