Príloha č. 3
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy