Tabuľka č. 13  
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018  
(v eurách)  
Návrh 2018  
Položka  
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice  
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia  
2 250 000  
S p o l u príjmy  
2 250 000  
Tabuľka č. 13a  
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2019 - 2020  
Položka  
Návrh 2019  
Návrh 2020  
2 634 000  
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice  
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia  
2 585 000  
S p o l u príjmy  
2 585 000  
2 634 000