Kapitola štátneho rozpočtu 700 - Kapitálové výdavky 710 - Obstarávanie kapitálových aktív 720 - Kapitálové transfery Kapitola štátneho rozpočtu 721 - Transfery v rámci verejnej správy 721001 - Príspevkovej organizácii 721002 - Rozpočtovej organizácii Kapitola štátneho rozpočtu 721003 - Verejnej vysokej škole 721006 - Obci 721007 - Vyššiemu územnému celku Kapitola štátneho rozpočtu 721009 - Ostatným subjektom verejnej správy 722 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 723 - Transfery nefinan. subjektom a transfery PO nezaradeným vo ver.správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR Kapitola štátneho rozpočtu 725 - Transfery do zahraničia
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 10 246 3 103 30,3 10 246 3 103 30,3 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0
 Kancelária prezidenta SR          2102 1 559 1 213 77,8 1 559 1 213 77,8 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0
 Úrad vlády SR                  2103 3 782 5 641 149,2 3 582 1 638 45,7 200 4 003 2 001,5  Úrad vlády SR                  2103 60 3 860 6 433,3 0 2 420 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 50 1 440 2 880,0 10 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 140 136 97,1 0 7 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 70 6 588 9 411,4 70 6 588 9 411,4 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 92 167 181,5 92 167 181,5 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0
 Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 50 285 570,0 50 285 570,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 4 366 2 518 57,7 4 366 2 518 57,7 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 561 427 76,1 561 427 76,1 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0
 Slovenská informačná služba    2109 4 000 3 998 100,0 4 000 3 998 100,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 5 830 7 009 120,2 5 830 6 215 106,6 0 794 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 0 0,0 0 43 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 751 0,0
 Ministerstvo obrany SR         2111 238 956 150 704 63,1 238 956 150 704 63,1 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0
 Ministerstvo vnútra SR         2112 53 000 86 188 162,6 53 000 67 019 126,5 0 19 169 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 17 686 0,0 0 257 0,0 0 474 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 16 955 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 1 448 0,0 0 35 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 20 821 24 748 118,9 20 821 24 748 118,9 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0
 Ministerstvo financií SR       2115 29 678 67 025 225,8 29 678 67 025 225,8 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 406 158 131 208 32,3 518 1 948 376,1 405 640 129 260 31,9  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 78 280 0,0 0 3 183 0,0 0 2 611 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 1 712 0,0 0 59 434 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 11 340 0,0 0 59 0,0 405 640 50 921 12,6  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 0 0,0
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 144 825 91 115 62,9 7 617 3 598 47,2 137 208 87 517 63,8  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 49 084 32 751 66,7 0 10 802 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 47 284 20 621 43,6 300 0 0,0 1 500 1 328 88,5  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 38 080 26 574 69,8 50 044 28 192 56,3  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 70 736 15 501 21,9 70 736 1 915 2,7 0 13 586 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 13 549 0,0 0 13 434 0,0 0 7 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 68 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 40 0,0 0 0 0,0 0 37 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 0 0,0
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 4 993 5 978 119,7 4 993 5 055 101,2 0 923 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 626 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 0 314 0,0 0 312 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 0 297 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0
 Ministerstvo kultúry SR        2124 20 278 29 319 144,6 1 075 1 358 126,3 19 203 27 961 145,6  Ministerstvo kultúry SR        2124 18 203 24 694 135,7 14 500 17 053 117,6 0 0 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 0 1 518 0,0 0 3 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 3 703 6 120 165,3 1 000 3 233 323,3 0 34 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 146 613 24 341 16,6 1 449 4 499 310,5 145 164 19 842 13,7  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 8 512 8 573 100,7 50 131 262,0 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 0 417 0,0 136 652 10 852 7,9  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 26 556 119 775 451,0 16 850 4 933 29,3 9 706 114 842 1 183,2  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 9 706 28 641 295,1 0 2 196 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 9 706 14 927 153,8 0 209 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 0 0 0,0 0 86 201 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 1 295 963 744 527 57,4 179 112 227 260 126,9 1 116 851 517 267 46,3  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 950 214 514 909 54,2 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0 1 500 66 550 4 436,7 0 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 59 845 0 0,0 40 000 2 358 5,9 126 637 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 1 600 1 377 86,1 1 600 1 377 86,1 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0
 Štatistický úrad SR            2132 260 1 439 553,5 260 1 439 553,5 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 24 981 4 087,5 24 981 4 087,5 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 32 32 100,0 32 32 100,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 124 243 196,0 124 243 196,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 30 246 820,0 30 246 820,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 30 127 423,3 30 127 423,3 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 35 28 80,0 35 28 80,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0
 Národný bezpečnostný úrad 2141 0 6 486 0,0 0 6 486 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 8 738 6 595 75,5 8 738 6 595 75,5 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0
 Všeobecná pokladničná správa   2148 238 467 11 920 5,0 233 357 191 0,1 5 110 11 729 229,5  Všeobecná pokladničná správa   2148 5 110 10 202 199,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 5 100 7 792 152,8 0 2 400 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 10 10 100,0 0 527 0,0 0 1 000 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0
 Slovenská akadémia vied        2151 540 1 871 346,5 540 1 599 296,1 0 272 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 272 0,0 0 272 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 6 70 1 166,7 6 70 1 166,7 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0
     S P O L U 2 739 019 1 552 793 56,7 899 937 605 628 67,3 1 839 082 947 165 51,5      S P O L U 1 040 889 734 043 70,5 14 550 49 748 341,9 0 3 092 0,0      S P O L U 47 284 22 401 47,4 16 656 168 930 1 014,2 1 510 4 252 281,6      S P O L U 63 558 17 510 27,5 79 220 35 049 44,2 718 973 177 322 24,7      S P O L U 0 751 0,0