Tabuľka: 24
Strana 1
Systemizácia colníkov v štátnej službe za rok 2017
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest spolu   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na služobné príjmy v štátnej službe
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo financií SR 3 124 3 099 2 995 46 768 48 831 48 799
Tabuľka: 25
Strana:   1
Systemizácia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe za rok 2017
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest spolu   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na služobné príjmy v štátnej službe
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo vnútra SR 4 414 4 414 4 290 60 523 69 029 69 029
Tabuľka: 26
Strana:   1
Systemizácia policajtov v štátnej službe za rok 2017
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest spolu   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na služobné príjmy v štátnej službe
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo vnútra SR 24 167 24 167 21 717 408 299 388 949 388 945
Ministerstvo spravodlivosti SR 4 797 4 797 4 530 73 030 76 284 76 147
Národný bezpečnostný úrad 216 216 190 4 478 4 632 4 607
Tabuľka: 27
Strana:   1
Systemizácia profesionálnych vojakov v štátnej službe na rok 2017
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest profesionálnych vojakov   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na platy profesionálnych vojakov
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo obrany SR 14 212 14 212 13 073 203 226 208 936 208 572