Príloha č. 3  
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy