Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 640
Dátum doručenia: 14. 10. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 3. 12. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZRokovanie výborov

2. 12. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
12. 11. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
20. 11. 2013, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20. 11. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 10. 2013, Výbor NR SR pre európske záležitosti
19. 11. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre sociálne veci
30. 10. 2013, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
21. 11. 2013, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 12. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR dňa 12. 12. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 12. 2013 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0640 Jana Žitňanská1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0640 Jana Žitňanská1 II (77 KB)
10. 12. 2013 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0640 Jana Žitňanská2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0640 Jana Žitňanská2 II (72 KB)
10. 12. 2013 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0640 Jana Žitňanská3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0640 Jana Žitňanská3 II (71 KB)
10. 12. 2013 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0640 Jana Žitňanská4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0640 Jana Žitňanská4 II (65 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 951 zo dňa 12. 12. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 12. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 12. 2013), čiastka 106, číslo 473/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.