Tabuľka: 24  
Strana 1  
Systemizácia colníkov v štátnej službe za rok 2017  
Počet miest spolu (osoby)  
Objem finančných prostriedkov  
Upravený rozpočet  
48 831  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Ministerstvo financií SR  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
Schválený rozpočet  
Skutočnosť  
48 799  
3 124  
3 099  
2 995  
46 768  
Tabuľka: 25  
Strana:  
1
Systemizácia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe za rok 2017  
Počet miest spolu (osoby)  
Upravený rozpočet  
4 414  
Objem finančných prostriedkov  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Ministerstvo vnútra SR  
Schválený rozpočet  
Skutočnosť  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
69 029  
4 414  
4 290  
60 523  
69 029  
Tabuľka: 26  
Strana:  
1
Systemizácia policajtov v štátnej službe za rok 2017  
Počet miest spolu (osoby)  
Objem finančných prostriedkov  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
21 717  
4 530  
Schválený rozpočet  
408 299  
Upravený rozpočet  
388 949  
Skutočnosť  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Národný bezpečnostný úrad  
24 167  
4 797  
216  
24 167  
4 797  
216  
388 945  
76 147  
4 607  
73 030  
4 478  
76 284  
4 632  
190  
Tabuľka: 27  
Strana:  
1
Systemizácia profesionálnych vojakov v štátnej službe na rok 2017  
Počet miest profesionálnych vojakov (osoby)  
Objem finančných prostriedkov  
Upravený rozpočet  
208 936  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Ministerstvo obrany SR  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
Schválený rozpočet  
Skutočnosť  
208 572  
14 212  
14 212  
13 073  
203 226