Parlamentná tlač 1170 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1170
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 15. 10. 2014
Názov Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017)
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (14 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (10 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (22 KB)
Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (69 KB)
Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2015 (52 KB)
Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (57 KB)
Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015 (251 KB)
Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (148 KB)
Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (17 KB)
Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (119 KB)
Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2015 (11 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (13 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (17 KB)
Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (17 KB)
Úvodná strana návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu rozpočtu (8 KB)
Návrh rozpočtu (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu (688 KB)
Úvodná strana príloh k rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k rozpočtu (9 KB)
Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Príloha) Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (201 KB)
Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (66 KB)
Príloha č. 3 - Obal - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Úvodná strana) Príloha č. 3 - Obal - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (8 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (244 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (34 KB)
Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (Príloha) Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (21 KB)
Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (36 KB)
Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (Príloha) Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (398 KB)
Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (Iný typ dokumentu) Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (2,22 MB)
Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (13 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (77 KB)
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2016 a 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2016 a 2017 (74 KB)
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016 (61 KB)
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017 (61 KB)
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2015 (65 KB)
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2015 (66 KB)
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 (61 KB)
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 (61 KB)
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2015 (59 KB)
Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2015 (56 KB)
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa programov (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa programov (199 KB)
Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2015 podľa kapitol (158 KB)
Tabuľka č. 10 - Medzirezortné programy v roku 2015, 2016, 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Medzirezortné programy v roku 2015, 2016, 2017 (189 KB)
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (105 KB)
Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016 (98 KB)
Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2017 (90 KB)
Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (125 KB)
Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2015 a Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2016-2017 (13 KB)
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (139 KB)
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (16 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (139 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (16 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (178 KB)
Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2015 až 2017 (26 KB)
Tabuľka č. 17 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (140 KB)
Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2015 - 2017  (Iný typ dokumentu) Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2015 - 2017 (54 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.