Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 700
Dátum doručenia: 13.10.2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (15 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (11 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (9 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (25 KB)
Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (67 KB)
Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2018 (54 KB)
Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (59 KB)
Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018 (254 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (15 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (12 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (222 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (184 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (14 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (20 KB)
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (18 KB)
Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (12 KB)
Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (15 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (71 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020 (68 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2018 (59 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2018 (59 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020  (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2018 (55 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2018 (52 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa programov (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa programov (121 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa kapitol (101 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2018, 2019 a 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2018, 2019 a 2020 (304 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018 (98 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (98 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (98 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (17 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (13 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (195 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (167 KB)
Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2018 - 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2018 - 2020 (50 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (4,8 MB)
Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (Úvodná strana) Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (59 KB)
Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (138 KB)
Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Iný typ dokumentu) Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (1,79 MB)
Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Iný typ dokumentu) Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (465 KB)
Úvodná strana prílohy č. 3 k návrhu rozpočtu  (Úvodná strana) Úvodná strana prílohy č. 3 k návrhu rozpočtu (76 KB)
Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Iný typ dokumentu) Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (241 KB)
Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (Iný typ dokumentu) Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (237 KB)
Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (Iný typ dokumentu) Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (303 KB)
Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (Iný typ dokumentu) Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (674 KB)
Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Záverečné správy Revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie (Iný typ dokumentu) Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Záverečné správy Revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie (3,02 MB)
Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2017 – 30.6.2017 (Iný typ dokumentu) Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2017 – 30.6.2017 (1,52 MB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre európske záležitosti, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23.11.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 27.11.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 757 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 757 (17 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
23.11.2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23.11.2017, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
21.11.2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
14.11.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
23.11.2017, Výbor NR SR pre európske záležitosti
14.11.2017, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
21.11.2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
21.11.2017, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
23.11.2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
27.11.2017, Výbor NR SR pre sociálne veci
21.11.2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
16.11.2017, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

28. 11. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 13.12.2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 983 zo dňa 13. 12. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19.12.2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23.12.2017), číslo 333/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.