Prílohy
Príloha č. 1:
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95
Príloha č. 2:
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
Príloha č. 3:
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy
Príloha č. 4:
Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
Príloha č. 5:
Implicitné záväzky
Príloha č. 6:
Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (aktualizácia 2013)