Bežné transfery za rok 2017 Bežné transfery za rok 2017 Bežné transfery za rok 2017 Bežné transfery za rok 2017 Bežné transfery za rok 2017 Bežné transfery za rok 2017 Bežné transfery za rok 2017
(v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 640 - Bežné transfery 641 - Transfery v rámci verejnej správy 641001 - Príspevkovej organizácii Kapitola štátneho rozpočtu 641002 - Štátnemu účelovému fondu  641003 - Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam  641006 - Rozpočtovej organizácii Kapitola štátneho rozpočtu   641008 - Verejnej vysokej škole 641009 - Obci 641010 - Vyššiemu územnému celku Kapitola štátneho rozpočtu 641012 - Ostatným subjektom verejnej správy 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám   642001 - Obč. združeniu, nadácii a neinvest. fondu Kapitola štátneho rozpočtu  642031 - Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 644 - Transfery nef. sub. a transf. PO nezaradeným vo verej.sektore v registri organizácií vedenom ŠÚ SR  644001 - Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC Kapitola štátneho rozpočtu  644002 - Ostatnej právnickej osobe 644003 - Fyzickej osobe - podnikateľovi 647 - Transfery do tuzemských finančných inštitúcií Kapitola štátneho rozpočtu 649 - Transfery do zahraničia 649003 - Medzinárodnej organizácii 649005 - Odvody do rozpočtu EÚ
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 179 247 138,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 113 186 164,6 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 66 61 92,4 66 61 92,4 0 0 0,0
 Kancelária prezidenta SR          2102 183 142 77,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 183 142 77,6 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad vlády SR                  2103 10 665 22 401 210,0 4 046 16 408 405,5 4 046 14 961 369,8  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 29 0,0 0 1 223 0,0 0 158 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 13 0,0 6 619 5 906 89,2 5 800 3 897 67,2  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 87 0,0 0 87 0,0 0 0 0,0
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 22 91 413,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 22 32 145,5 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 0 50 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 50 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 9 0,0 0 9 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 186 243 130,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 186 243 130,6 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 117 168 143,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 112 163 145,5 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 5 5 100,0 5 5 100,0 0 0 0,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 4 209 3 399 80,8 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 4 209 3 399 80,8 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 52 86 165,4 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 48 82 170,8 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 4 4 100,0 4 4 100,0 0 0 0,0
 Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 9 522 37 896 398,0 1 218 3 176 260,8 1 218 3 029 248,7  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 147 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 1 068 3 820 357,7 832 2 195 263,8  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 226 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 224 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 7 236 30 674 423,9 0 28 178 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo obrany SR         2111 157 112 152 588 97,1 0 8 396 0,0 0 2 024 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 0 6 372 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 143 495 133 126 92,8 80 92 115,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 3 860 2 576 66,7 1 010 2 406 238,2  Ministerstvo obrany SR         2111 550 170 30,9 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 9 757 8 490 87,0 9 757 8 490 87,0 0 0 0,0
 Ministerstvo vnútra SR         2112 988 110 1 074 787 108,8 794 484 860 409 108,3 5 490 10 152 184,9  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 0 0,0 0 33 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 5 0,0 360 4 752 1 320,0 0 9 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 193 089 213 239 110,4 3 272 8 173 249,8  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 505 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 220 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 537 634 118,1 337 443 131,5 0 0 0,0
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 19 217 24 941 129,8 0 3 233 0,0 0 10 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 185 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 28 0,0 0 10 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 14 204 21 688 152,7 0 621 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 5 000 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 5 000 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 13 20 153,8 13 20 153,8 0 0 0,0
 Ministerstvo financií SR       2115 4 391 10 727 244,3 268 5 834 2 176,9 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 982 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 268 4 852 1 810,4 2 559 3 594 140,4 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 1 200 1 057 88,1  Ministerstvo financií SR       2115 364 242 66,5 364 239 65,7 0 0 0,0
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 57 073 101 986 178,7 25 987 61 000 234,7 25 987 57 851 222,6  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 2 997 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 14 0,0 0 129 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 9 0,0 1 061 695 65,5 900 529 58,8  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 0 0,0 27 125 37 274 137,4 27 125 37 218 137,2  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 56 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 2 900 3 017 104,0 2 900 3 017 104,0 0 0 0,0
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 1 124 748 1 053 984 93,7 1 037 609 974 463 93,9 12 901 44 023 341,2  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 263 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 530 132 503 405 95,0 14 232 492 3,5 15 284 8 0,1  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 53 543 61 405 114,7 51 337 54 430 106,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 23 922 7 649 32,0 0 0 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 23 847 7 572 31,8 75 77 102,7 0 0 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 9 674 10 467 108,2 9 674 10 459 108,1 0 0 0,0
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 1 244 889 1 343 714 107,9 37 320 41 391 110,9 37 240 39 799 106,9  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 0 0,0 80 14 17,5 0 26 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 1 506 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 46 0,0 1 206 776 1 301 601 107,9 0 373 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 1 205 592 1 300 135 107,8 155 63 40,6 0 2 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 61 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 638 659 103,3 638 659 103,3 0 0 0,0
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 1 918 461 1 876 258 97,8 56 156 70 107 124,8 516 1 157 224,2  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 032 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 55 640 66 227 119,0 0 1 691 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 1 861 629 1 805 496 97,0 6 717 15 152 225,6  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 224 915 242 915 108,0 0 59 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 59 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 676 596 88,2 676 596 88,2 0 0 0,0
 Ministerstvo kultúry SR        2124 185 243 178 080 96,1 121 110 127 606 105,4 71 821 79 691 111,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 0 0 0,0 0 100 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 23 0,0 0 1 440 0,0 0 635 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 49 289 45 717 92,8 63 883 49 414 77,4 14 996 2 236 14,9  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 0 803 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 541 0,0 0 262 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 250 257 102,8 235 228 97,0 0 0 0,0
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 70 586 98 204 139,1 60 897 68 718 112,8 5 280 11 050 209,3  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 55 617 57 668 103,7 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 4 886 8 774 179,6 80 110 137,5  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 3 482 19 529 560,9 1 882 19 460 1 034,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 1 600 69 4,3 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 1 321 1 183 89,6 1 321 1 183 89,6 0 0 0,0
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 991 162 629 353 63,5 25 591 66 208 258,7 13 114 28 764 219,3  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 34 812 0,0 0 0 0,0 0 89 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 12 477 428 3,4 0 2 114 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 1 0,0 543 4 362 803,3 0 2 861 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 964 028 557 210 57,8 0 7 810 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 964 028 458 742 47,6 0 90 658 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 1 000 1 573 157,3 1 000 1 202 120,2 0 0 0,0
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 628 133 745 009 118,6 545 270 663 161 121,6 3 043 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 25 000 25 000 100,0 0 0 0,0 12 000 12 849 107,1  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0 610 574 94,1 0 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 209 559 0 0,0 71 922 63 547 88,4 10 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0 10 149 17 454 172,0 1 430 9 016 630,5  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 8 719 8 438 96,8 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 792 847 106,9 792 847 106,9 0 0 0,0
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 700 508 72,6 420 470 111,9 420 470 111,9  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 270 29 10,7 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 10 9 90,0 10 9 90,0 0 0 0,0
 Štatistický úrad SR            2132 673 1 085 161,2 630 959 152,2 630 959 152,2  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 43 125 290,7 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 15 31 206,7 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 15 31 206,7 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 16 48 300,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 13 45 346,2 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 3 3 100,0 3 3 100,0 0 0 0,0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 1 004 1 128 112,4 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 71 26 36,6 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 933 1 102 118,1 933 1 101 118,0 0 0 0,0
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 143 177 123,8 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 8 50 625,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 135 127 94,1 135 127 94,1 0 0 0,0
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 588 619 105,3 0 300 0,0 0 300 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 13 28 215,4 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 575 291 50,6 575 291 50,6 0 0 0,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 24 18 75,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 24 18 75,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Národný bezpečnostný úrad 2141 356 411 115,4 0 82 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 82 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 356 329 92,4 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 30 39 130,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 30 39 130,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Všeobecná pokladničná správa   2148 2 682 255 2 253 502 84,0 1 821 801 1 588 288 87,2 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 501 059 415 325 82,9 1 318 055 1 167 958 88,6  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 1 770 0,0 0 350 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 2 687 2 885 107,4 145 152 13 547 9,3 0 1 752 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 0 0,0 1 510 717 47,5  Všeobecná pokladničná správa   2148 713 792 650 950 91,2 40 748 16 778 41,2 673 044 634 172 94,2
 Slovenská akadémia vied        2151 36 301 41 041 113,1 34 856 39 924 114,5 34 856 39 708 113,9  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 24 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 192 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 1 395 1 066 76,4 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 6 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 6 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 50 45 90,0 50 45 90,0 0 0 0,0
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 7 26 371,4 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 3 21 700,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 4 5 125,0 4 5 125,0 0 0 0,0
 S P O L U 10 136 372 9 652 937 95,2 4 567 663 4 600 133 100,7 216 562 333 948 154,2  S P O L U 80 617 120 477 149,4 501 139 415 339 82,9 1 330 055 1 194 995 89,8  S P O L U 530 132 505 349 95,3 83 319 77 045 92,5 15 284 4 965 32,5  S P O L U 261 803 53 523 20,4 3 777 543 3 696 268 97,8 84 024 92 421 110,0  S P O L U 1 430 507 1 543 050 107,9 1 037 721 643 404 62,0 31 447 75 912 241,4  S P O L U 998 744 476 208 47,7 5 075 90 999 1793,1 2 710 1 774 65,5  S P O L U 750 735 711 358 94,8 70 240 74 087 105,5 673 044 634 172 94,2